Krašto gynyba nuo gimnazijos suolo

    Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazistai jau treji metai renkasi „Krašto gynybos“ modulį.
Krašto gynybos modulis bendrojo lavinimo mokykloms, patvirtintas Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-269. III gimnazinių klasių mokiniai renkasi šį modulį, kuris papildo vidurinio ugdymo Kūno kultūros ugdymo programą. Programos fizinio parengimo dalis sudaryta karinės penkiakovės pagrindu. Ją sudaro šaudymo, karinio kliūčių ruožo įveikimo, bėgimo, plaukimo ir granatų mėtymo rungtys.
Krašto gynybos modulio metu ugdomos jaunam žmogui būtinos fizinės ypatybės ir gebėjimai bei stiprinama sveikata, atskleidžiama ir ugdomos lyderio savybės, stiprinama asmeninė motyvacija ir puoselėjama tautinė tapatybė. Šis pasirenkamas dalykas paįvairina ir praturtina mokinių ugdymo procesą ne tik stiprinant mokinių fizinį pasirengimą bet ugdant jaunų žmonių patriotiškumą ir pareigą savo kraštui.
Pasirenkamasis modulis sudaro galimybes praktiškai išmėginti karinį kliūčių ruožą, pagilinti dalyvių supratimą apie lyderystę, lyderių ugdymą; pažinti sąveikas tarp kūno kultūros, sporto ir nacionalinio saugumo bei pilietiškumo nuostatų ugdymo. Šio pasirenkamojo modulio dalyviai turi galimybę praktiškai išnagrinėti kūno kultūros modulio „Krašto gynyba“ įgyvendinimo bei kliūčių ruožo įsirengimo galimybes mokykloje, aptarti ruožo panaudojimą įvairioms veikloms.
    Balandžio 26 d. lazerinio šaulių treniruoklio pratybose Rukloje dalyvavo Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos kūno kultūros modulio „Krašto gynyba“ mokiniai su mokytoju Gintautu Matusevičiumi. Šioje šaudykloje šauliai ne tik imituoja šaudymą iš kovinių šautuvų ar artilerinių ir kitų sistemų, bet ir turi papildomos informacijos apie taikymosi procesą ir šaudymo rezultatus kompiuterinėse apdorojimo sistemose. Tokios mokomosios įrangos panaudojimas leidžia mokymo procesą padaryti jį saugų bei efektyvų.
    ,,Krašto gynybos“ modulio varžybose mūsų gimnazistai išbandė savo jėgas gegužės mėnesį. Prieš varžybas dalyviai apsilankė ir susipažino su bazinių karinių mokymų kasdienybe, gyvenimo sąlygomis, ginklais bei karine ekipuote. Varžybų dalyviai buvo suskirstyti į komandas, kurios varžėsi tiek asmeninėje, tiek komandinėje įskaitoje karinio kliūčių ruožo, karinės granatos metimo, šaudymo iš pneumatinio ginklo 25 m uždaroje šaudykloje ir kliūčių ruožo įveikimo su sužeistuoju rungtyse.
Geriausius rezultatus asmeninėje ir komandinėje įskaitoje iškovojusiems moksleiviams buvo įteikti diplomai ir atminimo dovanos.
    Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazistai su krašto gynyba susipažįsta ne tik šio modulio metu, bet ir įvairiuose renginiuose, kurie skirti pilietiškumo ugdymui ir atsakomybės už tėvynę skatinimui.
Pilietiškumo pamokoje „Tarnauju Lietuvai” dalyvavo Lietuvos kariuomenės atstovai, kurie pristatė Lietuvos kariuomenės vado viziją, bendrą NATO viešąją komunikaciją ir Lietuvos kariuomenės bendrą padėtį moksleiviams. Gimnazistams skirtos pilietiškumo pamokos tikslas – užpildyti žinių apie Lietuvos kariuomenę, privalomosios karo tarnybos spragas. Gimnazistai supažindinti su kariuomenės ginkluote ir technika, kario tarnybos ypatumais, kariuomenės komplektavimo principais. Nemažai dėmesio skirta ir šauktinių sugrąžinimo klausimui, pilietiškumo ugdymui. I-II gimnazijinių klasių mokiniai domėjosi tiek Lietuvos kariuomenės, tiek NATO kariuomenės funkcijas ir galimybes.
Gimnazija bičiuliškai bendradarbiauja su Lietuvos kariuomenės karinėmis oro pajėgomis, kurių atstovai mielai dalyvauja gimnazijos šventėse ir renginiuose, supažindina su specifine karinių oro pajėgų sritimi. Po poros metų mes kartu švęsime 100 metų gimtadienį.
    Pilietiškumo pamokoje „Lietuvos kariuomenė ir visuomenė“ gimnazistus su Lietuvos kariuomene supažindino Stasio Raštikio puskarininkių mokyklos kariai. Įdomiai pristatė Lietuvos kariuomenės istoriją, pajėgų rūšis, vykdomas užduotis. Gimnazistaii domėjosi, kaip jie, paprasti piliečiai, galėtų prisidėti prie krašto saugumo stiprinimo. Didelio klausytojų susidomėjimo sulaukė ir renginio metu pristatyti krašto apsaugos sistemos leidiniai apie pilietinę gynybą ir tarnybą Lietuvos kariuomenėje.
    Pilietiškumas, patriotinis ugdymas yra labai svarbus ugdymo prioritetas. Lietuvos kariuomenės ir gimnazijos bendras tikslas – ugdyti tvirto charakterio, savarankišką, nebijantį atsakomybės, ištikimą Tėvynei, paisantį moralės ir elgesio normų, gerbiantį Lietuvos įstatymus valstybės gynėją, suteikti galimybę jaunuoliams atlikti piliečio konstitucinę pareigą.
 

 

Nuotraukos gimnazisto Tado Kastanausko.
Parengė Audronė Zamalienė.
 

Pamoka Laikas
1 08.00-08.45
2 08.55-09.40
3 09.50-10.35
4 11.05-11.50
5 12.00-12.45
6 12.55-13.40
7 13.50-14.35
 

2 % Parama


Karinės oro pajėgos

 

Draugiškas internetas „Saugesnis internetas“ – tai programa, skirta atkreipti visuomenės dėmesį į nelegalią ir žalingą informaciją internete.


Užeikite


 © 2006 | Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija