Laisvės gynėjų dienos minėjimas gimnazijoje

 

    Sausio 11-osios rytą gimnazija prisijungė prie pilietinės akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“ Languose uždegtos žvakutės, kurios priminė skubantiems Vytauto prospektu, kad mes prisimename laisvės gynėjus ir dėkojame, kad šiandien esame laisvi.

    Dieną pradėjome susirinkę bendrai visa gimnazijos bendruomenė ir iškilmingai giedojome Lietuvos himną.
Pirmą pilietiškumo pamoką skirta Laisvės gynėjų dienai ,,Pamoka Laisvei“ vedė dalykų mokytojai dalindamiesi savo asmeniniais prisiminimais apie Sausio 13-osios įvykius.
    Šiai dienai skirtas meninis stendinis pranešimas „Prisimenam, kodėl esame laisvi“ (parengė mokytojos Rasa Levišauskienė ir Regina Šadauskienė) neleidžia mums užmiršti apie žuvusius didvyrius, kurių dėka šiandien esame laisvi.
Antrą pilietiškumo pamoką ,,Ant Laisvės aukuro“ vedė istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytojas ekspertas Domas Boguševičius. I klasių mokiniai ir mokytojai turėjo galimybę dar kartą apmąstyti mūsų tautos nueitą kovos už nepriklausomybę kelią, pagalvoti, ar pakankamai branginame krauju iškovotą laisvę, ar kartais, nevertindami galimybės gyventi laisvoje šalyje, nepaniekiname žuvusiųjų už ją atminimo… Laisvės gynėjų dienos minėjimas yra puiki proga palinkėti – būkime verti mums iškovotos laisvės!

    Renginių ciklą organizavo direktoriaus pavaduotoja ugdymu Audronė Baronienė


   

 

Pamoka Laikas
1 08.00-08.45
2 08.55-09.40
3 09.50-10.35
4 11.05-11.50
5 12.00-12.45
6 12.55-13.40
7 13.50-14.35
 


Karinės oro pajėgos

 

Draugiškas internetas „Saugesnis internetas“ – tai programa, skirta atkreipti visuomenės dėmesį į nelegalią ir žalingą informaciją internete.


 

Šiuolaikiška interneto svetainė jaunimui

Užeikite


 © 2006 | Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija