GIMNAZIJOS VIZIJA

Demokratiška, moderni, atvira kaitai, ugdanti kompetencijas, būtinas kiekvieno žmogaus
visaverčiam asmeniniam gyvenimui, integracijai daugiakultūriame pasaulyje, sėkmingai profesinei,
visuomeninei veiklai bei mokymuisi visą gyvenimą.

GIMNAZIJOS MISIJA

Teikti kokybišką pagrindinį (II pakopos) ir vidurinį išsilavinimą, ugdyti brandžią
asmenybę, gebančią savarankiškai ir atsakingai veikti modernioje visuomenėje, puoselėti
demokratinėmis vertybėmis grindžiamą bendravimą, mokslo ir kultūros dialogą.

VERTYBĖS IR FILOSOFIJA

VERTYBĖS

  • Kiekvienas žmogus yra vertybė.
  • Pagarba, tolerancija, dėmesys gimnazijos bendruomenės nariams.
  • Bendruomeniškumas, bendravimas ir bendradarbiavimas.
  • Atvirumas, atsakomybė, vieningumas.
  • Nuolatinis mokymasis ir kompetencijų ugdymas.
  • Tradicijų puoselėjimas ir turtinga istorija.
  • Draugiškumas.
  • Veiklos kokybė ir tobulėjimas.
  • Kiekvieno laisvė veikti – tai ir jo atsakomybė už savo veiksmus ir poelgius.

FILOSOFIJA

„Mokykla neturi būti gyvenimui. Mokykla turi būti gyvenimas“.

(Elbertas Hubardas)

Kviečiame skrydžiui!