Aktualus renginys Kauno apskrities lituanistams 

 

    Rugpjūčio 29 dieną Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje vyko viešosios konsultacijos Kauno apskrities mokyklų pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos mokytojams Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimas 6, 8, 10 klasėse. Švietimo ir mokslo ministerijos bei Ugdymo plėtotės centro organizuojamo renginio tikslas buvo aktualizuoti lietuvių kalbos ir literatūros ugdymo turinį bei pasirengti naujos Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrosios programos 6, 8, 10 klasėse įgyvendinimui, pasidalyti patirtimi, kaip dirbta pagal naują programą 5, 7, 9 klasėse.
UPC Kalbų ir meninio ugdymo poskyrio metodininkė Daiva Binkienė skaitė pranešimą Pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros bendrosios programos įgyvendinimas, supažindino su interaktyviomis nuorodomis dirbant 6, 8, 10 klasėse. Lietuvos edukologijos universiteto doc. dr. Vitalija Karaciejūtė akcentavo raštingumo stiprinimą pagrindinėje mokykloje, priminė metodus, padėsiančius efektyviau ir kūrybiškiau spręsti raštingumo problemas.
Atskirose grupėse buvo aptarti bendrieji principai dirbant su PUBP programa 6, 8, 10 klasėse. Dangira Nefienė, Anykščių Antano Baranausko pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė, aptarė 6 klasės, Onutė Baumilienė, Vilniaus S. Nėries gimnazijos mokytoja ekspertė, - 8 klasės, Vida Lisauskienė, Vilniaus licėjaus lietuvių kalbos mokytoja ekspertė, - 10 klasės planavimo bendruosius principus dirbant su PUBP programa.
Sukaupta patirtimi dalijosi Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Jūratė Slavinienė. Skaitydama pranešimą Kontekstas ir kūrinys: kaip sudominti šiuolaikinį mokinį, kalbėjusioji dalijosi naudingais praktiniais patarimais. Renginį vainikavo UPC Kalbų ir meninio ugdymo poskyrio vedėjos, Lietuvos edukologijos universiteto docentės dr. Zitos Nauckūnaitės įkvepiantis pranešimas Sakytinio ir rašytinio teksto kūrimas pagrindinėje mokykloje.
Renginio medžiagą galima bus rasti Ugdymo plėtotės centro tinklalapyje http://www.upc.smm.lt/

Parengė lietuvių kalbos mokytoja Vitalija Venskauskienė
 

        

       

      

 

Pamoka Laikas
1 08.00-08.45
2 08.55-09.40
3 09.50-10.35
4 11.05-11.50
5 12.00-12.45
6 12.55-13.40
7 13.50-14.35
 

2 % Parama


Karinės oro pajėgos

 

Draugiškas internetas „Saugesnis internetas“ – tai programa, skirta atkreipti visuomenės dėmesį į nelegalią ir žalingą informaciją internete.


Užeikite


 © 2006 | Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija