Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos

darbuotojų mėnesinis darbo užmokestis bruto (neatskaičius mokesčių)

 2020 m.

Eil. Nr.Pareigų pavadinimasPareigybių skaičiusVidutinis mėnesinis bruto darbo uždarbis
1.Direktorius1Neskelbiama*
2.Direktoriaus pavaduotojas ugdymui2,51812,80
3.Mokytojai ekspertai131583,59
4.Mokytojai metodininkai301405,65
5.Vyresnieji mokytojai51279,81
6.Mokytojai101207,11
7.Psichologas1,25Neskelbiama*
8.Socialinis pedagogas1,25Neskelbiama*
9.Bibliotekininkas1,25Neskelbiama*
10.Informacinių technologinių sistemų administratorius1,25773,52
11.Direktoriaus pavaduotojas ūkiui1Neskelbiama*
12.Administratorius1Neskelbiama*
13.Raštvedys1,25Neskelbiama*
14.Archyvaras0,5Neskelbiama*
15.Valytojas9MMA
16.Kiemsargis0,75MMA
17.Ūkvedys1Neskelbiama*
18.Budėtojas1,75MMA
19.Laborantas1178,35

* Vadovaujantis LRV 2003-04-18 nutarimu Nr. 480 (Žin., 2003, Nr. 38-1739) 18pt