Respublikinė mokinių ir mokytojų konferencija „Bendruomenių indėlis ugdymo kokybei gerinti“

           2016 m. spalio 26 d.

Kauno Stasio Lozoraičio pagrindinė mokykla

 

                      Pranešimą ,,Prasmingo skaitymo kelių beieškant. Skaitymo skatinimo veiklos Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje“ skaitė ir į dalyvių klausimus atsakė gimnazijos bibliotekos vedėja Alė Spiridonovienė ir bibliotekininkė Regina Grabliauskienė

 Šiandieninė gimnazijos biblioteka – informacinis centras, kuriame gimsta ir skleidžiasi idėjos. Tai bendras bibliotekininkių, administracijos, mokytojų darbas, sudarantis sąlygas gimnazistų savarankiškam tobulėjimui, kūrybai, informacinės kultūros ugdymui, maloniam ir džiaugsmingam mokymuisi.

Šiuolaikinis mokymas, paremtas įvairiais informaciniais šaltiniais bei pastangomis sudominti mokinį ir jam padėti siekiant geresnių mokymosi rezultatų, peržengia tradicinės klasės duris. Padėti besimokančiam mokytis - svarbiausias gimnazijos bibliotekos prioritetas. Atvira bibliotekos mokymosi erdvė skatina mokinius aktyviai dalyvauti įvairiose veiklose ir padeda užtikrinti sėkmingus ugdymo(si) rezultatus. 

Įvairiomis veiklomis siekiame sudominti ir įtraukti mokinius į skaitymo pasaulį, kviečiame atsakingai rinktis skaitomas knygas ir ugdyti(is) skaitymo  bei informacijos atrankos gebėjimus. Skaitymas skatinamas bendradarbiaujant su gimnazijos bendruomene, rengiant tęstinius projektus, kurių metu vyksta susitikimai su įdomiais žmonėmis, rašytojais, aktoriais, dailininkais. Organizuojami knygų pristatymai vaidinimo, muzikos, šokio ar kita originalia forma.

                      

  

Pamoka Laikas
1 08.00-08.45
2 08.55-09.40
3 09.50-10.35
4 11.05-11.50
5 12.00-12.45
6 12.55-13.40
7 13.50-14.35
 


Karinės oro pajėgos

 

Draugiškas internetas „Saugesnis internetas“ – tai programa, skirta atkreipti visuomenės dėmesį į nelegalią ir žalingą informaciją internete.


 

Šiuolaikiška interneto svetainė jaunimui

Užeikite


 © 2006 | Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija