Be kategorijos

Jaunimo debatai Vidurio, Rytų ir Pietryčių Europoje

2020 m. kovo 5 d. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje įvyko projekto „Jaunimo debatai Vidurio, Rytų ir Pietryčių Europoje“ dalyvių mokymai – pasirengimas regioniniam etapui. Dalyviai – Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos, Kauno jezuitų gimnazijos ir Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos mokiniai https://www.goethe.de/ins/lt/lt/spr/unt/ver/jdi/mok.html Projektas skatina jaunuolius mokytis kompetentingai ir įtikinamai išsakyti savo nuomonę bei pažiūras vokiečių kaip užsienio kalba. Konkursas taip pat stiprina debatų kaip demokratijos instrumento vaidmenį ir skatina aktyvią daugiakalbystę Europoje https://www.goethe.de/ins/lt/lt/spr/unt/ver/jdi.html.