Paroda - plakatų ciklas, skirtas OLWEUS patyčių prevencijos programos įgyvendinimui gimnazijoje

 

Nuo 2018 metų rugsėjo 1 dienos mūsų gimnazija dalyvauja OLWEUS patyčių prevencijos programoje. Ši programa sukurta Norvegijoje, jos autorius – Bergeno universiteto profesorius Dan Olweus, daugiau kaip 30 metų nagrinėjantis patyčių, smurto ir priekabiavimo temas. Programos įvertinimai rodo, kad per vienerius metus pogramoje dalyvaujančiose mokyklose Norvegijoje patyčių mastas sumažėjo 30-70%; pagerėjo tvarka klasėse ir išryškėjo pozityvios nuostatos mokyklos atžvilgiu.
OLWEUS programa yra įgyvendinama bendrojo lavinimo mokyklose, siekiant mažinti patyčių ir kitokio asocialaus elgesio apraiškas.
    Programos tikslas – mokyti visą mokyklos personalą atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti, teikti pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai. OPPP (Olweus patyčių prevencinė programa) reikalauja ilgalaikių mokyklos bendruomenės bei mokinių tėvų pastangų, darnaus darbo ir nuoširdaus, geranoriško tarpusavio bendradarbiavimo. Programos įgyvendinimo trukmė mokykloje – 18 mėn. OLWEUS patyčių prevencijos programa – tai visai mokyklai skirta sistemingų pokyčių programa, veikianti trijuose lygiuose: mokyklos, klasės, individo.
    OLWEUS patyčių ir smurto prevencijos programos įgyvendinimo principai:

Patyčių intervencija – suaugusiojo atsakomybė ir pareiga;

Nuoširdus pedagogų požiūris į mokinius, domėjimasis mokinių veikla;

Teisingų ir tvirtų nepriimtino elgesio ribų nustatymas, tokio elgesio netoleravimas;

Kiekvieno mokyklos darbuotojo kompetencija - atpažinti patyčias bei gebėti tinkamai į jas reaguoti.

Siekiant šio tikslo mokykloje jau yra:

sudarytas Patyčių prevencijos koordinacinis komitetas;

išaiškintos pavojingos vietos mokykloje ir pagal tai pakoreguotas mokytojų budėjimas;

sudarytos Mokymosi ir Supervizijų grupelės (MSG).
Gimnazijos koordinatorė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Audronė Baronienė.
OLWEUS programos sėkmę lemia visi gimnazijos bendruomenės nariai.

 

Pamoka Laikas
1 08.00-08.45
2 08.55-09.40
3 09.50-10.35
4 11.05-11.50
5 12.00-12.45
6 12.55-13.40
7 13.50-14.35
 


Karinės oro pajėgos

 

Draugiškas internetas „Saugesnis internetas“ – tai programa, skirta atkreipti visuomenės dėmesį į nelegalią ir žalingą informaciją internete.


 

Šiuolaikiška interneto svetainė jaunimui

Užeikite


 © 2006 | Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija