Be kategorijos

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30 metų sukakties minėjimas

2020 m. kovo 10 – osios rytą gimnazijos bendruomenė pradėjo giedodama Lietuvos Respublikos himną. Pirmų gimnazijos klasių mokiniai pasveikino bendruomenę dovanodami trispalves draugystės apyrankes. Ši prasminga pilietiškumo akcija sutelkė visą gimnazijos bendruomenę pakiliai pasitikti Nepriklausomybės atkūrimo 30-metį.