https://saule.utena.lm.lt/images/logotipas.gif

___________________________________________________________

 

2019-02-20

MOKYMAI PROJEKTO PARTNERIŲ DALYVIAMS PAGAL PROJEKTĄ „INOVATYVI MATEMATIKA – KIEKVIENO MOKINIO SĖKMĖ“

2019 m. vasario 20 d. Utenos „Saulės“ gimnazijoje vyko Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-01-0005 ,,Inovatyvi matematika – kiekvieno mokinio sėkmė“ tęstiniai mokymai bendrųjų įgūdžių programos II dalies mokymai „Pokyčių klasėje prisijaukinimas ir valdymas“. Mokymus vedė lektorius Vygandas Kornejevas.

Visų trijų mokyklų mokytojai išklausė teorinius pastebėjimus apie mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymą, atliko praktinius grupinius informacijos perdavimo bandymus. Mokytojai susipažino su pamokos dienoraščio mokymo forma, išbandė praktinę užduotį.

Antroji mokymų dalis buvo skirta integruotam mokymui.