Kas vyko bibliotekoje? Veiklos apžvalga 2016-2018 m.

 

    Natūralu, kad, įsibėgėjant naujam laiko ratui, atmintis vis grįžta į jau praeičiai atiduotą jo atkarpą. Taip įvertiname savo kelio kryptį. Gimnazijos bibliotekos veiklos apžvalga gali paliudyti: tai buvo gerų užmojų, mokiniams ir mokytojams naudingų, reikalingų darbų, prasmingų ieškojimų ir atradimų etapas. Jame įsispaudusios bibliotekos darbuotojų, jų pagalbininkų mokytojų ir gimnazijos administracijos kasdienės pastangos, atsakomybė, pagarba savo profesijai ir bibliotekos lankytojams.
Įvairiomis veiklomis bibliotekoje siekėme sudominti ir įtraukti mokinius į skaitymo pasaulį. Bibliotekoje vykusius renginius, parodas skaitytojai įvertino kaip įdomius, gerai organizuotus ir atliepiančius gimnazijos bendruomenės interesus.
Išradingumu išsiskyrė „Metų knygos rinkimų“ bei „Knygų Kalėdų“ akcijos renginiai, pamokos 1 – ųjų klasių gimnazistams „Ką galima veikti bibliotekoje“, bibliotekos ir klasių auklėtojų projektas „Kaip sudominti mokinius skaityti knygas“ ir „Tu esi biblioteka“.
    Respublikinė konferencija „Prasmingo skaitymo kelių beieškant“, bendram darbui sujungė visus gimnazijos knygų mylėtojus. 3a.poilsio ir skaitymo erdvėje „Biblioteka be sienų“ įkūrėme aktualijų, knygų mainų, spaudos lentynas.
Siekdamos kuo geriau aptarnauti savo lankytojus, kryptingiau ir visapusiškiau padėti jiems siekti užsibrėžtų tikslų, tobulinomės ir mes pačios - plėtėme ir gilinome žinias savišvieta, įvairiuose mokymuose, domėjomės naujovėmis, kolegų patirtimi, rūpinomės savo veiklos sklaida - KPKC vedėme seminarą mokyklų bibliotekininkams „Skaitymo skatinimas – tradicija ir inovacijos“, dalyvavome apskritojo stalo diskusijose, „Mokyklos bibliotekos iššūkiai“ KPKC.
    Atiduodamos praeičiai datas ir įvykius, jūsų dėmesiui siūlome susipažinti su bibliotekos veiklos apžvalga „Kas vyko bibliotekoje 2016-2018“.

Parengė bibliotekininkės Alė ir Regina

 

 

Pamoka Laikas
1 08.00-08.45
2 08.55-09.40
3 09.50-10.35
4 11.05-11.50
5 12.00-12.45
6 12.55-13.40
7 13.50-14.35
 


Karinės oro pajėgos

 

Draugiškas internetas „Saugesnis internetas“ – tai programa, skirta atkreipti visuomenės dėmesį į nelegalią ir žalingą informaciją internete.


 

Šiuolaikiška interneto svetainė jaunimui

Užeikite


 © 2006 | Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija