PLANUOJAMI KLASIŲ KOMPEKTAI IR MOKINIŲ SKAIČIUS 2019-2020 m.m

Pagrindinio ugdymo II dalis Vidurinis ugdymas
Klasė 1 (9) klasė 2 (10) klasė 3 (11) klasė 4 (12) klasė
Klasių skaičius 8 6 8 6
Laisvų vietų skaičius 9 7 3 1