Be kategorijos

Mokinių karjeros kompetencijų ugdymas.

2019-01-23 d. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos mokiniai aktyviai dalyvavo integruotose karjeros ugdymo pamokose ne pamokų forma „Karjeros kompetencijų ugdymas – mokinių savirealizacijos ir užimtumo galimybės“ Žalgirio arenoje, „Aukštųjų mokyklų mugėje 2020“. Mokiniai susipažino su stojimo tvarka, programomis, universitetų tarpusavio skirtumais, tolimesnių studijų ir karjeros galimybėmis, dalyvavo įdomiose edukacinėse veiklose ir paskaitose.