Netradicinės pamokos Lietuvos aviacijos muziejuje
 

    Kovo 9 d. pamokos vyko netradicinėse erdvėse, papildančiose ugdymo programas, mokymosi pasiekimui gerinti. Gimnazistai vyko į Lietuvos aviacijos muziejų, kur darbuotojai vedė edukacinius užsiėmimus.
    Edukaciniuose užsiėmimuose ,,LITUANICOS žygis“ I-II klasių gimnazistams buvo pateikta informacinė ir vaizdinė medžiaga apie lakūnų S. Dariaus ir S. Girėno didvyrišką skrydį per Atlanto vandenyną, išgarsinusį Lietuvos vardą visame pasaulyje. Šia edukacine programa siekiama skatinti moksleivius domėtis savo tautos didvyriais ir ugdyti nacionalinį pasididžiavimą. Lietuvos aviacijos muziejuje yra skirta keletas stendų su informacine medžiaga apie mūsų tautos didvyrius, eksponuojama transatlantinių lakūnų S. Dariaus ir S.Girėno lėktuvo „Lituanica“ skrendanti replika, yra įkurta kripta, skirta lakūnų atminimo įamžinimui.
    Edukaciniuose užsiėmimuose ,,Ugnis – mūsų draugas ir priešas“ III klasių gimnazistai susipažino su priešgaisrinės saugos ir gelbėjimo sistema Lietuvoje. Užsiėmimo tikslas – įvairių nesudėtingų praktinių užduočių pagalba suformuoti teisingą supratimą apie ugnies teikiamą naudą bei keliamą pavojų, išmokyti gimnazistus saugiai elgtis su ugnimi ir potencialiais gaisro kilimo šaltiniais, o atsitikus nelaimei – tinkamai elgtis ir suteikti pagalbą nukentėjusiems.

 

 

 

 

 

 

Pamoka Laikas
1 08.00-08.45
2 08.55-09.40
3 09.50-10.35
4 11.05-11.50
5 12.00-12.45
6 12.55-13.40
7 13.50-14.35
 


Karinės oro pajėgos

 

Draugiškas internetas „Saugesnis internetas“ – tai programa, skirta atkreipti visuomenės dėmesį į nelegalią ir žalingą informaciją internete.


 

Šiuolaikiška interneto svetainė jaunimui

Užeikite


 © 2006 | Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija