Tema: Gruodžio mėnesio veiklų planai
       Formalusis ugdymas (pdf.)

                            

Gimnazisto uniforma vaikinams: vientisos spalvos kostiumas; jei nėra kostiumo:  juodas arba žalias švarkas, juodos kostiuminės kelnės, juodi arba tamsiai mėlyni džinsai.
Merginoms: vientisos spalvos tamsus kostiumėlis; jei nėra kostiumėlio: juodas arba žalias švarkas; raudonas languotas arba juodas sijonas; juodos arba tamsiai mėlynos kelnės. (Gimnazijos tarybos 2012-09- 06 protokolas Nr. 7-01)

Jau galite informaciją apie gimnaziją skaityti savo išmaniajame telefone.
Parsisiųskite iš Google Play mobilią aplikaciją.

  Viktorina ,,Kartojimas – mokslų motina“
Data: 2016 12 02

Lapkričio 29 dieną gimnazijos aktų salėje vyko viktorina ,,Kartojimas – mokslų motina“ (lot. Repetitio est mater studiorum). Renginio organizatorės, lietuvių kalbos mokytojos G.Bersėnienė, V.Venskauskienė ir V.Grigienė, džiaugiasi šauniai pasirengusiomis šešiomis ketvirtokų komandomis – pasibaigus viktorinai po lygiai taškų surinko dvi ir keturios komandos, o rezultatai skyrėsi tik vienu tašku. Linkime atkakliai siekti tik gerų rezultatų!

Foto


  Matematikos galia
Data: 2016 12 02

Ar žinote, koks ilgis matuojamas coliais, sprindžiais ar sieksniais? Ar teko skaičiuoti mediniais skaitytuvais? O galbūt esate stiprūs matematikai ir uždavinius kremtate it voverės riešutėlius? Matematikos gurmanams Lietuvos švietimo istorijos muziejuje yra unikalių XIX a. uždavinių. 1 b klasės gimnazistai jau tai išbandė


 

Konferencija „Pamilti gamtą per jos pažinimą“
Data: 2016 11 29

Lapkričio mėn. mūsų gimnazijos 4ė klasės moksleivė Aušrinė Maurukaitė dalyvavo Kauno miesto moksleivių aplinkotyros centro organizuotoje moksleivių tiriamųjų darbų konferencijoje „Pamilti gamtą per jos pažinimą“. Aušrinė sėkmingai pristatė įdomų tiriamąjį darbą „Jonizuoto vandens įtaka augalų augimui“ (vadovė biologijos mokytoja Laima Lapinskaitė). Tyrinėdama, kaip veikia jonizuotas vanduo pupelių augimą, Aušrinė nustatė, kad rūgštinis vanduo skatina lapų ir anksčių formavimąsi.


 

Konferencija „Sveika gyvensena – galimybės ir perspektyvos“
Data: 2016 11 29

Besibaigiant spaliui į Kauno Moksleivių aplinkotyros centrą susirinko moksleiviai ir mokytojai į konferenciją „Sveika gyvensena – galimybės ir perspektyvos“. Šioje konferencijoje dalyvavo ir mūsų gimnazijos 2a klasės moksleivė Gabija Kalinauskaitė. Ji sėkmingai pristatė savo tiriamąjį darbą „Sezoninio laiko persukimo tyrimas“ (vadovė biologijos mokytoja Laima Lapinskaitė). Gabija atliko įvairių amžiaus grupių apklausą apie laiko persukimo poveikį ir nustatė, kad daugumai žmonių sezoninis laiko persukimas nepatinka bei kenkia sveikatai.


  Nacionalinis konkursas ,,Mano pasaulis – darniai Lietuvai“
Data: 2016 11 29

Nacionalinis konkursas ,,Mano pasaulis – darniai Lietuvai“ vyksta jau šešeri metai. Konkurso viktorinos tematika labai plati, apima etnolkultūros, ekologijos, aplinkosaugos, biologijos, istorijos, gimtosios kalbos sritis. Mūsų gimnazistai jau trečius metus dalyvauja šiame konkurse. Šiais metais mūsų komandą parengė mokytoja Jūratė Sabaitienė

  Tradicinių šokių popietė
Data: 2016 11 29

Lapkričio 25d., mūsų gimnazijoje vyko tradicinių lietuviškų šokių popietė. Tai respublikinio projekto „Visa mokykla šoka“ pirmasis renginys. Sekantį kartą šokius mokysis kitos klasės, ir taip iki pavasario Jorės šventės, kai įvyks baigiamasis renginys. Tradicinius šokius mokė šokti ir bandonija grojo KTKC specialistas, etnologas Vilius Marma ir etninės kultūros mokytoja I.Lingevičienė. Dalyvavo 1a kl. mokiniai ir jų auklėtoja J.Slavinienė ir 1c kl. – auklėtoja V.Venskauskienė. Į projektą taip pat įsijungė ir pilietinio ugdymo mokytoja I. Brazauskaitė bei soc. ped. E.Bengardavičienė, kurios kalbėjosi su mokiniais apie tautinių tradicijų išsaugojimo svarbą.
 


  Interaktyvi paskaita prieš žalingus įpročius
Data: 2016 11 29

2016-11-22 gimnazijoje vyko interaktyvi paskaita prieš žalingus įpročius. Paskaitoje dalyvavo I-II gimazijos klasės. Užsiėmimą pravedė bendruomenės pareigūnas Darius Joneikis. Gimnazistai aktyviai dalyvavo užduotyse bei atsakinėjo į klausimus. Socialinė pedagogė Eglė Letkauskienė


  Konkursas - protmūšis „Kuriame mokyklą be patyčių"
Data: 2016 11 25

2016-11-24 2a klasės komanda dalyvavo konkurse - protmūšyje „Kuriame mokyklą be patyčių", kuris vyko Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykloje. 2a klasės komanda pristatė filmuką prieš patyčias bei atsakinėjo į klausimus. Laimėjome I-ąją vietą. Mokiniai buvo apdovanoti prizais bei padėkos raštais.


  Sveikinimas su kariuomenės diena
Data: 2016 11 25

Gimnazijos mokinių tarybos pirmininkė Elena Spranaitytė ir Domantas Teleiša visų Kauno moksleivių vardu sveikino karius su kariuomenės diena, sakydami: Karys – ne tik tas, kuris laiko šautuvą rankoje ar yra fiziškai stiprus, kuris vien tik klauso komandų. Ne. Karys tai žmogus, kuris yra vedamas pareigos ir atsakomybės jausmo tarnauti Tiesai, Tėvynei, Žmonijai. Kariuomenes dienos proga Kauno moksleivių vardu norėtume jums palinkėti: stiprybės, neišsemiamos drąsos, ištvermės, ryžto, taikos.


  Integruota tikybos, etikos pamoka ,,Vienas už kitą paslaptingesni“
Data: 2016 11 25

Lapkričio 23 d. gimnazijoje vyko netradicinė integruota tikybos, etikos pamoka ,,Vienas už kitą paslaptingesni“. Pamokoje dalyvauja Kauno arkivyskupijos jaunimo centro savanoriai. Lytiškumo ugdymo programos temai „ Pažink save“


  Edukacinė kelionė į Estiją
Data: 2016 11 22

Lapkričio 11 – 12 dienomis Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos 1 – 4 klasių mokiniai išvyko į edukacinę kelionę į Estiją. Kelionės metu mokiniai turėjo galimybę aplankyti gražiausius Talino senamiesčio objektus, pasigrožėti snieguotu Baltijos pajūriu. Be apžvalginių ekskursijų Talino ir Tartu miestuose, mokiniai lankėsi ir didžiausiame Baltijos šalių mokslo centre AHHAA, kuris įdomiai supažindina mokinius su mokslu ir technologijomis. Mokiniams labai patiko, kad čia viskas kitaip nei įprastuose muziejuose, t.y. taikoma visiškai kitokia taisyklė – galima liesti viską, ką nori, išbandyti atrakcijas, kurias siūlo centras: išmėginti dviratį, kuris važiuoja lynu, karinio naikintuvo kabiną, judančią didžiuliu greičiu, apskritame žvaigždžių teatre Japonijos išradėjo Takayuki Ohiro sukurtu projektoriumi „Megastar“ pamatyti net mažiausias Paukščių Tako žvaigždes ir daug kitų įdomybių. Kelionės padeda pažinti pasaulį ir save.


 

Įrašymo į gimnazistus šventė „Mes skrydžiui pasirengę"
Data: 2016 11 22

Tradicinėje įrašymo į gimnazistus šventėje, kuri vyko paminint 97-jį gimnazijos gimtadienį, visos 1-os klasės parodė prisistatymo programėles, kuriose atskleidė savo kūrybinius gebėjimus ir talentus, atliko įvairias, įdomias, linksmas, labai išradingai antrokų parengtas užduotis ir pasižadėjo būti dorais garbingais gimnazistais, puoselėti tradicijas ir gerais darbais garsinti gimnazijos vardą. Šventę mokiniams padėjo parengti klasių auklėtojos, meno vadovė I. Lingevičienė, kino juostoje įamžino J. Kuzminas.

Plačiau


 

Netradicinė dorinio ugdymo (tikybos ir etikos) bei informacinių technologijų pamoka ,,Pagarba savo kultūrai. Kartų ryšys“
Data: 2016 11 22

Šiuolaikinis mokymas, paremtas įvairiais informaciniais šaltiniais bei pastangomis sudominti mokinį ir jam padėti siekiant geresnių mokymosi rezultatų, peržengia tradicinės klasės duris. Bendruosiuose ugdymo planuose numatyta dalį pamokų organizuoti už klasės ribų. Akivaizdi mokymo(si) įvairiose edukacinėse erdvėse nauda. 2016 m. lapkričio 21 d. netradicinė dorinio ugdymo (tikybos ir etikos) bei informacinių technologijų pamoka ,,Pagarba savo kultūrai. Kartų ryšys“ vyko Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje.

Plačiau


 

Gimnazijos 97-ojo gimtadienio šventė ,,Gimtadienio reviu“
Data: 2016 11 20

Mokykla gyva tol, kol joje skamba mokinių balsai ir juokas, kol skambutis kviečia pamokon ir iš jos, kol mokytojas atverta širdimi veda mokinį klaidžiu žinių keliu, dalija išmintį, moko įžvelgti gyvenimo prasmę ir didžiąsias vertybes, o mokinys nuoširdžiai visa tai priima, išsaugo ir pritaiko šiame sudėtingame skubančiame pasaulyje. Mūsų gimnazijos 97-ojo gimtadienio šventėje ,,Gimtadienio reviu“ šokiais, dainomis, nominacijomis ir šiltais palinkėjimais visų mokinių ir neformaliojo ugdymo vadovų vardu mokytojus pasveikino 1d klasės (auklėtoja R.Janickienė), 2d klasės (auklėtoja G.Bersėnienė) mokiniai, gimnazijos mokinių taryba, muzikinius sveikinimus siuntė vokalinis ansamblis (mokytoja E.Snarskaitė). Šventės pabaigoje valgėme skanų gimtadienio tortą, dėkodami vieni kitiems už buvimą šalia.  

Foto


  Moksleivių konferencija „Kauno moksleiviai be žalingų įpročių"
Data: 2016 11 20

Lapkričio 17 dieną Kauno miesto savivaldybėje vyko visuomenės sveikatos biuro organizuota moksleivių konferencija „Kauno moksleiviai be žalingų įpročių". Pranešimą apie elektronines cigaretes ir jų naudojimo keliamas grėsmes pristatė ir mūsų gimnazijos sveikatos būrelio narės Kornelija Šidiškytė ir Gabrielė Ščiaponaitė (vadovė L. Bakutienė). Tarptautinės nerūkymo dienos proga susirinkę moksleiviai pristatė savo darbus, pasidalino patirtimi rengiant pranešimus ir visi kartu ragino atsisakyti žalingų įpročių.


 

Istorijos pamoka netradicinėje aplinkoje
Data: 2016 11 20

Istorijos mokytoja Ieva Brazauskaitė gimnazistams pamokas vedė netradicinėje erdvėje - Lietuvos švietimo istorijos muziejuje. Pamokos tema buvo „Daraktorinė (slaptoji) XIX a. mokykla“. Gimnazistai inscenizavo slaptojo mokymo ir nelegalios literatūros gabenimo situacijas, mokinosi skaityti iš „Elementoriaus“, išmėgino senąsias rašymo priemones, kurios buvo naudojamos daraktorinėje mokykloje.


 

Projektas „Pasirink protingai"
Data: 2016 11 18

Gimnazijoje vyko projektas „Pasirink protingai". 3-čių klasių gimnazistai mokėsi kurti efektyvias strategijas bei ugdėsi bendravimo įgūdžius, padėsiančius priimti kompetentingus sprendimus potencialiai pavojingose situacijose. Atvejo analizės dalyje mokiniai diskutavo, aptarė ir kritiškai įvertino veiksnius, kylančius situacijose, kurios dažnai sąlygoja kelių eismo įvykius. Taip buvo ugdomas gebėjimas identifikuoti potencialiai pavojingas situacijas ir priimti sprendimus, padėsiančius išvengti kelių eismo įvykių.

Foto


 

Vokiška diena
Data: 2016 11 18

Spalio 20-oji – VOKIŠKA DIENA Lietuvoje, Kaune. Gimnazijoje buvo paminėta įvairiais renginiais.
Gimnazijoje skambėjo vokiškos dainos, eilėraščiai, pasakojimai, o už jos ribų mokiniai dalyvavo įvairiuose miesto renginiuose.
Trečių ir ketvirtų klasių atstovai dalyvavo vokiečių kalbos dienoje vokiškoje įmonėje ,,FESTO‘‘. Mokiniai susipažino su įmonės veikla, kurią pristatė jos darbuotojai pabrėždami vokiečių kalbos svarbą dirbant vokiškose įmonėse.

Foto


  Atvira kūno kultūros pamoka skirta „Dienai be pykčio"
Data: 2016 11 18

Gimnazijoje vyko atvira kūno kultūros pamoka skirta "Dienai be pykčio". Pamokos tema „Sportas–bendravimo draugas“
Dalyvavo Santaros, KTU ir S. Dariaus ir S. Girėno gimnazijų mokinių komandos ir jų mokytojai.


  Prieš rengiant verslo planą – paskaita Kauno AVMI
Data: 2016 11 18

2016 m. lapkričio 16 d., Kaunas. Penktadienį Kauno AVMI Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos moksleiviams vietoj verslo ir vadybos mokomojo dalyko įvyko netradicinė pamoka. Minėtoje gimnazijoje ekonomikos ir verslo pagrindų mokanti mokytoja Edita Kondrašovienė derinant susitikimą dar telefonu informavo, kad mokiniai norėtų tikslinės konsultacijos verslo kūrimo klausimais, be to, mokytojos teigimu, niekas geriau už VMI specialistus negali atsakyti į moksleiviams iškylančius klausimus.

Plačiau


  Tarptautinė tolerancijos diena
Data: 2016 11 18

Tarptautinės tolerancijos dieną paminėjome dalyvaudami paskaitoje „Krikščioniška tolerancija", kurią organizavo istorijos mokytoja Ieva Brazauskaitė Lietuvos švietimo istorijos muziejuje. Paskaitą skaitė šv. Kryžiaus (Karmelitų) parapijos klebonas kun. Renaldas Šumbrauskis

Foto


  Krepšinio turnyras GIMNAZIJOS taurei laimėti
Data: 2016 11 18

Lapkričio 14 d. gimnazijoje vyko krepšinio turnyras skirtas savaitei „MOKYKLA BE DŪMŲ". Turnyre dalyvavo Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos komandos, Kauno informacinių technologijų mokyklos komanda ir Kauno rajono policijos komanda.

Foto


„SKRYDIS“   2016-2017 m.m. gimnazijos laikraščio „Skrydis“ nr.1
Data: 2016 11 18

1 lapas, 2 lapas, 3 lapas, 4 lapas


 

Tarptautinė Tolerancijos diena
Data: 2016 11 14

2016 m. lapkričio 16 d. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje paminėjome Tarptautinę Tolerancijos dieną. Mokiniai pertraukų metu rašė savo mintis apie toleranciją, piešė piešinius, kuriuose pavaizdavo šių metu tolerancijos simbolį - Paukštį. Mokytojai šiandien pamokas pradėjo filmuko apie toleranciją peržiūra bei aptarimu, aiškinosi žodžio Toleranciją reikšmę, mokiniai prisiminė tolerancijos, ar netolerancijos pavyzdžius.

Socialinė pedagogė Eglė Letkauskienė.

Foto


  Mūsų gimnazija švenčia 97-ąjį gimtadienį „Rudens mozaika“
Data: 2016 11 14

Visą šią savaitę gimnazijoje vyksta įvairūs šventiniai renginiai, kuriuos parengė neformaliojo ugdymo vadovai ir mokiniai. Jie sveikins gimnazijos mokytojus, dovanodami šventinę programą „Gimtadienio reviu“ gimnazijos aktų salėje lapkričio 15 d., 13.45 val.
 

Organizatoriai
 


  Pretendentų konkurso gimnazijos vadovo pareigoms eiti dėmesiui
Data: 2016 11 14

Informuojame, kad 2016-11-17 (ketvirtadienį) 14.00 val. gimnazijos aktų salėje (3a) vyks pretendentų konkurso Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos vadovo pareigoms eiti susitikimas su bendruomene.

Administracija


  Svarbi informacija 16-mečiams
Data: 2016 11 14
 

Asmens tapatybės kortelė yra Lietuvos Respublikos piliečio asmens dokumentas, patvirtinantis jo asmens tapatybę ir pilietybę ir skirtas naudoti Lietuvos Respublikoje, taip pat gali būti naudojama vykti į užsienio valstybes, su kuriomis yra sudarytos atitinkamos tarptautinės sutartys ar susitarimai. Pasas yra LR piliečio asmens dokumentas, patvirtinantis jo asmens tapatybę ir pilietybę ir skirtas vykti į užsienio valstybes arba naudoti Lietuvos Respublikoje. Pilietis vienu metu gali turėti ir asmens tapatybės kortelę, ir pasą.

Plačiau 


  Saldžiaus diena 1d ir 2d klasėse
Data: 2016 11 07

Saldžiaus dieną 1d kl. mokiniai, nešini saldainiais, lydimi auklėtojos R. Janickienės bei renginio organizatorės I. Lingevičienės, ėjo pas 2d kl. (auklėtoja G. Bersėnienė), kur buvo labai linksmai sutikti taip pat su saldainiais. Mokiniai vieni kitiems prisistatė, pirmokėliai gavo įvairių nuotaikingų užduočių, susipažinimui skyrė visą pamoką.


  Saldžiaus diena 1c ir 2c klasėse
Data: 2016 11  07

Tradiciškai Rubens Sambarių metu mūsų gimnazija švenčia Saldžiaus dieną. Pirmiausia ši diena skirta pirmų ir antrų klasių susipažinimui, prieš įrašymo į gimnazistus šventę.
Spalio 26d. trečios pamokos metu 1c. kl.mokiniai, nešini saldainiais, lydimi auklėtojos V. Venskauskienės, bei renginio organizatorės I. Lingevičienės, ėjo į 2c. kl., auklėtoja A. Rajaskaitė, buvo sutikti taip pat su saldainiais. Mokiniai vieni kitiems prisistatė. Pirmokams reikėjo atlikti įvairias nuotaikingas užduotis. Susipažinimui ir atrakcijoms mokiniai turėjo visą pamoką.


 

Kvalifikacijos tobulinimo programa mokyklų bibliotekininkams
Data: 2016 11  07
 

2016 m. lapkričio 3 d. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos bibliotekos darbuotojos  R.Grabliauskienė ir A.Spiridonovienė Kauno miesto bibliotekininkams vedė kvalifikacijos tobulinimo seminarą ,,Mokyklų bibliotekų darbuotojų (nespecialistų) vaidmuo bei kompetencija mokyklos bibliotekoje – informacijos centre“. Bibliotekininkė R.Grabliauskienė, ji yra ir programos autorė, skaitė pranešimą ,,Mokyklos bibliotekos veiklą reglamentuojantys dokumentai; Mokyklos bibliotekos fondo, vadovėlių fondo ir darbo apskaitos dokumentai“. Gimnazijos bibliotekos vedėja A.Spiridonovienė pristatė pranešimą ir pravedė mokymus tema, ,,Skaitymo skatinimo akcijos mokyklos bibliotekoje, mokytojų ir bibliotekininkų bendravimo ir bendradarbiavimo pavyzdžiai“. Pranešėjoms įtektos KPKC pažymos ir padėkos raštai.


 

Sveikatos ugdymo veiklų konkurso-akcijos „Sveikatos fiesta 2016” laimėtojų viešnagė Latvijoje ir Estijoje
Data: 2016 11  07

 

Spalio 27-29 dienomis Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos  visuomenės sveikatos specialistė, būrelio „Sveikatos gidas“ vadovė Laisvutė Bakutienė ir 2 mokinės (Gabrielė Ščiaponaitė ir Kornelija Šidiškytė, 4b) kartu su kitais laimėtojais iš įvairių Lietuvos miestų ir rajonų dalyvavo konkurso-akcijos „Sveikatos fiesta 2016“ baigmės aktyvių veiksmų dienose – edukacinėje išvykoje po kaimynines šalis.

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro organizuotame sveikatos ugdymo veiklų konkurse-akcijoje „Sveikatos fiesta 2016” iš viso dalyvavo 13894 bendrojo ugdymo mokyklų 1–12 klasių, profesinio mokymo įstaigų, būrelių, neformaliojo ugdymo institucijų mokiniai, mokytojai, visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, ikimokyklinių ugdymo įstaigų vaikai ir pedagogai.

Plačiau

 


 

Renginys „Pyragas mažajam draugui“
Data: 2016 11  07

Tapęs tradiciniu Rudens Sambarių renginys „Pyragas mažajam draugui“ vėl pradžiugino Karmelitų vaikų dienos centro ugdytinius. Mūsų gimnazijos 1a, 1c, 2b, 2d, 2ė, 2f, 3b ir 4ė klasių mokiniai atnešė pyragų, saldainių, flomasterių, tušinukų, piešimo sąsiuvinių. Visas šias dovanas gimnazistės nunešė ir padovanojo vaikams, kalbėjosi, minė mįsles, smagiai praleido laiką. Renginį organizavo socialinė pedagogė E.Letkauskienė ir meno vadovė I.Lingevičienė.


  Saldžiaus diena 1b ir 2b klasėse
Data: 2016 10  28

Tradiciškai Rubens Sambarių metu mūsų gimnazija švenčia Saldžiaus dieną. Pirmiausia ši diena skirta pirmų ir antrų klasių susipažinimui, prieš įrašymo į gimnazistus šventę.
Pirmieji, spalio 26 d. antros pamokos metu 1b kl.mokiniai, nešini saldainiais, lydimi auklėtojų L. Starkuvienės ir R. Paškevičienės, bei renginio organizatorės I. Lingevičienės, ėjo pas 2b kl. mokinius, kurie labai linksmai juos sutiko taip pat su saldainiais.Mokiniai vieni kitiems prisistatė. Pirmokams reikėjo atlikti įvairias nuotaikingas užduotis. Susipažinimui ir atrakcijoms bendramoksliai turėjo visą pamoką.

Foto


 

Vakaronė su ,,Piliarože“
Data: 2016 10  24

Kauno Tautinės Kultūros Centre Spalio 20 d., vakaronėje „Dainuokim“ su Raudondvario kultūros centro folkloro ansambliu „Piliarožė“ (vadovas Algirdas Svidinskas), dalyvavo mūsų gimnazijos prigimtinio paveldo studijos „Bildukas“, 1c klasės mokiniai (Vadovė Ilona Lingevičienė), kurie mokosi etninės kultūros. Jie kartu dainavo, mokėsi eiti ratelius. Vakaronę vedė KTKC etnologas Vilius Marma, kuris supažindino su Ilgių, Vėlinių laikotarpio lietuvių tradicinėmis dainomis, papročiais, paaiškino jų reiksmę ir paskirtį.

Foto


 

Tarptautinės mokytojo dienos šventė ,,Dovana Mokytojui“
Data: 2016 10  24

Žvarbų, vėjuotą spalio rytą Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija pražydo gėlėmis, kvepėjo šermukšnio uogomis, o svarbiausia, pasipuošė mokytojų ir mokinių šypsenomis. Į improvizuotą kavinę ,,Retro“ pakviesti mokytojai gėrėjosi buvusių ir esančių mokinių sveikinimais ir dainomis, įsiamžino Laikinosios sostinės laikus menančioje fotostudijoje. Gera, kad sunkų, atsakingą ir prasmingą Mokytojų darbą gerbia ir vertina mūsų gimnazistai, o šaltą rudens rytmetį sušildo dėmesiu ir padėkomis.

Foto


 

Lipės apskrities draugystė su gimnazija
Data: 2016 10  24
 

Lipės apskritis (Vokietija) yra pirmasis Kauno miesto partneris, su kuriuos sutartis pasirašyta 1989 m. Nuo 2003 m. sėkmingai vykdomi jaunimo mainų projektai. Intensyviausiai draugauja: medikai, ugniagesiai, mokyklos, sportininkai. Mūsų gimnazija su Lipės apskrities mokyklomis bendradarbiauja daugelį metų. Mūsų gimnazi9stai vyksta į Vokietiją ir mes priimame pas save. Rugsėjo 7 d. gimnaziją aplankė Lipės apskrities delegacija, kuri buvo pakviesta apžiūrėt mūsų muziejų, susipažinti su gimnazijos istorija.


  Sporto diena „Ant sparnų"
Data: 2016  10 17

Spalio 14 dieną tradiciškai gimnazistai rinkosi į Ąžuolyną dalyvauti sporto dienoje „Ant sparnų". Kūno kultūros mokytojai Regimantas Viktoras Jagentavičius, Daiva Jasiulionienė, Romualdas Astrauskas, Jolanta Chomičienė ir Irena Saikauskienė sukvietė visus gimnazistus ir mokytojus sportiškai praleisti žvarbią spalio dieną Ąžuolyne. Daugybė įvairiausių sporto rungčių, estafečių sušildė ir dalyvaujančius sporto rungtyse mokinius, ir palaikančius klasiokus, ir auklėtojus bei visus dalyvius.

Foto


 

Akcija "Pasitikrink regėjimą ir būk matomas"
Data: 2016  10 17

Spalio 13-ąją, Pasaulinę regėjimo dieną, Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos sveikatos kabinete vyko akcija, kurios metu gimnazistai ir darbuotojai galėjo įsitikinti, ar intensyvi prasidėjusių mokslo metų pradžia nepablogino jų regėjimo kokybės. Pasitikrinus regėjimo aštrumą, renginio dalyviams buvo pateikta naudinga informacija apie regėjimo sutrikimų prevenciją, bendrą organizmo stiprinimą, akių atpalaidavimo pratimus.
O kad akcijos dalyviai ne tik džiaugtųsi puikiu regėjimu, bet ir patys būtų gerai matomi tamsiuoju paros metu - kiekvienam apsilankiusiam padovanota po atšvaitą.

Visuomenės sveikatos specialistė L. Bakutienė


 

Etninės kultūros ir pilietiškumo pamoka Kauno Karininkų Ramovėje
Data: 2016  10 17

Pirmų klasių mokiniai, spalio 11d., dalyvavo etninės kultūros ir pilietiškumo pamokoje Kauno Karininkų Ramovėje. Mokinai susipažino su Ramovės istorija, sužinojo apie jos paskirtį ir reikšmę. Pamatė naujai restauruotas sales, atkurtus paveikslus, vitražus, sužinojo kokia kultūrinė veikla vykdoma Ramovės patalpose, jos reprezentacinę reikšmę. Pamoką pravedė atsargos majoras Rimantas Žukas ir etninės kultūros mokytoja Ilona Lingevičienė.


  Spalio 10 – oji — pasaulinė psichikos sveikatos diena
Data: 2016  10 10

Spalio 10 – ąją gimnazijoje paminėjome pasaulinę psichikos sveikatos dieną. Ta proga buvo surengta gimnazistų akcija „Pamatyk, paklausk, padėk“. 1 – 2 gim. klasių mokiniai, vadovaujant gimnazijos psichologei R. Venslovaitienei ir etikos mokytojai E. Tarkauskienei, paruošė gerumo (rankų) medį, kuriame surašė savo mintis apie gerumą, draugystę, atjautą, nuoširdumą bei pagalbą artimam ar visai nepažįstamam žmogui. Gerumo (rankų ) medžio ekspozicija buvo eksponuojama gimnazijos antrame aukšte prie mokytojų kambario. 2ė gimnazijos klasės mergaitės, padedant gimnazijos psichologei R. Venslovaitienei, prie 214 kab. parengė stendinę medžiagą, skirtą pasaulinei psichikos sveikatos dienai „Mintys apie mūsų psichinę sveikatą“... bei dovanojo mokytojams ir mokiniams psichikos dienos logotipus – šypsenėles, linkėdamos geros psichinės bei fizinės sveikatos, puikios darbinės nuotaikos ir teigiamų emocijų.


 

Europos kalbų diena
Data: 2016  10 10


Rugsėjo 26 dieną švenčiama Europos kalbų diena. Šios šventės metu gimnazijoje buvo organizuojami įvairūs renginiai, siekiant paskatinti kalbų mokymosi įvairovę, išugdyti pagarbą visoms Europos kalboms, regionų ir tautinių mažumų kalboms.


 

Gimnazijos MOKINIŲ TARYBA išsirinko naują valdžią
Data: 2016  10 10

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje 2016 m. rugsėjo 30 dieną įvyko įvadinė mokinių tarybos sesija. Mokinių tarybos pirmininke tapo: Elena Spranaitytė, jos pavaduotoja - Patricija Morkeliūnaitė ir administratorė: Patricija Gabalaitė. Visi sesijos dalyviai žaidė įvairius žaidimus, vykdė pačias sunkiausias užduotis, tryško juoku ir gera nuotaika – visiems buvo labai linksma. Manau ir Tu, gerbiamas gimnaziste gali prisidėti prie šios puikios kompanijos, kadangi Tau nuo to bus tik patys didžiausi pliusai: pirmasis visada sužinosi naujienas, įgausi daugiau pasitikėjimo, ugdysi savyje valią, susirasi naujų draugų – ir tai yra tik dalelė viso to, ką gali gauti mokinių taryboje. Laukiame Jūsų!


  Svečias iš Austrijos Rene Robal
Data: 2016  10 10

Spalio 3 dieną gimnazijoje lankėsi svečias iš Austrijos Rene Robal. Svečias ne tik susipažino su gimnazijos muziejumi, jo istorija, bet ir vedė 1a/c klasės mokiniams pamoką apie Austriją, jos kultūrą, ekonomiką bei švietimo sistemą. Susitikimą organizavo vokiečių kalbos mokytoja Birutė Pukelienė.


  Mokiniai renka Seimą
Data: 2016  10 10

Gimnazistai dalyvavo socialiniame edukaciniame projekte „Mokiniai renka Seimą“. Diskusija vyko KTU „Santakos“ slėnyje ir buvo tiesiogiai transliuojami internetu. Diskusijos metu moksleiviai galėjo užduoti juos dominančius klausimus populiariausių partijų lyderiams ir kandidatams. Debatų pabaigoje moksleiviai, tiek dalyvaujantys debatuose tiesiogiai, tiek stebintys diskusiją internetu, galėjo balsuoti per specialiai tam sukurtą programėlę.


  Mieli mokytojai,
Data: 2016  09 15

 

Jūs esate kūrėjai. Jūsų kūryba yra tas nematomas paveikslas, kuris išryškėja, suskamba mokinio mintyse, jo sieloje ir lieka visą gyvenimą.

Sveikiname Jus su Tarptautine mokytojų diena, nuoširdžiai dėkojame už  Jūsų pastangas ir kantrybę, už Jūsų puikiai parengiamus  mokinius, už  šypsenas, rūpestį ir širdies gerumą.  Linkime Jums stiprybės, energijos, kūrybingumo ir kuo didžiausios sėkmės visuose  darbuose.

Administracija


  Lietuvos žydų genocido dienos minėjimas
Data: 2016  09 15

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos bendruomenė rugsėjo 23-ią dieną susirinko paminėti Lietuvos žydų genocido dienos. Šią dieną 1943-iaisias metais buvo likviduotas Vilniaus žydų getas. Minėjime dalyvavo ir apie žydų istoriją papasakojo Kauno IX-ojo forto muziejaus edukatorius Ignas Juškevičius, tyrinėjantis žydų genocido laikotarpį. Gimnazijos vyr. istorijos mokytoja Rasa Pranevičienė prisiminė įvykius, įvykusius gimnazijos kieme buvusiuose Lietūkio garažuose. Skambant smuiko melodijai, Iš simbolinių akmenėlių su žydiškais vardais gimnazistai prie paminklo sudėjo Dovydo žvaigždę, žydų genocido aukos buvo pagerbtos simboline tylos minute.

Istorijos mokytoja Ieva Brazauskaitė


  Kvietimas dalyvauti eTwining projekte „#Worldahimalday“
Data: 2016  09 21

Užsienio kalbų klubas „Salute“ kviečia mokinius dalyvauti eTwiningprojekte „#Worldahimalday“. Projekto trukmė 09.21-10.10. Mūsų projekto partnerė - Ukraina. Tikimės draugiško bendradarbiavimo. Norime pakviesti visus, norinčius dalyvauti projekte ir prašome kreiptis į 315 kab. (mokytoja Ana Novikienė).


  Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijai reikalingas direktorius
Data: 2016  09 21

Kauno miesto savivaldybės meras skelbia nuo 2016 m. rugsėjo 14 d. iki 2016 m. lapkričio 14 d. konkursą Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos vadovo pareigoms eiti. Atranka 2016 m. lapkričio 22 dieną. Daugiau informacijos www.kaunas.lt.


 

DofE žygis
Data: 2016  09 15

Rugsėjo 10 d. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos ir KTU inžinerijos licėjaus DofE programos dalyvių jungtinė komanda, siekianti bronzos ženklelių, dalyvavo vienos dienos trukmės bandomajame žygyje Kleboniškio miške. Šis žygis yra viena iš pasiruošimo kvalifikaciniam dviejų dienų (su nakvyne) žygiui Kauno marių regioniniame parke dalių. Dalyviai žygiams ruošėsi ilgai ir atsakingai: patys planavo maršrutą ir žygio tikslą, dalyvavo pirmosios pagalbos, rizikų valdymo, navigacijos, komandos formavimo ir kituose užsiėmimuose. DofE programos dalyvių žygyje laukė išbandymai - nuovargis, karštis, žemėlapio neatitikimai. Tačiau komanda puikiai susitvarkė, nuklydę į šalį greitai orientavosi ir grįžo į planuotą maršrutą, dirbo kaip komanda ir puikiai praleido laiką ieškodami geocach'ų. Linkime DofE programos dalyviams sėkmės kvalifikaciniame žygyje!

DofE programos vadovės Ieva Brazauskaitė ir Daiva Jasiulionienė


  Įteikti vokiečių kalbos diplomai
Data: 2016  09 11

Vokiečių kalbos koordinatorius Lietuvoje Michael Brehm ir Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas Daiva Ivanovienė, kartu su mūsų vokiečių kalbos mokytojais Thomu Lewandowski ir Edita Kodrašoviene įteikė vokiečių kalbos diplomus (A2 ir B1 lygio) mūsų gimnazistėms.


  Į mokyklą po 50 metų
Data: 2016  09 11

Rugsėjo 4 d. į gimnazijoje esantį Bronės Duobinienės vardo muziejų rinkosi 1966 m. laida. Susirinko net 24 buvę klasiokai. Šiltais žodžiai prisiminė savo auklėtoją Bronę Duobienę, dalinosi jaunystės nuotraukomis ir atsiminimais. Prisiminė direktorius, pavaduotojus, mokiusius mokytojus, pamokas ir pertraukas, pasimatymus ir iškylas. Klasės seniūnas pirmasis pasirašė svečių knygoje linkėdamas dažniau susitikti.


  Rugsėjo 1-osios šventiniai sveikinimai
Data: 2016  09 01

Gimnazijos vadovų sveikinimas (jpg.)

Prezidentės sveikinimas (jpg.)


  Kvietimas į rugsėjo 1-osios šventę
Data: 2016  08 29

Kviečiame į Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos Rugsėjo 1-osios šventę!

Šventė vyks rugsėjo 1 d. 10.30 val. gimnazijos kieme.

Gimnazijos administracija


  Kvietimas į atestatų įteikimo šventę
Data: 2016  07 13

Brandos atestatų įteikimas Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos abiturientams vyks
2016 m. liepos 14 d. 11 val. Kauno Pažaislio vienuolyno svetingumo kompekse Monte Pacis.

Kviečiame visus atvykti į šią gimnazistams, jų tėvams ir mokytojams ypatingą šventę.


  Įteikti pagrindinio ugdymo baigimo pažymėjimai
Data: 2016  06 18

Mūsų gimnazijoje, birželio 14 d., buvo įteikti pagrindinio ugdymo (10 kl.) baigimo pažymėjimai. Gimnazistus pasveikino ir įteikė pagrindinio ugdymo baigimo pažymėjimus, labiausiai gimnazijoje mokinių gerbiama, vertinama ir mylima kaip mokytoja ir kaip pavaduotoja, d.p.u Giedrė Kuzmickienė. Gimnazistams buvo buvo įteikti padėkos raštai už gerą ir labai gerą mokymąsi, bei dalyvavimą mokslinėje ir kulturinėje veikloje 2a (A. Patalauskienė) ir 2b (V. Gajauskaitė) klasių mokiniams. Padėkos raštais buvo pagerbti 2b kl. gimnazistų tėveliai, kurie savo gerais darbais prisidėjo prie ugdymo proceso, gimnazijos gerovės ir vardo garsinimo. Renginį vainikavo gimnazistų pasižadėjimai ir toliau būti ištikimais savo gimnazijai.

Parengė - Renginių meno vadovė Ilona Lingevičienė                                                                               Foto


  Bendradarbiavimo sutartis su Kauno technologijos universitetu
Data: 2016  06 07

2016 m. birželio 7 dieną Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Kauno technologijos universitetu.
Nuo šiol mokykla tapo oficialia KTU partnere. Švietimo įstaigos susitarė dėl abipusiai naudingo bendradarbiavimo plėtojimo, siekiant mokslo integracijos, glaudesnių studijų ir bendrojo ugdymo sąlyčio partnerystės. Tai sutvirtino abiejų mokslo įstaigų galimybes bendradarbiauti švietimo ir kultūros srityse rengiant būsimuosius studentus.


 

Kviečiame mokytis į Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnaziją
Data: 2016  06 07

 

Mokiniams, stojantiems į 1 (9)-ąją gimnazijos klasę sudaroma galimybė pasirinkti ugdymo(si) turinį pagal savo gebėjimus, polinkius, būsimą studijų sritį, kryptį bei profesiją. Mokiniai, pradedantys mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos II-ąją dalį (9 kl.) gali rinktis mokytis: inžinerinės matematinės krypties klasėje ir kartą per savaitę papildomai mokytis matematikos, pasirinktinai fizikos arba chemijos bei inžinerinės informatikos krypties klasėje ir kartą per savaitę papildomai mokytis matematikos bei informacinių technologijų.
Pagrindinio ugdymo programą įgyvendinanti klasė be specializuotų krypčių mokosi pagal gimnazijos ugdymo plano rekomendacijas.

 

Plačiau


 

Vilties angelas
Data: 2016  06 05

Birželio 3d. gimnazistai rinkosi į renginį „Vilties angelas“. Ši idėja kilo iš tremtinių, buvusių politinių kalinių prisiminimų, kuriuose išdėstytos mintys, jog nepalūžti ir išgyventi padėjo tik didžiulis tikėjimas, tikėjimas ir įsitikinimas, jog sunkią valandą, kai jau nėra jokios vilties, kažkas saugo – tarsi globoja angelas.

Renginį organizavo Audronė Zamalienė ir Aušra Rajaskaitė


 

Svečiai iš Efrata College of education
Data: 2016  05 31

2016 – 05 – 25 pas mus lankėsi jau eilę metų su gimnazija bendradarbiaujantys svečiai iš Efrata College of education (Izraelis). Studijuojantys edukologiją ir pasirinkę mokytojo profesiją kolegos domėjosi žydų tautos istorijos integracija į Lietuvos istorijos kursą, mokymosi metodika ir skirtingų religinių bei tautinių tradicijų toleravimo ir bendradarbiavimo ypatumais. Būsimieji mokytojai nemažiau nei istorijos problematika domėjosi tolerancijos ir šiandien mūsų dar jaunai valstybei tenkančiais iššūkiais. 21 kolegą iš Izraelio sutiko gimnazijos administracija, o ugdymo ypatumais ir šiandienos iššūkiais pasidalino istorijos mokytojos Rasa Pranevičienė ir Aušra Rajaskaitė.


 

78- osios abiturientų laidos medis
Data: 2016  05 31

Tradiciškai abiturientai gimnazijos kieme pasodino medį. 78 laida pasodino berželį. Nepamirškite užsukti ir pailsėti gimtoje gimnazijoje po SAVO medžiu.


 

Šv. Mišios už gimnazijos abiturientus
Data: 2016  05 31

Š. m. gegužės mėn. 26 d. ryte į Kauno Šv. Kryžiaus (Karmelitų) parapijos bažnyčią rinkosi Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos abiturientai, jų tėvai ir artimieji, gimnazijos mokytojai, auklėtojos, vadovai. Juos bažnyčioje iškilmingai pasitiko jaunesnieji gimnazistai. Kiekvienas abiturientas lapeliuose įprasmino prašymo Dievui intenciją, uždegė žvakutę.
Šv. Mišias aukojo klebonas kun. Renaldas Šumbrauskis, kuris homilijoje kvietė išlaikyti gyvenimo kūryboje gyvą santykį su Dievu, su Jėzumi. Po Šv. Mišių abiturientai tęsė „Paskutinio skambučio" šventimą bei kelionę į gimnazijos „šventovę", kur jų jau laukė gimnazijos bendruomenė.

Foto


 

Respublikinio edukacinio konkurso „Olympis – 2016“ rezultatai
Data: 2016  05 31

Pagaliau gimnaziją pasiekė respublikinio edukacinio konkurso „Olympis – 2016“ rezultatai. Šio konkurso pavasario sesijoje biologijos žinias išbandė 21 moksleivis iš 1-4-ųjų gimnazijos klasių (biologijos mokytoja Laima Lapinskaitė). Visi dalyviai gavo padėkos raštus ir atminimo dovanėles. Labai smagu, kad net trys moksleiviai apdovanoti II-ojo laipsnio diplomais. Tai Matas Girdzijauskas (1a), Monika Kazlauskaitė (3b), Paulius Gylys (4a). Septyni konkurse dalyvavę moksleiviai gali pasigirti III-ojo laipsnio diplomais: Vytė Neverdauskaitė ir Kotryna Krasauskaitė (2b), Aistė Beliūnaitė (3ė), Gabrielė Ščiaponaitė (3b), Žygimantas Bunokas (4h), Gintarė Jurgutytė (4a) ir Rūta Juknevičiūtė (4c). Sveikiname!


  Augalų žavadienis
Data: 2016  05 24

2012 metais Europos augalų tyrimo organizacijos (EPSO) iniciatyva sukurta ypatinga diena – Augalų žavadienis. Tai diena, kai augalų mylėtojai, botanikos sodai, mokslo organizacijos ragina atsigręžti į žaliąją gamtą, įsiklausyti į augalų kalbą ir praverti duris į paslaptingą augalų tyrimų pasaulį.
Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Kauno botanikos sodas, sukvietė žavėtis augalais. Musų mokyklos
1g ir 1h kl.mokiniai dalyvavo lydimi mokytojų Vigilijos Petkevičienės, Egidijos Stankuvienės ir Jūratės Sabaitienės.


  Prasmingo skaitymo kelių beieškant...
Data: 2016  05 24

,,Ši konferencija skirta mums visiems, o ypač skaitantiems ir neskaitantiems vaikams, paaugliams, jaunimui, su tyliu raginimu nepamiršti knygų – jos skirtos ne lentynoms, jos yra gili išmintis, atmintis, mintis...“

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos direktorė Irena Kašienė

 

Konferencija ,,Prasmingo skaitymo kelių beieškant“, skirta 2016-iesiems Bibliotekų metams, vyko Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje 2016 gegužės 12 dieną. Ją organizavo Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija. Šios konferencijos tikslas - sudaryti sąlygas mokinių saviraiškai, skatinti mokinius skaityti, ugdyti skaitymo kultūrą, kultūrinio bendravimo įgūdžius, skleisti gerąją patirtį.

Plačiau


  Kvietimas į paskutinio skambučio šventę
Data: 2016  05 24

Pažvelk į šią dieną
Joje telpa visas gyvenimas.
Gyvenimas - tai knyga.
Praeina diena - užverti puslapį.
Prabėga metai - perskaitai skyrių.
Iš vakarykštės dienos liks tik prisiminimas.
O rytojus tebėra svajonė.

Gegužės 26 d. 13.00 val. kviečiame į paskutinio skambučio šventę aktų salėje.


 

Raštingiausio mokinio konkursas
Data: 2016  05 20

Gegužės 11 dieną gimnazijoje vyko Raštingiausio mokinio konkursas, kuriame dalyvavo penkiolika 2- 4 gimnazijos klasių mokinių. Geriausiai diktantą parašė 4c klasės mokinė Karolina Kutkaitė (mokytoja Vida Banaitytė) ir Simona Jankauskaitė iš 4f kl.(mokytoja Gintarė Bersėnienė). Sveikiname nugalėtojas!


  Vokiečių kalbos diplomų įteikimas Vokietijos Federacinės Respublikos Ambasadoje Vilniuje
Data: 2016  05 16

Gegužės 11 d. svečiavomės Vokietijos Federacinės Respublikos Ambasadoje Vilniuje. Joje vyko vokiečių kalbos diplomų įteikimas mokiniams iš mūsų Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos. Kelionė buvo tokia pat šauni, kaip ir diplomų įteikimo šventės programa. Galėjome išgirsti gyvos muzikos fortepijonu bei gitara. Padėkos žodį tarė Michael Brehm. Po įteikimo vaišinomės vaišėmis bei diplomuoti grįžome į Kauną. Tai puiki proga dar labiau garsinti Mūsų Mokyklos vardą.


  Konferencija „Prasmingo skaitymo kelių beieškant...“
Data: 2016  05 11

2016 m. gegužės 12 d. 13.00 val. gimnazijos aktų salėje vyks konferencija „Prasmingo skaitymo kelių beieškant...“

Kviečiame dalyvauti.


 

45-asis tarptautinis jaunimo epistolinio rašinio konkursas
Data: 2016  05 02

Epistolinio rašinio konkursas, rengiamas nuo 1971-ųjų, šiemet jau 45-asis. Tarptautinį jaunimo epistolinio rašinio konkursą rengia Pasaulinės pašto sąjungos (PPS) Tarptautinis biuras kartu su Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija (UNESCO).
Šiemet konkurso tema: „Parašyk laišką sau – 45-erių metų žmogui“.
Dėkojame ir didžiuojamės mokiniu Adrijumi Černeckiu už gimnazijos garsinimą Lietuvoje ir pasaulyje, dalyvaujant šiame konkurse. Dėkojame mokytojai Jūratei Slavinienei už mokinio paruošimą konkursui.


 

Evakuacijos pratybos gimnazijoje
Data: 2016  05 02
Gimnazijoje buvo surengtos evakuacijos pratybos, kurių tikslas – praktiškai atlikti mokinių ir personalo evakuaciją, tobulinti evakuacijos organizavimą bei veiksmų koordinavimą, mokyti gimnazijos bendruomenę, kaip elgtis gimnazijoje kilus gaisrui ar kitoms ekstremalioms situacijoms.
Apie vyksiančias evakuacijos pratybas mokyklos bendruomenė buvo informuota iš anksto, pratyboms tinkamai pasiruošta. Pratybų metu suskambėjęs įspėjamasis pavojaus signalas (trys ilgi durų skambučio skambėjimai) pranešė visiems apie gaisro pavojų, buvo pradėta evakuacija. Visi gimnazijoe mokiniai, mokytojai, kiti darbuotojai organizuotai išėjo iš pastato per pagrindinį ir avarinius išėjimus ir susirinko nurodytoje vietoje – gimnazijos kiemo aikštelėje. Evakuacija truko vos 8 minutes. Šios pratybos parodė, jog gimnazijos bendruomenė yra organizuota, kilus pavojui geba tiksliai vykdyti nurodymus, veikia vieningai ir darniai.

 


 

 Geriausi mokinių darbai Jaunųjų mokslininkų konferencijoje
Data: 2016  05 02

Balandžio 22 dieną Kauno „Santaros“ gimnazijoje įvyko respublikinė Jaunųjų mokslininkų konferencija. Moksleivių parengtus tiriamuosius-kūrybinius darbus vertino VDU, KTU, LSMU dėstytojai. Šioje konferencijoje dalyvavo ir mūsų gimnazijos 3 d klasės moksleivės Edita Sejūnaitė ir Aleksandra Zudova. Jos pristatė tiriamąjį darbą „Prieskoninių augalų įtakos pelėsinių grybų vystymuisi tyrimas“ (vadovė biologijos mokytoja Laima Lapinskaitė). Gamtos mokslų sekcijoje šis darbas pripažintas geriausiu. Moksleivės apdovanotos padėkomis ir rėmėjų dovanomis. Sveikiname! Po sėkmingo darbo bendrai nuotraukai sustojo „Santaros“ gimnazijos vadovai, moksleivių darbus vertinę mokslininkai ir geriausius darbus paruošę moksleiviai.


  Kvietimas į literatūrinę muzikinę kompoziciją „Dovana mamai“
Data: 2016  04 25

Kviečiame į literatūrinę muzikinę kompoziciją „Dovana mamai“, skirtą Motinos dienai. Renginys vyks Šv.Kryžiaus (Karmelitų) bažnyčioje gegužės 1 d. (sekmadienį) 11 val.


  Jorė - pavasario darbų pradžios šventė
Data: 2016  04 22

Ginmazistai besimokantys etninės kultūros, dalyvavo Jorės - pavasario darbų pradžios šventėje.
Etnologas, folkloristas Vilius Marma papasakojo apie Jorės papročius, mokė dainų ir ratelių. Moksleiviai apžiūrėjo parodas „Ką pasakoja senos langinės“, „Etno ženklai vaikų kūryboje”.

 
Foto


  Akcija „DAROM“
Data: 2016  04 12

Gerbiami Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos mokiniai ir mokytojai,

renkamės  š. m. balandžio 23 d. 10 val. Vytauto parke prie Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų į akciją „DAROM“.


 

Pasaulinei Žemės dienai skirtas renginys
Data: 2016  04 12

Pasaulinei Žemės dienai skirtas renginys įgavo įgavo naują formą. Visą savaitę mokykloje vyko įvairūs renginiai, skirti šiai dienai įprasminti. Mokyklos fojė buvo eksponuojama mokinių darbų paroda „Pasaulis pro  mikroskopą “. Šią parodą organizavo biologijos mokytoja ekspertė L.Lapinskaitė. Paroda sulaukė didelio mokinių, mokytojų bei kitų  bendruomenės narių dėmesio

Plačiau


 

Lotynų Amerikos šokių grupių čempionai-Matas Lukašovas su partnere Rugile Monginaite
Data: 2016  04 12

Klaipėdoje vyko 2016 metų Lietuvos jaunimo iki 21 metų standartinių ir Lotynų Amerikos šokių grupių čempionai Lotynų Amerikos šokių grupėje aukso medalius laimėjo III kl. mokinys Matas Lukašovas su partnere Rugile Monginaite (Kauno „Santaka").
Širdim linkim Tau ryžto, ištvermės, Sėkmė tegu kiekvieną sykį lydi!

Mokyklos bendruomenė
 


 

Pilietiškumo paskaita „Istorija ir informacinis karas - ką turi žinoti kiekvienas pilietis"
Data: 2016  04 06

Pilietiškumo paskaitoje "Istorija ir informacinis karas - ką turi žinoti kiekvienas pilietis" su gimnazistais kalbėjosi Vilniaus Universiteto Istorijos fakulteto komanda: dr.Norbertas Černiauskas, dokt. Kęstutis Kilinskas, magistrantė Luka Lesauskaitė. Universiteto atstovai bendravo su mokiniais, diskutavo, atsakė į klausimus.

 


  Gimnazistams - diskusija apie donorystę
Data: 2016  04 06

Balandžio 4 dieną gimnazijoje vyko renginiai, skirti Pasaulinei sveikatos dienai paminėti. Viešnia iš Nacionalinio transplantacijos biuro prie SAM, Rasa Pekarskienė, diskutavo su moksleiviais apie organų donorystės reikšmę, o Nacionalinės donorų asociacijos prezidentas Darius Tumšys papasakojo apie kraujo donorystę. Specialistai atsakė į klausimus, išsklaidė abejones apie pasitaikančius mitus bei pateikė išsamią informaciją apie donorystę ir dovanotą viltį gyventi.

Visuomenės sveikatos specialistė L. Bakutienė


  Konkursas – „Pažink Šventąjį Raštą. Gyvieji paveikslai“.
Data: 2016  04 06

Lietuvos katechetikos centras ir Lietuvos Biblijos draugija, bendradarbiaudami su Lietuvos švietimo ir mokslo ministerija bei Bernardinai.lt, jau trečius metus organizuoja ir vykdo konkursą – „Pažink Šventąjį Raštą. Gyvieji paveikslai“.
Konkurso tikslas – skatinti mokinius atpažinti ir pažinti bendražmogiškas, krikščioniškas vertybes, analizuojant Šventąjį Raštą. Šiais metais buvo pasirinktos trys vertybės – bendrystė, ištikimybė ir džiaugsmas.

Plačiau


 

Veiksmo savaitė „BE PATYČIŲ “
Data: 2016  04 05

Kovo 13-18 dienomis Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje nuvilnijo Veiksmo savaitė „ BE PATYČIŲ “. Pagrindinis savaitės tikslas - smurto ir patyčių prevencija. Mes nekeliame sau uždavinio sumažinti patyčias per savaitę, o siekiame sukelti didesnį rezonansą, kad visi nuo  kurių priklauso, kad patyčių būtų mažiau - pergalvotų savo elgesį, prioritetus.

Plačiau


 

Fotokonkursas ,,Asmenukė su knyga“
Data: 2016  03 24

Renkame labiausiai patikusią ASMENUKĘ SU KNYGA
Kviečiame gimnazijos bendruomenės narius – mokinius, tėvelius, vadovus, mokytojus, virėjas, valytojas - visus gimnazijos bičiulius dalyvauti fotokonkurse ,,Asmenukė su knyga “.
Iki balandžio 30 d. fotografuokitės su savo mėgstama knyga ir skaitmenines nuotraukas įkelkite į savo Facebook 'ą su žyme
‪#‎asmenukesuknyga‬.


  Šventinis sveikinimas
Data: 2016  03 24

Mielieji,

Sveikiname šventų Velykų proga!

Tegul Prisikėlimo šviesa aplanko visų Jūsų namus.

 

Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos
bendruomenės vardu direktorė Irena Kašienė


 

Respublikinė konferencija ,,Mokykla laiko ženkluose“
Data: 2016  03 07

Gimnazijoje vyko respublikinė konferencija ,,Mokykla laiko ženkluose“, skirta Vietos bendruomenių metams. Sveikinimo žodį tarė direktorės pavaduotojos ugdymui Daiva Ivanovienė ir Birutė Janauskienė, Karinių oro pajėgų viešųjų ryšių vyriausiasis specialistas Gintautas Deksnys, pranešimus skaitė Vytauto Didžiojo universiteto docentas Bernaras Ivanovas, Lietuvos švietimo istorijos muziejaus rinkinių apskaitos ir saugojimo skyriaus vedėja Gabija Mackevičiūtė. Pristatyti savo mokyklos istoriją, savitumą atvyko atstovai net iš Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos.

Plačiau


  Sveikinimas Lietuvos mokyklų apdovanojimų nominantui-R.Jakščiui
Data: 2016  03 07

Mūsų gimnazijos mokinys Remigijus Jakštys tapo Lietuvos mokyklų apdovanojimų Metų moksleivio nominacijos vienu iš trijų pagrindinių nominantų. Sveikiname!
Lietuvos mokyklų apdovanojimų laimėtojai bus paskelbti ir apdovanoti 2016 kovo 17 d. 12 val. KTU „Santakos“ slėnyje.


 

Kauno miesto keturių lituanistinių renginių nugalėtojų pagerbimo šventė
Data: 2016  03 15

Kauno S. Dariaus ir S. Girėno gimnazijoje įvyko keturių lituanistinių renginių: 45-ojo tarptautinio epistolinio rašinio konkurso, 48-ojo jaunųjų filologų konkurso, Lotynų kalbos ir Antikos olimpiados bei Lietuvių kalbos olimpiados 9-12 klasių mokiniams laureatų pagerbimo šventė. “Išlaisvink žmogų, ir jis pradės kurti”, taip sakė Antuanas de Sent Egziuperi. Ugdydami mokinių filologinę kultūrą, skatindami jų kūrybinius polėkius ir gebėjimus, konkursai ne vieną suartino su žodžio menu, kalba, tautosaka, atvėrė vartus į meninę ir mokslinę kūrybą.

Plačiau


 

Svečiuose ASU Miškų ir ekologijos studentai
Data: 2016  03 07

Kovo 10 d. minima 40-ties paukščių diena. Su senosiom lietuvių tradicijom mokiniai susipažįsta etninės kultūros pamokose. Šį kartą mokytoja I. Lingevičienė pakvietė ASU Miškų ir ekologijos fakulteto 3 kurso studentus,T. Ivanausko ornitologų klubo narius M. Trumpicką, J. Kulbę ir V. Dambrauską, kurie labai įdomiai papasakojo ir parodė mokiniams Lietuvoje gyvenančius paukščius. 1ė ir 1d.( mok. E.Tarkauskienė) klasių mokiniai noriai atsakinėjo į studentų klausimus ir gavo prizų. Studentai taip pat pristatė Aleksandro Stulginskio universitetą, puikias galimybes sėkmingai jame studijuoti.

Foto


  Šventinis sveikinimas Nepriklausomybės atkūrimo dienos proga
Data: 2016  03 07

Kovo-11-oji - šventė simbolizuojanti viltį ir stiprybę, vienijanti ir sutelkianti žmones bendriems darbams.
Nepriklausomybės atkūrimo dienos proga nuoširdžiai linkime Jums vienybės, tikėjimo savimi, sėkmės, pakilio nuotaikos ir visa ko, kas įprasmina žmogų.

Gimnazijos administracija


 

Veiksmo savaitė „BE PATYČIŲ “
Data: 2016  01 29

Šiais metais Lietuvoje kovo 14 -18 dienomis vėl nuvilnys iniciatyva Veiksmo savaitė “BE PATYČIŲ “.
Pagrindinis jos tikslas – smurto ir patyčių prevencija. Šia kampanija siekiama kurti saugesnę aplinką ne tik ugdymo įstaigose, bet ir suaugusių žmonių gyvenime, norime atkreipti dėmesį į šios problemos svarbą bei šviesti visuomenę.
Pagrindinės akcijos iniciatorės „Vaikų linijos vadovas dr. Robertas Povilaitis teigia „… kad pastangų, sprendžiant šią problemą Lietuvoje, nepakanka. Organizuodami „Veiksmo savaitę BE PATYČIŲ 2016“, net nekeliame tikslo sumažinti patyčių per savaitę, o siekiame sukelti didelį rezonansą, kad visi, nuo kurių priklauso, kad patyčių būtų mažiau – pergalvotų savo elgesį, planus, prioritetus“.
Veiksmo savaitės “ BE PATYČIŲ” programa Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje (pdf.)
 


 

Užgavėnės
Data: 2016  03 07

Triukšmingai, linksmai su gausiomis vaišėmis, ir šiais metais mūsų gimnazijoje praūžė Užgavėnės. Ekonomiką besimokantys moksleiviai surengė Jomarką, kur visi galėjo įsigyti skaniausių gardumynų ( mok. E. Kondrašovienė). Vėliau linksmybės tęsėsi aktų slėje, kur vyko kaukių paradas ir galiausiai kieme buvo sudeginta Morė.

Foto


 

Konferencija „Sveika gyvensena šiandien – galimybės ir perspektyvos“
Data: 2016  03 07

Mūsų gimnazijos ketvirtosios klasės moksleivės Dovilė Šutaitė ir Ugnė Krasauskaitė dalyvavo Kauno miesto ir rajono mokinių konferencijoje „Sveika gyvensena šiandien – galimybės ir perspektyvos“. Konferenciją organizavo Kauno moksleivių aplinkotyros centras ir Kauno miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos centras. Merginos sėkmingai pristatė tiriamąjį darbą „Moksleivių požiūrio į sveiką mitybą tyrimas“ (vadovė biologijos mokytoja Laima Lapinskaitė) ir buvo apdovanotos padėkos raštais!
 


 

Sveikatos ir fizinio aktyvumo konkursą „Sveikatuoliai“
Data: 2016  03 02

Mūsų  gimnazijos I klasių moksleiviai vasario 29 d. susirinko į tradicinį renginį – sveikatos ir fizinio aktyvumo konkursą „Sveikatuoliai“. Patys šauniausi, sportiškiausi ir aktyviausi devintokai varžėsi estafečių rungtyse, sprendė teorines sveikatos stiprinimo ir kūno kultūros užduotis, atliko praktines pirmosios pagalbos rungtis, atskleidė žinias apie sveiką mitybą. Kūrybinius sugebėjimus moksleiviai parodė ir prisistatymų metu – sukurtas netgi sveikos gyvensenos himnas. Komandų kapitonai sprendė jiems parengtas užduotis.
Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyviams. Sveikiname I vietą laimėjusią IĖ klasę. Antroji vieta atiteko IB klasei, trečioji – IC klasei. Visos komandos apdovanotos prizais ir padėkos raštais.
Konkurso organizatorės – visuomenės sveikatos priežiūros specialistė L. Bakutienė ir kūno kultūros mokytojos J. Chomičienė ir I. Saikauskienė.

Foto


 

Moksleivių piešinių-plakatų konkurso „Organų donorystė - mitai ir tikrovė“ laimėtojų apdovanojimas
Data: 2016  03 01

 

Vasario 27 d. Kauno futbolo manieže vykusioje parodoje „Sveikatos dienos 2016“ vyko šiais metais organizuoto Kauno miesto 10-11 klasių moksleivių piešinių-plakatų konkurso „Organų donorystė - mitai ir tikrovė“ laimėtojų apdovanojimas.
Parodos metu geriausi moksleivių darbai eksponuoti „Kauno Gyvastis“ stende.
Tarp nugalėtojų – Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos IIIf klasės mokinė, sveikatos būrelio narė Deimantė Vainauskaitė. Darbo vadovė – visuomenės sveikatos specialistė Laisvutė Bakutienė.
Kauno „Žalgirio“ klubo žaidėjai nugalėtojams įteikė prizus, kuriuos įsteigė Kauno miesto meras Visvaldas Matijošaitis ir UAB „Kairių prekyba“. Moksleivių mokytojams įteiktos LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkės Dangutės Mikutienės padėkos.


  Respublikinis konkursas  „Mąstau. Rūšiuoju. Gyvuoju“
Data: 2016  01 29

Mūsų gimnazijos 1 a klasės mokiniai, vadovaujami biologijos mokytojos Laimos Lapinskaitės, dalyvavo respublikinėje moksleivių aplinkosaugos olimpiadoje „Mąstau. Rūšiuoju. Gyvuoju“. Olimpiadą organizuoja Elektronikos platintojų asociacija EPA. Olimpiada vyko elektroninėje platformoje. Šiemet olimpiadoje dalyvavusių mokinių skaičius išaugo net iki 8800. Aplinkosaugos ir ekologijos žinias pasitikrinti panoro net 533 klasės iš visų Lietuvos apskričių. Didžiuojamės mūsų mokiniais, kurie nepabūgo išbandyti save šioje srityje: kiek daug jie žino apie pasaulio ekologines katastrofas, klimato atšilimą, naujausius energijos šaltinius ir rūšiavimą. Mūsų 1 a klasė pateko į geriausiųjų sąrašus, apdovanoti nugalėtojų diplomu ir bilietais į kiną. Sveikiname nugalėtojus !
 


 

Renginys „Knyga, kurią rekomenduoju draugui“
Data: 2016  01 29

Sausio 25 dieną gimnazijos aktų salėje vyko renginys antrų klasių mokiniams ,,Knyga, kurią rekomenduoju draugui". Bibliotekos darbuotojos A. Spiridonovienė ir R. Grabliauskienė supažindino su skaitomiausiomis 2015 metų knygomis. Savo perskaitytas knygas pristatė ir rekomendavo draugams perskaityti iš Aleksandro Puškino gimnazijos atvykusi mokinė Žana Kolesova (mokyt. D. Klusaitienė), mūsų gimnazijos 2ė klasės mokinės Aistė, Gerda, Mykolė, Gabija, Deimantė ir Visanda (mokyt. V. Venskauskienė), 2 f - Justina (mokyt. J. Slavinienė), 2a klasės atstovės Orinta, Monika, Ieva, Ugnė ir Agnė (mokyt. V. Grigienė). Renginį vedė 3a kl. mokinys Jorūnas, kelis muzikinius kūrinius saksofonu ir pianinu atliko Dominykas (2c kl.) Skaitykime gerą literatūrą ir dalinkimės įspūdžiais, nes, pasak V. M. Tekerėjaus, ,,Knygos lavina sielą, kelia ir stiprina žmogų, žadina geriausius troškimus, ugdo protą ir sušildo širdį."

Foto


 

Laisvės gynėjų dienos minėjimas
Data: 2016  01 14

Sausio 13 d., antros pamokos metu pirmokai susirinkę į gimnazijos aktų salę stebėjo bendramokslių ir meno vadovės I. Lingevičienės parengtą programą. Išgirdo jautriai gimnazistų atliekamą Jazzu dainą "Rudens naktis", išklausė mokinių minčių apie kruvinosios nakties įvykius anglų, rusų, vokiečių ir lietuvių kalbomis. Stebėjo šokiu reiškiamas emocijas pagal "J&J sindikato" dainą "Laikas keistis". Savo išgyvenimais ir patirtimi dalijosi gimnazijos direktorė I. Kašienė ir svečiai – LR Seimo narys P.Saudargas ir politologas L. Kojala. Renginį organizavo I. Lingevičienė, A. Rajaskaitė ir A. Zamalienė.

Foto


 

Pilietiškumo pamoka skirta Lietuvos gynėjų dienai
Data: 2016  01 14

Sausio 13-ąją, Laisvės gynėjų dieną, visi gimnazijos ketvirtokai dalyvavo pilietiškumo pamokoje „Kovos už laisvę“. Apie laisvės kovas ir Sausio 13-osios istorinio įvykio svarbą pasakojo LR Seimo narys dr. Paulius Saudargas ir politologas, Rytų Europos studijų centro analitikas Linas Kojala. Gimnazistams pristatė Lietuvos kovų už laisvę chronologinę seką ir akcentavo 1991 m. sausio 13-osios įvykių svarbą. Atskleidė kitų pasaulio valstybių požiūrį į Lietuvą ir jos laisvės fakto pripažinimo situaciją.
Gimnazistai susidomėję klausėsi jaunų svečių, kurie aktualiai dalinosi savo žinomis ir patirtimi apie Lietuvos svarbiausius įvykius, apie laisvės kovas.
Pamoką organizavo mokytojos A. Rajaskaitė ir A. Zamalienė.


  Atmintis gyva, nes liudija
Data: 2016  01 14

Laisvės gynėjų dieną minėdami 25-ąsias Sovietų Sąjungos agresijos metines uždegėme atminties žvakutes 1991 m. sausio 13-ąją žuvusiems už Lietuvos Laisvę. Prisijungėme prie visuotinės pilietinės akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“, kurios metu visose Lietuvos mokyklose, valstybės įstaigose, ambasadose ir namuose 8 val. užgesinamos šviesos ir visuose languose dešimčiai minučių uždegamose atminties žvakutės. Ši akcija paskatina puoselėti jaunimo istorinę atmintį bei patriotiškumą, prisiminti ir pagerbti žuvusiuosius bei nukentėjusius valstybės gynėjus.Tradiciškai gimnazijoje Sausio 13-osios proga buvo paruošta stendinė kompozicija „Liepsnojanti laisvė“, skirta kovojusiems už Lietuvos laisvę lemiamą 1991 m. sausio 13 d. naktį, sovietiniams kariniams daliniams šturmuojant Vilniaus televizijos bokštą bei Radijo ir televizijos komiteto pastatą. Kompoziciją paruošė gimnazijos mokinių taryba su mokytojomis N. Adomėniene, R. Levišauskiene, V. Rukuižiene ir I. Brazauskaite.
 


  Olimpinio festivalio merginų rankinio varžybų finalas
Data: 2016  01 12

2015-12-10 Šančių vidurinėje mokykloje vyko Kauno m. Olimpinio festivalio merginų rankinio varžybų finalas. Mūsų merginos laimėjo III vietą Kaune. Komandos vadovė kūno kultūros mokytoja metodininkė I.Saikauskienė.


 

Kalėdinis koncertas gimnazijos bendruomenei
Data: 2016  01 12

Kiekvienais metais gimnazijos bendruomenė susirenka pasižiūrėti šventinio Kalėdinio koncerto, kurį padedami mokytojų parengia gimnazistai. Šiemet šventinę programą parengė neformalaus ugdymo mokytojai E. Snarskaitė, G. Nevulienė, A. Jankauskaitė, neformalaus ugdymo organizatorė R. Kaučikienė ir meno vadovė I. Lingevičienė. Susirinkusius pasveikino ir gerų metų palinkėjo gimnazijos direktorė I. Kašienė ir Karmelitų bažnyčios kunigas. Po koncerto visi vaišinosi suneštiniais patiekalais, išsakė palinkėjimus, sveikinimus vieni kitiems.

FOTO


  Šventinis sveikinimas
Data: 2015  12 22

Mielieji,
besibaigiantys metai nėra nei nauja pradžia, nei pabaiga...
Tai ėjimas gyvenimo keliu toliau, dalinant patirtį ir išmintį,
įgytą prabėgusių metų sūkury...
Gerovės Jūsų namams, Meilės Jūsų širdims.
Sveikatos ir Ramybės Jums!

Artėjančių Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga
Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos vardu
sveikina direktorė Irena Kašienė


 

Konkurso „Sveikuolių sveikuoliai“ I turas
„Sveikata – ne viskas, tačiau be sveikatos viskas yra niekas“ (Sokratas)

Data: 2015  12 18

Gruodžio 10 d. Kauno J.Jablonskio gimnazijoje įvyko Respublikinio mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos specialistų konkurso „Sveikuolių sveikuoliai“ I turas, kuriame dalyvavo ir mūsų gimnazijos komanda. Gimnaziją atstovavo IId klasės komandos mokiniai bei juos konkursui parengusios mokytoja Jolanta Chomičienė ir visuomenės sveikatos specialistė Laisvutė Bakutienė.
Mokiniai demonstravo žinias sveikos gyvensenos, žalingų įpročių prevencijos, žmogaus saugos klausimais, fizinius gebėjimus – judėjimo rungtyse, komandos vadovai – pirmos pagalbos kompetencijose, o kūrybiškumą visa komanda atskleidė prisistatymo konkurse. Dalyvaujant šiame populiariame konkurse pasiektas jo tikslas – ugdyti mokinių gebėjimus ir asmeninę atsakomybę saugant ir stiprinant savo ir kitų sveikatą, skatinti mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos specialistų benradarbiavimą, vertinti potencialą dirbant komandoje...


 

Edukacinė išvyka į Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centrą Vilniuje
Data: 2015  12 18

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija bendradarbiaudamas su Kauno moksleivių techninės kūrybos centru organizavo edukacinę išvyką į Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centrą Vilniuje. Mokiniai susipažino su šios įstaigos neformaliojo švietimo būrelių veikla, aplankė kilnojamąją laboratoriją, susipažino su skraidančių filmavimo prietaisų „dronų“ gamyba. Išvykos dalyviai stebėjo XXX Lietuvos mokinių kino filmų festivalio „REC 2015“ geriausius darbus ir dalyvavo laureatų apdovanojimų šventėje. Džiugu, kad Vizualinių menų mokytojo eksperto Ivano Kuzmino auklėtinių darbai pelnė daugybę apdovanojimų – tai geriausias muzikinis vaizdo klipas „Sąmonės užtemimas“, geriausias scenarijus už filmą „Embrionai“, geriausias režisierius Vismantas Kavaliauskas už filmą „X kambarys“, geriausias dokumentinis filmas „Budintis Albinas“. Ne mažiau svarbus ir dar vienas apdovanojimas – geriausia kino festivalio aktore pripažinta Karolina Aldakauskaitė, suvaidinusi administratorės vaidmenį filme “X kambarys”. Mūsų kolektyvo mokiniui Matui Vitkui įteiktas padėkos raštas ir prizas už filmą „Budintis Albinas“, pateiktą XXX Lietuvos mokinių kino festivaliui „REC 2015“.

Foto


 

Advento rekolekcijos,,Iš Dievo ateina man viltis“ Ps 62,6. šv. Kryžiaus (Karmelitų) bažnyčioje
Data: 2015  12 18

Rekolekcijos - tai laikotarpis, kai atsitraukiame iš įprastinės veiklos, susitelkiama tik dvasiniam gyvenimui. Toks gilinimasis į save ir savo santykį su Dievu, laiko skyrimas vien dvasiniams dalykams turi senas tradicijas. Jėzus pasitraukė į dykumą praleisti laiką maldoje bei pasninkauti. Pirmieji vienuoliai, eremitai taip pat dažnai pasitraukdavo į atokias vietoves: maldos, tylos, susikaupimo laikui su Dievu.
Kasmet su gimnazistai dalyvaujame Advento rekolekcijose šv. Kryžiaus (Karmelitų) bažnyčioje. Tradiciškai klebonas kun. Renaldas Šumbrauskis su gimnazistais kalba apie advento reikšmę mūsų gyvenime.
 


 

Debatai antikorupcijos tema „Nauja karta sunaikins korupciją mūsų šalyje“
Data: 2015  12 18

2015 m. gruodžio 8 dieną dalyvavo gimnazijos komanda Švietimo ir ugdymo skyriaus ir Antikorupcinio mokinių ugdymo darbo grupės inicijuotuose debatuose antikorupcijos tema „Nauja karta sunaikins korupciją mūsų šalyje“. Tradiciniais debatais paminima gruodžio 9-oji – Tarptautinė antikorupcijos diena.
Gimnazijos komanda: Domininkas Deksnys, Simonas Kuoga ir Paulius Skiedra dalyvavo debatų pusfinalyje, kuris vyko Kauno Milikonių pagrindinėje mokykloje. Varžėmės su Rasos gimnazijos komanda.
Kauno bendrojo ugdymo mokyklų mokinių debatai „Nauja karta sunaikins korupciją mūsų šalyje“ skatina mokinius domėtis mūsų valstybės galimybę išgyvendinti korupcijos apraiškas, pasirinkti antikorupcines nuostatas, nesitaikstyti su šia įsigalėjusia yda ir siekti sukurti visuomenę, kurioje dominuotu teisingumas, sąžinė ir dora.
 


  Iškilminga „The Duke of Edinburgh‘s International Award“ programos apdovanojimų ceremonija
Data: 2015  12 18

 

Gruodžio 11 d. (penktadienį) Jungtinės Karalystės ambasadoje įvyko iškilminga „The Duke of Edinburgh‘s International Award“ programos apdovanojimų ceremonija – aukso ir bronzos ženklelių įteikimas 20-čiai jaunuolių iš Lietuvos. Jaunimui iš Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos Jungtinės Karalystės ambasadorė, jos ekscelencija Claire Lawrence, įteikė 3 bronzos ženklelius.
 

Plačiau


  Mokinių kūrybinių darbų konkursas „Gyvenęs Tėvynei. Mikalojus Radvila Juodasis ir jo epocha“
Data: 2015  12 11

Kauno m. bendrojo  ugdymo mokyklų mokinių kūrybinių darbų konkurse „Gyvenęs Tėvynei. Mikalojus Radvila Juodasis ir jo epocha“ 11a klasės mokinės Erika Jašmantaitė ir Rūta Mogenytė, vadovaujamos istorijos mokytojos metodininkės Aldonos Kirstukienės paruošė stendinę medžiagą „Mikalojaus Radvilos Juodojo gyvenimas  ir veikla“. Ši medžiaga įvertinta kaip informatyviausia ir labiausia atspindinti M.Radvilos Juodojo veiklą. Darbą atlikusiai komandai įteiktas pagrindinis prizas - 16a kario maketas.

 


  Gruodžio 9-oji tarptautinė antikorupcijos diena
Data: 2015  12 09

2015 m. gruodžio 9-11 gimnazijoje vyksta 1-2 klasių mokinių darbų paroda „Gruodžio 9-oji tarptautinė antikorupcijos diena“. Mokinių veiklą organizavo istorijos mokytojos Nijolė Adomėnienė, Aušra Rajaskaitė, Aldona Kirstukienė

FOTO


  Gabių mokinių apdovanojimo šventė Kauno Rotušėje
Data: 2015  12 09

2015-11-25 Kauno m. Rotušėje vyko gabių mokinių apdovanojimo šventė, kurioje dalyvavo mūsų gimnazijos rankinio komandos, Lietuvoje užėmusios I-ą vietą. Mūsų komandos kapitonė - Greta Rinkevičiūtė ir komandą paruošusi kūno kultūros mokytoja metodininkė Irena Saikauskienė apdovanotos padėkos raštu ir prizu nuo Kauno m. mero V. Matijošaičio.

FOTO


  Krepšinio varžybos, skirtos paminėti 96 gimnazijos gimtadienį
Data: 2015  12 09

2015-11-20 vyko krešinio varžybos, skirtos paminėti 96 gimnazijos gimtadienį. Žaidė krepšinio komanda 1-4 g. klasių komandos vadovė kūno kultūros mokytoja metodininkė Irena Saikauskienė ir berniukų 1g kl. rinktinė- komandos vadovas - kūno kultūros mokytojas R.Astrauskas.

FOTO


 

Pirmokų krikštynos
Data: 2015  12 01

Linksmai, šmaikščiai labai išradingai praūžė pirmokų krikštynos, kurios prasidėjo griausmingu Krikštamotės sutikimu. Direktorei pasveikinus, visos 1-os klasės parodė prisistatymo programėles, kuriose atskleidė savo kūrybinius gebėjimus ir talentus. Antrokai parengė viktoriną apie gimnaziją, jos istoriją, ir šį išbandymą pirmokai išlaikė puikiai. 1-ų klasių seniūnai atsakė kokių elgesio taisyklių būtina laikytis gimnazijoje. Pirmokai pasakė riesaiką, tada juos, laikantis senovinių lietuvių papročių, druska ir vandeniu pašventino krikštamotė. Toliau išbandymai persikėlė į koridorius, kur buvo išbandoma sportinė forma bei sumanumas. Reikėjo išvardinti mokytojus pavardėmis ir surandant kabinetus, kuriuose jie dirba. Krikštynas užbaigė mokinių taryba surengusi "Pieno tūsą" - diskoteką.

FOTO


 

    Nacionalinis konkursas „Mano pasaulis – darniai Lietuvai”
Data: 2015  12 01

       Lapkričio 19 d. mūsų gimnazijoje vyko jau tradicija tapęs nacionalinis, visos Lietuvos mokyklas vienijantis, konkursas „Mano pasaulis – darniai Lietuvai", kurį organizuoja Aleksandro Stulginskio universitetas ir Kauno pedagogų kvalifikacijos centras.
Į mūsų gimnaziją susirinko komandos iš Alytaus Daugų technologijos ir verslo mokyklos, Anykščių Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijos, Ignalinos gimnazijos, Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos, Kauno Jono Basanavičiaus gimnazijos ir mūsų Kauno S. Dariaus ir S. Girėno gimnazijos komanda.

Plačiau


  Botanikos sode puošėme eglutes
Data: 2015  12 01

 2B klasė su auklėtoja V. Gajauskaite ir biologijos mokytoja J.Sabaitiene gruodžio 1 dieną išvyko į VDU Kauno botanikos sodą puošti eglučių. Mokiniai prisidėjo prie eglučių puošimo akcijos. Eglutė ne tik graži, bet ir naudinga.

 


  Lietuvių kalbos ir literatūros viktorina ,,Kartojimas - mokslų motina"
Data: 2015  11 30

Lapkričio 27 dieną gimnazijoje vyko 4 klasių mokinių lietuvių kalbos ir literatūros viktorina ,,Kartojimas - mokslų motina". Joje dalyvavo kiekvienos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos parengta ketvirtų klasių mokinių komanda. Gimnazistai varžėsi demonstruodami literatūros žinias ir visi norėjo pasirodyti geriausiai, nors tai ir nebuvo labai lengva, mat viktorinoje dalyvavo tik patys entuziastingiausi ir gabiausi dalyko žinovai, o laimėti padėjo ne tik puikus literatūros išmanymas, bet ir konkurencingumas bei originalumas. Garbingą III vietą laimėjo mokytojos V. Banaitytės parengti mokiniai, II - mokytojos V. Urbonienės, o nugalėtojais tapo ir laimėjo I vietą mokytojos V. Venskauskienės grupės atstovai. Sveikiname ir džiaugiamės!


  Protų mūšis: „AIDS: geriau žinoti“
Data: 2015  11 30

Pasaulio sveikatos organizacija1988 m. gruodžio 1-ąją dieną paskelbė Pasaulio kovos su AIDS diena. AIDS dienos tarptautinis šūkis skamba taip:
Siekime:
Nulio naujų ŽIV infekcijos atvejų
Nulio AIDS susijusių mirčių
Nulio diskriminacijos
Lietuvoje ši diena minima nuo 1991-ųjų metų. Gruodžio 3 dieną vyko renginys 1-3gimnazijos klasių mokiniams AIDS dienai paminėti, kurį organizavo biologijos mokytoja J.Sabaitienė. Mokiniai praplėtė savo žinias, sužinojo naujų faktų apie ŽIV/AIDS. Visi mokiniai gavo padėkas. O kaip mokiniai sako draugystė laimi.

FOTO


  Sveikiname Respublikinio Informacinių technologijų konkurso nugalėtoją
Data: 2015  11 30

Sveikiname Respublikinio Informacinių technologijų konkurso nugalėtoją - 1B klasės mokinį Aurimą Petraitį, gimnazijoje užėmusiam I-ą vietą, o Respublikoje - IV vietą.


  Sveikiname kasmetinio maironiečių raiškaus skaitymo ir dainuojamosios poezijos konkurso laureatę
Data: 2015  11 19

Sveikiname 3c klasės mokinę Anną - Maria Kelly Skirbantaitę, tapusią kasmetinio maironiečių raiškaus skaitymo ir dainuojamosios poezijos konkurso laureate. Mokinę parengė Gitana Nevulienė.

 


 

Tinklinio projektas  gimnazijos direktorės Irenos Kašienės taurei 2015 laimėti
Data: 2015  11 27

 

Lapkričio 26 dieną mūsų šalies tinklininkės susibūrė į Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje organizuojamą  kasmetinį  Tinklinio projektą  gimnazijos direktorės Irenos Kašienės taurei 2015 laimėti. Tai projektas turintis septynerių metų  patirtį. Turnyro taurės steigėja Irena Kašienė ir projekto moderatorė kūno kultūros mokytoja ekspertė Daiva Jasiulionienė džiaugėsi  galėdamos  remti  šalies tinklininkių veržlumą, aktyvumą bei sportines iniciatyvas.

Plačiau


 

Netradicinė integruota pamoka tema „Draugystė“
Data: 2015  11 27

2015 m. lapkričio 09 d. Informaciniame centre 7-tos pamokos metu vyko netradicinė integruota pamoka tema „Draugystė“, skirta Šiaurės šalių bibliotekų savaitei ir Tarptautinei tolerancijos dienai pažymėti. Pamokos idėją ir temą pristatė tikybos mokytoja Alė Spiridonovienė. Apie Šiaurės šalių bibliotekų savaitės projektą papasakojo teatro mokytoja Gitana Nevulienė. Mintimis apie Draugystę pasidalino maironiečių būrelio narė Anna-Maria Kelly Skirbantaitė ir 3-čios klasės mokinys Andrius Veselis. Mokiniai pasikeisdami garsiai skaitė ištrauką ,,Princesė Erla” (Marjun Syderbø Kjelnæs Skriva i sandín), etikos mokytoja Vitalija Rukuižienė inicijavo diskusiją paaugliams aktualia draugystės ir meilės bei tarpusavio supratimo tema. Pamokos pabaigoje mokiniai reflektavo - rašė savo mintis ant Šiaurės šalių bibliotekų savaitės atvirukų ir jas perskaitė garsiai.

Foto


  Mano piešinys gimnazijai
Data: 2015  11 13

Šių metų lapkričio mėnesį mūsų gimnazija švenčia 96-erių metų gimtadienį. Visą savaitę vyksta įvairūs renginiai.  Šiandien vyko akcija „Mano piešinys mūsų gimnazijai“. Visų klasių mokiniai pertraukų metu piešė vieną bendrą piešinį - savo gimnaziją. Jiems grojo gimnazijos mokinių grupė „Nerepetavom“. Gražiausia piešiančia išrinkta 2a klasė.

Plačiau: https://youtu.be/iipUfWQNQFk


  Maironiečių dalyvavimas netradicinėje Lietuvos istorijos pamokoje
Data: 2015  11 06

2015 m. rugsėjo 22 d. gimnazijos maironiečių būrelio nariai dalyvavo netradicinėje Lietuvos istorijos pamokoje garbingai Lietuvos praeičiai pažinti, skirtai Baltų vienybės dienai, kurią organizavo Lietuvos maironiečių draugijos ir Alytaus rajono savivaldybės.
Akimirkos iš renginio: dalyvavome šv. Mišiose Butrimonių bažnyčioje, šventinėje eisenoje per Butrimonių miestelį, stebėjome miestelio gimnazijos mokinių parengtą pasirodymą, o ant Punios piliakalnio ne tik gėrėjomis gražia panorama bet ir apžiūrėjome šiuolaikinės kariuomenės modernią ginkluotę.

FOTO


  Tradicinių lietuviškų šokių popietė
Data: 2015  11 06

Bendradarbiaujant su KTKC, lapkričio 5d., mūsų gimnazijoje vyko tradicinių lietuviškų šokių popietė. Ją vedė etnologas KTKC speciakistas Vilius Marma, kuris groja visais liaudiškais instrumentais, jam talkino folkloro ansamblio "Linago "narys Aurimas Venckūnas, etninės kultūros mokytoja I. Lingevicienė. 1ė ir 1f klasių moksleiviai sužinojo kuo ypatingi atskirų regionų Lietuvos šokiai, išgirdo grojant bandoniją, mokėsi šokti ratelių ir šokių, linksmai pasišoko.

FOTO


  „DofE dalyvių iniciatyvos Lietuvai“
Data: 2015  11 04

Mūsų gimnazija nuo rugsėjo mėnesio dalyvauja, o kartu ir kuruoja projektą „DofE dalyvių iniciatyvos Lietuvai“. Projekto tikslas: plėtoti jaunimo iš 5-ių Lietuvos savivaldybių socializaciją, sudarant jiems galimybę užmegzti ryšius, ugdytis ir išreikšti save grupėje, bendradarbiaujant tarp skirtingų Lietuvos regionų įgyvendinant bendruomenei naudingas iniciatyvas, kurios skatins jaunuolių pilietinį sąmoningumą ir įsitraukimą į prasmingą veiklą. Projekte dalyvauja 5-ios organizacijos, įgyvendinančios “The Duke of Edinburgh’s International Award” (toliau – “DofE”) programą. Tai jaunimas iš Kauno, Vilniaus, Panevėžio, Rokiškio ir Ventos.

Plačiau


 

Skaitovų konkursas „Žodis į širdį”
Data: 2015  11 04

Spalio 22 d. gimnazijoje vyko respublikinio skaitovų konkurso I etapas. Skaitovų konkursą padrąsinančiais žodžiais pradėjo šio konkurso iniciatorė Rita Kaučikienė, kuri teigė, jog dalyvavimas jame jau yra kiekvieno laimėjimas.
Konkurse dalyvavo Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos, Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos ir Aleksandro Puškino gimnazijos skaitovai. Mokiniai rinkosi įvairaus spektro kūrybą.

Plačiau


  Rudens Sambarių renginys „Pyragas mažajam draugui“
Data: 2015  11 02

Tapęs tradiciniu Rudens Sambarių renginys „Pyragas mažajam draugui“ vėl pradžiugino Karmelitų vaikų dienos centro ugdytinius. Mūsų gimnazijos 3a, 3b, 3c, 3ė ir 3f klasės nupirko stalo žaidimų, flomasterių, tušinukų, piešimo sąsiuvinių ir kitų reikmenų, o 1a, 1b, 1f, 2a, 2f, 3a, 3f  klasių mergaitės pagamino tortus ir pyragus. Visas šias dovanas gimnazistės  nunešė ir padovanojo vaikams, kartu su jais skaitė eilėraščius parašytus tarmiškai, bendravo, smagiai praleido laiką.


 

Tarptautinė mokytojų dienos šventė
Data: 2015  10 06
 

Tarptautinė mokytojų diena gimnazijoje prasidėjo nuo ankstaus ryto. Mokytojus pasitiko vyriausi gimnazistai – ketvirtokai, kurie pravedė pirmąją pamoką visoms klasėms. Tuo metu mokytojams šventė vyko aktų salėje, kur muzikines dovanas įteikė 1a, 1b, 1c, 1d, 1f, 2a, 2c, 2f, 4g klasės, renginio vedantieji Deimantė Šilinskaitė ir Domantas Teleiša negailėjo padėkos žodžių pašventusiems save nelengvam pedagoginiam darbui mokytojams. Po sveikinimų koncerto mokiniai kartu su mokytojais šėlo Diskotekoje. Džiugi nuotaika ir geros emocijos tvyrojo gimnazijoje visą dieną.

Foto


 

Kunigaikščio Gedimino dienos paminėjimas Karininkų Ramovėje
Data: 2015  09 30

Rugsėjo 28d. minima Lietuvos Didžiojo kunigaikščio, Vilniaus įkūrėjo diena. Mūsų gimnazijos 3-4 kl. mokiniai kartu su mokytojomis A. Rajaskaite.,N. Adomėniene, R. Paškevičiene,R. Šadauskiene, G. Nevuliene,
R. Venslovaitiene ir meno vadove I. Lingevičiene dalyvavo bendrame renginyje Karininkų Ramovėje, kur klausė viršininko D. Mazurkevičiaus ir atstovo ryšiams su visuomene R.Žuko paskaitos. Moksleiviai žiūrėjo filmuką apie Ramovės darbuotojų parengtą inscenizaciją „Gedimino laiškai“ ir turėjo galimybę patys paskaityti šiuos laiškus.

Foto


 

Paminėta tradicinė Europos kalbų diena
Data: 2015  09 28

 

Rugsėjo 25 dieną gimnazijoje buvo paminėta tradicinė Europos kalbų diena. Įvairios, linksmos bei kupinos siurprizų pertraukos  pakvietė mokinius įsitraukti į  šios dienos paminėjimą. Taip pat gimnazijos mokiniai vykdė akciją ,,Europos kalbų alėja“, kurios metu  miesto gatvėse  dalino praeiviams  balionus  ir  skatino juos  likti  neabejingais šiai progai. Dėkojame užsienio kalbų mokytojams už prasmingas idėjas ir iniciatyvas.


 

Erdvėlaivis Žemė – 2015 m. mokslo  festivalis
Data: 2015  09 28

Rugsėjo 11 dieną 2 b klasės merginos dalyvavo Erdvėlaivis Žemė – 2015 mokslo  festivalyje vokiečių k. renginyje Santakos: Vokietijos ir Lietuvos mainų keliai nuo Hanzos iki šių dienų. Sužinojome apie istorinius Hanzos miestus, bei jų prekybą, persirengėme  pirklių drabužiais, žaidėme įvairius  žaidimus vokiečių k., susijusius su to meto laikotarpiu. Praleidome nuostabų laiką Perkūno namuose!

 


 

Lietuvos žydų genocido dienos minėjimas
Data: 2015  09 28

Rugsėjo 23d. prie gimnazijos kieme esančio paminklo įvyko Žydų genocido dienos paminėjimas, kuriame dalyvavo A.Puškino gimnazijos bei mūsų gimnazijos mokiniai ir mokytojai. Skambant smuiko muzikai, mokiniai išdėliojo iš akmenėlių su populiariais žydų vardais Dovydo žvaigždę. Istorijos mokytoja A.Kirstukienė papasakojo ne tik apie Vilniaus geto likvidavimą 1943m. rugsėjo 23d., bet ir apie tragediją, įvykdytą 1941m. birželio 27d. Lietūkio garažų kieme. Mokytoja R.Martincevienė visus supažindino su žydų tautos tradicijomis, mokslo ir kalbos pasiekimais.

Foto


 

Minėjimas prie Vytauto Didžiojo paminklo
Data: 2015  09 02

2015 Rugsėjo 8-ąją - Vytauto Didžiojo karūnavimo ir padėkos už Lietuvos nepriklausomybės ir laisvės apgynimą dieną - mūsų gimnazijos 1c klasės mokiniai vedini meno vadovės, etninės kultūros mokytojos I.Lingevičienės ir istorijos mokytojos A.Rajaskaitės, dalyvavo minėjime prie Vytauto Didžiojo paminklo. Indrė Eimutytė perskaitė poeto J.Turčinskio eilėraštį „Tautos šventė“. Gimnazistai klausėsi pasisakymų, trumpo koncerto, bendravo su savivaldybės nariu Gediminu Budniku.

Foto


 

Folkloro festivalis „Baltų raštai"
Data: 2015  09 02

Gimnazijos prigimtinio paveldo studijos "Bildukas" 1ė kl. nariai dalyvavo folkloro festivalio "Baltų raštai" ugnies įžiebimo renginyje prie Kauno santakos aukuro. Festivalį jau septintus metus organizuoja Kauno tautinės kultūros centras su kuriuo gimnazija bendradarbiauja. Gimnazistai kartu su apeigų folkloro grupe „Kūlgrinda“ (Vilnius), „Rada“ (Baltarusija), sutartinių giedotojų grupe „Kadujo" (Kaunas) ir Kauno romuviečiais dainavo senovines lietuvių apeigines dainas, šoko ratelius.

Foto


  Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje Rugsėjo 1-oji, Mokslo ir Žinių šventė
Data: 2015  09 02

                           Ir vėl Rugsėjis...
                           Rugsėjis nuskambėjo
                           visom spalvom, visais garsais!

Plačiau apie šventę video: https://youtu.be/tVvdz20d0lg

 


 

Mokslo metų pradžios šventė
Data: 2015  09 02

Rugsėjo 1-ąją į Mokslo metų pradžios šventę susirinko džiugiai nusiteikę gimnazistai, pedagogai, svečiai. Gimnazijos bendruomenę sveikino direktorė  I.Kašienė, direktorės pavaduotojos D.Ivanovienė, G. Kuzmickienė. Atvyko svečiai: Kauno miesto savivaldybės tarybos narys Židrūnas Garšva, Karmelitų bažnyčios kunigas klebonas Renaldas Šumbrauskis, Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų viešųjų ryšių vyriausiasis specialistas Gintautas Deksnys, Centro policijos nuovados specialistė Lilė Žukaitė. 1a ir 1f klasių gimnazistai vedė pirmąją bendrą šventinę pamoką, skirtą Mokslo ir žinių dienai paminėti. Pasiruošti pamokai jiems padėjo gimnazijos renginių meno vadovė I.Lingevičienė. Po iškilmingos ir linksmos šventės visi gimnazistai ir mokytojai susirinko į klases.
Su naujais mokslo metais!                                                                                                                            Foto


  Mieli mokytojai, mokiniai ir tėveliai,
Data: 2015  08 25

                                                                                   Mano mokiny, ar tu girdi? Į tavo širdį noriu pasibelsti..
                                                               Neužsisklęsk, o atlapok plačiai.. Tai, ką žinau ir moku, ką galiu,
                                                               Norėčiau, kad turėtum tu. Tiktai priimk, kaip žemė priima lietutį,
                                                               Kaip medis - saulės šilumą ir šviesą.
                                                               Tiktai priimk.
                                                               Ką moku ir galiu, norėčiau, kad turėtum tu.

Rudens taku atskubėjęs rugsėjis mus vėl kviečia semtis žinių. Maloniai kviečiame visus į rugsėjo 1-osios šventę, kuri vyks Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos kieme 2015 m. rugsėjo 1 d. 11.00 val.

Gimnazijos vadovai


  Tėvelių dėmesiui!
Data: 2015  06 30

Mokinių, priimtų į gimnaziją, sąrašai skelbiami gimnazijos stendiniame pranešime IIa prie 214 kab.
Sutartys su gimnazija bus pasirašomos rugpjūčio 27-31 d. Apie sutarties pasirašymo laiką ir vietą tėvelius asmeniškai telefonu informuos klasių auklėtojai.
Gražios vasaros. Iki susitikimo!

Mokinių priėmimo komisija


 

Gedulo ir vilties dienos 74-ųjų metinių paminėjimas
Data: 2015  06 09

Birželio 4 d. 10 val. Senosiose kapinėse, Ramybės parke, Vytauto prospekte, Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno 2-ųjų gimnazijos klasių mokiniai prie V.Gylikio sukurto paminklo Kovotojų už Lietuvos laisvę Motinai, surengė mitingą paminėti Gedulo ir vilties dienos 74-ąsias metines. Mokiniai parengė simbolinę gėlių „Ilgesio pievą“, prie paminklo uždegė žvakutes. Istorijos mokytoja Aldona Kirstukienė trumpai apžvelgė Lietuvos gyventojų trėmimų mastą ir sovietinės valdžios tikslą-fiziškai sunaikinti lietuvių tautą. Juk 1941 m. birželio 14-17 d. trėmimas buvo nukreiptas prieš Lietuvos šviesuomenę-inteligentus, 1945-1946 m. – prieš rezistentų šeimas bei jų rėmėjus, 1948 m. prieš ūkininkus, 1949 m. – prieš miestiečius. Lietuva per trėmimų laikotarpį neteko 780.922 gyventojų. Jų atminimas pagerbtas tylos minute.


  Kandidatų mokytis 1-ojoje gimnazijos klasėje dėmesiui!
Data: 2015  05 21

 

Integruotas bendrųjų gebėjimų patikrinimo testas į pasirinktas mokymosi kryptis ,,Inžinerinė matematikos“, ,,Inžinerinė informatikos“ vykdomas 2015 m. birželio 9 d. Pradžia - 10 val.
Mokiniai į gimnaziją renkasi 9.30 val.
I a. stende bus skelbiamas testą rašančių mokinių sąrašas ir testo vykdymo kabinetai. Testo trukmė – 1,5 val.
Testo rezultatai bus skelbiami 2015 m. birželio 19 d. gimnazijos Ia. stende.
Sutartys su būsimais gimnazistais ir jų tėvais/globėjais sudaromos iki 2015 m. rugpjūčio 31 d.

Priėmimo komisija


 

Sveikiname muzikinio videoklipo konkurso nugalėtoją
Data: 2015  05 29

Sveikiname Miglę Beginskaitę, lamėjusią nominacijos už dainingumą ir savitą muzikinę aranžuotę diplomą Maironio lietuvių litaratūros muziejaus organizuotame muzikinio videoklipo konkurse pagal J. Mačiulio-Maironio poeziją.

Maironiečių vadovė Gitana Nevulienė


  Apibendrinti idėjų mugės „Nuveik sveikatos labui.lt“ rezultatai
Data: 2015  05 29

2015 metų sveikatos ugdymo idėjų mugėje, kurią organizavo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, dalyvavo 124 mokiniai ir mokytojai iš šalies bendrojo ugdymo mokyklų, ikimokyklinių ir kitų švietimo įstaigų.
Džiugu, jog mūsų gimnazijos sveikatos ugdymo idėja pateko tarp įdomiausių ir originaliausių bei buvo patalpinta į sveikatos ugdymo idėjų banką:

http://www.ssus.lt/lt/sveikatos_ugdymo_ideju_bankas/


  Tinklinio čempionatas „Europos diena su kamuoliu - stop problemoms ir patyčioms“
Data: 2015  05 26

Lietuvos Sporto universitete vyko Lietuvos Respublikos gimnazijos mokinių ir mokytojų tinklinio čempionatas „Europos diena su kamuoliu - stop problemoms ir patyčioms“. Mūsų gimnazija tapo nugalėtoja. Buvo apdovanota gražuole turo taure ir medaliais. Komandoje žaidė mokytojas R.Jagintavičius, mokiniai: O.Pajaujytė, R.Staniulytė, R.Ulizaitė, A.Naučius, A.Kuliešius.


 

Raštingiausio mokinio konkursas
Data: 2015  05 21

Gegužės 11 dieną gimnazijoje vyko Raštingiausio mokinio konkursas, kuriame dalyvavo devyniolika 1-4 gimnazijos klasių mokinių. Be klaidų diktantą parašė 4d kl. mokinė Luknė Vasilevičiūtė (mokytoja I. Ežerskienė) ir Urtė Petraitytė iš 4h klasės (mokytoja J. Čepėnienė). Sveikiname nugalėtojas!
 


 

Etninės kultūros netradicinė pamoka
Data: 2015  05 20

Minint šeimos mėnesį ir senovės lietuvių meilės ir vedybų deivės Mildos dieną, gimnazijoje svečiavosi Algirdas Svidinskas, žymus etninės kultūros puoselėtojas, propaguotojas, folkloristas, Raudondvario folkloro kolektyvo „Piliarožė“ vadovas. Kulautuvoje vykstančio bardų festivalio „Akacijų alėja“ iniciatorius. Žymus etnografas, muzikantas, dainų kūrėjas ir atlikėjas, Rytų aukštaičių sambūrio vadovas. Prezidentės apdovanotas už tarmių metų iniciavimą ir įgyvendinimą. A. Svidinskas pasakojo apie senuosius lietuvių dievus ir dievybes, apeigas, tradicijas, supažindino 1d ir 1f kl. mokinius su liaudies instrumentais, mokė lietuvių meilės dainų . Svečią pakvietė etninės kultūros mokytoja I.Lingevičienė.Tai puiki etninės kultūros netradicinė pamoka, supažindinusi mokinius su prigimtiniu lietuvių tikėjimu, ugdanti jaunimo vertybes, kultūrą, meilę savo tėvynei Lietuvai, pilietiškumą ir patriotiškumą.


  Pokalbis – diskusija - „Mes pasaulinio kultūros paveldo dalis“
Data: 2015  05 13

Gegužės 11 d. gimnazijoje vyko Europos dienos paminėjimas, pokalbis – diskusija - „Mes pasaulinio kultūros paveldo dalis”, kurį organizavo meno vadovė, etninės kultūros mokytoja I. Lingevičienė. VDU kultūrologijos ir etnologijos katedros dėstytoja, docentė Asta Venskienė pasakojo mokiniams apie Lietuvos nematerialųjį paveldą, UNESCO įtrauktą į pasaulinio paveldo sąrašą. Gimnazistai domėjosi ir aktyviai diskutavo, kodėl turi puoselėti ir saugoti savo šalies tradicijas, papročius, kalbą.


  Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos paminėjimas
Data: 2015  05 11

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje 2015 metų gegužės 7 dieną minėjome Lietuvos kalendoriuje pažymėtą Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną, kuri  vertintina ne tik kaip istorinius įvykius primenanti data, bet ir kaip reikšminga, nuolat aktuali žinia, skatinanti į literatūros pažinimą ir knygų skaitymą žvelgti kaip į sėkmingo mokymosi sąlygą. Šis renginys- tai baigiamoji projekto PRASMINGO SKAITYMO KELIŲ BEIEŠKANT... dalis.

Plačiau

 


 

Tarmių popietė
Data: 2015  05 11

Gegužės 8d. gimnazijos informaciniame centre vyko lietuviškų tarmių popietė „Mažos valstybės didi gimto žodžio galia“, skirta tarmių metams.
3h., 2a., 2ė., 1ė ir 1d. mokiniai skaitė kūrinius iš tarmiškos kūrybos knygos „Bundanti versmė“ (sudarytojai Algirdas Svidinskas ir Gaudentas Kurila). Tarmiškus tekstus mokiniams parinko gimnazijos meno vadovė, etninės kultūros mokytoja I. Lingevičienė. Tarmiškai skaityti mokiniai ruošėsi padedami lietuvių kalbos mokytojų V. Urbonienės,I. Ežerskienės, J. Čepėnienės, V. Banaitytės, V. Venslauskienės.

Foto


 

Muzikinė kompozicija „DOVANA MAMAI“, skirta Motinos dienai
Data: 2015  05 06

Šv. Kryžiaus (Karmelitų) bažnyčioje gegužės 3 dieną (sekmadienį) Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija dovanojo literatūrinę muzikinę kompoziciją „DOVANA MAMAI“, skirtą Motinos dienai.
“Nėra ir niekada nebus nieko didingesnio už Mamą. Dievas sukūrė pasaulį sau pačiam ir jį pavadino Motina. Jos širdyje telpa visas pasaulis, visa žemė ir visas dangus. Visų pasaulio žodžių maža ją išaukštinti. Šis gražiausias pavasario Sekmadienis skirtas Jums, mūsų mielosios Mamos” – skambėjo gimnazistų lūpose šie žodžiai.

Plačiau


 

Antikorupcinio mokinių ugdymo konferencija
Data: 2015  05 06

Kauno miesto savivaldybės Švietimo ir ugdymo skyrius kartu su Antikorupcinio mokinių ugdymo darbo grupe organizavo Kauno bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų konferenciją „Mokinių antikorupcinių nuostatų ugdymas – gerosios patirties sklaida“. Konferencijos tikslas – skatinti mokinių dorinių vertybių ugdymą bei užtikrinti antikorupcinių nuostatų formavimą, taikant originalias metodines priemones. Taip pat skleisti gerosios patirties pavyzdžius.

Plačiau


 

,,Kauno miesto olimpinio festivalio" organizuojamos šaškių varžybos
Data: 2015  04 23

Mūsų mokyklos šaškininkai ,,Kauno miesto olimpinio festivalio" organizuojamose šaškių varžybose pelnė trečią vietą. ,,Kova buvo sunki, tačiau ir nelaimėjom", - šmaikštauti bando komandos kapitonas. Prie nuopelno prisidėjo šie mokiniai: Kęstutis Ramulionis, Rokas Balčiūnas, Neda Titenynė ir Doras Stankevičius.


  The Duke of Edinburgh's International Award (DofE) tarptautinių apdovanojimų programa
Data: 2015  04 21

Nuo 2014 m. rudens Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje vykdoma The Duke of Edinburgh's International Award (DofE) tarptautinių apdovanojimų programa.
DofE yra pasaulyje gerai žinoma savęs tobulinimo programa jaunimui, įgyvendinamadaugiau nei 140 šalių. Progamoje gali dalyvauti jauni žmonės nuo 14 iki 24 metų. Programa pradėta 1956-ais metais Edinburgo hercogo princo Filipo (Prince Philip), joje jau yra dalyvavę daugiau nei 8 milijonai jaunų žmonių visame pasaulyje.

Plačiau


 

Matematikų kūrybinių darbų konkursas ,,Taikomoji matematika“
Data: 2015  04 21

2015 m. balandžio 17 dieną įvyko Kauno miesto jaunųjų matematikų kūrybinių darbų konkursas ,,Taikomoji matematika“. Konkurse dalyvavo 8 mūsų gimnazijos mokiniai.  Abiturientai M. Kučytė ir Ž. Gabriūnas pristatė darbą ,,Matematika ir aš“, o abiturienčių  E. Gabrytės ir A. Dambrauskaitės   darbe buvo atlikta statistinė analizė apie gimnazijos mokytojų zodiako ženklus. Vienuoliktokai S. Kuoga ir P. Mančinskas pristatė darbą ,,Matematika ir Lenkijoje matematika“, o D. Deksnys ir J. Gurauskas  savo darbe pateikė įdomių faktų apie tai, kaip matematikos mokslo išradimai buvo taikomi antrajame pasauliniame kare.

Foto


   Susitikimas su matematikos mokytoju, leidyklos TEV redaktoriumi Valdu Vanagu
Data: 2015  04 21

2015 m. balandžio 14 dieną gimnazijoje įvyko matematikos kūrybinių darbų pristatymas ir susitikimas su matematikos mokytoju, leidyklos TEV redaktoriumi Valdu Vanagu. Matematikos kūrybinius darbus pristatė 3 klasės mokiniai: J. Gurauskas, D. Deksnys, S. Kuoga, P. Mančinskas, 12 klasės mokiniai: M. Kučytė, Ž. Gabriūnas ir kt.
Mokiniams buvo įdomu klausytis V. Vanago paskaitos apie matematiką - rimtąją ir linksmąją, o taip pat apie matematikos mokytojo profesiją.

Foto


  Šokių sceninių kompozicijų festivalis ,,Draugystės tiltai 2015”
Data: 2015  04 16
 

2015 m. kovo 27 d. gimnazijoje vyko XI-asis respublikinis ugdymo įstaigų pramoginių šokių sceninių kompozicijų festivalis ,,Draugystės tiltai 2015”.

Jį organizavo  gimnazijos šokio mokytoja Jolanta Chomičienė. Jame dalyvavo 21 kolektyvas iš iš Druskininkų, Anykščių, Raseinių, Kauno ir Kauno rajonų. Susirinko net 377 šokėjai, kurie pademonstravo 36 nuostabias šokio kompozicijas.  Festivalio dalyviai ir jų vadovai buvo apdovanoti padėkos raštais, dovanėlėmis ir  saldžiais prizais.

Plačiau


 

Matematikų protų kovos  „Matematika ir aš-2015“
Data: 2015  04 15

Kovo 18 dieną gimnazijoje vyko tradicinės kasmetinės linksmos matematikų protų kovos  „Matematika ir aš-2015“. Šį kartą žaidė tik savi pirmokai gimnazistai. Pirmajame ture 16 dalyvių stengėsi teisingai atsakyti į dešimt klausimų, susijusių su skaičiais arba skaičiavimais. Ir taip,  keliaujant per keturis žaidimo etapus, liko keturi patys gudriausi finalininkai. Jiems reikėjo pasirinkus temą teisingai atsakyti į pateiktą klausimą. Kol žaidimo vertinimo komisija, kurią sudarė trečios klasės gimnazistai, skaičiavo taškus, vedėjai Martyna ir Žygintas linksmino dalyvius ir žaidė su žiūrovais. Buvo išdalinta nemažai saldainių, o laimėtojai gavo dešimtukų iš savo matematikos mokytojų. Šiais metais pavasarines protų kovas laimėjo Domantas Teleiša (1b), Ema Balčiūtė (1b) ir Žygimantas Sadauskas (1ė).  Popietė prabėgo linksmai bendraujant tarpusavy...

Plačiau


 

Pasaulinę sveikatos dieną – žinios apie donorystę
Data: 2015  04 07
Balandžio 7-oji, Pasaulinė sveikatos diena, S. Dariaus ir S. Girėno gimnazijoje paminėta, akcentuojant donorystės svarbą. Iš Nacionalinio transplantacijos biuro prie SAM atvykusi lektorė Rasa Pekarskienė gimnazistams papasakojo apie audinių ir organų donorystės reikšmę, pasiekimus ir naujoves. Apie kraujo donorystės istoriją, apsisprendimą ir galimybes tapti kraujo donoru kalbėjo bei asmenine donorystės patirtimi pasidalino Nacionalinės donorų asociacijos prezidentas Darius Tumšys.
Donorystė – tai kilnus, savanoriškas žmogaus apsisprendimas dovanoti savo audinius, organus ar kraują kitam žmogui. Vienas organų donoras gali išgelbėti daugiau nei septynių žmonių gyvybes, kraujo donoras – trijų. Donorystėje susipina pagarba žmogaus gyvybei, noras pagerinti kito žmogaus gyvenimo kokybę ar net išgelbėti jį nuo mirties, altruizmas. Tai aukščiausia žmogaus meilės kitam žmogui išraiška.
Susitikimą iniciavo visuomenės sveikatos specialistė L. Bakutienė.


  Integruota gamtos mokslų savaitė, skirta Pasaulinei Žemės dienai paminėti 
Data: 2015  04 06

Ši tradicinė gamtos mokslų savaitė, skirta Pasaulinei Žemės dienai paminėti, Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje vyksta jau dešimtus metus. Visi renginiai yra orientuoti į ekologiją, atsinaujinančių energijos šaltinių tausojimą, išorės aplinkų tvarkymą ir puošimą.

Plačiau


 

Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ
Data: 2015  03 30

Kovo 23 – 29 dienomis Lietuvoje vyksta šeštoji  „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“, siekianti atkreipti visuomenės dėmesį į patyčių problemą. Palaikydama šią iniciatyvą Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija  taip pat aktyviai įsijungė į šią akciją. Pirmadienį, kovo 23 d.  visos gimnazijos klasės prisisegė savo pačių kurtas emblemas „MES – PRIEŠ PATYČIAS“. Pirmokai dalyvavo prevenciniame renginyje, kuriame verslo grupės mokiniai parodė savo kurtą spektaklį „PATYČIOM – STOP!”. Antradienį , kovo 24 d. organizavome estafečių ir užduočių varžytuves „STIPRI DRAUGYSTĖ“, kuriose dalyvavo Kauno „Aušros“, Stepono Dariaus ir Stasio Girėno, A. Puškino, Maironio universitetinė gimnazijos bei  Gedimino sporto ir sveikatinimo mokykla.

Plačiau


  Juozas Liesionis - smagiausios šimtadienio nuotraukos konkurso nugalėtojas
Data: 2015  03 20

Štai ir viskas – smagiausios šimtadienio nuotraukos konkursas baigėsi! Dėl puikaus prizo varžėsi net 43 dalyviai, tačiau šįkart laurus nuskynė ir daugiausiai dėmesio sulaukė Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos abiturientas Juozas Liesionis. Sveikiname nugalėtoją, kuris į universitetą keliaus su naujutėliu planšetiniu kompiuteriu „iPad Mini“!


  Mūsų gimnazijos mokinys Matas Navickas Kaune augina miniatiūrines obelis
Data: 2015  03 20

Varšuvos universiteto bibliotekoje surengtame jau XXVI Europos Sąjungos jaunųjų mokslininkų konkurse tarp laureatų nuskambėjo ir 17-mečio kauniečio Mato Navicko pavardė. Konkurse 120 jaunųjų mokslininkų (14 – 20 metų) pristatė savo projektus. Geriausieji buvo apdovanoti 62 500 eurų vertės prizais bei kelionėmis mokslo tikslais.

Apdovanojimuose „Lietuvos garbė“  banko „Nordea“ prezidentė Inga Skisaker įteikė antrąją „Lietuvos garbės“ statulėlę šiam mūsų gimnazijos mokiniui, jaunajam mokslininkui pagal nominaciją „Metų jaunasis pasiekimas“. Mato tyrimo tikslas – sukurti geną ir hormonus, kurie inicijuotų obelų žydėjimą. Savo tikslams siekti jis gavo mikroskopą iš M. Mikutavičiaus rankų. Matui atiteko ir stažuotė Vilniaus Universiteto biotechnologijų laboratorijoje su moksliniais darbuotojais. Jaunasis mokslininkas, baigęs mokyklą, svajoja studijuoti kaip tik šiame universitete.


 

Švč. Sakramento adoracija šv. Kryžiaus (Karmelitų) bažnyčioje
Data: 2015  03 18    

“Tavo veido, Viešpatie, aš ieškau“ (Ps 27, 8).

 Švč. Sakramento adoracija yra labai gera proga su Viešpačiu susitikti „veidas į veidą“. Žmogaus gyvenime netrukus pradeda matytis vaisiai, kai jis įpranta praleisti ilgesnį laiką priešais Švč. Sakramentą. Galime sakyti, kad žmogaus veide tarsi atsispindi tai, kad jis yra kalbėjęsis su Viešpačiu maldoje. Tai atpažįstama iš jo viltingo žvilgsnio į kitą žmogų ir pasaulį, iš jo elgesio ir žodžių.

2015 m. kovo 9 d. vyko Švč. Sakramento adoracija šv. Kryžiaus (Karmelitų) bažnyčioje. Tikybos mokytojos A. Zamalienė ir A. Spiridonovienė su mokiniais dalyvavo švč. Sakramento adoracijoje. 


 

Pasaulinės ligonių dienos minėjimas
Data: 2015  03 18

2015 m. vasario 12 d. minėjome pasaulinę ligonių dieną. VšĮ „Kauno klinikinės (buv. Kauno Raudonojo Kryžiaus) ligoninės“ koplytėlėje buvo aukojamos šv. Mišios už ligonius, sergančius, slaugytojus ir gydytojus. Šv. Mišias aukojo kapelionas kun. Renaldas Šumbrauskis, kuris homilijoje priminė pop. Pranciškaus mintis, išsakytas minint 23-ąją Pasaulinės ligonių dieną. Eucharistijoje šalia ligoninėje besigydančiųjų dalyvavo parapijos Šiluvos draugijos atstovai, Kauno Jono Laužiko specialiosios, Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos tikybos mokytojos A. Zamalienė ir A. Spiridonovienė bei etikos mokytoja E. Tarkauskienė su mokiniais. Gimnazistai draugiškai pasklido po palatas, kuriose lankė ligonius, dalino rankų darbo angelus linkėdami kūniškos bei dvasinės sveikatos. Ligoniai buvo nepaprastai sujaudinti bei dėkingi už jiems parodytą jaunimo dėmesį.


 

Atvirų durų diena gimnazijoje

2015 m. kovo 19 d. 

Mieli būsimi gimnazistai ir jų tėveliai,

kviečiame 2015 m. kovo 19 d. atvykti į gimnaziją susipažinti su priėmimo į gimnaziją tvarka bei reikalavimais, gimnazijos teikiamos mokymosi pagalbos sistema, siūlomomis ugdymo turinį papildančiomis bei  neformaliojo švietimo programomis. Bendraudami su gimnazijos vadovais, mokytojais, mokiniais galėsite rasti atsakymus į Jums kylančius klausimus.                                        

PROGRAMA

14.00  - 14.45 val. – mokinių, besirengiančių mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos 2-ąją dalį, 
                                       susitikimas su gimnazijos vadovais.
14.45 – 15.15 val.  - gimnazijos patalpų apžiūra, pokalbiai su mokytojais, mokiniais.
15.00 – 15.45 val.  – mokinių, besirengiančių mokytis pagal  vidurinio ugdymo programą,
                                       susitikimas su gimnazijos vadovais.
15.45 – 16.15 val.  - gimnazijos patalpų apžiūra, pokalbiai su mokytojais, mokiniais.


  Saugaus interneto tyrimo pristatymas
Data: 2015  03 12

 

Saugaus interneto tyrimo pristatymas (pdf.)

LR Švietimo ir mokslo ministerijos komunikacijos skyrius


 

Kovo 11 – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena
Data: 2015  03 12

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos bendruomenė pakylėtai pasitiko Lietuvos  Nepriklausomybės atkūrimo 25-čio šventę.

Mokiniai ir mokytojai aktyviai dalyvavo pilietinėje akcijoje „Lietuvai ir man“ . Visi kartu pynė trispalves apyrankes, vieną – sau, o vieną – Lietuvai dovanų! Lietuvai skirtas apyrankes kovo 6 d. nuvežėme į Vilnių, į Nacionalinę dailės galeriją, kur jas užrišome ant specialiai šiai akcijai sukurtų Gediminaičių stulpų konstrukcijos. Gimnazijos vardu Lietuvai dovanojome 1400 tautinių draugystės apyrankių. Daugiausiai jų nupynė 3ė ir 3g klasių mokiniai.

Plačiau


  Kovo 11-osios paminėjimas gimnazijoje
Data: 2015  03 10

Kovo 11-osios paminėjimą galite peržiūrėti šiuo adresu:http://youtu.be/gNAr5EWPxd0

 


 

Gerbiami mokytojai, mokiniai, mokinių tėveliai ir visi gimnazijos darbuotojai,

 Data: 2015  03 10 

Kovo 11-oji – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena – viena įsimintiniausių, iškiliausių mūsų šalies istorijos datų.

Nuoširdžiai sveikiname Jus šios gražios, svarbios ir reikšmingos dienos proga.   Linkime, kad Laisvė ir Tikėjimas mums visiems suteiktų stiprybės ir ištvermės kurti geresnę, šviesesnę, brandesnę valstybę sau ir ateinančioms kartoms, kad Lietuvos valstybės kūrimas taptų kasdienio gyvenimo dalimi, gražiausia svajone ir prasmingais darbais.  

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos  vadovai


  Gimnazistai susitiko su Nepriklausomybės Akto signatarais Seime
Data: 2015  03 03

Vasario 27 d. Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos mokinių tarybos aktyviausi nariai važiavo į Seimą, kur susitiko su Nepriklausomybės Akto signatarais istorinėje Kovo 11-osios Akto salėje, kurioje buvo atkurta Lietuvos valstybės nepriklausomybė. Susitikimą organizavo Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų klubas.

Plačiau


 

Lietuvos valstybės atkūrimo - Vasario 16- osios - šventė
Data: 2015  02 16

Lietuvos valstybės atkūrimo - Vasario 16- osios - šventės proga, gimnazijos mokiniams ir pedagogams, būsimieji gimnazistai (8ė kl.,  meno vadovė  I. Lingevičienė ) padovanojo įspūdingą renginį. Moksleiviai perkėlė  visus į 20a. pradžią, apsirengę retro stiliaus rūbais, dainavo romansus, madingas to meto dainas, buvo rodomi to laikotarpio autentiški filmai, kuriuose pamatė senąjį Kauną, gimnaziją, tarpukario Lietuvos vaizdus. Mokiniai pasakojo nepriklausomybės akto priėmimo, Kauno miesto ir savo gimnazijos, kuri švenčia  95 -metį, istorijas.

Foto


 

Projektas „Šimtmečio belaukiant. Vasario 16-oji mano šeimoje”
Data: 2015  02 11

 

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazistai 2014 m dalyvavo Istorinės Lietuvos Respublikos prezidentūros Kaune organizuotame projekte „Šimtmečio belaukiant. Vasario 16-oji mano šeimoje” 2014 metų vasario 16 dieną startavo virtuali paroda (adresu www.istorineprezidentura.lt/seima), kurioje mokiniai talpino savo nuotraukas, kuriose atsispindi valstybingumo švenčių minėjimo tradicijos.

Plačiau


  Tinklinio projektai
Data: 2015  02 09

 

Sportas – viena iš populiariausių ir veiksmingiausių jauno žmogaus ugdymo saviraiškos priemonių. Mokiniams tai – galimybė tobulėti, pažinti save ir aplinkinius, tai poilsis ir užuovėja nuo gyvenimo negandų ir ligų. Vis daugiau moksleivių renkasi ne itin populiarią sporto šaką ž- tinklinį. Šių dienų tinklinis – atletinis žaidimas, kurio būdinga savybė yra didelis žaidėjų fizinis aktyvumas.

Plačiau


  Konkursas ,,Poezija mano širdyje”
Data: 2015  02 09

2015-02-03 Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos informaciniame centre vyko meninio skaitymo konkursas ,,Poezija mano širdyje”. Dalyvius daina pasveikino 3c klasės mokinė Aušra Grabliauskaitė.

Plačiau


  Duonos ir ugnies deivės Gabijos diena
Data: 2015  02 09

Gimnazijoje tampa tradicija švęsti Duonos ir ugnies deivės Gabijos dieną. Mokiniai, padedant meno vadovei I.Lingevičienei, susipažįsta su senoviniais ir šiuolaikiniais duonos receptais, kepimo būdais papročiais, apeigomis,atneša savo keptos duonos ir vaišina gimnazijos bendruomenę.


  Tradicinių lietuvių šokių popietė
Data: 2015  02 06

Labai linksma, nuotaikinga lietuvių tradicinių šokių popietė vyko vasario 5d., kurioje smagiai pasišoko 1ė ir 1d. klasės. Šokius mokė etnokultūros metodininkas Vilius Marma iš  KTKC, jam talkino VDU studentai.

Plačiau


  Netradicinės etninės kultūros pamokos
Data: 2015  02 05

Gimnazijos 1d ir 1ė klasių mokiniams (mokytoja I. Lingevičienė)  netradicinės  etninės kultūros pamokos vyko KTKC, kur jie buvo supažindinti su centro veikla, renginiais, pamatė parodas, sužinojo baltų ženklų reikšmes, kuo svarbus lietuviams ąžuolas ir „sodas“.


  2015 - sveikatingumo metai! „Vasaris - sveikatos mėnuo“
Data: 2015  02 04

2ė klasės merginos kartu su kūno kultūros mokytoja metodininke I.Saikauskiene dalyvavo netradicinėje edukacinėje  kūno kultūros pamokoje - „Pilates pratimai“ (A.Mickevičiaus g. 2) Kauno moksleivių techninės kūrybos centre, aerobikos studijoje. Treniruotę vedė vadovė K.Jakubauskienė.


  Mūsų gimnazijos merginų krepšinio komanda - Kauno m. II vietos nugalėtoja
Data: 2015  01 28

Mūsų gimnazijos merginų krepšinio komanda užėmė II vietą sausio 26 d. Kauno olimpinio festivalio krepšinio varžybose. Komandos vadovė kūno kultūros mokytoja metodininkė I.Saikauskienė.

 


  Mūsų gimnazijos merginų rankinio komanda - Lietuvos zonos nugalėtoja
Data: 2015  01 28

Mūsų gimnazijos merginų rankinio komanda užėmė I vietą 2015 01 18 d. Panevėžyje Lietuvos olimpinio festivalio rankinio zoninėse varžybose. Komandos vadovė kūno kultūros mokytoja metodininkė I.Saikauskienė.


  Mūsų gimnazijos merginų rankinio komanda - Kauno m. nugalėtoja
Data: 2015  01 28

Mūsų gimnazijos rankinio komanda užėmė I vietą Kauno m. olimpinio festivalio rankinio varžybose, kurios vyko nuo sausio 8 d. - sausio 13 d. Komandos vadovė kūno kultūros mokytoja metodininkė I.Saikauskienė.


 

Svarbi informacija stojantiems į kolegijas ir universitetus
Data: 2015  01 26

 

Š. m. sausio 15 d. LAMA BPO valdybos posėdyje buvo patvirtintos 2015 m. bendrojo priėmimo į universitetus ir kolegijas datos. Stojantieji prašymus studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose galės pildyti LAMA BPO informacinėje sistemoje nuo birželio 1 d. iki liepos 18 d. 15 val. Visą šį laikotarpį prašymo pageidavimų sąraše bus galima keisti ir papildyti ar išbraukti studijų programas, jų eiliškumą, studijų formą ir finansavimo pobūdį. Tačiau nebus galima įrašyti tų studijų programų, kuriose numatytas stojamasis egzaminas, testas arba motyvacijos vertinimas, jau bus įvykę arba iki pagrindinės stojamųjų egzaminų sesijos metu tvarkaraštyje numatyto stojamojo egzamino, testo arba motyvacijos vertinimo liks mažiau kaip 24 valandos. Pagrindinė stojamųjų egzaminų sesija vyks birželio 19 d. – liepos 8 d.

Plačiau


 

Povilas Marius Mančinskas „Lietuvos tūkstantmečio vaikų“ konkurso dalyvis
Data: 2015  01 22

„Lietuvos tūkstantmečio vaikai“– tai šauni, žaisminga ir kasmet gabiausius moksleivius išrenkanti ir apdovanojanti viktorina.
3A klasės mokinys Povilas Marius Mančinskas jau antrą kartą laimėjo dalyvavimą „Lietuvos tūkstantmečio vaikų” konkurse ir su auklėtoja Audrone Zamaliene bei 13 mokinių palaikymo komanda sausio 15 d. vykome į LRT televiziją.
Nuo 2008 m. šauniausiems mūsų vaikams dalijami garbingi „Lietuvos tūkstantmečio vaikų“ titulai, be to, nugalėtojai kasmet pagerbiami LR Prezidentūroje. Projekto globėja – Prezidentė Dalia Grybauskaitė.
 


  Sausio 13-osios, Laisvės gynėjų dienos minėjimas
Data: 2015  01 13
 

Prieš dvidešimt ketverius metus žvarbų sausio 13-osios rytą Lietuva pasitiko sukrėsta - Laisvės trokštanti tauta išgyveno kraupią netektį.

 Džiaugėmės  vėl galėdami dalyvauti ir atsiliepėme į nebe pirmus metus vykstančioje Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinio rėžimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti pilietinę iniciatyvą ,,Atmintis gyva, nes liudija‘‘,- kiekviename gimnazijos lange uždegę po žvakę sugiedojome „Tautišką giesmę“, žuvusius Laisvės gynėjus pagerbėme tylos minute.

Plačiau


 

Lietuvos laisvės gynėjų dienos paminėjimas
Data: 2015  01 15

Sausio 13-ą, Lietuvos laisvės gynėjų dieną, gimnazijos pedagogų kolektyvas ir mokiniai, paminėjo renginiu, kuriame apie tos dienos įvykius, susiedamas juos su šių dienų aktualijomis, pasakojo Kauno Karininkų Ramovės atstovas, atsargos majoras Rimantas Žukas. Prigimtinio paveldo studijos 1ė kl. nariai vadovaujami  meno vadovės I.Lingevičienės parodė  kompoziciją žuvusiems pagerbti.


 

Mokytojų metodinių darbų paroda

Data: 2014  12 22

Gruodžio mėn. 18 d. – sausio 6 d. dienomis Kauno S.Dariaus ir S.Girėno gimnazijoje vyksta gimnazijos mokytojų metodinių darbų paroda. Gimnazijos bendruomenėje skatinama lyderystė, kūrybiškumas, bendradarbiavimas. Ieškoma naujų ugdymo kokybės gerinimo galimybių, naujų dalijimosi gerąja patirtimi formų. Organizuodami parodą siekėme skatinti mokytojus pasidalinti gerąja patirtimi, viešinti ugdomosios veiklos pasiekimus, metodines priemones, kurias jie naudoja  kasdieniame darbe.

Plačiau


 

Netradicinė tikybos pamoka ,,Advento – džiugus laukimas rimtyje“

Data: 2014  12 18

 

Gruodžio 17 d. netradicinėje tikybos pamokoje ,,Advento – džiugus laukimas rimtyje“ lankėsi šv. Kryžiaus (Karmelitų) parapijos klebonas kun. Renaldas Šumbrauskis. Kunigas su trečiokais kalbėjosi apie adventinio laiko prasmę ir laukimo džiaugsmą. Gimnazistus kvietė tinkamai pasiruošti Kalėdų šventei.

Gruodžio mėnesį vyko Kalėdinė paroda-konkursas „Kviečiu į Jėzaus gimtadienį“. Mokinių darbai buvo eksponuojami gimnazijoje. Gražiausi kvietimai į Jėzaus gimtadienį  buvo dalinami šv. Kryžiaus (Karmelitų) parapijoje kartu su kalėdaičiais.

Plačiau


 

Mieli mokytojai, tėveliai, mokiniai,

 

Tegu būna šios šventės ramiu stabtelėjimu,
jaukia ir šviesia akimirka, atspirties tašku
ateities darbams.
Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų!

                                                                                                                          Gimnazijos vadovai


 

„Egzaminatorius.lt" skelbia Kalėdinį konkursą

Data: 2014  12 18

 

„Egzaminatorius.lt" skelbia Kalėdinį konkursą, kuriame klasė gali laimėti net 100 temų.

Plačiau


 

Labdaros akcija LSMU vaikų reabilitacijos klinikai „Lopšelis“

Data: 2014  12 18

Gimnazijos 1ė klasės mergaitės gruodžio 16 d. vyko į  LSMU vaikų reabilitacijos kliniką „Lopšelis“, perduoti mokinių, tėvų, mokytojų  nupirktą dovaną - smėlio spalvos staliuką „Magic light table“  bei   parodyti   Adventinį koncertą  „Atbėga Elnias Devyniaragis“. Tai socialinių ir kultūrinių įgūdžių lavinimo projektas  „Pasidalinkime gerumu“, kurį parengė meno vadovė Ilona Lingevičienė ir socialinė pedagogė Eglė Bengardavičienė.


 

Debatai antikorupcijos tema „Mūsų šalyje yra realios galimybės korupcijai įveiti“

Data: 2014  12 10

 

 Pažymint Tarptautinę antikorupcijos dieną Kauno miesto Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos mokiniai tradiciškai dalyvavo Švietimo ir ugdymo skyriaus ir Antikorupcinio mokinių ugdymo darbo grupės inicijuotuose debatuose antikorupcijos tema „Mūsų šalyje yra realios galimybės korupcijai įveiti“.

Konkurso iniciatoriai - Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir ugdymo skyrius ir STT Kauno valdyba.

Plačiau


 

Gruodžio 9-oji Tarptautinė antikorupcijos diena
Data: 2014  12 10

Tarptautinę antikorupcijos dieną iniciavo ir paskelbė Jungtinės Tautos. Nuo 2004 m. kasmet gruodžio 9-ąją visame pasaulyje minima Tarptautinė antikorupcijos diena. Ji skirta atkreipti dėmesį į plintančią korupciją ir paskatinti žmones užkirsti jai kelią. Šią dieną įvairiose pasaulio šalyje rengiamos demonstracijos, diskusijos apie verslo įmonių, privačių asmenų teises bei korupcijos atvejus. Įvairių šalių televizijos, taip pat ir Lietuvos, transliuoja dokumentinius filmus, laidas šia tema.

Plačiau


 

Protmūšis „AIDS: geriau žinoti !“
Data: 2014  12 02

Gruodžio 1-ąją, pažymint Pasaulinę AIDS dieną, Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje vyko protmūšis „AIDS: geriau žinoti!“.  I, II ir III gimnazijos klasių mokinių komandos prisijungė prie užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro inicijuotos akcijos,  kuri motyvuoja sužinoti daugiau apie žmogaus imunodeficito virusą (ŽIV), jo sukeliamą ligą, jos plitimo kelius, prevenciją, gydymą, mokslo pasiekimus ŽIV ir AIDS srityse.

Plačiau


 

Tarptautinę nerūkymo dieną - įspėjimai iš sveikatos specialistų lūpų
Data: 2014  11 21

Kasmet, trečiąjį lapkričio ketvirtadienį, minima Tarptautinė nerūkymo diena. Šią dieną gimnazijoje vyko interaktyvus seminaras I ir II gimnazijos klasių mokiniams, kurį vedė visuomenės sveikatos specialistė L. Bakutienė ir LSMU Visuomenės sveikatos fakulteto studentės.
Tabako rūkymas – labiausiai paplitusi priklausomybės liga, tarptautinėje ligų klasifikacijoje įvardijama kaip Psichikos ir elgesio sutrikimai, vartojant tabaką. Ši priklausomybės rūšis kelia daugiau sveikatos problemų ir priešlaikinių mirčių, negu visos kitos legalios ir nelegalios narkotinės medžiagos kartu sudėjus. Pasaulio sveikatos organizacija rūkymo keliamą pavojų asmens ir visuomenės sveikatai lygina su epidemijų keliamais pavojais.


  Apie sistemą „Egzaminatorius.lt“
Data: 2014  11 21

Internetinė mokymo, mokymosi ir pasiruošimo brandos egzaminams sistema „Egzaminatorius.lt“ startavo 2014 m. kovo 6 d. Iki birželio mėnesio čia prisiregistravo ir brandos egzaminams ruošėsi 16.000 abiturientų (40% visų Lietuvos abiturientų!) Paskelbus brandos egzaminų rezultatus, paaiškėjo, jog „Egzaminatorių“ aktyviai naudojusių moksleivių rezultatai buvo net 15% geresni, nei to nedariusių. Mūsų mokykla yra įsigijusi www.egzaminatorius.lt licenciją, todėl visiems mokiniams yra suteikiama papildoma 10% nuolaida „Egzaminatorius.lt“ prenumeratoms. Visomis atrakintomis temomis jūs galėsite naudotis iki birželio 30 d., todėl galėsi ruoštis kontroliniams, įskaitoms, bandomiesiems ir egzaminams. Nuolaida bus suteikiama visam krepšeliui automatiškai. Nuolaida automatiškai pritaikoma prisijungus/ prisiregistravus www.egzaminatorius.lt el. pašto adresu, kurį esi nurodęs raštinei. Jeigu nuolaida netaikoma, kreipkis į mokyklos raštinę ar info@egzaminatorius.lt


  Seminaras „Erasmus ir eTwinning programa Europos mokykloms"
Data: 2014  11 20

 

2014 10 27 Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje įvyko Erazmus+ ir eTwinning programos seminaras „Erasmus+ ir eTwinning programa Europos mokykloms". Seminaro akimirkos filmuke: https://animoto.com/play/y8WX0xHi1wUz8MhtFr7DOA


 

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno už gimnazijos 95-ąjį gimtadienį pradėjome minėti bendra malda Šv. Mišiose Karmelitų bažnyčioje

Data: 2014  11 18

 

Minėdami Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos 95 – erių metų sukaktį, gimnazijos buvę ir esantys mokytojai bei mokiniai lapkričio 13 d. susibūrė bendrai maldai už bendruomenės gyvuosius ir mirusiuosius. Šv. Mišias aukojo Šv. Kryžiaus (Karmelitų) parapijos klebonas kun. Renaldas Šumbrauskis, kuris sveikino gimnazijos bendruomenę gražaus jubiliejaus proga ir linkėjo mums visiems ramybės ir tvirtybės. Renginį organizavo tikybos mokytoja Audronė Zamalienė.

Fotogalerija

 


  Tarptautinė Tolerancijos diena
Data: 2014  11 17

Tarptautinę Tolerancijos dieną mūsų gimnazija paminėjo rišdami Tolerancijos apyrankes. 1 b klasės  mokiniai, pačių gamintomis apyrankėmis, papuošė visą gimnazijos bendruomenę.
 


 

Tarptautinis mainų projektas tarp Lemgo miesto Karlos Raweh mokyklas Vokietijoje bei Kauno S. Dariaus ir S. Girėno gimnazijos Lietuvoje
Data: 2014  11 07

Jau nuo 2001 metų vyksta tarptautinės mainų projektas tarp Lemgo miesto Karlos Raweh mokyklos Vokietijoje bei mūsų gimnazijos Lietuvoje. Projektas vyksta kas dveji metai. Jame dalyvauja 8 - 1g - 2g klasių moksleiviai.    2014 m. rugsėjo 25 d. – spalio 3 d. dvidešimt 8 – 1g – 2g klasių mūsų gimnazijos moksleivių ir 2 mokytojos – anglų kalbos mokytoja Laimutė Petronienė bei vokiečių kalbos mokytoja Jūra Sakalauskienė viešėjo Vokietijoje. Projekto metu bendraamžiai ne tik galėjo geriau pažinti vieni kitus, gimtąsias šalis, gyvendami šeimose, bet ir turėjo puikią progą tobulinti tiek vokiečių kalbos, tiek anglų kalbos  žinias. Vokietijoje mus priėmė Lipės apskrities savivaldybės administracijos atstovai (Detmolde) , lankėmės liaudies buities muziejuje Detmolde, dalyvavome apžvalginėje ekskursijoje po Lemgo miestą, lankėmės pamokose. Taipogi dalyvavome renginiuose, vykusiuose K.Raweh mokykloje.  Nors atsisveikinimas buvo graudus, jame galėjai jausti ir džiugesio dėl greito susitikimo gaidelę. 2015 m. pavasarį moksleiviai iš Vokietijos viešės mūsų gimnazijoje. Iki greito pasimatymo.  


  Lietuvos Maironiečių draugijos 25-mečio minėjimas
Data: 2014  11 07

Spalio mėn. 28 d. Kaune vyko Lietuvos Maironiečių draugijos 25-mečio renginiai.  Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje šiam jubiliejui paminėti vyko Aukštaitijos regiono maironiečių dainuojamosios poezijos konkursas, kurio metu Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos mokinės Justė Tulaitė ir Edita Sejūnaitė tapo laureatėmis 9-12 klasių mokinių grupėje. Sveikiname laureates! Renginį organizavo maironiečių vadovė G.Nevulienė.

 


 

Darbalaukio grafinio fono konkursas „Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijai - 95 m.“

 Data: 2014  11 07

 

Kompiuterio darbalaukio grafinio fono konkursas „Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijai -95 m.”, buvo skirtas Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos 95-mečiui paminėti.

1- 4 gimnazijos klasių mokiniai kūrė darbalaukio foną, pasinaudodami kompiuterinėmis grafikos programomis Gimp, Photoshop bei Paint. Konkursą organizavo informacinių technologijų mokytoja L.Starkuvienė.

Nugalėtojais tapo :

Rimantas Kurgonas  1f kl. - 1 vieta (jpg.)

Eimantas Sriubas  2d kl. - 2 vieta (jpg.)

Nevulytė Martyna 1b - 3 vieta (jpg.)

Savickas Antanas 2ė  -3 vieta (jpg.)


 

Tradicinis sveikatos ir fizinio aktyvumo projektas ,,ANT SPARNŲ-2014”

Data: 2014  10 07

 

Jau tapo tradicija kasmet rengti sveikatos ir fizinio aktyvumo šventę Kauno Ąžuolyne. Kaip ir dera gimnazijai nešiojančiai tautos didvyrių vardą, varžybos prasideda bendra dalyvių fotografija prie Stepono Dariaus ir Stasio Girėno obelisko.                      

         2014 m. spalio 13 d. Ąžuolyne rinkosi pirmųjų klasių mokiniai, jų auklėtojos ir lydinčios mokytojos. Komandos varžėsi teorinių žinių patikrinimo apie S. Darių ir S. Girėną rungtyje, kurias parengė istorijos mokytoja Aldona Kirstukienė. Po jos komandos turėjo įveikti nelengvą estafečių ruožą ir orientacinio punktų pajieškos trasą, kuriose klasės pasitikrino savo komandinio darbo gebėjimus. Sporto užduotis vykdė kūno kultūros mokytojai: Jolanta Chomičienė, Irena Saikauskienė ir Vincas Franckaitis. Talkino 3h klasės mokinių komanda. Sveikatos žinias tikrino gimnazijos visuomenės sveikatos specialistė Laisvutė Bakutienė.

Plačiau


 

Kvietimas dalyvauti konkurse „KRIŠTOLINIS OBJEKTYVAS 2014“

 Data: 2014  11 07

Kviečiame dalyvauti:

JAUNIMO FOTOREPORTAŽŲ KONKURSE „KRIŠTOLINIS OBJEKTYVAS 2014“

Konkurso nuostatai (pdf.)


 

Dalyvavimas šalies mokinių konferencijoje-parodoje

 Data: 2014  11 06

 

Lapkričio 5 dieną Kauno moksleivių aplinkotyros centre vykusioje šalies mokinių konferencijoje-parodoje „Kelionė į sveikos mitybos šalį“ pranešimą apie sveikatą ir sveiką mitybą pristatė ir mūsų gimnazijos  3h klasės mokinė Dalija Pažereckaitė (vadovė visuomenės sveikatos specialistė L. Bakutienė).

Parodoje taip pat eksponuoti Kornelijos Barkauskaitės (3g) ir Deimantės Vainauskaitės (2f) kūrybiniai darbai-piešiniai.

Su kitomis šalies mokyklomis pasidalinta sveikatos ugdymo patirtimi, aptartos šiandieninės jaunimo sveikatinimo problemos, akcentuojant visavertės mitybos svarbą.

Renginys skirtas vaikų sveikatos metams paminėti.


 

KARININKŲ KULTŪROS KAVINĖS kūrybinis vakaras

Data: 2014  11 05 

 

Lietuvos kariuomenės Kauno įgulos karininkų ramovė pakvietė gimnazijos mokytojus ir mokinius į naujos "KARININKŲ KULTŪROS KAVINĖS" vakarą, kurio tema SPALVOTYRA.

Puikios idėjos iniciatoriai supažindino su spalvos menu, atskleidė nuostabą keliančių žinių apie spalvas ir jų filosofiją. Su džiaugsmu mes liejome spalvas ir mėgavomės gautais netikėtais piešiniais.

Su nekantrumu laukiame kitų susitikimų bei kviečiame ir kitus prisijungti prie šios įdomios bei meniškos iniciatyvos. 


 

Etninės kultūros ir muzikos netradicinė  pamoka
Data: 2014  11 04

Minint  Vėlines,  lapkričio 3 d. dieną, gimnazijoje svečiavosi Algirdas Svidinskas,  žymus etninės kultūros puoselėtojas, propaguotojas, folkloristas, Rokiškyje įkuręs ansamblį „Gostauta“. Dabar jis vadovauja  Raudondvario „Piliarožei“, yra Kulautuvoje vykstančio bardų festivalio  „Akacijų alėja“ iniciatorius. Žymus etnografas, muzikantas, dainų kūrėjas ir atlikėjas, Rytų aukštaičių sambūrio vadovas pasakojo  apie senąsias Vėlinių  šventimo tradicijas, supažindino 1ė ir 1c kl. mokinius su liaudies instrumentais, mokė tradicinių Vėlinių dainų . Svečią  pakvietė etninės kultūros mokytoja I.Lingevičienė, dalyvavo muzikos mokytoja E. Snarskaitė. Tai puiki etninės kultūros ir muzikos  bendra netradicinė pamoka ugdanti jaunimo vertybes, kultūrą, meilę savo tėvynei Lietuvai, pilietiškumą ir patriotiškumą.


 

„Esu šaukiamas vardu“
Data: 2014  10 22

 

Spalio 16 d. gimnazijoje vyko integruota tikybos ir etikos pamoka 1ė, 1f klasių mokiniams ,,Esu šaukiamas vardu“. Atvira pamoka vyko skaitykloje, todėl joje dalyvavo ir kitų klasių mokiniai, kurie pageidauja ruoštis Sutvirtinimo sakramentui.

Susitikimo viešnios šv. Kryžiaus (Karmelitų) parapijos katechetės Margarita ir Teresė su mokiniais diskutavo aktualiais gyvenimo klausimais.

Plačiau


 

Kariuomenės dienos paminėjimas
Data: 2014  10 08

2014 metų spalio 8 dieną Pirmojo pulko savanoriai pakvietė mūsų gimnazijos antrokus ir mokytojas Daivą Jasiulionienę, Nijolę Adomėnienę, Ritą Kaučikienę į kariuomenės dienos minėjimą. Gimnazistai išklausė paskaitą apie Lietuvos kariuomenę ir atliko praktines užduotis: ardė šautuvus, mokėsi suteikti pirmąją pagalbą sužeistajam. Mokiniai įgijo daug vertingų žinių apie Tėvynės gynybą.

FOTO


 

Sporto šventė, skirta Šeimos dienai S.Dariaus ir S.Girėno stadione
Data: 2014  10 04

2014 metų spalio 4 dieną Švietimo ir ugdymo skyrius organizavo sporto šventę, kurioje dalyvavo mūsų gimnazijos mokytojai: Regimantas Jagentavičius, Daiva Jasiulionienė su savo vyru Arūnu Dimša, auklėtiniais bei Neformaliojo ugdymo organizatorė Rita Kaučikienė. Dalyvavome visose bėgimo rungtyse, puikiai praleidome dieną ir į gimnaziją atsinešėme apdovanojimus – medalius.

FOTO


 

Tarptautinės mokytojų dienos minėjimas
Data: 2014  10 03

2014 metų spalio 3 dieną mūsų gimnazijos mokiniai ankstyvą rytą pasitiko ateinančius mokytojus. Abiturientai mokytojų kambaryje išsakė gražiausius palinkėjimus, vaišino tortu ir arbata, o po pamokų aktų salėje Mokinių taryba surengė linksmą koncertą. Gimnazijos direktorė šiltai pasveikino pedagogus ir daugeliui įteikė padėkos raštus už gerą ir kūrybingą darbą.

 


  Edukacinė programa, skirta Barborai Radvilaitei
Data: 2014  10 08

Juozo Grušo memorialinis muziejus (Maironio lietuvių literatūros muziejaus padalinys) spalio 9 d. pakvietė į edukacinę programą, skirtą Barborai Radvilaitei Kauno S. Dariaus ir S. Girėno gimnazijos prigimtinio paveldo studijos „Bildukas“ (11d kl.) moksleivius, kur jie parodė sceninę kompoziciją   „Žygimantas ir Barbora" (režisierė - meno vadovė Ilona Lingevičienė).


  Sveikatingumo pertraukų savaitė
Data: 2014  10 08

Spalio 6-10 dienomis gimnazijoje vyksta akcija „Sveikatingumo pertraukų savaitė“, kurios tikslas atkreipti gimnazijos  bendruomenės dėmesį į sveikos gyvensenos ir sveikatos stiprinimo svarbą, asmeninę atsakomybę už savo ir aplinkinių sveikatą, išmokti atsipalaiduoti nuo protinio darbo. Tad pirmadienį,  spalio 6 d., gimnazijoje buvo „Ilgoji šokių pertrauka", kuriai vadovavo šokių mokytoja J.Chomičienė.

Plačiau


 

Piligriminė kelionė Rygoje
Data: 2014  10 01

 

Kauno m. Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazistai su tikybos mokytoja Audrone Zamaliene dalyvavo regioniniame pasitikėjimo piligrimystės susitikime Baltijos šalyse.

Piligriminės kelionės tikslas - Jaunimo tikėjimo Kristumi liudijimas.

Latvijos liuteronų bei katalikų bažnyčių kvietimu 2014 m. rugsėjo 26–28 dienomis Rygoje vyko vienas iš pasitikėjimo piligrimystės Žemėje etapų, jau daugelį metų organizuojamų Taizé bendruomenės.

16-35 metų jaunimas iš Baltijos ir Skandinavijos šalių, Baltarusijos, Ukrainos, Rusijos, Lenkijos bei kitų šalių  kartu su Taizé bendruomenės broliais, dalyvavo teminiuose susitikimuose ir patyrė  Rygos parapijų bei šeimų svetingumą.


 

Etninės kultūros pamoka netradicinėje aplinkoje
Data: 2014  09 30

Minint  LDK didžiojo Kunigaikščio Gedimino dieną gimnazijoje svečiavosi ir pasakojo apie didingą Lietuvos istoriją ir  dabartinius įvykius, Kauno Karininkų Ramovės viršininkas, istorikas, majoras Donatas Mazurkevičius, kurį pakvietė etninės kultūros mokytoja I. Lingevičienė. Pirmų klasių mokiniai susidomėję klausė apie Gedimino pasiekimus kuriant ir stiprinant LDK ir apie dabartinę padėtį Europoje kylant grėsmėms iš Rusijos.Tai puiki etninės kultūros, lietuvių kalbos ir istorijos bendra netradicinė pamoka ugdanti jaunimo pilietiškumą ir patriotiškumą.


  Europos kalbų diena
Data: 2014  09 30

Rugsėjo 26 d. yra minima Europos kalbų diena. Ši diena skirta atkreipti visuomenės dėmesį į Europos kalbų ir kultūrų įvairovę ir paskatinti europiečius mokytis daugiau kalbų. Ši diena minima nuo 2001 metų, kuriuos Europos Taryba ir Europos Komisija paskelbė Europos kalbų metais. Europos kalbų diena jau ketvirtąjį kartą buvo minima ir  Kauno S.Dariaus ir S.Girėno gimnazijoje. Organizuotas tradicinis kalbų konkursas „Europos kalbos-geografijos labirintuose“. Idėjos sumanytoja ir pagrindinė vykdytoja S.Dariaus ir S.Girėno gimnazijos anglų kalbos  mokytoja ekspertė Daiva Brukienė sukvietė 14 Kauno mokyklų moksleivių  komandas su jas konkursui ruošusiais mokytojais. Plačiau skaitykite: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.378268035654770.1073741891.170852539729655&type=1

Plačiau


 

XXVI Europos Sąjungos jaunųjų mokslininkų konkurse tarp laureatų - mūsų gimnazijos mokinys Matas Navickas
Data: 2014  09 29

Varšuvos universiteto bibliotekoje surengtame jau XXVI Europos Sąjungos jaunųjų mokslininkų konkurse tarp laureatų nuskambėjo ir 17-mečio kauniečio mūsų gimnazijos mokinio Mato Navicko pavardė. Konkurse 120 jaunųjų mokslininkų (14 – 20 metų) pristatė savo projektus. Geriausieji buvo apdovanoti 62 500 eurų vertės prizais bei kelionėmis mokslo tikslais. Trečiąją vietą užėmė  M.Navickas su projektu „Žydinti obelis „Malus baccata x Malus prunifolia“ in vitro“.

Skaitykite daugiau: http://www.15min.lt/naujiena/svietimas/karstos-zinios/es-ivertintas-17-metis-mokslininkas-matas-navickas-kaune-augina-miniatiurines-obelis-234-455660#ixzz3EhFcM07c


  Žydų holokausto dienos paminėjimas „Ateities kelias“
Data: 2014  09 23

10 valandą vyko pilietiškumo pamoka prie paminklo nukankintiems 1945 m. birželio 27 d. žydams. Pamokoje dalyvavo gimnazijos administracija, mokytojai ir 1-ų klasių mokiniai. Trys mokinės paskaitė trumpus pranešimus, kalbėjo gimnazijos direktorė ir istorijos mokytoja. Šių metų pagarbos ženklas žuvusiesiems yra akmenėlis su užrašytu žmogaus vardu. Genocido aukų atminimas pagerbtas tylos minute.

Foto


  Konkursas „Baltų simbolių medžioklė"
Data: 2014  09 22

Rugsėjo 21-22d.d. švenčiamas Rudens Lygiadienis ir Baltų Vienybės diena. Šią dieną 1ė kl. mokiniai su meno vadove, etninės kultūros mokytoja I.Lingevičiene pažymėjo prie pagrindinio Lietuvos Aukuro, dalyvaudami ugnies įžiebimo apeigose kartu su KTKC darbuotojais ir svečiais iš Latvijos.


  Konkursas „Baltų simbolių medžioklė"
Data: 2014  09 18

KTKC organizuojamas konkursas" Baltų simbolių medžioklė" paskatino 2a. kl. moksleives pasidomėti Kauno miesto istorinėm vietom. Vadovaujami etninės kultūros mokytojos I. Lingevičienes, ieškodami baltų simbolių, jie atrado daug nepastebėtų pastatų, jų detalių, įdomių vietų, kiemelių, gatvelių, žiūrėjo į architektūros detales, iš naujo atrado savo miestą  pamatė tai, ko anksčiau nepastebėjo, labai nuoširdžiai dalinosi įspūdžiais, žadėjo savarankiškai klaidžioti senamiesčio gatvelėmis ir surasti dar daugiau, pamatyti ir sužinoti apie miestą, kuriame gyvena.


  Vytauto Didžiojo karūnavimo diena 
Data: 2014  09 09

Rugsėjo 8-ąją - Vytauto Didžiojo karūnavimo dieną ir padėkos už Lietuvos nepriklausomybės ir laisvės apgynimą dieną  - mūsų gimnazijos 2d ir 2f klasės vedini meno vadovės I. Lingevičienės ir mokytojų N. Adomėnienės ir R. Samuolaitienės, dalyvavo minėjime prie Vytauto Didžiojo paminklo kartu su VDU kultūrologijos ir etnologijos katedros studentais bei  Kauno Karininkų Ramovės darbuotojais. Kauno meras Andrius Kupčinskas noriai bendravo su moksleiviais, pasakojo kuo jam svarbi ši diena, buvo skaitomi eilėrasčiai, dainuojamos dainos apie Kunigaikštį Vytautą.


  Rugsėjo 1-oji  
Data: 2014  09 05

Šiais metais mūsų gimnazija 95-ą kartą šventė Mokslo ir žinių dieną – Rugsėjo 1-ąją.  Kai kuriems iš jų tai bus paskutiniai metai mokykloje – tai 77-osios laidos abiturientai. Jų mūsų mokykloje aštuonios klasės – 220 mokinių. Iš viso mūsų gimnazijoje mokysis 802 mokiniai. Šiais metais Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos direktorė Irena Kašienė pasirašė sutartį su Jurgio Dobkevičiaus vidurinės mokykla. Joje mokysis dvi mūsų gimnazijos klasės. Tai dar viena graži proga pasveikinti gimnaziją.

Plačiau


  Mokslo metų pradžios mišios už mokinius ir mokytojus,
Data: 2014  08 28

Rugpjūčio mėn. 31 d., sekmadienį, Šv. Mišiose melsimės už mokinius, mokytojus, studentus, dėstytojus prašant Dievo palaimos naujuose mokslo ir studijų metuose. Mišios sekmadienio tvarka:
8.30 val. - lenkų kalba
10.00 val. - gieda jaunimo grupė
11.30 val. gieda sumos choras
18.00 val. - vakarinės šv. Mišios


  Mieli mokytojai, mokiniai ir tėveliai,
Data: 2014  08 25

Tegul išmintis, kūryba, savitarpio supratimas, pasiaukojimas, kantrybė puošia Jūsų sielas ir uždega norą dalintis savo dvasiniais lobiais. Tegul skambutis nuskambės ne tik Gimnazijoje, bet ir kiekvieno Jūsų širdyje.
Sveikiname su Rugsėjo 1-ąja, linkime daug gražių akimirkų naujuose mokslo metuose.

Rugsėjo 1-osios šventė Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje vyks 2014 m. rugsėjo 1 d. gimnazijos kieme. Šventės pradžia - 11.00 val.

Gimnazijos vadovai
 


 

Mieli moksleiviai bei mokytojai,
Data: 2014  05 28


Šiais mokslo metais Jus džiugino atsinaujinęs gimnazijos žurnalas SKRYDIS. Drauge išgyvenome pirmą ir paskutinį skambutį, rudenio vėją, žiemines snaiges, pavasario saulę bei vasaros gaivą.

Šiame leidinyje stengėmės talpinti tik Jums aktualią ir svarbią informaciją. Labai tikimės, kad Jums patiko mūsų rengti straipsniai bei tyrimai, tad pabaigai, Jūsų dėmesiui pristatome paskutinį šių metų leidinį, skirtą alkoholio nepilnamečių tarpe vartojimo problemai aptarti. Gražios Jums vasaros ir gerų įspūdžių!  

Gimnazijos Žurnalistų studija SKRYDIS.

 ŽURNALISTŲ STUDIJOS vadovė Skaistė Dranseikienė.

Leidinys apie alkoholio problemą jaunimo tarpe

Rugsėjo-spalio leidinys

Leidinys Nr.3


 

Brandos atestatų įteikimo šventė

Data: 2014  06 25

 

Tie metai mokykloj prabėgo taip greitai.
Užaugom kaip medžiai.
Metas išeiti. Metas surasti, kas žemėj mums skirta.
Ir linksma, ir liūdna, kad laikas jau skirtis...

Brandos atestatų įteikimo šventė vyks Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje 2014-07-15. Pradžia - 17 val.


 

Padėkos mokytojams ir mokiniams šventė ,,Gimnazijos garbė 2014“
Data: 2014  06 13

 

 2014  m. gegužės 23 d. padėkota geriausiems gimnazijos mokiniams ir mokytojams. Tai svarbiausia mokslo metų šventė, kada susumuojame mūsų įtempto darbo per mokslo metus rezultatus: padėkojame geriausiai besimokantiems gimnazijos mokiniams, konkursų, sporto varžybų, olimpiadų dalyviams ir nugalėtojams, pasidžiaugiame gražiais mokytojų nuveiktais darbais. Tradiciškai šventę organizuoja gimnazijos Mokinių taryba. Šiais metais mokinių taryba į pagalbą pasitelkė gimnazijos abiturientus, kurie savo meniniais pasirodymais sveikino visus šventės dalyvius.

Plačiau


 

Abiturientams nuskambėjo Paskutinis skambutis...
Data: 2014  06 11

 2014 m. gegužės 29 d. paskutinis skambutis nuskambėjo  76-ajai Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos abiturientų laidai. Jau tradicija tapo, kad paskutinę mokslo metų dieną 12-ųjų klasių mokiniai pradeda Šv. Mišiomis Kauno Karmelitų bažnyčioje. Su Dievo palaima sugrįžusius abiturientus  gimnazijos kieme pasitiko jaunesnieji bendramoksliai ir audringais plojimais palydėjo paskutinei pamokai.  

Plačiau


 

Paminėta Gedulo ir vilties diena

Data: 2014  06 11

 

Besibaigiant mokslo metams Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje paminėta  Birželio – 14-oji – Gedulo ir vilties diena.  2014 m. birželio 5 d. 10 val. 2-ųjų ir 3-ųjų klasių mokiniai bei mokytojai pagerbti buvusius tremtinius ir lagerių vargus patyrusius žmones rinkosi Ramybės parke prie paminklo žuvusių kovotojų už Lietuvos laisvę motinoms. Minėdami Birželio 14-ąją – Gedulo ir vilties dieną kartu su kitomis Lietuvos institucijomis prisijungėme prie tarptautinės komisijos inicijuotos akcijos ,,Kad ne auksinės vasaros...“ . Pagerbdami buvusius tremtinius, politinius kalinius uždegėme atminties žvakutes, pamerkėme rugiagėlių žiedus, kurie šiais metais yra 73-ųjų pirmųjų trėmimų metinių minėjimo simbolis.


 

Paskutinio skambučio" šventę abiturientai pradėjo Šv. Mišiomis
Data: 2014  06 11

 

Š. m. gegužės mėn. 29 d. ryte į Kauno Šv. Kryžiaus (Karmelitų) parapijos bažnyčią rinkosi Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos abiturientai, jų tėvai ir artimieji, gimnazijos mokytojai, auklėtojos, vadovai. Juos bažnyčioje iškilmingai pasitiko jaunesnieji gimnazistai. Kiekvienas abiturientas uždegė bažnyčioje žvakelę, lapeliuose įprasmino prašymo ir padėkos Dievui intenciją.

Plačiau


  Anoniminė apklausa dėl tabako ir alkoholio
Data: 2014  05 28

Gegužės 31d. - Pasaulinė nerūkymo diena, tad mūsų 1-3 klasių gimnazistai pažymėjo tą dieną, sukurdami simbolinį  „Aplinkos be tabako dūmų medį“

SAM informacija apie elektronines cigaretes (pdf)


 

PATVIRTINTA 2014 M. BENDROJO PRIĖMIMO Į LIETUVOS AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS TVARKA
Data: 2014  05 27

Š. m. gegužės 15 d. LAMA BPO valdybos posėdyje buvo patvirtintas 2014 m. bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas tvarkos aprašas.

Stojantieji prašymus studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose galės pildyti ir koreguoti LAMA BPO informacinėje sistemoje nuo birželio 1 d. iki liepos 21 d. 17 val. Į prašymą bus galima įtraukti iki 12 pageidavimų, kuriuos bus galima papildyti ar išbraukti, keisti jų eiliškumą, pasirinkti studijų formą ir finansavimo pobūdį. Jei prašymas bus koreguojamas kelis kartus, galios paskutinė koreguoto prašymo versija.

Plačiau skaitykite stojantiems 2014 m.


  Anoniminė apklausa dėl tabako ir alkoholio
Data: 2014  05 26

 

Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės koalicija atlieka apklausą, siekiant išsiaiškinti kaip mokyklose ir viešoje erdvėje vaikai pastebi alkoholio bei tabako vartojimą bei reklamą. Pirma kartą ši apklausa atlikta 2012 m., tai jau antroji apklausa.

Jos rezultatai padės geriau suprasti kiek psichoaktyvių medžiagų vartojimo elgesio moksleiviai pastebi viešoje erdvėje ir planuoti priemones padėsiančias tai sumažinti. Anketa skirta pagrindinių bei vyresniųjų klasių moksleiviams (5-12 klasės) ir galioja nuo gegužės 1 d. iki birželio 1 d.

 Anoniminės apklausos nuoroda (http://apklausa.lt/f/zalingi-iprociai-mokyklos-aplinkoje-dafcrat.fullpage)

.

Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės koalicija www.koalicija.org


  Informacija, besirenkantiems tolimesnes studijas
Data: 2014  05 26

 

Dalinamės Studijų kokybės vertinimo centro parengta informacija vyresniųjų klasių moksleiviams. Tikimės, kad leidinyje publikuota informacija padės apsispręsti renkantis studijų vietą.

Leidinio adresas: http://www.skvc.lt/content.asp?id=532

 

Pagarbiai

Asta Burbaitė

Studijų kokybės vertinimo centro vyriausioji specialistė (komunikacija)


 

Motinos dienos koncertas
Data: 2014  05 12

Š. m. gegužės mėn. 4 d., sekmadienį, Kauno Šv. Kryžiaus Karmelitų parapijos bažnyčioje iškilmingai buvo minima Motinos diena. Šv. Mišių liturgijos metu klebonas kun. Renaldas Šumbrauskis kvietė bendruomenę maldai už gyvąsias ir mirusiąsias motinas.

Plačiau


 

Sveikiname informacinių technologijų konkurso ,,Skaičiuoklės galimybės“ II vietos laimėtoją
Data: 2014  05 12

Sveikiname 3A klasės mokinį Paulių Šalną informacinių technologijų konkurse ,,Skaičiuoklės galimybės“ užėmusį II-ąją vietą.

 


  Būsimiems pirmųjų gimnazijos klasių mokiniams
Data: 2014  05 06

Plačiau apie inžinerijos mokslų kryptį skaitykite:

 http://www.darius-girenas.kaunas.lm.lt/mokiniu_priemimas.htm

 


 

Gimnazijoje praūžė chorų karai
Data: 2014  05 06

Blandžio 28 dieną, pirmadienį, Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje  vyko ilgai laukta šventė – „Klasių chorų karai”. Įkvėpti televizijos projekto konkursą organizavo Mokinių taryba.  Konkurso dalyvius sveikino ir gimnazijos meno kolektyvai: sportinių šokių, modernaus šokio bei vokalinės studijos solistai. Savo pasirodymą visiems susirinkusiems pristatė gimnazijos svečiai – Comenius dvišalės mokyklų partnerystės projekto ,,Kaip padaryti matematiką patrauklesne“ dalyviai - Rumunijos Bailesti miesto ,,Mihai Vitezul“ licėjaus mokiniai. Šventės kulminacija tapo mokytojų choro pasirodymas, prie kurio su malonumu prisijungė ir mokiniai.

Plačiau


 

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje įgyvendintas Comenius dvišalės mokyklų partnerystės projektas „Kaip padaryti matematikos patrauklesnė“ („MakingMathmoreattractive“)
Data: 2014  05 05

 Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija nuo 2012 m. rugpjūčio 1d. iki 2014 m. liepos 31d. įgyvendina Comenius dvišalės mokyklų partnerystė projektą  „Kaip padaryti matematiką patrauklesne“ („MakingMathmoreattractive”). Projekto tikslai:

·  Motyvuoti mokinius  mokytis matematikos A lygiu;

·  Skatinti mokinių kūrybiškumą taikant netradicinius, aktyvius matematikos mokymo metodus;

·  Skatinti mokytojus matematikos mokymui taikyti naujas IK technologijas bei naujus mokymo metodus;

·  Supažindinti mokinius su mažiau Europos sąjungoje paplitusiomis kalbomis: lietuvių ir rumunų ir paskatinti jas mokytis.

Plačiau


  Tarptautinė konferencija, skirta Šeimos metams paminėti
Data: 2014  05 05

Balandžio 24d. Kauno A. Stulginskio mokykloje-daugiafunkciame centre vyko tarptautinė konferencija, skirta Šeimos metams paminėti, kurią organizavo mokyklos bendruomenė, Lietuvos švietimo pagalbos asociacija bei lopšelis darželis „Vėrinėlis“. Konferencijos tikslas- išgryninti ir gerosios patirties kontekstualumo lygmeniu pritaikyti efektyvius švietimo tobulinimo veiksnius visoms ugdymo sistemos pakopoms.

Plačiau


 

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos ŠEIMOS SAVAITĖ
Data: 2014  05 02

,,Šeima yra tikėjimo vartai“ - natūrali ir tuo pat metu ypatinga aplinka, kurioje žmogui dovanojamas tikėjimas ir kurioje jis bręsta.

Lietuvos vyskupai,  norėdami stiprinti šeimos bei gyvybės kultūrą, 2014 metus paskelbė Šeimos metais.

 Dorinio ugdymo metodinės grupės organizuojama ŠEIMOS SAVAITĖ gimnazijoje nuo balandžio 22 – gegužės 04 d.

Plačiau


 

Sveikiname vertimų konkurso II vietos laimėtoją
Data: 2014  05 02

 

Sveikiname 3 B klasės mokinį Donatą Kalvaitį KTU organizuotame vertimo konkurse ,,Verstuvės“ užėmusį II-ąją vietą.

 


 

 

Comenius dvišalės mokyklų partnerystė projektas

 „Kaip padaryti matematiką patrauklesne“

(„Making Mathematics More Attractive”)

2014 m. balandžio 22- gegužės 1 dienomis

gimnazijoje vieši  mokinių ir mokytojų grupė iš Rumunijos Bailesti ,,Mihai Viteazul“ licėjaus

Plačiau


  Velykinis sveikinimas gimnazijos bendruomenei
Data: 2014  04 18
 

Atgimusi gamta dovanoja pačią gražiausią pavasario šventę - Šv. Velykas.

Tegul ši šventė atneša į Jūsų namus prisikėlimo džiaugsmą, santarvę ir meilę.
 Lai Įkvepia ji
džiaugsmingo atgimimo, tikėjimo savimi, stiprybės ir optimizmo.

Dalinkimės geriausiais  jausmais ir džiaukimės drauge.

Gimnazijos administracija


 

Krašto gynyba – pašaukimas ir pareiga?

 Data: 2014  04 11

 

2014 m. balandžio 8 d. gimnazijoje organizuotas susitikimas su Lietuvos kariuomenės krašto apsaugos savanorių pajėgų Dariaus ir Girėno apygardos 2-osios rinktinės savanoriais. Savanoriai visų klasių mokiniams papasakojo apie Lietuvos kariuomenę ir  tarnybos Lietuvos kariuomenėje būdus bei  perspektyvas.

Vyresniųjų klasių mokiniams buvo pristatytas krašto gynybos modulis bendrojo lavinimo mokykloms, patvirtintas Švietimo irmokslo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-269. Šis modulis papildo vidurinio ugdymo Kūno kultūros ugdymo programą.Programos fizinio parengimo dalis sudaryta karinės penkiakovės pagrindu. Ją sudarošaudymo, karinio kliūčių ruožo įveikimo, bėgimo, plaukimo ir granatų mėtymo rungtys.

Plačiau


 

Gimnazijos mokinių ir mokytojų vizitas į Rumuniją
Data: 2014  04 11

 

2014m. kovo 20 - 26 dienomis gimnazijos mokytojų ir mokinių grupė keliavo į Rumuniją, kur įgyvendinant Comenius dvišalėsmokyklų partnerystės projekto ,,Kaip padaryti matematiką patrauklesnę“ programą svečiavosi Bailesti,,MihaiViteazul“ licėjuje.

Šis vizitas – tai pasirengimas Rumunijos mokinių ir mokytojų grupės vizitui į Lietuvą. Tam anglų kalbos mokytojos Daiva Brukienė ir Vida Blinstrubaitė mokė Rumunų moksleivius lietuvių kalbos. Šių pamokų tikslas - supažindinti juos su viena iš Europos sąjungoje mažiau žinomų kalbų – lietuvių ir suteikti mokiniams kalbinių kompetencijų, kurios leistų jiems vizito į Kauną metubendrauti su mūsų gimnazijos mokiniais ir mokytojais lietuviškai.

Plačiau


  Gimnazistai įsijungė į gimnazijos ir miesto aplinkų tvarkymo akciją
Data: 2014  04 11

 

Bendradarbiaujant su Kauno miesto Centro seniūnija 2014 m. balandžio 11d. 2 kl. mokiniai dalyvavo miesto aplinkų tvarkymo akcijoje. Šiais metais mums patikėta sutvarkyti Vytauto parko dalį. Suderinę darbų planą su Centro seniūnijos seniūno pavaduotoju Raimundu Danilevičiumi, mokiniai rinko šiukšles bei medžių šakas. Džiaugiamės prisidėję prie miesto švarinimo ir tikimės, kad sužaliavęs švarus parkas džiugins miesto gyventojus.

Plačiau


 

Pasidžiaukime mūsų gimnazijos mokinio pasiekimais
Data: 2014  04 11

 

,,Norėjau pasidžiaugti su Jumis, kad sėkmingai apsigyniau savo daktaro disertaciją ir toliau tęsiu doktorantūros studijas Jutos universitete, JAV (University of Utah).

 Neseniai sužinojau, kad mano disertacija buvo įvertinta kaip geriausia  2013-ųjų metų disertacija kompiuterinių tinklų srityje Vokietijos, Austrijos ir Šveicarijos mąstu:

http://www.comsys.rwth-aachen.de/home/news-details/best-phd-thesis-and-best-master-thesis-awards/58c97f26c03a608e53af000127c6bffd/

 Norėčiau šiuo apdovanojimu pasidalinti su gimnazijos Direktore, Auklėtoja, visu S. Dariaus ir S. Girėno gimnazijos 2001-ųjų metų laidos pedagogų kolektyvu, kurie įskiepijo man domėjimasi mokslu bei suteikė puikias sąlygas tobulėti.

  Nuoširdžiausi linkėjimai ir visko ko geriausio!

 Jūsų Raimondas Sasnauskas


 

Pasaulinę sveikatos dieną – apie donorystės svarbą
Data: 2014  04 08

 

Balandžio 7 dieną S. Dariaus ir S. Girėno gimnazijoje paminėta Pasaulinė sveikatos diena. Šiemet dėmesys skirtas ypatingai  kilnumo, altruizmo ir pasiaukojimo kitam žmogui išraiškai – donorystei.  3 ir 4 gimnazijos klasių moksleiviai susitiko su Nacionalinio Transplantacijos biuro  bei Nacionalinio Kraujo centro specialistais ir išklausė paskaitų ciklą apie organų donorystę, transplantacijos procesą, apie kraujo donorystę ir savanorystę. Gimnazistai sužinojo, kas gali tapti donoru, kokia donorystės svarba šeimos ir visuomenės gerovei, diskutavo apie mitus, kuriuos išprovokuoja realybės nežinojimas ir baimė. Tam, kad žmogus galėtų priimti sprendimą tapti donoru, jis turi žinoti, kada įmanoma donorystė, kodėl šis poelgis yra kilnus ir prasmingas.

Žinios ir supratimas apie donorystę kasdien gelbsti žmonių gyvybes. Renginį iniciavo visuomenės sveikatos priežiūros specialistė L.Bakutienė.


 

X-asis jubiliejinis respublikinis ugdymo įstaigų pramoginių šokių sceninių kompozicijų festivalis ,,Draugystės tiltai”
Data: 2014  04 08

 Jį organizavo  Kauno Panemunės pradinės mokyklos mokytoja Ina Violeta Šlapikienė ir Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos šokio mokytoja Jolanta Chomičienė.  Abi mokytojos - šokio specialistės, buvusios garsių trenerių Jūratės ir Česlovo Norvaišų mokinės, sportinių šokių kolektyvo “Sūkurys” šokėjos.

Šį kartą festivalis vyko Kauno Tautos namuose, susirinko 487 šokėjai iš Kauno, Vilniaus, Druskininkų, Alytaus, Raseinių, Trakų, Anykščių. Pasveikinti festivalio dalyvių atvyko miesto tarybos narė, sportinių šokų kolektyvo „Sūkurys“ vadovė ir trenerė Jūratė Norvaišienė.  

Foto galerija


  Susitikimas su sporto žurnalistu
Data: 2014  03 26

Kauno S. Dariaus ir S. Girėno gimnazijoje į Jaunųjų žurnalistų klubą susibūrę kūrybingi mokiniai turėjo galimybę susitikti su nemažą darbo žiniasklaidoje patirtį turinčiu sporto žurnalistu Karoliu Tiškevičiumi. Gimnazistai ne tik diskutavo, uždavė  rūpimus  klausimus apie žurnalistiką, sporto vadybos užkulisus, televizijos reportažo rengimą, tačiau svarbiausia, jog gavo asmeninius patarimus dėl karjeros perspektyvų.

Plačiau


 

Šimtadienis
Data: 2014  03 10

2014 m. vasario 27 dieną Vytauto Didžiojo universiteto didžiojoje salėje jau 76 - oji mūsų gimnazijos abiturientų laida atšventė savo 100-dienį. Šioje šventėje dalyvavo mokyklos administracija, mokytojai bei abiturientų tėveliai, taip pat apsilankė ir garbingi svečiai: Kauno miesto savivaldybės tarybos narys Gediminas Budnikas, VDU studijų prorektorius Kęstutis Šidlauskas.

Plačiau


 

Aktyvaus poilsio stovykla  Slovakijoje
Data: 2014  03 17

Stovykla skirta 14-17 metų moksleiviams. Pirma stovykla vyks - 2014 .06. 28–07 05 , antra -  2014.07 22 - 07 29, trečia- 2014.08.16 – 08.23 datomis. Visos stovyklos metu vyks:  lengvi žygiai į kalnus, komandos formavimo pratybos, savęs pažinimo užsiėmimai, romantiški vakarai prie laužo. Labai prašome leisti šią informaciją įdėti į Jūsų mokyklos Feisbuko puslapį ir leisti Jūsų administratoriui informaciją vis atnaujinti. O taip pat labai prašau paskleisti šią informaciją Jūsų mokyklos moksleiviams. Pridedame Jums sukurtą filmuką apie buvusią stovyklą bei stovyklos programą.

Plačiau:

Programa (word.doc) My Movie.wmv 


 

Kovo 11-oji – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena
Data: 2014  03 17

             Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos mokiniai bei mokytojai, sveikindami Lietuvą artėjančios Kovo 11-osios šventės proga, kartu su viso Kauno mokyklų bendruomenėmis dalyvavo projekte – akcijoje „Giedok, kad esi“. Projekto – akcijos renginius gimnazijoje organizavo Mokinių taryba.  Mokinių sveikinimai pristatyti piešinių parodoje  ,,Vienuolika pagyrimų Lietuvai“.

Plačiau


  Kovo 11 proga -„flashmobas“ gimnazijos kieme
Data: 2014  03 10

Plačiau:

http://www.kadras.lt/s-dariaus-ir-s-gireno-gimnazijos-flashmobas

 


  Su kovo-11 jus sveikina 2d klasės mokiniai
Data: 2014  03 10

Sveikinimas (pdf)


 

Užgavėnės
Data: 2014  03 05

 

Kovo 4 d. mūsų gimnazijoje praūžė Užgavėnės. Moksleiviai patiekė Mėsėdo valgius garbiai mokytojų komisijai, kuriai vadovauti buvo paskirta d.p.u. D. Bertašienė, d.p.u. G. Kuzmickienė atsinešė savo gamintos giros, visi pilvus kimšo išsijuosę. 1a. kl. gimnazistas  Ignas Baltuška visus linksmino akordeono garsais, šmaikščius tarmiškus  ketureilius skaitė 1f. kl. Užgavėniū šventės vedantieji, kuriuos pamokė m.v. I. Lingevičienė.  Pertraukų metu grojo stilizuota liaudiška muzika, kuri vertė visus linksmai nusiteikus, nors truputį pajudėti, kojeles, rankeles pamiklinti. Gimnazijos kieme vyko liaudiškos sporto žaidynės, kovėsi  Lašininis su Kanapiniu, o  pastarajam nugalėjus buvo sudeginta Morė ir žiema išvaryta.

Fotogalerija


 

Sveikatos ir fizinio aktyvumo konkursas „SVEIKATUOLIAI“
Data: 2014  03 04

       Vasario 27 dieną Kauno miesto Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje jau antrus metus vyko sveikatos ir fizinio aktyvumo šventė I gimnazijos klasių mokiniams. Net 6 sportiškai ir žvaliai nusiteikusios komandos susirinko į konkursą „Sveikatuoliai“, kuriame teko atlikti teorinių ir praktinių sveikatos žinių patikrinimo užduotis, išspręsti teorinį kūno kultūros žinių patikrinimo testą, sudalyvauti komandų estafetėse bei išradingai pristatyti parengtą namų darbą. Sumanumą ir žinias sveikatos klausimuose atskleidė komandų kapitonai, kurie puikiai pasirodė ir kapitonų sporto rungtyje.

Plačiau


  Informacija abiturientams
Data: 2014  03 05

Lietuvos moksleivių sąjunga bendradarbiaudama su Nacionaliniu egzaminų centru (NEC) ir Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) parengė atmintinę abiturientams. Plačiau žiūrėkite nuorodoje:

http://issuu.com/lietuvosmoksleiviusajunga/docs/abituriento_atmintin__._visk____k__

 


  Netradicinė etninės kultūros pamoka
Data: 2014  02 20

Vasario 20 d. gimnazijoje, aktų salėje,  vyko netradicinė etninės kultūros pamoka. Pakviesti etninės kultūros mokytojos Ilonos Lingevičienės, VDU kultūrologijos ir etnologijos magistrantės Jurgita Kveštavičienė ir Virginija Kryžiokaitė pravedė  paskaitą – diskusiją- „Senasis  Baltų  tikėjimas  - pasaulėžiūra, mitologija ir religija.“ 1a ir 1ė gimnazijos klasių  moksleiviai aktyviai dalyvavo pamokoje, uždavė daug klausimų ir patys noriai rodė savo etnokultūros žinias.


 

Mokinių ir mokytojų asmeninės saviraiškos skatinimo projektas ,,Tarp kūrybos ir atradimų“
Data: 2014  02 14

 Projektas gimnazijoje vykdomas jau trečius metus. Jo tikslas sudaryti sąlygas mokinių ir mokytojų kūrybiškumui plėtotis, jų kūrybinę bei visuomeninę veiklą pristatyti gimnazijos bendruomenei. Vasario mėn. vyko du projekto renginiai. Pristatyta autorinė 2a kl. mokinės Emilijos Samuolaitytės piešinių paroda bei kūno kultūros mokytojo, tarptautinės klasės stalo teniso teisėjo V. Franskaičio knyga ,,Stalo tenisas Lietuvoje ir už jos ribų“ bei asmeninė mokytojo kolekcijos apie stalo teniso istoriją.

 


 

Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena
Data: 2014  02 14

 Artėjančią atkurto valstybingumo dieną – Vasario 16-ąją gimnazijoje pasveikinome vasario 14 d. pirmosios pamokos pradžioje visi kartu sugiedodami tautinę giesmę ir pakviesdami mokinius bei mokytojus dalyvauti šventiniuose renginiuose. O jų tikrai tą dieną netrūko.

Akcija ,,Ar žinai apie Vasario 16-ąją, kad...?” gimnazistai pasveikino Vytauto prospekto praeivius. Akcijos dalyviai - 3-ųjų klasių mokiniai – miestiečiams padalino  kartu su istorijos mokytojais parengtas skrajutes, kuriose pristatyti įdomūs faktus apie šį istorinį įvykį.

Plačiau


 

Šv. Valentino diena - meilės eilės ir dainos
Data: 2014  02 14

 Šių metų  vasario 13 d. aktų salėje vyko integruota anglų-rusų-vokiečių kalbų pamoka-renginys  "Meilės eilės ir dainos". Dalyvavo 1-4 gimnazijos klasių mokiniai, kurie trimis kalbomis deklamavo eiles bei dainavo dainas apie meilę ir tokiu netradiciniu būdu pasveikino artėjančią Šv. Valentino dieną. Kuriant gimnazijoje romantišką nuotaiką prisidėjo ir Mokinių tarybos mokiniai. Jie trumpam tapo Šv. Valentino paštininkais, išdalino daugiau nei 200 laiškų.

 


 

Konkursas „Tegul meilė Lietuvos dega mūsų širdyse“
Data: 2014  02 10

Sausio mėnesio pabaigoje vykęs kūrybos konkursas vainikavo viso mėnesio darbą, skirtą pagerbti tautos dainiaus Vinco Kudirkos 155-osios gimimo metinėms. Sausio mėnesį moksleiviai eilėraščius kūrė tiek komandose, tiek po vieną – kuriuose atsispindėjo jaunimo santykis su Tėvyne bei V. Kudirkos darbų interpretacijos.

Konkurso sumanytojos, lietuvių kalbos mokytojos Vida Urbonienė bei Irena Ežerskienė džiaugėsi dalyvių iniciatyva bei atliktu darbu.  Išklausius visų dalyvių eilėraščius nugalėtoja tapo 4 g kl. mokinė Laura Daukšaitė, kuri pripažino, jog eiles kuria nuo pat vaikystės.

Gimnazijos direktorė Irena Kašienė pasiūlė moksleivių eiles rinkti ir mokslo metų eigoje jų mintis sudėti į kūrybos almanachą, kaip bene geriausią atminimą ateities kartoms.

Renginio organizatorės dėkoja visiems dalyvavusiems bei primena, jog  tik mylint Tėvynę  - vienybė gali sužydėti.


 

Pasaulinės ligonių dienos minėjimas
Data: 2014  02 10

 

Vasario 11-ąją pasauline ligonių diena paskelbė popiežius Jonas Paulius II 1992 m. gegužės 13 d. Nuo to laiko ši diena minima krikščioniškose šalyse. Mūsų  gimnazija, prisijungdamas prie plačiai krikščioniškame pasaulyje jau 22 kartą švenčiamos Pasaulinės ligonių dienos, kviečia apmąstyti, ką žmogui reiškia sveikata, darna su savimi pačiu ir jį supančiu pasauliu. VšĮ Kauno klinikinės (buv. Kauno Raudonojo Kryžiaus) ligoninės koplytėlėje buvo aukotos Šv. Mišios už ligonius, slaugytojus ir gydytojus. Šv. Mišias aukojo kapelionas kun. Renaldas Šumbrauskis, kuris homilijoje priminė pop. Pranciškaus mintis, išsakytas minint 22-ąją Pasaulinės ligonių dieną. Šv. Mišiose kartu su besigydančiais ligoniais, Karmelitų parapijos Marijos Legiono nariais dalyvavo ir Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos 2H gimnazistai su savo mokytojomis Audrone Zamaliene ir Jūrate Sabaitiene. Po Šv. Mišių visi draugiškai pasklido po palatas, kuriose lankė ligonius, dalino angelus ir gerves, linkėjo kūniškos bei dvasinės sveikatos. Ligoniai džiaugėsi aplankymu bei gimnazistų rankų darbo lankstiniais. 
Tikybos mokytoja Audronė Zamalienė


 

Mokinių ir mokytojų darbai tema „Angelai mums kalba iš Šventojo Rašto“

Data: 2014  02 13

 

Gruodžio 30 – sausio 28 d. Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro salėje (A. Jakšto 4, II aukštas) buvo eksponuojami Advento tyloje ir rimtyje kurti mokinių bei mokytojų darbai tema „Angelai mums kalba iš Šventojo Rašto“.

Gimnazistai, tapydami darbus parodai stengėsi išryškinti ir skleisti kūrybingumo patirtį skelbiant Jėzaus Kristaus gimimą bei angelų veikimą Šventajame Rašte. Parodos uždarymo renginyje dalyvavo tikybos mokytoja Audronė Zamalienė ir viena iš gimnazisčių - Simona Linkevičiūtė (3f).

Gimnazistams šiai parodai padėjo pasiruošti tikybos mokytoja Audronė Zamalienė, tikybos mokytoja metodininkė Alė Spiridonovienė ir dailės mokytoja metodininkė, dailės studijos „Štrichas“ vadovė Serena Pečiūnaitytė.

Foto galerija


 

Istorinio epo „ Žygimantas ir  Barbora“ inscenizacija

Data: 2014  02 12

 

Gimnazijoje vasario 12 d. pradėjome švęsti vasario 16-osios , Lietuvos Valstybės atkūrimo  šventę.

Atmintinai   datai  paminėti paskyrėme  istorinio epo „ Žygimantas ir  Barbora“ inscenizaciją.

Meno vadovė, etninės kultūros mokytoja Ilona Lingevičienė inscenizacijos autorė ir statytoja perteikė mokiniams  aktorinio meistriškumo žinias. Raiškios sceninės kalbos subtilybių mokė  lietuvių kalbos mokytoja Irena Ežerskienė. Susirinkę gimnazistai ir pedagogai labai susidomėję stebėjo Lietuvos valdovų meilės vienas kitam ir tėvynei Lietuvai  istoriją, kurią  labai nuoširdžiai ir jausmingai perteikė 2d. klasės gimnazistai.

Foto galerija


 

Kelionė į LRT televiziją
Data: 2014  02 10

Kauno S. Dariaus ir S. Girėno gimnazijos jaunųjų žurnalistų, dramos būrelių nariai kartu su Kauno moksleivių techninės kūrybos centro mokiniais  ankstų ir žvarbų sausio 24-osios rytą sėdėjo ne mokyklos suole, bet autobuse, riedančiame į Vilnių, į LRT televiziją.  Visi nekantravo išvysti tai, ką esame matę tik televizoriaus ekrane. Didžiulėje LRT televizijoje galėjome nors šiek tiek susipažinti su žurnalisto darbu, jo ypatybėmis ir  net šnektelėtis su tikrais žurnalistais, dirbančiais visuomeninės televizijos centre – LRT televizijoje.

Žurnalistas Rolandas papasakojo apie žurnalisto kasdienybę ir pabrėžė, jog savo darbo nekeistų į jokį kitą. Galėjome stebėti ir ,,Paieškų tarnybos” laidos vedėjos Palmiros Galkontaitės pasiruošimą eteriui su smagiais pašmaikštavimais ir patarimais. Po įdomios ekskursijos po LRT televizijos ir radijo studijas, apsilankėme dailės akademijos  galerijoje ,,Titanikas“, kur aplankėme jungtinę kilnojamąją parodą, skirtą K. Donelaičio 300-ųjų gimimo metinių jubiliejui ,,Šimtmečio portretai“ . Reportažą apie mūsų apsilankymą galerijoje parengė studijos ,,Kadras“ nariai:  http://www.kadras.lt/paroda-vda-k-donelaicio-motyvais


 

Duonos ir deivės Gabijos diena
Data: 2014  01 14

Vasario 6 d. gimnazijoje šventėme Duonos ir deivės Gabijos dieną. 1-2-ų kl. mokiniai rengė projektą „Duona ir fizika“. Jiems talkino fizikos mokytojas V. Baršauskas ir etnokultūros mokytoja I. Lingevičienė. Mokinai pateikė plakatus su duonos gaminimo technologijų aprašymais ir fizikos uždaviniais, apskaičiavo duonos kepimo temperatūrą, grūdų kiekį reikalingą miltams gauti, jėgą tešlos minkymui ir kt.  Aprašė lietuviškos duonos kepimo senovinius ir šiuolaikinius būdus, krosnis bei receptus, nuo senų laikų išlikusius papročius, apeigas pagerbiant ugnies deivę Gabiją ir Duoną.

Plačiau


 

Gimnazijos merginų krepšinio komanda – Kauno miesto mokinių olimpinio festivalio merginų krepšinio varžybų nugalėtoja!
Data: 2014  01 26

2014 m. sausio 15 d. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos merginų komanda Kauno miesto mokinių olimpinio festivalio merginų krepšinio varžybose laimėjo 1-ąją vietą ir sausio 28 d. 11 val. atstovaus Kauno miestą Lietuvos mokinių olimpinio festivalio varžybose . Gimnazijos merginų krepšinio komandą treniruoja kūno kultūros mokytoja metodininkė Irena Saikauskienė.

 


 

43-ojo tarptautinio epistolinio rašinio konkurso apdovanojimų šventė
Data: 2014  01 14

Spalio 17 dieną, penktadienį, Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje vyko 43-ojo tarptautinio  jaunimo epistolinio rašinio konkurso apdovanojimų šventė. Jos metu buvo apdovanoti konkurso dalyviai ir nugalėtojai. Renginyje, kuriame dalyvavo gausus būrys garbingų svečių, buvo parodytas ir gimnazijos mokinių parengtas spektaklis  „Skrydis per Atlantą”.

Plačiau


 

Gimnazijoje sausio 13 – osios žvakės degė laisve ir vienybe
Data: 2014  01 14

Sausio 13-ąją – Laisvės gynėjų dieną, septintus metus iš eilės visos Lietuvos mokyklos, valstybės įstaigos bei ambasados rytą pradėjo visuotine pilietine akcija „Atmintis gyva, nes liudija“. Lygiai 8 valandą ryto buvo uždegtos atminties žvakutės, skirtos 1991 m. sausio 13-ąją žuvusiems už Lietuvos Laisvę atminti.
Žvakių šviesos priminė, kaip prieš 23 metus sovietų kariuomenė bandė įvykdyti perversmą Lietuvoje ir nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, o Lietuvos piliečiai apgynė valstybės nepriklausomybę.

Plačiau


 

Šv. Kalėdų belaukiant...

Juk Kalėdos – tai metas, kai sušyla širdys, kai namai spinduliuoja laime,
o ypatingos nuoširdumo akimirkos brangakmeniais sugula į atminties skrynią.

Lai šis slaptingas metų virsmas, kai dvigubos šventės,

susikibusios už rankų, ateina į mūsų namus,

Neša Jums dvigubą laimę ir džiaugsmą, dvigubą šilumą ir gerumą.

 Su Šv. Kalėdom ir  Naujaisiais metais!

Gražiausias metų šventes gimnazija pasitiko ne tik gražiai pasipuošusi, bet ir šventiniais renginiais.

 Plačiau


 

Gimnazijos bendruomenė dalyvavo Šv. Kryžiaus parapijos rekolekcijose
Data: 2013  12 15

 

Š. m. gruodžio mėn. 15 d., sekmadienį, Kauno šv. Kryžiaus (Karmelitų) parapijos bendruomenė iškilmingai šventė III-ąjį Advento sekmadienį. Advento rekolekcijas ir šv. Kryžiaus Jono atlaidus vedė t. Vincentas Tamošauskas OFM Cap iš Kauno Petrašiūnų parapijos. Šv. Mišiose tėvas Vincentas aktualiai kvietė pasirinkti Jėzų savo gyvenimo kelyje bei tapti gyvenimo kūrėjais, o ne vartotojais.

Plačiau


  Kalėdinė dovana mažiesiems ligoniukams
Data: 2013  12 14

2013 metų gruodžio 13 dieną vykome į KMUK klinikų II -ąjį onkologinį vaikų skyrių, padovanojome mažiesiems ligoniukams "BIOTRON" lempą bei laisvalaikio praleidimo priemonių. Dovanos įgytos už mokinių suaukotas lėšas. 1a klasės mergaitės  parodė pasiruoštą programą „Maldą Angelui". Programą padėjo paruošti meno vadovė, etnokultūros mokytoja Ilona Lingevičienė. Mokines lydėjusi socialinė pedagogė Eglė Bengardavičienė dėkoja visiems gimnazistams bei jų tėveliams už parodytą gerumą ir atjautą sergantiems vaikams.

Fotogalerija


  Skrydžio per Atlantą minėjimo metų pabaigos šventė
Data: 2013  12 10

 

2013 metų gruodžio 10 dieną, antradienį Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje vyko Lietuvos lakūnų skrydžio per Atlantą minėjimo metų pabaigos šventė. Šventės data labai simboliška gimnazijai - 1998-ųjų m. gruodžio mėn. Kauno miesto valdybos sprendimu mokyklai suteiktas Stepono Dariaus ir Stasio Girėno vardas. Tad šventės metu pažymėtas ir  vardo suteikimo gimnazijai 15-os metų jubiliejus.

Plačiau


 

Studentai gimnazistus mokė advento papročių
Data: 2013  12 10

Pirmadienį, gruodžio 9 dieną, gimnazijos aktų salėje viešėjo VDU magistrantai ir doktorantai, studijuojantys kultūrologiją bei etnologiją. Svečiai susirinkusiems moksleiviams parengė advento papročių ir žaidimų kupiną programą.  Studentai ir moksleiviai drauge su savo vadove I.Lingevičiene atliko dainas: „Svajoklis“,  „Kalėdų naktį tylią“, šoko sukdamiesi rateliuose bei skaitė tarmiškai kirčiuodami dzūkų sakmę  „Dziedulis ir bobulė“.

Adventas, anot renginio svečių, tai kažko atėjimo, naujos pradžios laikas, kuriame kiekvienas mūsų susimąstome apie praėjusius metus, pasitinkame naujus tarsi iš naujo atgimdami. Tad studentai ragino moksleivius prasmingai paminėti advento laikotarpį ir sulaukti gražiausių metų švenčių šv. Kalėdų !


 

Pasaulinės AIDS dienos protų mūšis: „AIDS: geriau žinoti“
Data: 2013  11 29

Gruodžio 1  – Pasaulinė AIDS diena. Paminint šią datą, lapkričio 29 d. (penktadienį) Pasaulinės AIDS dienos išvakarėse, Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos mokinių komandos prisijungė prie Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro  iniciatyvos -  protų mūšio: „AIDS: geriau žinoti“.

IIh ir Ic gimnazijos klasių mokinių komandos, segėdamos AIDS dienos simbolį – raudoną kaspinėlį, sprendė pateiktas užduotis, aktyviai atsakinėjo į klausimus apie ŽIV, AIDS  ir narkomanijos žalą, diskutavo apie atsakingą savo bei savo draugų elgesį ir toleranciją žmonėms, užsikrėtusiems ŽIV ir sergantiems AIDS. Renginio koordinatorė – Laisvutė Bakutienė, visuomenės sveikatos specialistė. 


  Viktorina apie K.Donelaitį - efektyvesnis mokymosi būdas
Data: 2013  11 29

Lapkričio 26 dieną, antradienį, Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje vyko viktorina, skirta 300–tosioms, lietuvių grožinės literatūros pradininko, Kristijono Donelaičio gimimo metinėms. Po pamokų vykusiame renginyje dalyvavo septynios vienuoliktų klasių mokinių komandos, kurios turėjo atlikti originalias užduotis bei išmėginti jėgas kovojant dėl labiausiai K. Donelaitį pažįstančiųjų vardo.

Plačiau


 

Lietuvos kariuomenės dienos minėjimas
Data: 2013 11 23

       1918 m. lapkričio 23 d. Ministro Pirmininko A. Voldemaro   įsakymu Apsaugos ministerijai paskelbus kariuomenės formavimo pradžią, šiandien Lietuvos Respublikos kariuomenė mini 95-ąsias įkūrimo metines. Lietuvos kariuomenei patikėta ypatinga misija:  saugoti Taiką ir Žemę, Ramybę ir Viltį. Šioje saugioje erdvėje visi kartu kuriame Tautos ir Valstybės ateitį.

Plačiau


 

Gimnazijos 94-ojo gimtadienio šventė
Data: 2013  11 11-11.15

Įkurta 1919 metais šių metų lapkričio 11-15 dienomis mūsų gimnazija šventė 94-ąjį gimtadienį. Mokinių tarybos nariai, skelbdami gimnazijos gimtadienio šventės pradžią,  lapkričio 11d. 8.10 val. visus mokinius ir mokytojus pakvietė į gimnazijos kiemą kartu sugiedoti mokyklos himną. Prasidėjusi šventė labiausiai visus pradžiugino tradicine gimtadienio akcija ,,Savaitė be namų darbų“. Spalvomis gimtadienio nuotaiką kūrė ir akcija ,,Stilinga apranga kiekvieną dieną“.Aprangos stilių lėmė dienos renginiai. Pirmadienį gimnazijai dovanojome dieną su uniforma. Išsitraukę švarkus iš spintelių ir sąžiningai  juos dėvėdami parodėme mūsų visų pagarbą gimnazijos taisyklėms ir meilę savo mokyklai.

Plačiau

 


 

Respublikinis tinklinio turnyras gimnazijos direktorės Irenos Kašienės taurei  laimėti
Data: 2013 11 15

2013 lapkričio 15 d. į gimnaziją susirinko merginų tinklinio komandos iš Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Ukmergės. Komandos kovojo dėl gimnazijos direktorės Irenos Kašienės įsteigtos taurės. Turnyras skirtas gimnazijos gimtadienio šventei.

Po atkaklios kovos  gimnazijos merginų komanda, vadovaujama kūno kultūros mokytojos D. Jasiulionienės, iškovojo II-ąją vietą. Sveikiname!

FOTO albumas


  Dovanok mokyklai dienas be dūmų
Data: 2013 11 19
 

2013 11 19 dieną S.Dariaus ir S.Girėno gimnazijoje vyko interaktyvus seminaras II gimnazijos klasių mokiniams, kurį pravedė svečiai iš Lietuvos medicinos studentų asociacijos (LiMSA). Seminaras skiriamas Tarptautinei nerūkymo dienai paminėti. Mokiniams paaiškinta aktyvaus ir pasyvaus rūkymo žala, taip pat eksponuoti arterijų, dervų, plaučių muliažai, kurie parodo, kaip atrodo sveiki, rūkymo nepažeisti ir rūkymo sužaloti plaučiai. Tokios vizualios priemonės moksleiviams palieka didesnį įspūdį nei tiesiog teorinė paskaita. Norintiems buvo galimybė pamatuoti CO kiekį iškvepiamame ore, taip supažindinant moksleivius su rūkymo žala ir  įtraukiant juos į diskusiją bei išklausant jų nuomonę ir poziciją. Renginio organizatorės - visuomenės sveikatos specialistė ir socialinė pedagogė.
 


  Gimnazijos gimtadienis
Data: 2013  11 11-11.15

Gimnazijos gimtadienio programa (word doc.)


  Akcija „Klasė be patyčių“
Data: 2013  10 15

Mūsų gimnazija aktyviai įsitraukė į Kauno m. Savivaldybės ir VŠĮ Dainavos poliklinikos Jaunimo centro organizuotą akciją Klasė be patyčių“. Spalio 2d. gimnazijoje  vyko 1 etapo peržiūra, kurioje dalyvavo 2a, 2c, 2d, 2ė, 2f, 2g, 2h gimnazijos klasės. Nugalėjo 2g klasė (auklėtoja Vitalija Rukuižienė). Spalio 14 d. Dainavos poliklinikos Jaunimo centre vyko finalinės akcijos renginys. Džiaugiamės, kad mūsų gimnazijos 2g klasė puikiai atstovavo gimnaziją ir pateko tarp geriausiųjų. Jų laukia prizas – apsilankymas ,,Cinamon’’ kino filmo premjeroje. 
Projekto koordinatorė -  visuomenės sveikatos specialistė Laisvutė Bakutienė.


  Spalio 10 –oji — pasaulinė psichikos sveikatos diena
Data: 2013  10 10

Šiai dienai paminėti mūsų gimnazijos antrame aukšte buvo parengta mokinių gamintų atvirukų paroda „Mūsų mintys apie gerą sveikatą“, kurią paruošė pirmų gimnazijos klasių mokiniai kartu su etikos mokytoja Vitalija Rukuižiene, gimnazijos psichologe Rita Venslovaitiene ir socialine pedagoge Egle Bengardavičiene. Šiais metais sveikatos ir sielos simboliu pasirinktas drugelis. Su pagamintu drugelio logotipu, išsakant palinkėjimus,  buvo sveikinami gimnazijos mokiniai, mokytojai bei administracija. Visi pageidaujantys savo ranka galėjo užrašyti  gražias mintis ir palinkėjimus apie sveikatą,  parengtame „drugelio stende“ prie mokytojų kambario.


  Kultūrinė pažintinė diena
Data: 2013  10 09

Spalio 9 – ąją dieną gimnazijoje buvo organizuota mokinių mėgstama kultūrinė pažintinė diena. Jos metu 3-ųjų ir 4-ųjų klasių mokiniai įprastus mokyklos suolus iškeitė į kino teatro kėdes. Gimnazijos vyriausieji lankėsi „Romuvos“ kino teatre žiūrėjo istorinį spektaklį  „Smetona“.

Plačiau


  Apdovanoti geriausi Kauno mokytojai
Data: 2013  10 08

Sveikiname geriausius Kauno mokytojas D.Brukienę ir R.Žemaitienę, dirbančias mūsų gimnazijoje.


  Mokytojo diena
Data: 2013  10 07

Jau tradicija tapo šventinę dieną mokytojus pasveikinti ankstų rytą. Pasitikę įeinat, mokiniai vedė mokytojus tariamomis Paryžiaus gatvėmis, kuriose juos sveikino elegantiški paryžiečiai, gatvės dailininkai, bandelių kepėjai ir mimai. Plojimais juos sveikino abiturientai ir Mokinių tarybos nariai. Mokytojų kambaryje mokytojų laukė skambanti Džo Daseno (Joe Dassin) muzika ir karšta kava.

Plačiau


  Mokinių tarybos įvadinė sesija
Data: 2013  10 02

Šių metų rugsėjo 27-28 dienomis Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje vyko jau tradicija tapęs projektas-stovykla „Mokinių tarybos įvadinė sesija“ . Šių metų sesijos tema - ,,Magiškasis Hogvarts‘o pasaulis“. Mokinių tarybos organizuojamos stovyklos tikslas – sutelkti Mokinių tarybos komandą, kuri galėtų darniai dirbti visus mokslo metus: susipažinti su naujaisiais nariais ir juos pakrikštyti,  išrinkti Mokinių  tarybos pirmininką, parengti metų veiklos planą.

Plačiau


  Konkursas-pleneras ,,Kurkime Europos kalbų parką“
Data: 2013 09 27

Rugsėjo 26 d. gimnazijoje vyko respublikinis konkursas-pleneras ,,Kurkime Europos kalbų parką“, kuriuo buvo paminėta Europos kalbų diena. Šiemet renginyje dalyvavo Kauno A.Puškino gimnazija, Kauno J.Urbšio katalikiška vidurinė, LSMU vidurinė, VDU ,,Rasos“ gimnazija, Kauno J.Jablonskio gimnazija, Kauno ,,Saulės“ gimnazija, Kauno ,,Varpo‘‘ gimnazija, Kauno Kovo 11-osios vidurinė, Kauno J.Basanavičiaus gimnazija, Kauno A.Smetonos gimnazija, Plungės ,,Saulės“ gimnazija bei mūsų gimnazijos komanda.

Plačiau


  Genocido aukų paminėjimas
Data: 2013 09 30

Mūsų gimnazijos mokiniai  paminėjo genocido aukų dieną -  rugsėjo 23 d. (pirmadienį) - mūsų gimnazijos kieme prie genocido aukų paminklo.


 

Integruoto ugdymo diena
Data: 2013 09 19

 2013 m. rugsėjo 19d. gimnazijos 2d ir 3a klasės moksleiviai dalyvavo integruoto ugdymo pamokoje-ekskursijoje į Vilnių.
Moksleiviai aplankė unikalią ir Baltijos šalyse dar nematytą kosmoso technologijų parodą ,,Spaceaxpo“. Virtuvė, vonia, miegamasis, darbo įrankiai, sporto ir pramogų inventorius, gydymo įstaigos- čia jau seniai naudojamos efektyvios ir kokybiškos kadaise kosmoso tikslams sukurtos technologijos. Kosmoso technologijos tapo neatsiejama kiekvieno iš mūsų gyvenimo dalis. Dalyviai susipažino su fizikos dėsnių pritaikymu kosmoso technologijose.

Plačiau


 

Jaunimo piligriminis žygis į Šiluvą

Data: 2013 09 14

 

 Rugsėjo 14 d. S. Dariaus ir S. Girėno gimnazistai kartu su savo tikybos mokytoja A. Zamaliene ir 400 kitų piligrimų  dalyvavo  Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro surengtame  jaunimo žygio „Tikiu į...“. Žygio dalyviai išvyko iš Žaiginio miestelio ir pėsčiomis keliavo į Šiluvą.


 

Tema: Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija – A. MOKYKLA
Data: 2013 09 13

A. MOKYKLA – KAS TAI? A. mokyklos vienos iš pirmųjų Lietuvoje išbando modernią sistemą, kurioje kartu su moksleiviais ir visa mokyklos bendruomene kuriama šiuolaikiška, patogesnė ir saugesnė mokykla. Tokia, kokios ateityje bus visos Lietuvos mokyklos.  Įvairūs šiuolaikiniai sprendimai, mokiniams padedantys mokytis paprasčiau ir lengviau bei modernizuojantys ir supaprastinantys darbo procesus tiek mokytojams, tiek ir mokyklos vadovybei, a. mokyklose pristatomi ir išbandomi pirmiausiai.

Plačiau


 

Tema: Gimnazijoje praūžė būrelių mugė
Data: 2013 09 10

 

Antrą mokslo savaitę, mokinių taryba su muzika atidarė gimnazijos būrelių mugę, kuri šį rudenį, kaip niekad spalvinga. Moksleivius pasitiko naujai susibūrę: filmų kūrimo, žurnalistų rengimo būreliai, taip pat netrūko siūlančių sportinę veiklą: aerobiką, krepšinį ar tinklinį.

Nuskriausti neliko gabūs muzikai, šokiui, dailei bei vadybai moksleiviai - jiems gimnazijoje bendraminčių netrūksta. Istorikams mugėje buvo siūloma prisijungti į gidų, o tautininkams – „ateitininkų“, „kudirkaičių“ bei „maironiečių“ užsiėmimus. Žinoma, kaip ir kasmet duris atveria gimnazijos mokinių taryba, kurioje mokiniai skatinami išreikšti save bei tobulėti kaip jaunieji renginių organizatoriai.

Plačiau


 

Pergalėmis pažymėti nauji mokslo metai prasidėjo!
Data: 2013 09 02

 

 Šiais 2013-2014 mokslo metais į gimnaziją kasdien žengs 811 mokinių. Bendradarbiaujant su Vinco Kudirkos progimnazija gimnazijoje mokysis  4  šios mokyklos klasės. Šiais mokslo metais gimnazija išleis 76-ąją abiturientų laidą.

Mokslo metų pradžia pažymėta ypatingomis sportinėmis gimnazistų pergalėmis: šių metų rugpjūčio mėnesį Jungtiniuose Arabų Emyratuose - Dubajuje vykusiame pasaulio jaunimo plaukimo čempionate 4 c kl. mokinys Deividas Margevičius iškovojo sidabro medalį! Liepos mėnesį su bronzos medaliu iš Europos jaunimo olimpinio festivalio (EYOF) Utrechte grįžo 3b klasės mokinys Tomas Kuzmickas! 2013 m. rugpjūčio 13d. Olandijoje vykusiose Europos jaunių bokso pirmenybėse sunkiasvorių turnyre bronzos apdovanojimą pelnė 3ė klasės mokinys  Vytautas Tamošiūnas!

Plačiau


  Tema: Dėl pagrindinio ugdymo pažymėjimo išdavimo
Data: 2013 06 19

 

1. Dėl užsitęsusios pagrindinio ugdymo pasiekimų patikros pasibaigus mokslo metams Pagrindinio ugdymo pažymėjimai bus spausdinami tik 2013-06-25-28 dienomis.

2. Šiuo metu, t.y. 2013-06-19 nustatoma lietuvių k. (gimtosios) taškų ir pažymių atitiktis; 2013-06-20 bus nustatoma matematikos taškų ir pažymių atitiktis, rezultatai įvedami į nacionalinio centro duomenų perdavimo sistemą.

3. Pažymėjimus įteikti planuojame 2013-09-02 – mokslo metų pradžios šventės dieną. Pageidaujantys gauti anksčiau pažymėjimus, prašome kreiptis į klasės auklėtoją.

Administracija


  Tema: 2% parama gimnazijai
Data: 2013 02 13

Prašytume Jūsų pervesti 2% gyventojų pajamų mokesčio sumos mūsų  Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijai. Planuojame įgyvendinti gimnazijoje vykdomus projektus bei gražinti aplinką. Nusprendę skirti sumokėto pajamų mokesčio dalį gimnazijai, prašytumėm iki 2013 m. gegužės 1 d. užpildyti prašymą (forma FR0512 versija02). Prašymą galima užpildyti internetu svetainėje http://deklaravimas.vmi.lt  Smulkesnė informacija www.vmi.lt . Plačiau dėl paramos skaitykite gimnazijos tinklapio viršuje, skyrelyje parama.


 

Tema: Motinos dienos paminėjimas
Data: 2013 05 31

 

Š. m. gegužės mėn. 5 d. Kauno šv. Kryžiaus Karmelitų parapijos bažnyčioje, švenčiant šeštąjį Velykų sekmadienį, buvo paminėta Motinos diena.

Votyvos šv. Mišias už  Lietuvos didvyrių S. Dariaus ir S. Girėno mamas bei visas Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos bendruomenės mamas aukojo parapijos klebonas kun. Renaldas Šumbrauskis. Po šv. Mišių liturgijos Kauno S. Dariaus ir S. Girėno gimnazijos mokiniai pristatė meninę kompoziciją „Nešu aš meilę Mamai".  

Renginio metu gimnazistai pasveikino visas susirinkusias mamas su Motinos diena. Buvo atliekami kūriniai kanklėmis, skambėjo mamoms skirti muzikiniai sveikinimai, giesmės, padėkos žodžiai Viešpačiui už jo planą, skirtą moters pašaukimui ir misijai pasaulyje. Vakaro šv. Mišiose buvo meldžiamasi už mirusias motinas. Po kiekvienų šv. Mišių bažnyčioje susirinkusioms motinoms buvo skirtas specialus palaiminimas. 


 

Tema: Idėjų judėjimas-DAROM
Data: 2013 05 15

DAROM – tai idėjų judėjimas, skatinantis žmonių ekologinį mąstymą, pilietiškumą, socialinį aktyvumą bei žmonių bendradarbiavimą vardan vieno tikslo – švaresnės ir gražesnės aplinkos, kurioje gyvename, kūrimo. 2013 m. gegužės 11 d. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos 1A gimnazistai su auklėtoja A. Zamaliene dalyvavo akcijoje DAROM 2013 ir tvarkė šlaitą nuo Kauko laiptų iki Parodos gatvės. Tvarkant aplinką bendradarbiauta su Kauno m. Centro seniūnija, kuri aprūpino mokinius pirštinėmis ir šiukšlių maišais.

Nuotraukų galerija


  Tema: Kviečia Kazimiero Simonavičiaus universitetas
Data: 2013 05 10

Kazimiero Simonavičiaus universitetas siūlo naujas, unikalias studijų rogramas su kuriomis kviečiame susipažinti Jūsų mokyklos moksleivius. Būtų labai malonu, kad prisegtuose failuose esančias skrajutes (pasirinktinai) pakabintumėte savo mokykloje ar paplatintumėte moksleiviams el. paštu ar per mokyklos soc. tinklus.
Jeigu pageidaujate, kad Kazimiero Simonavičiaus universiteto atstovai atvyktų į Jūsų mokyklą ir patys pristatytų universiteto studijų programas, lauksime Jūsų kvietimo el. pastu ksu@ksu.lt Daugiau informacijos www.ksu.lt
 


 

Tema: Pamoka netradicinėje aplinkoje „Pažintas nepažintas Kaunas“
Data: 2013 05 10

Balandžio 17 dieną gimnazijoje vyko srautinė, integruota: istorija, geografija, anglų  kalba pamoka, netradicinėse erdvėse.
           Pamokos tema: Pažintas nepažintas Kaunas. Istorijos užduotis parengė mokytojos A.Rajaskaitė, R.Pranevičienė, geografijos - R.Samuolaitienė, o anglų kalba jas pristatė mokytoja D. Brukienė. Pamoka vyko 1 gimnazijos klasių mokiniams ir vykdoma jau antrus metus. Tikimės, ši pamoka, taps gražia gimnazijos tradicija.

Nuotraukų galerija


  Tema: Motinos dienos minėjimo šventė  „NEŠU AŠ MEILĘ MAMAI“, gegužės 5d. sekmadienį
Data: 2013 05 05

PROGRAMA

 10 val. aukojamos šv. Mišios  šv. Kryžiaus (Karmelitų) bažnyčioje (Gedimino g. 5)

už Lietuvos didvyrių S. Dariaus ir S. Girėno mamas ir visas Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos bendruomenės mamytes.

11 val. Bažnyčioje vyks meninė kompozicija,  kurią atliks gimnazijos mokiniai.


 

Tema: Festivalis ,,Draugystės tiltai 2013“:
Data: 2013 03 19

2013 m. kovo 22 d. gimnazijole vyko IX – asis  respublikinis pramoginių šokių sceninių kompozicijų festivalis ,,Draugystės tiltai 2013“ .  Mūsų gimnazijos mokytoja Jolanta Chomičienė jį organizuoja jau  III kartą. Nuostabioje šokio šventėje dalyvavo 336 šokėjai iš 19 kolektyvų: Druskininkų, Raseinių, Alytaus, Marijampolės ir Kauno. Buvo atliktos 26 šokių kompozicijos. Festivalio dalyviai  buvo apdovanoti  simboliniais prizais ir padėkos raštais.

Nuotraukų galerija


  Tema: Savaitė „Be patyčių”:
Data: 2013 03 19

Kovo 18-22 dienomis gimnazijoje vyko savaitė „Be patyčių". Mokiniai paruošė ir ant savo klasių durų eksponavo plakatus  „Mes prieš patyčias". Taip pat mokiniai, vadovaujami etikos ir tikybos mokytojų paruošė lankstinukus tema „Kur kreiptis pagalbos".  Jie eksponuojami prie psichologės R. Venslovaitienės kabineto. Kovo 18 d. vyko paskaitos - diskusijos patyčių bei tolerancijos temomis, kurias pravedė LMS atstovai. Gimnazistai taip pat dalyvavo ir miesto renginiuose.  Kovo 21d. vyko gimnazistų mainų projektas „Mokykla be patyčių"  su A. Puškino gimnazijos mokiniais, kurio tikslas: skatiniti mokių draugiškumą, toleranciją, pagarbą skirtingom kultūrom. A.Puškino gimnazijos mokiniai visą dieną dalyvavo mūsų gimnazijos 1c klasės (auklėtoja V. Banaitytė), pamokose.

Nuotraukų galerija


 

Tema: XI-oji mokinių tiriamųjų darbų konferencija ,,Plieno sparnai 2013”

Data: 2013 03 12

Šių metų kovo 12 d. Vytauto Didžiojo karo muziejuje įvyko XI-oji tarptautinė mokinių tiriamųjų darbų konferencija ,,Plieno sparnai 2013”. Konferencijos tikslas – ugdyti mokinių pilietiškumą, vertybines nuostatas, saugoti Lietuvos demokratines vertybes, pagarbą savo tautos tradicijoms, pasiryžimą ginti jos interesus bei skatinti karo aviacijos istorijos medžiagą naudoti ugdymo procese. Konferencija skirta Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per Atlantą 80-mečiui paminėti.

Plačiau


  Tema: Kovo-11 šventė
Data: 2013 03 08

 

Penktadienį, kovo 8 d. gimnazija minėjo artėjančią Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną ir kartu su visomis Kauno bendrojo ugdymo mokyklomis dalyvavo projekte – akcijoje ,,Laisvės paukščio skrydis“.

  Visą savaitę mokiniai kūrė esė „Dainuoti LAISVĖS niekad nenustosim“, rašė savo mintis „Kaip aš suprantu žodį LAISVĖ“. Visa mokinių kūryba kovo 8 d. „apgyvendinama“ gimnazijos erdvėse „LAISVĖS PAUKŠČIO SKRYDŽIO SALOSE“. Erdvės taip pat papuoštos mokinių darytomis nuotraukomis.  Po 4 pamokų pertraukos metu gimnazijos bendruomenė susirinko mokyklos kieme, kur Mokinių taryba organizavo Flash mob’, skirtą Kovo 11-osios minėjimui. Iš žmonių dėliodami raides visi kartu užrašėme ,,Mes sveikinam Lietuvą su Nepriklausomybės atkūrimo diena!” 13 val. gimnazijos aktų salėje vyko iškilmingas Kovo 11-osios minėjimas. Visus sveikino KTKC vaikų tautinis šokių ansamblis ,,Kalvelis“.


 

Tema: Mokinių tarybos naujokų priėmimo šventė
Data: 2013 03 01

Tradiciškai po pusės metų bandomojo laikotarpio Mokinių tarybos naujokai ruošiasi šventei. Tai paskutinis jų išbandymas prieš suteikiant jiems tikrojo Mokinių tarybos nario vardą bei įteikiant Mokinių tarybos marškinėlius. Šių metų naujokai nustebino visus savo išmone ir darbštumu. Kovo 1d.jie pristatė puikią programą, kurios metu vaidino ,,tarybiečių“ gyvenimą gimnazijoje: susirinkimai, repeticijos ir t.t. Programos personažais tapo senbuviai, kuriuos puikiai parodijavo naujokai. Dėkodami už gražų pasirodymą, bei sveikindami tapus pilnateisiais Mokinių tarybos nariais ,,seniai“ įteikė visiems naujokams dovanas – laiškus, su nuoširdžiais linkėjimais mylėti savo gimnaziją, gerbti jos vadovus ir mokytojus, gerbti savo draugus ir kartu su jais išgyventi daug gražių mokyklinio gyvenimo akimirkų.


 

Tema: Užgavėnių šventė ,,Žiema Žiema, bėk iš kiemo”
Data: 2013 02 21

 

Išsiilgę pavasario, vasario 21d. visi energingai varėme Žiemą iš kiemo. Klasės vienos kitas, taip pat ir mokytojus, vaišino blynais, lašiniais, kad tik visi sočiai pavalgytų prieš 7 savaičių gavėnią. Persirengėliai garsiai šūkavo, muzikantai grojo, šokėjai šoko, Kanapinis su Lašininiu savo jėgas išbandė. Susirinkę gimnazijos kieme, sudeginome žiemos simbolį Morę. Tikimės, kad žiema suskubo pasitraukti ir netrukus sulauksime  šilto pavasario.


 

Tema: Šimtadienis
Data: 2013 02 21

 

Besibaigiantis vasaris gimnazijos bendruomenei dovanoja gražią šventę – Abiturientų šimtadienį. Šventė vyko 2013 m. vasario 21d. restorane - klube ,,Combo“. Padėkoję gimnazijos vadovams, mokytojams ir ,žinoma, tėveliams už rūpestį, pagalbą ir kantrybę, pusantro šimto ketvirtokų pristatė šventinę programą, kurią lydėjo magiška skaičiaus 12 reikšmė. Besidžiaugdami abiturientų kūrybiškumu, linkime per tas likusias šimtą dienų tinkamai pasiruošti brandos egzaminams bei sėkmingai juos išlaikyti. 


  Tema: S.Dariaus ir S.Girėno skrydžiui per Atlantą 80 metų
Data: 2013 03 04

2013 –ieji metai paskelbti Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per Atlantą minėjimo metais.

Rekomenduojame ir tikimės, kad šį foną uždėsite savo kompiuterio ekrane ir jis jums primins, kad 2013 – aisias metais sukanka 80 metų, kai Lietuvos lakūnai perskrido Atlanto vandenyną.

Darbalaukio fonas

Plačiau


 

Tema: Kudirkaičių susitikimas su lapteviečiais :
Data: 2013 02 27

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos kudirkaičiai2013 metais organizuoja renginių ciklą „Iš praeities tavo sūnūs te stiprybę semia“. Dažniau prisiminkime šiuos prakilnius Vinco Kudirkos sukurtus Lietuvos himno žodžius, kartokime juos balsu. Savo tautos istorijos žinojimas mus kviečia didžiuotis Lietuva ir jos žmonėmis. Kviečiame, kaskart giedant Lietuvos himno eilutes „Iš praeities tavo sūnūs te stiprybę semia“, galvoti ne tik apie gilią istoriją, bet ir apie mūsų tėvų ir senelių sudėtas aukas.

Plačiau


  Tema: Konkursas „Sveikatuoliai”:
Data: 2013 02 27

 Vasario 21 dieną gimnazijoje vyko sveikatos ir fizinio aktyvumo šventė I klasių mokiniams. Net 8 sportiškai ir žvaliai nusiteikusios komandos susirinko į konkursą „Sveikatuoliai“, kuriame teko atlikti teorinių ir praktinių sveikatos žinių patikrinimo užduotis, išspręsti teorinį kūno kultūros žinių patikrinimo testą, sudalyvauti komandų estafetėse bei išradingai pristatyti parengtą namų darbą. Sumanumą ir žinias sveikatos klausimuose atskleidė komandų kapitonai, kurie puikiai pasirodė ir kapitonų sporto rungtyje.

Plačiau


  Tema: „Informacinis biuletenis dėl stojimo sąlygų”
Data: 2013 02 23
  

Svarbi informacija abiturientams, įdomi informacija 2-ųjų klasių mokiniams, besirengiantiems mokytis pagal vidurinio ugdymo programą - Informacinis biuletenis dėl stojimo sąlygų. 

Studentų priėmimas į aukštąsias mokyklas                 Koleginės studijos

Universitetinės studijos1                                                     Universitetinės studijos2


  Tema: Vasario 16-oji- valstybingumo atkūrimo diena
Data: 2013 02 16

Linkėdami vieni kitiems saugoti garbingą mūsų šalies istoriją, mus vienijančias vertybes ir tradicijas, savo kasdieniais darbais kurti ateities Lietuvą, kur esame visi kartu - vieninga ir tvirta dvasia tauta, vasario 14 d. gimnazijoje minėjome Vasario 16-ąją - Lietuvos valstybingumo atkūrimo dieną.  

Plačiau


 

 Tema: Konkursas „Meno virusas“
Data:     2013 02 12

Gripo nualintas, tačiau nepraradęs paskutinių savo jėgų vasario 12 d. gimnazijoje šėlo mokinių meninės saviraiškos konkursas „Meno virusas“. Konkurso dalyviai šoko, dainavo bei grojo instrumentinę muziką. Gimnazijos dailininkai ir fotografai pristatė savo darbus parodoje II gimnazijos aukšte.

Plačiau


  Tema: S.Dariaus ir S.Girėno metų minėjimo pradžios šventė
Data: 2013 02 03

2013-aisiais  metais sukanka 80 metų, kai Steponas Darius ir Stasys Girėnas perskrido Atlanto vandenyną. 2013 m. sausio 29 d.  šventiniu renginiu gimnazijoje paskelbėme Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per Atlantą minėjimo metų pradžią, kviesdami visus būti istorinių įvykių sūkuryje ir pajusti tautos vienybės ir pasididžiavimo Lietuvos didvyriais dvasią.                                                                               

Plačiau

S.Dariaus ir S.Girėno skrydžio per Atlantą 80-mečio minėjimo 2013 metais renginių planas (word.doc)

S.Dariaus ir S.Girėno skrydžio per Atlantą 80-mečio minėjimo 2013 metais renginių svetainė


 
Tema: Aktuali informacija 2-ųjų klasių mokiniams bei jų tėveliams

 Prašome susipažinti su 2013 metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu (Aktuali redakcija). Pristatymas skaidrėmis.

Detalesnė informacija  - pasiekimų patikrinimo aprašas, programos, vykdymo instrukcijos, vertinimo kriterijai, kiti pasiekimų patikrinimui vykdyti reikalingi dokumentai pateikiama NEC tinklalapyje adresu www.nec.lt. Atsidarę Nacionalinio egzaminų centro puslapį, toliau informacijos ieškokite skiltyje PUPP.

 
Direktorės pavaduotoja ugdymui Dalia Bertašienė

Pristatymas skaidrėmis


 

Tema: Gimnazijoje skelbiama gripo epidemija
Data: 2013 02 02

Vadovaudamasi Kauno miesto savivaldybės administracijos 2013 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. A-246 ,,Dėl gripo epidemijos“ ir Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo, Kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybos švietimo ir ugdymo skyriaus 2013 m. sausio 22 d. raštu Nr. 35-2-45 ,,Dėl gripo epidemijos“ ir Kauno visuomenės sveikatos centro 2013 m. sausio 28 d. raštu Nr. 2-357-8 (12.6) ,,Dėl informacijos teikimo“ ir gimnazijos direktoriaus įsakymu ,,Dėl ugdymo proceso nutraukimo gripo epidemijos laikotarpiu"  nuo 2013-02-04 (pirmadienio) iki 2013-02-08 (penktadienio) pamokos nevyks.

 


 

Tema: Sausio 29 d.-S.Dariaus ir S.Girėno skrydžio per Atlantą 80-mečio - metų minėjimo šventės pradžia.
Data: 2013 01 22
                                                   Kvietimas
2013 m. sausio 29 d. kviečiame į iškilmingą  Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per Atlantą metų
minėjimo pradžios šventę.  Šventė vyks Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje (Miško g. 1). Pradžia  - 14 val.

Šventės programa:
- Šventės atidarymas. Svečių sveikinimai – 14.00 -14.20 val.
- Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per Atlantą 80-mečio minėjimo šventinių renginių
    gimnazijoje   ir Kauno mieste pristatymas – 14.20 - 14.40 val.
-Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų orkestro koncertas – 14.40-15.10 val.                                 Plačiau


  Tema: Konkursas  „S. Dariaus ir S. Girėno skrydžiui per Atlantą 80-mečiui paminėti“
Data: 2013 01 21

Prasidėjo 2013-ieji - Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per Atlantą minėjimo metai. Paskelbtas pirmasis konkursas mokiniams. Jo tikslas sukurti interneto svetainės pradžios tinklalapį. Ši svetainė bus skirta kaupti bei dalintis informacija apie Kaune bendrojo ugdymo mokyklų ir kitų institucijų organizuojamus renginius, skirtus Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per Atlantą 80-mečiui paminėti. Taip pat mokiniai kviečiami sukurti darbalaukio grafinį foną, kuris kiekvienam kompiuterio vartotojui primintų, kad 2013 m. sukanka 80 metų, kai Lietuvos lakūnai perskrido Atlanto vandenyną, kad 2013-ieji metai paskelbti Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per Atlantą metais. Šis darbalaukis bus rekomenduojamas naudoti visų Kauno miesto bendrojo lavinimo mokyklų kompiuterių vartotojams, bei visiems pageidaujantiems.
Kviečiame visus Kauno bendrojo ugdymo mokyklų mokinius aktyviai dalyvauti konkurse.
Konkurso nuostatai


 


,,Diena be mokslo – tuščiai praleista diena. Tiek daug yra ko mokytis ir tiek mažai turime tam laiko"
 Albertas Einšteinas
 
Sveikinu geriausiai besimokančius mokinius,  linkiu ir toliau tvirtai žengti naujų ieškojimų ir pažinimo keliu. Lai gimnazija ir toliau būna Jums šilto, dvasingo ir atviro bendravimo namais, kur  mokytojų ir mokinių santykius lydi abipusė pagarba ir supratimas, kur išsipildo gražiausios Jūsų svajonės.

Geriausiai besimokančiųjų sąrašas (pagal I pusmečio rezultatus)

 

Direktorė Irena Kašienė


  Tema: Laisvės gynėjų diena
Data: 2013 01 13

Sausio 11 d. 8 val. pritemdytuose gimnazijos languose atsispindėjo keliasdešimt Laisvės gynėjų dienai atminti skirtų žvakučių. Akimirkai jos tapo tais mažais laužais, kurie šildė nuo šalčio sugrubusias 1991 m. sausį susirinkusių ginti MŪSŲ IR SAVO LAISVĘ rankas. Jau keletas metų gimnazija dalyvauja Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti organizuojamoje visuotinėje pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“, kuri šiemet sulaukė rekordinio dalyvių skaičiaus.

Plačiau


  Tema: Projektas ,,Berlynas: Kalėdos multikultūriniame mieste“
Data: 2012 12 14

Gruodžio 13- 16 dienomis vyko projektas, skirtas moksleivių sociokultūrinėms kompetencijoms ugdyti  ,,Berlynas: Kalėdos multikultūriniame mieste“, kuriame dalyvavo  2a, 2c ir 3f  klasių mokiniai. Projektą organizavo istorijos mokytoja A.Rajaskaitė. Kartu su mokiniais į ekskursiją važiavo mokytojos: Birutė Putnienė, Nida Brimienė bei Vanda Gajauskaitė. Projekto Vokietijoje metu mokiniai galėjo apsilankyti vietovėse, susijusiose su Antruoju pasauliniu karu.

Plačiau


  Tema: Kalėdinė mugė
Data: 2012 12 13

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje 2012 metais, gruodžio 12 dieną vyko Kalėdinė  mugė. Mugėje dalyvavo gimnazijoje įsikūrusios 4  moksleivių mokomosios bendrovės: „Bebras“, „Laiko idėja“, „Dentisek“, „Floros simfonija“ ir gausus jaunųjų 2 gimnazijos klasių „jaunųjų verslininkų “ būrys. 2 gimnazijos klasių mokiniai prekiavo savo gamybos kalėdinėmis vaišėmis – pyragais, sausainiais ir netgi moksliniais išradimais. MMB prekiavo savo įmonių produkcija – dekupažiniais laikrodžiais, higienos priemonėmis ir gimnazijoje auginamomis  gėlėmis.

Plačiau


  Tema: Akcija „Pasidalinkime gerumu"
Data: 2012 12 13

Mūsų gimnazijos mokiniai ir mokytojai aktyviai dalyvavo akcijoje „Pasidalinkime gerumu“. KMUK onkologinio skyriaus ligoniams buvo pristatyta koncertinė programa „Elnias devyniaragis“ bei ligoniukams suteikta materialinė parama.

Gimnazijos direktorės padėka akcijos dalyviams 1   2


  Tema: Konkursas „Pažinkime pasaulį anglų kalba"
Data: 2012 12 10

Gruodžio 5 d. gimnazijoje vyko respublikinis anglų kalbos konkursas „Pažinkime pasaulį anglų kalba". Dalyvavo Kauno miesto gimnazijos ir svečiai iš Vilniaus licėjaus bei Klaipėdos Ąžuolyno gimnazijos.
Pasidžiaugę mokinių išradingumu pristatant namų darbus, dalyviai turėjo atlikti įvairias užduotis pasitelkę ne tik savo išmintį, bet ir sumanumą.

Plačiau


  Tema: Projektas „Tarptautinė antikorupcijos diena“
Data: 2012 12 09
 

Renginiai skirti gruodžio 9 –ajai, TARPTAUTINEI ANTIKORUPCIJOS DIENAI:

 

1-4 klasių mokinių debatų konkurso antikorupcijos tema „Nauja karta sukurs nekorumpuotą Lietuvos visuomenę“  I – asis etapas (gruodžio 4 d.)

1 – ųjų klasių  mokinių plakatų paroda „MES PRIEŠ – KORUPCIJĄ“ (gruodžio 5-7 d.)

Dalyvavimas akcijoje ,,MOKINIAI PRIEŠ KORUPCIJĄ“  (gruodžio 7 d.)

   Tema: Projektas „Istorinė atmintis - kelias į bendrystę“
Data: 2012 11 16

Lapkričio 12-16 dienomis gimnazijoje įgyvendintas Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų projektas ,,Istorinė atmintis - kelias į bendrystę", skirtas Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per Atlantą 80-mečiui.

Plačiau


  Tema: Nerūkyk - būk sveikas !!!
Data: 2012 11 15

 

Lapkričio 15 d. yra minima, kaip Nerūkymo diena,  tad gimnazijoje vyko gimnazistų kurtų plakatų paroda, tema „Nerūkyk - būk sveikas !!!".

 


  Tema: Toleruokime kitokį
Data: 2012 11 15

 

 Lapkričio 15 d. gimnazijoje vyko Tarptautinė Tolerancijos dienos paminėjimo akcija „Toleruokime kitokį". 1c klasės mokinės Agota Jakaitė, Karolina Žarinaitė, Dovilė Ulinskaitė gimnazijos bendruomenę padabino tolerancijos apyrankėmis, kurias nupynė patys gimnazistai, vadovaujami technologijų mokytojos Reginos Šadauskienės.

 


 
iTema: „Knygų Kalėdos“
Data:
2012 11 15
Padovanok knygų savo mokyklos bibliotekai.

Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuota akcija
 „Knygų Kalėdos“ tęsiasi ir kviečia papildyti mokyklų bibliotekas naujomis knygomis.

                                                                           Plačiau


 

Tema: Gruodžio mėn. planas

Ugdymo priežiūros planas (word doc.)

Gimnazisto uniforma vaikinams: vientisos spalvos kostiumas; jei nėra kostiumo: juodas arba žalias švarkas, juodos kostiumines kelnes, juodi arba tamsiai mėlyni džinsai.
Merginoms: vientisos spalvos tamsus kostiumelis; jei nėra kostiumėlio: juodas arba žalias švarkas; raudonas languotas arba juodas sijonas; juodos arba tamsiai mėlynos kelnės. (Gimnazijos tarybos 2012-09- 06 protokolas Nr. 7-01)


 


  Tema: Premjera –spektaklis ,,Revizorius“
Data: 2012 10 26

 

Šių metų spalio 26 d. gimnazijoje įvyko didžioji premjera -  pristatytas spektaklis ,,Revizorius“ pagal rusų rašytojo Nikolajaus Gogolio to paties pavadinimo komediją ,,Revizorius“. Komedija parašyta 1836 metais.

Į gimnazijos sceną perkeltos komedijos siužetas, personažai, tekstas yra visiškai autentiški ir nėra perdaryti ar pritaikyti gimnazijai.

Plačiau


  Tema: Maironio 150-mečio minėjimas Kauno Maironio universitetinėje gimnazijoje
Data: 2012 10 25
 

2012 m. spalio 26 dieną kudirkaičiai dalyvavo Maironio gimimo dienos sambūryje-minėjime. Klausėsi išradingos mokinių meninės programos – skambėjo muzika, poeto eilės ir dainuojamosios poezijos kūriniai. Minėjimo metu buvo apžvelgiami Jono Mačiulio-Maironio gyvenimo etapai, susiję su Gubernijos gimnazija, Kauno kunigų seminarija, Arkikatedra bazilika ir dabartiniu Maironio lietuvių literatūros muziejumi. Įdomius pranešimus perskaitė profesorius, habil. dr. prelatas Vytautas Vaičiūnas, Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė Aldona Ruseckaitė, IV klasės gimnazistas Andrius Elsbergas. Renginį vedė maironiečiai Agnė Aleknavičiūtė ir Ernestas Pravilionis. 

Plačiau


  Tema: Kudirkaičių akcija „Atminties šiluma“
Data: 2012 10 25

2012 m. spalio 25 d. dalyvavome kudirkaičių akcijoje ,,Atminties šiluma“. Artėjant Vėlinėms kapinės sulaukia vis daugiau lankytojų, kurie uždega žvakutę ne tik ant savo artimųjų kapų, bet ir aplanko žymių žmonių amžinojo poilsio vietas. Jų Kaune daugiausia Petrašiūnų kapinėse. Kauno kudirkaičiai aplankė Petrašiūnų kapines ir pagerbė Kauno žymius žmones.

Plačiau


  Tema: Tradicinė sporto šventė ,,ANT SPARNŲ”
Data: 2012 10 09

Jau tapo tradicija kasmet rengti sporto šventę Kauno Ąžuolyne. Kaip ir dera gimnazijai, nešiojančiai tautos didvyrių vardą, sporto varžybas pradėti bendra dalyvių fotografija prie Stepono Dariaus ir Stasio Girėno obelisko. 2012 m. spalio 9 d. Ąžuolyne rinkosi pirmųjų klasių mokiniai, jų auklėtojos ir lydinčios mokytojos. Komandos varžėsi teorinių žinių patikrinimo apie S. Darių ir S. Girėną rungtyje, turėjo įveikti nelengvą estafečių ruožą ir sudalyvauti orientacinio sporto varžybose, kuriose klasės pasitikrino savo komandinio darbo gebėjimus.

                                                                                                                                                Plačiau


 

Tema: Tarptautinė boso diena
Data: 2012 10 16
 

Spalio 16 d. Mokinių taryba gausiomis ovacijomis pasitiko gimnazijos direktorę. Ši boso diena jai ypatinga – 2012 m. rugsėjo 1 d. sukako 20 metų, kai direktorė Irena Kašienė vadovauja gimnazijai. Šio ypatingo įvykio proga direktorei teko atnaujinti įžadus mokyklai: ne tik ją mylėti, rūpintis mokiniais ir juos globoti, bet ir būti visada geros nuotaikos bei kartą per mėnesį susitikti su Mokinių taryba prie kavos puodelio aptariant gimnazijos reikalus.

 


 

Tema: Tarptautinė mokytojo diena
Data: 2012 10 05

Kiekvienais metais spalio 5 d. švenčiame Mokytojų dieną. Ta proga stengiamės, kad mokytojams būtų linksma, stengiamės parodyti kaip juos mylime. 

Šiais metais mokytojus Mokinių taryba stebino pačių keptais keksiukais, papuoštais gražiausiais palinkėjimais. Abiturientai dovanojo simbolines šypsenas ir gėles. Po pamokų visų mokytojų laukė šventinis koncertas aktų salėje.


 

Tema: Akcija „Maisto Bankas“
Data: 2012 10 04

 VŠĮ „Mes Darom“ komanda Kaune dalyvauja, kaip įmonė akcijoje „Maisto Bankas“ ir prašo visų kas gali ir nėra abejingi skurstančiam, prisidėti prie šios kilnios  akcijos.
Persiunčiame kompiuterinę versiją, kurioje norintys dalyvauti gali  užpildyti dalyvio anketą. Iš anksto dėkojame.
 Pagarbiai LS Kauno skyriaus sekretorė „Mes Darom“ savanorė Julija Iskevičienė
 
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFFUSVRDOTREaURGU1JPRkE1VlVHVFE6MQ

 


 

Tema:  Žydų genocido aukų atminimo dienos paminėjimas
Data: 2012 10 02

Rugsėjo 24d. gimnazijos kieme įvyko Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dienos paminėjimas. Organizavo renginį istorijos mokytojos N.Adomėnienė, A.Kristukienė, R.Pranevičienė, A.Rajaskaitė, renginį koordinavo dir. pav. Dalia Bertašienė, dalyvavo 1-ųjų ir 2-ųjų klasių mokiniai, 8 Kauno žydų bendruomenės nariai.

Plačiau


  Tema: Mokinių tarybos įvadinė sesija
Data: 2012 09 28
 

Penktadienio vakarą mokykla ištuštėja, nurimsta dienos šurmulys. Tačiau rugsėjo 28-oji buvo visai kitokia. Vakarop koridoriai prisipildė klegesio – į gimnaziją rinkosi Mokinių tarybos nariai, į vienos paros stovyklą mokykloje - į Mokinių tarybos įvadinę sesiją.  Sesija prasideda nuo  Mokinių tarybos naujokų „krikštynų“, kurias ruošė MT senbuviai. Šių metų ,,krikštynų „ tema buvo filmavimo aikštelė. Naujokai pateko ten, kur tikrai nesitikėjo – Mokinių Taryba tąkart virto kompanija „MT pictures“, kurioje jie galėjo pasijusti aktoriais, tikromis žvaigždėmis.  

                                                             Plačiau


 

Tema: Konkursas-pleneras Europos kalbų dienai paminėti
Data: 2012 09 26

Rugsėjo 26 d. mūsų gimnazijoje vyko konkursas-pleneras ,,Europos kalbų parkas“, skirtas Europos kalbų dienai paminėti. Konkurso organizatoriai: Kauno Europos informacijos centras- „Europe Direct“ ir  Kauno S. Dariaus ir S.Girėno gimnazijos anglų kalbos mokytojos Daiva Brukienė it Jūratė Zybartienė.

Plačiau

 


 

Tema: konkursas-pleneras Europos kalbų dienai paminėti
Data: 2012 09 23

,,Tas, kuris nemoka nė vienos užsienio kalbos, nesupranta ir savosios.“ J.W.Goethe

Rugsėjo 26 d. 13 val. Kauno S.Dariaus ir S.Girėno gimnazijoje vyks konkursas-pleneras skirtas Europos kalbų dienai paminėti.
Konkurso organizatoriai:
• Kauno Europos informacijos centras- Europe Direct
• Kauno S. Dariaus ir S.Girėno gimnazija.
Dalyvauja kūrybingi ir Europos kalbas bei jų kultūrą išmanantys 10-11 klasių moksleivių komandos.
Konkurso rėmėjai: Kauno Europos informacijos centras- Europe Direct


 


 

Tema:  Mokinių ugdymo karjerai konsultavimas
Data: 2012 09 22

Patvirtintos 2014 m. bendrojo priėmino į universitetines pirmosios pakopos ir vientisąsias universitetines studijas sąlygos. Daugiau skaitykite www.lamabpo.lt

Gimnazijoje veikia mokinių ugdymo karjerai konsultavimas.

Plačiau


 

Tema:  Akcija „Mylėk ir džiaukis gyvenimu“
Data: 2012 09 10

Gimnazijoje paminėta rugsėjo 10-oji, pasaulinė savižudybių prevencijos diena. Šią dieną buvo surengta akcija gimnazijoje „Mylėk ir džiaukis gyvenimu“. Parengta stendinė medžiaga minčių apie gyvenimą tema, organizuoti pokalbiai su moksleiviais bei dalinami lankstinukai pagalbos tema. Akcijos organizatoriai ir dalyviai: gimnazijos psichologė Rita Venslovaitienė, visuomenės sveikatos specialistė Laisvutė Bakutienė, socialinė pedagogė Eglė Bengardavičienė bei 1-4 gimnazijos klasių mokiniai.

 


 

Tema:  S.Dariaus ir S.Girėno pagerbimas
Data: 2012 09 03

Rugsėjo 3-čiąją dieną, 8-tą valandą, 1a klasė susirinko Aukštųjų Šančių karių kapinėse prisiminti žmonių, kurių vardu pavadinta mūsų gimnazija.

Padėję baltų chrizantemų puokštę ir uždegę žvakelę, mokiniai tylos minute pagerbė Lietuvos aviatorius Steponą Darių ir Stasį Girėną, žuvusius 1933 metų liepos 17-tąją.

 


 

Tema:  Būrelių mugė
Data: 2012 09 03

Mūsų gimnazija pristato šiuos būrelius (žr. nuorodą). Maloniai kviečiame apsilankyti vykstančioje būrelių mugėje ir pasirinkti iš jų mėgstamą būrelį.

Neformalaus švietimo pasiūla


 

Tema:  Rugsėjo 1-osios šventė
Data: 2012 08 15

Rugsėjo 1-osios švente pradėjome naujus  mokslo metus. Šiais 2012-2013 mokslo metais į gimnaziją kasdien žengs 765 mokiniai. Bendradarbiaujant su Vinco Kudirkos progimnazija gimnazijoje mokysis  7  šios mokyklos klasės. Gimnazija išleis jubiliejinę 75-ąją abiturientų laidą. Šie mokslo metai gimnazijoje ypatingai svarbūs. Jie skiriami Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per Atlantą 80-mečiui paminėti. Tad būkime kartu ir vienykime savo pastangas bei asmeninius talentus Lietuvos vardo garsinimo darbuose.

Plačiau

 


 

Tema:  Projektas „Academic Brother"
Data: 2012 08 10

Kas yra Academic Brother?

Tai savanoriška studentų iniciatyva besidalinant savo patirtimi padėti gabiems ir motyvuotiems Lietuvos jaunuoliams siekti aukštojo išsilavinimo vienuose geriausių pasaulio universitetų. Projektas yra paremtas Big Brother pavyzdžiu: kiekvienam atranką praėjusiam dalyviui bus paskirtas mentorius – sėkmingas prestižinio universiteto studentas, galintis pasidalinti savo patirtimi ir duoti naudingų patarimų apie stojimo procesą bei studijas. Moksleivių registraciją kitiems universitetams planuojama pradėti spalio 16 dieną.Užsiregistruoti ir daugiau informacijos apie projektą galite rasti tinklalapyje: http://www.cu-ls.org/ab/


 

Tema:  Mokslo festivalis „Erdvėlaivis žemė 2012“
Data: 2012 08 10

 Maloniai kviečiame dalyvauti Š.m. rugsėjo 14 dieną Kauno technologijos universiteto mokslo festivalyje „Erdvėlaivis žemė 2012“. Registracija į kai kuriuos renginius:

http://www.mokslofestivalis.eu/renginiai/kaunas/2012


 

Tema:  Sveikuolių sveikuoliai
Data: 2012 05 2-3d

. Nuo 10.00 val. UAB "Trasalis" didžiojoje salėje (Gedimino g. 26, Trakai) vyko tarptautinio  mokinių, pedagogų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų konkurso "Sveikuolių sveikuoliai" baigiamasis etapas.

(Plačiau)


 

Tema:  Vertimo dirbtuvės  moskleiviams
Data: 2012 04 30

Tai bendras KTU HMF Kalbotyros katedros ir Regioninio vokiečių kalbos kvalifikacijos kėlimo centro (vadovė Birutė Pukelienė) renginys. Šiame renginyje Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos mokiniai eksperimentinėse vertimo iš vokiečių kalbos dirbtuvėse bandė įsisprausti į vertėjo kailį. Kaip kuriamas paveikus vertimo tekstas? Kodėl vertimas vertimui nelygu? Kodėl sunku versti pavadinimus? Į šiuos klausimus ieškota atsakymų praktiškai — dalyviai kartu vertė smagius trumpučius tekstus iš vokiečių kalbos į lietuvių, jų vertimus aptarė ir patarimų negailėjo vertimo raštu dėstytojos Sigita Stankevičienė ir Loreta Šmidtaitė bei moksleivių mokytoja Birutė Pukelienė.                        (Plačiau)


 

Tema:  Tarptautinė moksleivių konferencija „Jaunimo siekiai“
Data: 2012 04 17
Tauragėje balandžio 17d. Žalgirių gimnazijoje vyko tarptautinė moksleivių konferencija “YOUTH INSPIRATIONS” („Jaunimo siekiai“). Mūsų gimnaziją atstovavo net devyni pirmų, antrų ir trečių klasių mokiniai, kuriuos dalyvauti paskatino anglų kalbos mokytojos Daiva Brukienė ir Jūratė Zybartienė. Moksleiviai skaitė pranešimus apie savanorystę bei tarptautinių mainų projektų privalumus ir trūkumus. Džiugu, kad du mūsų gimnazijos mokinių parengti pranešimai buvo įvertinti geriausiais. Tai Kornelija Bazytė, Saulė Igarytė, Monika Guliakovaitė Voluntary Work in Lithuania, 2ė klasė, mokytoja Daiva Brukienė, ir Patricija Nemanytė ir Kipras Varanavičius „Exchange programmes from teenagers perspectives“ 1b klasė, mokytoja Jūratė Zybartienė. 


 

Tema:  Anglų kalbos olimpiada
Data: 2012 03 29

Kovo 29 d., jau antrus metus iš eilės, anglų kalbos mokytojos  Daiva
Brukienė ir Jūratė Zybartienė sukviečia Kauno miesto gabiausius 10
klasių mokinius į anglų kalbos olimpiadą. Šiais metais moksleiviai
atliko užduotis ne tik raštu, bet ir žodžiu. Galime pasidžiaugti, kad
mūsų gimnazijos 2a klasės mokinys Ignas Damijonaitis užėmė III vietą.
 

 


 

Tema:  Gyvybės kilmė tikėjimo ir mokslo šviesoje
Data: 2012 03 23

Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos 3ė klasės mokinys Justas Ivanauskas Respublikinio konkurso „Tikėjimas ir mokslas – du sparnai kilti į tiesą“ finalininkas.


(Plačiau)


 

Tema:  „Plieno  sparnai"
Data: 2012 03 28

Minint Lietuvos aviacijos atkūrimo 20-ąsiais metines, Punsko lietuvių kultūros namuose vyko X Tarptautinė mokinių tiriamųjų darbų konferencija „Plieno sparnai 2012”. Jubiliejinė konferencija tradiciškai draugėn subūrė Lietuvos ir Lenkijos mokyklų, kurios pavadintos Lietuvos aviatorių vardais, vadovus, jaunuosius tyrėjus bei jų mokytojus.

(Plačiau)


 

Tema:  mokytojos J.Sakalauskienės kūrybos popietė
Data:2012 03 21
Gimnazijoje pradėtas įgyvendinti mokinių ir mokytojų asmeninės saviraiškos skatinimo projektas „Tarp kūrybos ir atradimų“ . Projekto tikslas – paskatinti mokytojus ir mokinius neabejoti ir nebijoti savo sugebėjimų, o drąsiai juos išreikšti ir siekti tobulėjimo.

(Plačiau)


 

Tema:  Savaitė be patyčių
Data: 2012 03 19-25 dienomis

Gimnazija įsijungė į respublikinę akciją  ,,Savaitė be patyčių“. Pagrindinis akcijos tikslas – paskatinti mokinius ir mokytojus kartu kurti saugią mokyklos aplinką, kreiptis pagalbos, kai vaikai patiria patyčias ar patys tyčiojasi.  Akcijos veiklas visą savaitę organizavo gimnazijos Mokinių taryba.

(Plačiau)


 

Tema: Atvirų durų diena
Data: 2012 03 27

Jei nesate tvirtai apsisprendę, kurią mokyklą pasirinkti ir norite iš arti pamatyti gimnaziją: susitikti su jos vadovais, mokytojais, mokiniais bei apžiūrėti kabinetus ir kitas patalpas. Atvirų durų diena - tai proga, kurios negalite praleisti. Ateikite kovo 27 dieną. Atsakysime į visus Jūsų klausimus ir abejonių neliks – Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnaziją verta pasirinkti!


(Plačiau)


 

Tema:  Lietuvos  garbė
Data: 2012 03 11

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną  - Kovo 11-osios vakarą Vilniaus „Forum Palace“ rūmuose vyko apdovanojimai „Lietuvos garbė 2012“, kurių tikslas – pasidžiaugti paprastais Lietuvos žmonėmis, kurie savo pasiaukojamu darbu grąžina kitiems gyvenimo džiaugsmą ir garsina šalį.

(Daugiau)


 

Tema: „Sveikuolių sveikuoliai"
Data: 2012 03 14

Kartu su pavasariu sulaukėme ir tarptautinio vaikų, pedagogų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų tarptautinio konkurso „Sveikuolių sveikuoliai“ II-ojo etapo. Šiuo konkursu siekiama propaguoti sveiką gyvenseną, ugdyti vaikų atsakomybę, skatinti juos saugoti ir stiprinti savo ir kitų sveikatą bei, žinoma, išrinkti pačius geriausius.

(Plačiau) 

 Tema: Mokyklų tinklo pertvarka
 Platesnę informaciją galite rasti čia.
Sprendimas Dėl Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 Metų bendrojo  plano patvirtinimo.
Bendrasis planas
Mokytojų kvalifikacijų  atnaujinimo, įdarbinimo planas  
Mokinių vežiojimo užtikrinimo planas


      Gimnazijos  Himnas - http://www.youtube.com/watch?v=IsRHzPtYlGI

 

Tema: „Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena" 
 Data: 2012 vasario 16. 

Vasario  16 dieną, minint Lietuvos valstybės atkūrimo šventę bei gimnazijos ir Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų štabo bendradarbiavimo 12-ąsias metines, gimnazijoje pristatytas projektas „Lietuvos ikarai: istorinis žvilgsnis į karo aviaciją“, skirtas Lietuvos kariuomenės Karinės oro pajėgų atkūrimo 20-osioms metinėms.      Projekto dovanos: Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų viešųjų ryšių vyriausiojo specialisto Gintauto Deksnio monografijos „Pasitikėjimo kultūros link: Lietuvos kariuomenės įvaizdžio formavimo galimybės“ pristatymas bei Kauno apskrities viešosios bibliotekos ir AB „Volfas Engelman“ paroda „Iškiliausi tarpukario kauniečiai“, kuri gimnazijoje eksponuojama jau nuo vasario 1-osios dienos.    (Plačiau)

(Nuotraukos)


 

Mūsų mokyklos svetainė pateko į Lietuvos mokyklų geriausų svetainių  20-tuką!!
(Plačiau)


 

Tema: „Aktualu 2 klasių mokiniams" 
Data: 2012 vasario 26d. 

 

Vidurinio ugdymo aprašas  - Plačiau

2 klasių mokinių tėvų susirinkimas - Plačiau

Vidurinio ugdymo programos ypatumai - Plačiau


 

 Tema: Paroda „Iškiliausi tarpukario kauniečiai“  
Data: 2012 m. vasario 1d. – kovo 11 d.                                                                                                                                                              

       Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje (Miško g. 1) eksponuojama Kauno apskrities viešosios bibliotekos ir AB „Volfas Engelman“ parengta paroda „Iškiliausi tarpukario kauniečiai“.
Kviečiame apsilankyti.

                                                                               
Daugiau  informacijos


Atestatų teikimo šventė 2011
   Tema: Atidaryta mokytojos Serenos Pečiūlaitytės dailės darbų paroda
 Data: 2012 sausio 15 d.  


             Gimnazijoje pradėtas vykdyti mokinių ir mokytojų saviraiškos skatinimo projektas ,,Tarp kūrybos ir atradimų“. Projekto tikslas - paskatinti mokinius ir mokytojus pristatyti savo kūrybinius ieškojimus įvairiose meno srityse. Šių metų sausio 12 d. gimnazijoje atidaryta pirmoji dailininkės – animalistės, gimnazijos neformalaus švietimo mokytojos Serenos Pečiūlaitytės kūrybinių darbų paroda. Kviečiame apsilankyti parodoje.
 
Nuotraukos


Atestatų teikimo šventė 2011
Atestatų teikimo šventė 2011
        Tema: Laisvės gynėjų diena – Sausio 13-oji
      Data: 2012 sausio 15 d.  


              Gimnazijos mokiniai ir mokytojai kartu su visos Lietuvos mokyklomis vieningai paminėjo Sausio 13-osios tragediją. Uždegę žvakutes languose ir dešimčiai minučių užgesinę šviesą klasėse, prisiminėme prieš 21-ius metus Sausio 13-osios įvykius, tylos minute pagerbėme už Lietuvos Laisvę žuvusius drąsuolius.

9 val. aktų salėje vyko pilietiškumo pamoka 1-ųjų klasių mokiniams. Netradicinės pamokos metu perskaitytos žuvusiųjų pavardės, jų atminimas pagerbtas tylos minute. Mokiniai ir mokytojai kartu sugiedojo tautinę giesmę. Po rimties ir susikaupimo mokiniams parodytas dokumentinis filmas apie 1991-ųjų metų įvykius.

Gimnazijos mokiniai ir mokytojai aktyviai įsijungė ir į Sausio 13-osios minėjimo renginius Kauno mieste. 2-ųjų klasių gimnazistai dalyvavo Šv. Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje Šv. Mišiose už žuvusiuosius, Vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų meno kolektyvų minėjime – koncerte ,,Vardan Lietuvos“ . Kartu su kitų mokyklų mokiniais ir miesto bendruomene Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje uždegė žvakeles Sausio 13-osios aukoms atminti, Laisvės alėjoje prie R. Kalantos paminklo giedojo Lietuvos Respublikos himną, pagerbiant už Laisvę žuvusius kovotojus.
 

Nuotraukos


        Tema: Kalėdinis sveikinimas ,,Žiemos simfonija“
      Data: 2012 sausio 14 d.  


             Gruodžio 23 d. mokinius, mokytojus ir visus gimnazijos darbuotojus, mokinių tėvus bei gimnazijos svečius ateinančių Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga pasveikinome šventiniame koncerte ,,Žiemos simfonija“. Programą dovanojo gimnazijos meno kolektyvų bei meninės raiškos būrelių nariai ir jų vadovai.

Kalėdų renginio pasirodymai


Atestatų teikimo šventė 2011
Atestatų teikimo šventė 2011
        Tema: Paramos akcija ,,Gerumas mus vienija“

      Data: 2012 sausio 14 d.  


              Gruodžio 18d. susikaupimo valandai gimnazijos bendruomenė susirinko Šv. Kryžiaus Karmelitų bažnyčioje. Visi kartu prisiminėme Anapilin iškeliavusius mokytojus, prašėme palaimos gimnazijos mokytojams, mokiniams ir jų tėveliams.

Gruodis – gerumo mėnuo. Gimnazijos mokiniai ir mokytojai aktyviai dalyvavo paramos akcijose. Gruodžio 20 d. 1ė ir 1f kl. mokiniai, lydimi socialinės pedagogės E. Bengardavičienės ir meno vadovės I. Lingevičienės ir muzikos mokytojos S. Mockienės lankėsi KMUL Vaikų onkologijos skyriuje, perdavė gimnazistų dovanas, su mažaisiais ligoniukais žaidė tradicinius Adventinio laikotarpio žaidimus.

Paskatinti gimnazijos ,,Kudirkaičių“ organizacijos, kuriai vadovauja lietuvių kalbos mokytoja I.Aleksijenkienė, gimnazistai suruošė dovanas ir vaikų dienos centro prie Karmelitų bažnyčios vaikams. Su šiuo vaikų dienos centru gimnazija draugauja jau daugiau kaip penkeris metus. Kasmet mūsų mažieji draugai dalyvauja gimnazijos Kalėdų šventėje. Šiais metais į savo klasės šventinį vakarą juos pakvietė V. Kudirkos progimnazijos 6 klasės mokiniai, besimokantys pagal bendradarbiavimo sutartį, auklėtoja V. Gajauskaitė.

Dėkojame visiems mokytojams, mokiniams bei jų tėveliams dalyvavusiems paramos akcijoje ,,Gerumas mus vienija“.

 

Nuotraukos


        Tema: Menų savaitė ,,Po Angelo sparnu“.

      Data: 2012 sausio 14 d.  


             Belaukiant Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų šventinių renginių maratonas prasidėjo menų savaitės šurmuliu. Menų mokytojai gimnazijos mokinius ir mokytojus pakvietė į kūrybines dirbtuves. Gruodžio 12 d. dailės mokytoja L. Klimavičienė konsultavo kalėdinio atviruko kūrėjus. Gruodžio 13 d. kūrybinėse dirbtuvėse mokiniai gaminosi kalėdinius žaisliukus, kepė tradicinius kalėdinius sausainius. Mokiniams padėjo technologijų mokytojai V.Jarašiūnas ir R. Šadauskienė. Gruodžio 14 d. į kūrybines dirbtuves kurti kalėdines floristines kompozicijas pakvietė gimnazijos floristikos studijos vadovė N. Vaitekėnienė. Gruodžio 15d. 1-ųjų klasių mokiniai dalyvavo kūrybinėje teatro laboratorijoje, kuriai vadovavo teatro mokytoja G. Nevulienė, visi kart kūrė Kalėdinę pasaką. Menų savaitę užbaigė Adventinė popietė ,,Po Angelo sparnu“. Jaunuosius menininkus draugėn subūrė muzikos mokytoja E. Snarskaitė.
 

 

Nuotraukos

           „Žiemos sodas“

         Sintija Raudonytė

 


Atestatų teikimo šventė 2011
        Tema: Nepaliauja suktis metų Rėdos ratas...
      Data: 2012 sausio 14 d.  


             Prasidėjo Naujieji 2012 metai. Belaukiant Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų visą gruodžio mėnesį gimnazijoje vyravo šventinė nuotaika. Pasiruošimą šventėms pradėjome nuo savitvarkos. Gruodžio 5-6 d. visi mokiniai tvarkė savo klases ir koridorius. Išvalę mokyklą nuo remonto dulkių, šventėm puošėme gimnazijos erdves. Mūsų pastangos buvo įvertintos Mokyklų interjero puošimo konkurso komisijos – gimnazija tapo Šventinio mokyklų interjero puošimo konkurso 2011 m. viena iš nugalėtojų. Gražiu akcentu pasipuošusios gimnazijos erdvėje tapo ir kasmetinė Kalėdinių puokščių konkurso ,,Sveika gyva, Kalėdų viešnia“ floristinių kompozicijų paroda. Kalėdinių kompozicijų konkurso nugalėtojais tapo: Ugnė Adomavičiūtė, 2f kl.; Sandra Šarakojytė, 2f kl.; Sandra Grigonytė, 1a kl; Gabrielė Krūminaitė, 1a kl.; Ieva Armonaitė, 7d kl.; Margarita Poderytė, 7d kl; Kornelija Šidlauskytė, 7d; dailės mokytoja L. Klimavičienė; neformalaus švietimo mokytoja, gimnazijos floristikos studijos vadovė N. Vaitekėnienė. Mokinių ir mokytojų puokštės buvo eksponuojamos Kauno pedagogų kvalifikacijos centre. Konkurso nugalėtojai apdovanoti mero padėkos raštais ir atminimo dovanomis.
 

Nuotraukos


        Tema: Povilo Kavaliausko susitikimas su prezidente
      Data: 2011 gruodžio 23 d.  

            Trečiadienis P. Kavaliauskui ir būriui tarptautinių dalykinių olimpiadų laureatų buvo ypatingas – juos priėmė ir pasveikino prezidentė Dalia Grybauskaitė, rankas spaudė švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius.

Delfi.lt straipsnis


Atestatų teikimo šventė 2011
        Tema: Anglų kalbos konkursas
      Data: 2011 gruodžio 10 d.  

             2011 12 07 gimnazijoje vyko mokinių konkursas „Think through English“, kurį organizavo anglų kalbos mokytojos Jūratė Zybartienė ir Daiva Brukienė. Renginio metu joms asistavo 2a klasės mokiniai. Savo žinias parodyti ir dėl prizų pasivaržyti susirinko net 11 Kauno miesto gimnazijų. Kiekviena komanda paruošė savo prisistatymą, o geriausiu komisija išrinko J. Jablonskio gimnazijos paruoštą namų darbą. Visi dalyviai turėjo įveikti 7 skirtingas užduotis, pasinaudodami savo sukauptu žinių bagažu, asmenine patirtimi bei darnia komandine veikla.Konkurso nugalėtojais tapo KTU gimnazija, J. Basanavičiaus gimnazija, Saulės gimnazija ir mes – šeimininkai - S.Dariaus ir S.Girėno gimnazija. Ačiū 1b klasės komandai (kapitonui Kiprui Varanavičiui, Patricijai Nemanytei, Aurimui Gusui, Klaudijui Baranauskui, Godai Kananavičiūtei) ir jų mokytojai Laimutei Petronienei. Visi dalyviai gavo Oxford University Press padėkas bei prizus.

Nuotraukos 1, 2, 3, 4, 5


Atestatų teikimo šventė 2011  

      Tema: Gimnazijos gimtadienis.
      Data: 2011 gruodžio 4 d.  

            

Gimnazijos gimtadienio filmukas


Atestatų teikimo šventė 2011  

      Tema: Informacinių technologijų konkursas "Bebras".
      Data: 2011 gruodžio 1 d.  

            Respublikiniame Informacinių technologijų konkurse „Bebras“ mūsų
gimnazijos 2gė klasės mokinys Kostas Grauželis užėmė I vietą Kauno m.
(8 vieta respublikoje tarp 50 geriausių mokinių).
Abromavičiūtė Ieva 2ė klasės mokinė užėmė 4 vietą Kauno m. (16 vieta
respublikoje tarp 50 geriausių). Mokytoja - Laima Starkuvienė.

Sveikiname nugalėtojus!


        Tema: Susitikimas su Holokausto liudininku
      Data: 2011 lapkričio 17 d.  

            Gimnazijos informaciniame centre įvyko susitikimas su svečiais iš Vokietijos.Tarp svečių- nacių koncentracijos stovyklas išgyvenęs Ernst Grube.
1941 m. gruodžio mėn. iš Miuncheno į koncentracijos stovyklas mirčiai buvo išvežta tūkstantis žydų kilmės gyventojų. Tarp vietų į kurias buvo vežami žmonės buvo ir Kaunas.Vienam iš tuometinių vaikų - Ernst Grube pavyko išgyventi.
Gimnazijos mokiniai išgirdo unikalų holokaustą išgyvenusio ir į buvusios tremties vietą atvykusio Ernst Grube pasakojimą, pabendravo su jį atlydėjusiais aktyviais Miuncheno žmonėmis. Renginį padėjo surengti ir jame dalyvavo Sugiharos namų muziejaus direktorius Simonas Dovydavičius.


Atestatų teikimo šventė 2011         Tema: Šokis mokyklos gimtadienio šventei
      Data: 2011 lapkričio 7 d.  

             Antri metai iš eilės kaip Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos mokinių savivalda, bendradarbiaudami su šokių mokytoja, kuriame originalų šokį mokyklos gimtadienio šventei, kurį vienu metu šoks daugybė mokinių. Gimtadienis ne už kalnų, lapkričio 18d. Šokis bus mokomas gyvai kiekvieną lapkričio 7 - 12d. aktų salėje per ilgąsias pertraukas.

Nuoroda į šokio video


Atestatų teikimo šventė 2011
        Tema: Mokinių tarybos žygis
      Data: 2011 lapkričio 4 d.  

             Mokinių taryba rudens atostogų metu nenuobodžiauja. 2011 m. lapkričio 3d.  išsiruošė į nepaprastą kelionę po Jiesios kraštovaizdžio draustinį. Tai kelionė skirta komandinio darbo mokymuisi.
             Apsiginklavę žemėlapiais mokiniai galėjo ne tik grožėtis Jiesios pakrančių atodangomis, atveriančiomis kreidos ir kvartero periodo uolienas, eroziniais šlaitais bei krantais, bet turėjo atlikti ir tam tiktas komandines užduotis. Atlikdami neįprastas, su iššūkio elementais užduotis Mokinių tarybos nariai mokėsi susiderinti tarpusavyje, geriau pažinti vienas kitą, taip pat pažinti savo kaip komandos nario galimybes.

Nuotraukos 1, 2, 3, 4, 5


Atestatų teikimo šventė 2011
        Tema: Vėlinės
      Data: 2011 spalio 28 d.  

             Vėlinių - mirusių pagerbimo šventės išvakarės, spalio 28 d. Kauno Stepono  Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos 2,4 gimnazijos klasių mokiniai ir Vinco Kudirkos progimnazijos 8 klasių mokiniai susikaupimo valandai susirinko Ramybės parke prie paminklo žuvusiems už Tėvynę. Uždegdami žvakutes, padėdami gėles prisiminėme Pirmojo pasaulinio karo aukas, Lietuvos nepriklausomybės kovų savanorius, iškilius Lietuvos žmones, kurie atgulė čia senosiose Kauno kapinėse.
             4a klasės mokiniai, kartu su mokytoja aplankė Stepono Dariaus ir Stasio Girėno kapą Aukštųjų Šančių kapinėse, gimnazijos vardu uždegė atminties žvakutes.
             Lapkričio 1-oji – visų šventųjų diena, lapkričio 2-oji - Vėlinių diena – tai šventės, kurios kalba mums lyg ir apie mirtį, bet tuo pačiu ir apie gyvenimą: juk miršta tik tai, kas gyva.

Nuotraukos 1, 2, 3, 4, 5


Atestatų teikimo šventė 2011
        Tema: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos kariūnai.
      Data: 2011 spalio 22 d.  

             Spalio 17 d. gimnazijoje viešėjo  Generolo  Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos kariūnai , dėstytojas Kęstutis Kairys. Gimnazijos 3-ųjų klasių mokiniams jie pristatė  ketverių metų profesinio karinio parengimo ir universitetinių studijų Akademijoje programą, priėmimo į Akademiją etapus ir kriterijus.  Džiugu, kad tarp atvykusių kariūnų buvo ir gimnazijos absolventas, 3 kurso Generolo  Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos kariūnas Vytenis Miliūšas. Susitikimu džiaugėsi ne tik Vytenio draugai, bet ir klasės auklėtoja Nijolė Adomėnienė, istorijos mokytoja.

Nuotraukos 1, 2, 3, 4, 5


Atestatų teikimo šventė 2011
 

      Tema: Mokytojų diena 2011
      Data: 2011 spalio 9 d.

             Mokytojų dienos šventės organizavimui į komandą susibūrė Mokinių tarybos nariai  ir abiturientai. Tradiciškai mokytojus pasitikome jau ankstyvą rytmetį. Išsirikiavę  gausiu būriu koridoriuose, skambant orkestro maršui, šokant šokėjoms garsiais aplodismentais sutikome kiekvieną mokytoją. Šventinę dieną pradėjome nuoširdžiais sveikinimais bei palinkėjimais. Mokytojus Tarptautinės mokytojų dienos proga pasveikino gimnazijos direktorė Irena Kašienė, Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų štabo vyriausiasis viešųjų ryšių specialistas Gintautas Deksnys. Vaistų, medicinos paskirties produktų ir maisto papildų gamybos įmonė ,,Aconitum“. Sveikinimo žodžius tarė Mokinių tarybos pirmininkas Mantas Beginskas bei aiturientai.

Plačiau


Atestatų teikimo šventė 2011
        Tema: Konstitucijos egzaminas 2011
      Data: 2011 spalio 7
d.

             2011 m. spalio 6 d. gimnazijoje vyko Konstitucijos egzamino pirmasis etapas. Istorijos mokytojų organizuotame renginyje dalyvavo 111 moksleivių. (2010 m. jų buvo 86) Į antrąjį etapą, kuris vyks spalio 18 d. pateko 13 mokinių. Sveikiname gausius dalyvius ir laimėtojus.


Atestatų teikimo šventė 2011
Atestatų teikimo šventė 2011
        Tema: Mokinių tarybos projektas ,,Įvadinė Mokinių tarybos sesija 2011”.
      Data: 2011 spalio 2 d.  

             2011 m. rugsėjo 30 – spalio 1 dienomis gimnazijoje įgyvendintas Mokinių tarybos projektas ,,Įvadinė Mokinių tarybos sesija 2011”. Vieną parą gyvendami mokykloje tarybiečiai susipažino su naujokais, visi kartu mokėsi komandinio darbo ir pasitikėti vienas kitu, planavo savo veiklas naujaisiais 2011-2012 m.m. Išrinktas naujas Mokinių tarybos pirmininkas. Juo tapo Mantas Beginskas, 3d kl. mokinys.

             Mokinių tarybos nariai ir gimnazijos vadovai dėkoja buvusiam Mokinių tarybos pirmininkui Klaudijui Meliui, 2ė kl. mokiniui, už jo atsakingą darbą gimnazijoje ir linki sėkmės atstovaujant Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos mokinių interesus Lietuvos moksleivių sąjungos veikloje.

             Šiais mokslo metais Mokinių tarybą papildė net 20 naujų narių. Naujai susibūrusi mokinių tarybos komanda yra pilna idėjų ir pasiryžusi jas įgyvendinti, kurdama kuo įdomesnį kasdienį mokinių gyvenimą.

Nuotraukos 1, 2, 3, 4, 5


Atestatų teikimo šventė 2011
        Tema: P.Kavaliauskas laimėjo Europos Sąjungos jaunųjų mokslininkų konkursą
      Data: 2011 rugsėjo 27
d.

             Didžiulis mūsų gimnazijos mokinio - Povilo Kavaliausko pasiekimas. Jis laimėjo jaunųjų mokslininkų konkursą su savo projektu  „Naminių musių (Musca domestica) vaidmuo platinant atsparias bakterijų padermes“.

lrytas.lt straipsnis


Atestatų teikimo šventė 2011
        Tema: Europos kalbų diena
      Data: 2011 rugsėjo 26 d.  

             Rugsėjo 26 dieną Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje paminėta Europos kalbų diena. Visą savaitę gimnazijoje vyko jaunojo vertėjo konkursas ,,Poezijos spalvos“. Konkurso metu mokiniai vertė eilėraščius iš anglų, vokiečių kalbų į lietuvių kalbą ir atvirkščiai. Dalyvavo beveik 90 mokinių. Tarptautinę Europos kalbų dieną konkurso nugalėtojai apdovanoti pagyrimo raštais, jų vertimai pristatyti žiūrovams.

             Pertraukų metu koridoriuose ir aktų salėje organizuoti žaidimas-konkursas „Ar anglų kalba įdomi?“, lietuvių kalbos tarmiškų žodžių viktorina.Taip pat spalio 26d. net trys 1-2 klasių mokinių komandos Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje dalyvavo konkurse – viktorinoje ,,Europos kalbų diena bibliotekoje“. Pristatė atskiras šalis ir jų kalbą – Lietuvą, Rusiją ir Angliją.

Nuotraukos 1, 2, 3, 4


Atestatų teikimo šventė 2011
        Tema: Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dienos paminėjimas
      Data: 2011 rugsėjo 23 d.  

             Gimnazijos kieme prie esančio paminklo, skirto žydų tautybės žmonėms atminti, sušaudytiems 1941 m. birželio 27 d. „Lietūkio“ garažų kieme, susirinko Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos administracija, istorijos mokytojai bei mokiniai ir Aleksandro Puškino gimnazijos direktorius, mokytojai ir vienuoliktų klasių mokiniai bei Kauno V. Kudirkos progimnazijos mokiniai ir mokytojai. Renginyje prisiminti žuvusieji, pagerbtas žydų tautybės simbolis – menora – septynšakė žvakidė. Žvakes pakviesti uždegti mokyklų vadovai ir svečiai, o žydų himną originalo kalba perskaitė mokinė iš A.Puškino gimnazijos.

Nuotraukos 1, 2


Atestatų teikimo šventė 2011
        Tema: Susitikimas su Valdemaru Chomičiumi
      Data: 2011 rugsėjo 21 d.  

             2011 m. rugsėjo 19d. į gimnazijos aktų salę sugužėjo krepšinio aistruoliai susitikti su gimnazijos absolventu, Kauno ,,Žalgirio“ krepšininku, Pasaulio čempionu, Lietuvos nacionalinės vyrų krepšinio rinktinės Eurobasket 2011 čempionate treneriu Valdemaru Chomičiumi.

Plačiau


Atestatų teikimo šventė 2011
        Tema: Nuotraukų paroda
      Data: 2011 rugsėjo 6 d.  

             Šių metų rugsėjo 6 d. gimnazijoje atidaryta nuotraukų paroda, skirta Kazio Bendoraičio (1923 – 2010) – aktyvaus lietuvių išeivijos veikėjo Vokietijoje pirmosioms mirties metinėms paminėti. Parodą aplankė K. Bendoraičio dukterėčia Julija Iškevičienė su šeima ir kiti artimieji, VšĮ Kauno Julijanavos katalikiškosios vidurinės mokyklos direktorius Viktoras Zuzevičius, Lietuvos sąjūdžio Kauno tarybos pirmininkas Dr. Raimundas Kaminskas.

Plačiau


Atestatų teikimo šventė 2011
        Tema: Būrelių mugė
      Data: 2011 rugsėjo 14 d.      

             Rugsėjo 6,7,8 dienomis gimnazijoje šurmuliavo būrelių mugė. Mokiniai galėjo rinktis veiklas po pamokų iš 27 siūlomų neformalaus švietimo programų. Šiais mokslo metais įdomiai veiklai po pamokų mokinius kvietė ne tik jau savas veiklos tradicijas turintys gimnazijos meno kolektyvai: chorinė studija ,,Viva musica“, modernaus šokio kolektyvas ,,Skrydis“, dailės, sporto, teatro būreliai, bet ir nauji kolektyvai – šokio su žongliravimo įrankiais studija ,,Ugnies valdovai“, muzikos grupė ,,Mediniai akmenys“, Liaudies šokių grupė, sportinių šokių grupė. Savo veiklą mokiniams atskirai pristatė gimnazijos mokinių taryba. Tikimės, kad kiekvienas rado veiklas pagal savo gebėjimus ir poreikius.


Pamoka Laikas
1 08.00-08.45
2 08.55-09.40
3 09.50-10.35
4 11.05-11.50
5 12.00-12.45
6 12.55-13.40
7 13.50-14.35
 


2 % Parama

Karinės oro pajėgos

 

Draugiškas internetas „Saugesnis internetas“ – tai programa, skirta atkreipti visuomenės dėmesį į nelegalią ir žalingą informaciją internete.

Užeikite


 Copyright © 2006-2013. All Rights Reserved  |
 Kauno S.Dariaus ir S.Girėno gimnazija

Atnaujinta 2013.05.11