Be kategorijos

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija įsijungė į Besimokančių mokyklų tinklą (BMT)

2020 m. vasario 10 d. Kauno pedagogų kvalifikacijos centre pasirašyta atnaujinta Bendradarbiavimo sutartis su mokyklomis, susijungusiomis į Kauno miesto besimokančių mokyklų tinklą (BMT). 

Daugiau informacijos https://www.kpkc.lt/index.php/199-neformalusis-suaugusiuju-svietimas/naujienos/1404-pleciasi-kauno-miesto-besimokanciu-mokyklu-tinklas