Eil. Nr.Pareigybės pavadinimasPareigybių skaičiusVidutinis mėnesio darbo užmokestis, Eur. (priskaitytas)
1.Direktorius1Neskelbiama*
2.Direktoriaus pavaduotojas ugdymui41104,75
3.Psichologas (nepilnas krūvis)1Neskelbiama*
4.Socialinis pedagogas2645,5
5.Bibliotekos – informacinio centro vedėjas1Neskelbiama*
6.Bibliotekininkas1Neskelbiama*
7.Mokytojas ekspertas101028,6
8.Mokytojas ekspertas (nepilnas krūvis)2307,8
9.Mokytojas metodininkas23820,1
10.Mokytojas metodininkas (nepilnas krūvis)18244,14
11.Vyresnysis mokytojas9683,8
12.Vyresnysis mokytojas (nepilnas krūvis)7251,9
13.Mokytojas (nepilnas krūvis)8161,8
14.Mokytojas be kategorijos (nepilnas krūvis)270,7
15.Direktoriaus povaduotojas ūkiui1Neskelbiama*
16.Raštinės vedėjas1Neskelbiama*
17.Raštvedys1Neskelbiama*
18.Archyvaras1Neskelbiama*
19.Laborantas0,5100
20.Budėtojas (apsaugos darbuotojas)2380
21.Valytojas7,75380
22.Kiemsargis1380
23.Pastatų priežiuros ir einamojo remonto darbininkas3,5380
24.Informacinių ir komunikacinių technologijų specialistas4182,9

*darbuotojų, kurie vieninteliai įstaigoje užima atitinkamas pareigybes, vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis nepateikiamas, nes negavome jų sutikimų.