Gimnazijos nuostatuose įteisintos šios formaliojo ugdymo programos: bendrojo pagrindinio ugdymo II pakopa ir bendrojo vidurinio ugdymo.

Ugdymo organizavimas 2018-2019 metais:

Ugdymo organizavimas I-IV gimnazijos klasėse 2018-2019 mokslo metais:
Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2018 m. rugsėjo 3d.
Ugdymo proceso trukmė:

KlasėsUgdymo proceso pradžiaUgdymo proceso pabaigaUgdymo proceso trukmė savaitėmis/dienomis
I-III2018-09-032019-06-2137 / 185
IV2018-09-032019-05-2433 / 165

Ugdymo procese skiriamos atostogos:

Rudens atostogos2018 m. spalio 29 d. – lapkričio 2 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos2018 m. gruodžio 27 d. – 2019 m. sausio 2 d.
Žiemos atostogos2019 m. vasario 18 d. – vasario 22 d.
Pavasario (Velykų) atostogos2019 m. balandžio 23 d. – balandžio 26 d.
Vasaros atostogos I-III gimnazijos klasių mokiniams2019 m. birželio 24 d. – rugpjūčio 31 d.

Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui. Atostogų pradžia I-III gimnazijos klasių mokiniams nustatyta suderinus su Gimnazijos taryba (Gimnazijos tarybos 2018 m. birželio 25 d. protokolas Nr. 7 – 2) ir savivaldybes įgaliotu asmeniu.
Vasaros atostogos IV klasių mokiniams skiriamos pasibaigus švietimo ir mokslo ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai. Jos trunka iki 2019 metų rugpjūčio 31 d.
Ugdymo procesas įgyvendinant pagrindinio ugdymo II dalies ir vidurinio ugdymo programas skirstomas pusmečiais (pritarta Gimnazijos tarybos 2018 m. birželio 25 d. protokolu Nr. 7 – 2).

2018 – 2019 m. m.
KlasėsI pusmetisII pusmetis
I-IIINuo 2018 – 09 – 03 iki 2019 – 01 – 31Nuo 2019 – 02 -01 iki 2019 – 06 – 21
IVNuo 2018 – 09 – 03 iki 2019 – 01 – 31Nuo 2019 – 02 -01 iki 2019 – 05 -24