Istorijos mokytojas Sigitas Nefas paskelbtas „Metų švietėju“


       Kauno pedagogų kvalifikacijos centras tęsia gražią tradiciją – kiekvienais metais organizuodamas šventę „Metų Švietėjas“, kurioje pagerbiami su Centru bendradarbiavę aktyvūs ir talentingi miesto pedagogai. Kasmet įvertinama pedagogų praktikų švietėjiška, metodinė veikla, inovacijų skleidimas siekiant ugdymo kokybės. „Metų Švietėjo“ titulas suteikiamas labiausiai tais metais nusipelniusiam Mokytojui.
Metų Švietėjo 2018“ nominacija ir Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktorės Rasos Bortkevičienės padėkos raštu apdovanotasistorikas – Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos istorijos mokytojas metodininkas Sigitas Nefas.
        Nominantas 2018-iems metams rengė ir yra bendraautorius kvalifikacijos tobulinimo programų mokytojams pagal 2017 – 2019 metų kvalifikacijos tobulinimo prioritetus ir pagal jas vedė seminarus, edukacines išvykas istorijos ir kitų dalykų mokytojams.
        Sigitas Nefas:
• Kauno miesto istorijos mokytojų metodinio būrelio pirmininko pavaduotojas;
• Lietuvos mokinių istorijos olimpiados miesto etapo vertinimo komisijos pirmininkas;
• Lietuvos Respublikos Konstitucijos egzamino vertinimo komisijos narys Kauno miesto savivaldybėje bei organizacinės grupės narys Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje.
    Sigitas aktyviai dalyvauja metodinėje ir projektinėje veikloje. Kauno pedagogų kvalifikacijos centre organizavo Kauno miesto istorijos mokytojų metodinio būrelio inicijuotą istorijos mokytojų diskusiją „Siekiamybės ir galimybės įgyvendinant dalyko ugdymo turinį“. Dalyvavo ir rengė mokinius įvariuose projektuose, respublikinėse ir miesto konferencijose, olimpiadose, viktorinose, protų mūšiuose, konkursuose, akcijose, skaitė pranešimus istorine tematika.
Mokytojas aktyviai dalyvauja antikorupcinėje mokinių ugdymo veikloje. Rengė mokinius ir dalyvavo bei prisidėjo organizuojant Kauno pedagogų kvalifikacijos centro inicijuotuose antikorupciniuose renginiuose:
• Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokinių Antikorupciniame protmūšyje;
• skrajučių antikorupcijos tema konkurse „Mano dora, nekorumpuota Lietuva“;
• vedė pilietiškumo pamokų ciklą „Būk sąžiningas“. Dalyvavo akcijoje „Aš renkuosi sąžiningą Lietuvą!“.
    Tai kompetentingas, motyvuojantis, mokantis sudominti mokytojas, noriai besidalinantis savo kompetencijomis ir patirtimi su miesto pedagogais ir mokiniais.

     Daugiau apie „Metų švietėjo 2018“ renginį https://www.facebook.com/1019071108227370/posts/1611686508965824/

 

     

Pamoka Laikas
1 08.00-08.45
2 08.55-09.40
3 09.50-10.35
4 11.05-11.50
5 12.00-12.45
6 12.55-13.40
7 13.50-14.35
 


Karinės oro pajėgos

 

Draugiškas internetas „Saugesnis internetas“ – tai programa, skirta atkreipti visuomenės dėmesį į nelegalią ir žalingą informaciją internete.


 

Šiuolaikiška interneto svetainė jaunimui

Užeikite


 © 2006 | Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija