Brangūs mokiniai,

Mes Jumis tikime!

Jūs esate svarbiausi!

Mes esame čia, kad padėtume Jums užaugti!

Jūs esate visada išklausomi ir girdimi!

Mes išpildysime Jūsų aukščiausius lūkesčius!

Jūs esate pajėgūs įveikti visas kliūtis!

Mums bus smagu!

Jums viskas pavyks!

Būsimasis gimnaziste, laukiame Tavęs Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje!

Būsimų 1-ų (9) gimnazijos klasių mokiniams siūlome pasirinkti vieną iš šių ugdymo(si) krypčių (spauskite norėdami padidinti):

Siūlome saugią, draugišką aplinką, visada pasirengusius padėti mokytojus, įdomias, netradicinėse aplinkose (universitetuose, laboratorijose, muziejuose, įmonėse, gamtoje) organizuojamas pamokas, projektinę veiklą:

  • Erasmus + programos finansuojamus projektus;
  • DofE – tarptautinių jaunimo apdovanojimų programą „The Duke of Edinburgh‘s International Award“;
  • NORDPLUS Junior projektą „Students teaching students“ („Mokiniai moko mokinius“);
  • Tarptautinį mokinių mainų projektą „Atrasti ir patirti“ su Vokietijos Lipės apskrities Karla-Raveh-mokykla, projektą„STEAM tinklo mokyklos“;
  • Projektą su pasauline automatizavimo sprendimų milžine UAB „Festo“ „Ugdymas karjerai: kaip atsakingai ir sėkmingai veikti sparčiai kintančiame pasaulyje. Žingsnis į ateitį“;
  • Susipažinti vieniems su kitais mokinių kūrybiškumo adaptacijos stovykloje „Kviečiame skrydžiui“ „Mokymas(is) be sienų“;
  • Pasirengti ir sėkmingai išlaikyti tarptautinius egzaminus „Sprachdiplom II“, „Sprachdiplom I“, „IELTS“.
  • Į turimas laisvas vietas priimami mokiniai, atsižvelgiant į mokomųjų dalykų metinius įvertinimus;
  • Jei yra laisvų vietų, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vaikų pageidavimu į gimnaziją priimami mokiniai, neatsižvelgiant į gimnazijos aptarnaujamą teritoriją.