Be kategorijos

Ugdymo karjerai paskaita: „Specialybės pasirinkimo iššūkiai ir studijų galimybės užsienyje“

Rugsėjo 26 d. gimnazijos aktų salėje vyko ugdymo karjerai paskaita III-IV gimnazijos klasių mokiniams „Specialybės pasirinkimo iššūkiai ir studijų galimybės užsienyje“. Edukacinės bendrovės „KALBA“ studijų užsienyje koordinatorius p. Rokas Lukošaitis įdomiai papasakojo apie galimybes studijuoti užsienyje, pristatė siūlomas studijų programas Didžiosios Britanijos, Olandijos, Danijos ir Švedijos universitetuose bei karjeros galimybes Lietuvoje, grįžus po studijų užsienyje. Po paskaitos svečias išsamiai atsakė į mokinių klausimus. Susitikimą su p. Roku Lukošaičiu organizavo karjeros koordinatorė Rita Venslovaitienė.