Be kategorijos

Sveikiname Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečio proga!

1990 m. kovo 11-ąją lietuvių tautos signatarai pareiškė dešimtmečius puoselėtą tautos laisvės idealą. Saugotas pokario partizanų kovose, disidentų kreipimuose, nutviekstas R. Kalantos aukos liepsna, jis atnešė Lietuvos žmonėms tikros orios ir laisvos būties galimybę. Sugriovus sovietinio monstro fundamentą ir išėjus į pasaulio šviesą, nepamirškime tų kovų, žygių ir aukos, kurią ant tautos laisvės altoriaus sudėjo visi Lietuvos žmonės. Būkime atsakingi, veržlūs, garbingi ir verti savo pirmtakų darbų šiandien! Su mūsų visų švente!