Išsakykite savo pastebėjimus, pageidavimus, klausimus.

Mokyklos telefono numeris (8–37) 424172

Mokyklos el. paštas dgg@darius-girenas.kaunas.lm.lt

Mokinių tėvai ir mokiniai gali susipažinti su mokyklos veiklą reglamentuojančiais įstatymais ir dokumentais:

Švietimo ir mokslo svetainėje http://www.smm.lt
Lietuvos respublikos seimo svetainėje http://www.lrs.lt
Šioje mokyklos svetainėje arba kreipiantis į mokyklos raštinę.

  • Interneto svetainės administravimo darbo grupė: Pirmininkas – n/a
  • Nariai – Laima Starkuvienė, informacinių technologijų mokytoja;
  • Giedrius Vaitekėnas, informacinių ir komunikacinių technologijų specialistas;
  • Gintarė Bersėnienė, lietuvių ir literatūros kalbos mokytoja.