2019 m. metinė ataskaita.

2018 m. metinė ataskaita.

2018 m. III ketvirtis.

2018 m. II ketvirtis.

2018 m. I ketvirtis.

2017 m. metinė ataskaita.

2017 m. I ketvirtis.

2017 m. II ketvirtis.

2017 m. III ketvirtis.

2016 m. metinė ataskaita.

2016 m. III ketvirtis.

2016 m. II ketvirtis.

2016 m. I ketvirtis.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo (2015 12 31) ataskaitos.

2015 m. metinė ataskaita.

Forma nr. 4.
Mokėtinų ir gautinų sumų 2015-12-31 ataskaitos.

2015 m. III ketvirtis.

2015 m. II ketvirtis.

2015 m. I ketvirtis.