Vizija

Būti konkurencinga, atsakingai teikiančia kokybišką antrosios dalies pagrindinį ir vidurinį ugdymą, bei neformalųjį švietimą gimnazija, įprasminančia savo veiklose Stepono Dariaus ir Stasio Girėno vardą, siekiančia parengti mokinius ne tik Brandos atestato įgijimui, bet ir tikslingai įgytų žinių investicijai gyvenime.

Misija

Gimnazija teikia ir užtikrina kokybišką pagrindinį (II dalies) ir vidurinį išsilavinimą Kauno m. ir rajono mokiniams. Keisdama požiūrį į mokymą(si) ugdymo procesą organizuoja taip, kad būtų gauta investicinė grąža.

Vertybės ir filosofija


Filosofija

Gimnazija nėra pasirengimas gyvenimui. Gimnazija yra pats Gyvenimas.

Vertybės

Sutelkti žmogiškieji ištekliai ir atsakomybė vardan vizijos ir misijos įgyvendinimo.