Be kategorijos

Šventos mišios

Lapkričio 18 d. 10 val. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos bendruomenė rinkosi į Kauno Šv. Kryžiaus (karmelitų) bažnyčią kur buvo aukojamos šventos Mišios už gimnazijos bendruomenę. Šv. Mišias aukojo parapijos klebonas Valdas Paura OCD, kunigas Emilijanas Vladislov Bojko OCD ir ilgametis Karmelitų parapijos klebonas šiuo metu Palemono parapijos klebonas kunigas Renaldas Šumbrauskis. Šv. Mišiomis bei susikaupimo malda simboliškai pradėta gimnazijos 100 metų Jubiliejaus minėjimo savaitė. Greta gimnazistų bei mokytojų kartu meldėsi ir gimnazijos alumnai bei anksčiau mokykloje dirbę mokytojai. Visi drauge dėkojome Dievui už ilgą ir sėkmingą ugdomąją mokyklos veiklą, už išmintį ir tiesą dalinusius ir dalinančius mokytojus, mokyklos vadovus, visus darbuotojus, puikius mokinius, kurie garsino ir garsina mokyklos ir Lietuvos vardą pasaulyje. Savo maldose prisiminėme amžinybėn išėjusius mokytojus ir mokinius. Ypatingas susikaupimas tvyrojo bažnyčioje, kai gimnazistai drauge su mokytojais skaitė Šventojo Rašto skaitinius, meldė visuotinę maldą. Džiaugiamės gimnazijos abituriente Gabija Juknevičiūte, kuri kartu su vargonininke Laimute ir jos pagalbininke dovanojo nuostabias giesmes.

Po Šv. Mišių gimnazijos direktorė Nijolė Šimkevičienė padėkojo klebonui kun. Valdui Paurai, kunigams, mokiniams, mokytojams, visiems dalyvavusiems bei kvietė kartu dalintis šio jaudinančio įvykio – gimnazijos 100 metų Jubiliejaus minėjimo akimirkomis.