Be kategorijos

Erasmus+ jaunimo mainų projektas „ECOPRENEURSHIP“ apie ekologinę antreprenerystę

2020-01-22 d. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos mokiniai Adas Darulis, Dominykas Žitkauskas, Aridas Černeckis kartu su mokytoja Deimante Jankūnaite ir kitais Lietuvos komandos atstovais iškeliavo į tarptautinį Erasmus+ projektą Turkijoje. Šio projekto metu bus tobulinamos jaunų žmonių kompetencijos, taikant neformaliojo ugdymo metodus: dirbant grupėse, per sportines veiklas, kūrybines dirbtuves, taikant vaidmenų žaidimus ir simuliacijas mokysimės apie ekologinę antreprenerystę.

„ECOPRENEURSHIP“ projekto tikslai:

– didinti dalyvių ir dalyvaujančių organizacijų suvokimą apie ekologinio verslumo idėją, jos pagrindinius elementus;
– plėsti dalyvių žinias apie socialinį verslumą ir pagrindinius verslumo elementus, tokius kaip kritinis mąstymas;
– skatinti dalyvius dalytis jaunimo mainų metu sukaupta patirtimi su savo bendraamžiais ir suteikti jiems galimybę ieškoti novatoriškų ekologinių problemų sprendimų savo bendruomenėse ir šalyse;
– suteikti dalyviams galimybę užmegzti naujas partnerystes ir kurti idėjas ateities projektams, kurie galėtų būti įgyvendinami remiantis „Erasmus +“ programa.

Projekte dalyvaujančios šalys: Turkija, Makedonija, Serbija, Rumunija, Anglija, Lietuva.
Komanda siunčia linkėjimus ir kitais įspūdžiais pasidalins vėliau!