Būsimasis gimnaziste, laukiame Tavęs Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje!

 

Projektas „Inovatyvi matematika – kiekvieno mokinio sėkmė“
2019 06 20

    Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektas
Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-01-005
    „Inovatyvi matematika kiekvieno mokinio sėkmė“

EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PROJEKTO NR. 09.2.1-ESFA-K-728-01-005 „INOVATYVI MATEMATIKA – KIEKVIENO MOKINIO SĖKMĖ“

VEIKLOS ĮGYVENDINTOS !

Projekto veiklų įgyvendinimo laikas: 2017 m. gruodžio mėn. 11 d. ir pabaiga 2019 m. birželio 11 d.

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija kartu su partneriais - Utenos „Saulės“ gimnazija (projekto vykdytojas), Utenos r. Užpalių gimnazija, Utenos švietimo centru ir  Utenos Adolfo Šapokos gimnazija sėkmingai įgyvendino Europos Sąjungos struktūrinių fondų projekto Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-01-005 „Inovatyvi matematika – kiekvieno mokinio sėkmė“ veiklas.

Projekto tikslas – pagerinti matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimus, diegiant
inovatyvų paramos modelį mokiniui, pagrįstą kontekstualiu, integraliu matematikos mokymo(si) procesu bei personalizuota pagalba. Kuriamo modelio vertybinis pagrindas – personalizuota edukacija, siekiant, kad kiekvienas mokinys eitų savo mokymosi keliu ir patirtų sėkmę.
Siekiami projekto veiklų fiziniai rodikliai: matematikos ugdymo turinio praktinių
užduočių elektroninio banko sukūrimas; mokytojų konsultavimas; mokinių konsultacijos kūrybinių/projektinių darbų rengimui; mokinių personalizuotas konsultavimas; matematikos pamokos su asistentu; mokinių pažangos ir pasiekimų matavimo įrankių sukūrimas ir taikymas.

Projekto mokyklų komandos parengė pažangos vertinimo įrankius, kuriais matuojama viso projekto pridėtinė vertė mokinių PUPP pasiekimams, parengė mokinių pažangą leisiančius vertinti įrankius, kurie orientuoti į mokinio individualią pažangą dalykinėje sistemoje. Sukurti vertinimo ir įsivertinimo įrankiai parodo ir padeda mokiniui, mokytojui, tėvams matyti mokymosi kokybę, pažangos tempą bei įgalina planuoti tolimesnes mokyklų pažangos kryptis.

Projekto metu suskurti mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo įrankiai:

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo įrankiai(pdf)

Matematikos el.uždavinių bankas(docx)

 

Plačiau


 

Sąmoninga ir kūrybinga savanorystė Kauno mieste
2019 05 20

Gegužės 20 d. mūsų gimnazijos II d klasės mokiniai lydimi gimnazijos psichologės Ritos Venslovaitienės dalyvavo miesto projektiniame renginyje „Sąmoninga ir kūrybinga savanorystė Kauno mieste“. Renginys vyko Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos Jaunimo meno ir muzikos skyriuje (A. Mapu g.18). Tikslas — skatinti mokyklinio amžiaus jaunų žmonių užimtumą per savanoriškas veiklas. Renginys vyko diskusijų, patirties apie savanorystę pasidalijimų bei įtraukiančių žaidimų formatu. Mokiniai daugiau sužinojo kas tai yra savanorystė, sužinojo daugiau apie savanoriškos veiklos principus, vertybes, atsakomybes, kokias patirtis įgyja jaunuoliai savanoriaudami, su kuo susiduria patirtyse, kur ir kokiu būdu gali įsitraukti į savanoriškas veiklas.


 

Konferencija ,, Pasaulis matematikoje ir informacinėse technologijose"
2019 05 15

Šių metų gegužės mėnesio 10 d. Vilniaus ,,Saulės" privati gimnazija organizavo respublikinę 8-12 klasių mokinių tiriamųjų ir kūrybinių darbų konferenciją ,, Pasaulis matematikoje ir informacinėse technologijose" . Renginys vyko ,,Swedbank" patalpose. Konferencijoje dalyvavo ir mūsų gimnazijos mokiniai Eglė Muliuolytė, Naglis Pilkauskas ir Justinas Šimoliūnas, kurie pristatė kūrybinį darbą ,, Nuo abako iki ... ". Mūsų gimnazijos mokiniai konferencijoje pasirodė šauniai ir užėmė 3 vietą. Mokinių komandą paruošė matematikos mokytojos Lilija Jurgutienė ir Vida Meškauskaitė


 

Vokiečių diplomai
2019 05 14

Ambasadorė Angelika Viets įteikė mūsų gimnazistams Domantei Buinevičiūtei, Matui Girdzijauskui ir Alsu Saakjan tarptautinius vokiečių kalbos antros pakopos diplomus. Vokiečių kalbos mokytojai Birutė Pukelienė ir Thomas Lewandowski


 

Paroda „PONAS VARNAS NUPIEŠĖ PAVEIKSLĄ"
2019 05 14

I klasių gimnazistai su mokytojomis Nida Brimiene, Vanda Gajauskaite ir Ale Spiridonoviene dalyvavo Lietuvos švietimo istorijos muziejaus pristatomos parodos „PONAS VARNAS NUPIEŠĖ PAVEIKSLĄ“ atidaryme. Gimnazistai dalyvavo edukaciniame užsiėmime, kuriame išbandė M. ir A. Varnų naudotas mokymo priemones.
Savo prigimtimi ir pozityviomis būdo savybėmis Adomas Varnas buvo unikali XX a. menininkų kartos asmenybė. Šiandien mes Adomą Varną matome ne tik kaip kūrėją ar įvairiapusišką visuomenininką, bet taip pat kaip pedagogą – jaunųjų menininkų mokytoją ir jaunosios kartos ugdytoją, nenuilstantį sutuoktinės Marijos Kuraitytės–Varnienės (1886–1982) pagalbininką įtvirtinant ir puoselėjant M. Montessori metodo mokymą Lietuvoje, o po II Pasaulinio karo emigracijoje Vokietijoje ir Amerikoje.


 

,,Bendraamžiai švietėjai"
2019 05 09

I b klasės mokiniai dalyvavo "Bendraamžių švietėjų" programos užsiėmime "Žmogaus teisės", kurią vedė mūsų gimnazistė Kristina Užgalytė


 

Paskaita ,,Karjeros kelias: galimybės ir iššūkiai"
2019 05 08

Gegužės 8 d. mūsų gimnazijos II e klasės mokiniai kartu su karjeros koordinatore Rita Venslovaitiene ir technologijų mokytoja Regina Šadauskiene vyko į Kauno Jaunimo darbo centrą (Ožeškienės g. 37). Gimnazistai dalyvavo ugdymo karjerai paskaitoje: ,,Karjeros kelias: galimybės ir iššūkiai“. Mokiniai susipažino su paklausiomis bei mažiau paklausiomis profesijomis darbo rinkoje; dalyvavo diskusijoje apie karjeros galimybes ir iššūkius; savęs pažinimui atliko ugdymo karjerai testus bei susipažino su siūlomų sezoninių darbų ir artėjančios vasaros įsidarbinimo galimybėmis.


 

Moksleivių konkursas „Tarptautiniai jaunimo debatai"
2019 05 07

Moksleivių konkurse „Tarptautiniai jaunimo debatai“ dalyvavo mūsų gimnazijos komanda su vokiečių kalbos mokytojais Thomu Lewandovskij ir Birute Pukeliene.
„Tarptautiniai jaunimo debatai“ skatina jaunuolius iš Vidurio ir Rytų Europos šalių mokytis kompetentingai ir įtikinamai išsakyti savo nuomonę bei pažiūras vokiečių kaip užsienio kalba. Projektas taip pat stiprina debatų kaip demokratijos instrumento vaidmenį ir skatina aktyvią daugiakalbystę Europoje. Konkursas vyksta debatų forma, kurių metu moksleiviai išsako savo nuomonę įvairiais su mokyklos kasdienybe, pamatinėmis žmogaus teisėmis, žmonijos istorija (ypač akcentuojant istorinius teisių pažeidimus) ir Europa susijusiais klausimais.


  Kvietimas į paskutinį skambutį
2019 05 22

 

 

Plačiau


 

Šventinis koncertas DOVANA MAMAI
2019 05 03

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnaziją ir Kauno Šv. Kryžiaus (Karmelitų) parapiją sieja sena draugystė. Klebonas Valdas Paura dažnas gimnazijos svečias. Jis lankosi tikybos pamokose, susitinka su mokytojais ir mokiniais įvairių švenčių metu, nuoširdžiai bendrauja su gimnazijos administracija. Parapijoje kunigas mokiniams veda rekolekcijas, dvasingumo pamokėles.
Motinos dienos proga gimnazijos mokiniai parapijos bendruomenei suruošė šventinę programą. Renginio metu gimnazistai pasveikino visas susirinkusias moteris su Motinos diena. Buvo atliekami kūriniai pianinu, skambėjo mamoms skirtos dainos ir eilės.
Renginiui gimnazistus paruošė muzikos mokytoja Edita Snarskaitė ir tikybos mokytoja Alė Spiridonovienė.


  Kvietimas į „Motinos dienos“ šventę
2019 05 03

 

 

Plačiau


 

Teisinių žinių konkursas ,,Temidė"
2019 05 03

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos komanda, kurioje yra mokinių planuojančių pasirinkti teisės ir teisėtvarkos studijas, balandžio 19 d. dalyvavo Kauno miesto mokinių teisinių žinių konkurse ,,Temidė“. Konkursą savo patalpose organizavo Kauno miesto vyriausias policijos komisariatas. Mokiniai dalyvavo protų kovose ir pristatė konkurso dalyviams iš kitų mokyklų sėkmingiausius gimnazijos teisinio švietimo renginius: improvizuotą teismo procesą ir debatus teisėsaugos temomis. Komanda apdovanota padėkos raštu.
Nuotraukoje I e kl. mokiniai: Aidas Grabauskas, Arminas Stragys, Airidas Grigonis ir Adamas Jacukevičius (komandos kapitonas)
Mokytojas Sigitas Nefas


  Kauno miesto mokyklų žaidynių lengvosios atletikos kroso estafečių varžybos
2019 05 03


Gimnazistus paruošė mokytojai - ekspertai Daiva Jasiulionienė ir Regimantas Viktoras Jagentavičius


  KTU padėka geriausiam abiturientui matematikui Pauliui Šinkūnui
2019 05 03

KTU padėka Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos geriausiam abiturientui matematikui Pauliui Šinkūnui.
Matematikos mokytoja Vida Meškauskaitė.


  Mano teisė – šokio laisvė
2019 05 03

II b klasės komanda dalyvavo vaikų flashmob‘e „Mano teisė – šokio laisvė“, kuris skirtas Tarptautinei šokio dienai paminėti!
Šalia Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios daugiau nei šimtas įvairaus amžiaus šokėjų mokėsi specialiai renginiui sukurtą šokį, kurio susirinkusiuosius mokė šokių mokytoja Silverija Gusaitė.

Foto


  Respublikinė metodinė-praktinė konferencija ,,Kūrybiškas lyderystės kompetencijų ugdymas mokykloje”
2019 05 03

Mūsų gimnazijos mokytojos Aušra Rajaskaitė, Birutė Putnienė ir Raimonda Janickienė dalyvavo ir skaitė pranešimus Klaipėdos Sendvario progimnazijos organizuotoje Respublikinėje metodinėje-praktinėje konferencijoje ,,Kūrybiškas lyderystės kompetencijų ugdymas mokykloje”.
Pirmojoje konferencijos dalyje mokytojos klausė lyderystės guru E. Daunienės, žurnalisto R. Zemkausko pranešimų, antroje-dalinosi gerąja savo patirtimi.


 

Kaip mokyti įdomiau
2019 05 03

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Ugdymo plėtotės centro leidinyje KAIP MOKYTI ĮDOMIAU rasite Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos projekto „Neįpareigojanti savanorystė - atsakomybė sau ir bendruomenei pamoka" aprašymą

https://www.smm.lt/…/pagrindinis/kaip%20mokyti%20idomiau.pdf

 


  Lietuvos kūno kultūros ženklo normatyvų laikymas
2019 05 03

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos mokiniai balandžio 20 dieną dalyvavo Lietuvos kūno kultūros ženklo normatyvų laikyme. Gimnazistus ruošė mokytojai ekspertai: Regimantas Viktoras Jagentavičius ir Daiva Jasiulionienė.


  Gimnazija aplinkos tvarkymosi akcijoje
2019 05 03

Gražią saulėtą pavasario dieną gmnazistai kartu su mokytojais rinkosi į Ramybės parką, kur tvarkė aplinką. Centro seniūnija organizavo aplinkos tvarkymo akciją- parūpino grėblių, maišų, Ramybės parke buvo galima išvysti šimtus šiukšlių maišais, grėbliais ir pirštinėmis „apsiginklavusių“ gimnazistų. Džiaugiamės gražia Centro seniūnijos iniciatyva pakviesti gimnazistus kartu tvarkyti Kauno centro parką.

Foto


  Netradicinė pamoka „Kauno datos ir faktai. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos istorija virtualioje erdvėje“
2019 05 03

2019 m. balandžio 19 d. II d klasės mokiniai drauge su gimnazijos bibliotekos vedėja Al$ Spiridonoviene ir pilietiškumo pagrindų mokytoju Domu Boguševičiumi lankėsi Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje.
Bibliotekos Informacinių paslaugų skyriaus Kaunistikos grupės vyr. bibliografai dr. Mindaugas Balkus ir Dalia Giniuvienė svečius supažindino su elektroniniais Kauno istorijos pažinimo ir mokymosi ištekliais, akcentuodami informacijos apie šimtmetį švęsiančią mūsų gimnaziją paieškos galimybes.


  Sveikinimas šv. Velykų proga
2019 04 24

 

 

 

Plačiau


  Netradicinės pamokos - kultūros paso renginiai „Muzikos paslaptys"
2019 04 19

Didįjį penktadienį Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje vyko netradicinės pamokos - kultūros paso renginiai „Muzikos paslaptys". Jas vedė jauna menininkė, talentinga dainininkė ir aktorė, televizijos projektų dalyvė Austėja Lukaitė ir pianistė, Lietuvos Muzikos ir teatro akademijos dėstytoja Gražina Zalatorienė.
Jos supažindino mokinius su įvairių muzikos žanrų atlikimo subtilybėmis, sužavėjo šiltu betarpišku bendravimu, kuris nepaliko abejingų net skeptikų.
Ypač jautrus buvo finalinis J. Naujalio ir Maironio dainos "Lietuva brangi" atlikimas, kai kartu dainavo ir mūsų gimnazistai...
Netradicines pamokas organizavo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Vilma Grigienė ir Edita Baltuškienė.

Foto


  Virvės traukimo varžybose mūsų gimnazistų komanda iškovojo 3 vietą Kaune
2019 04 19

Balandžio 18 d. „Santaros" gimnazijoje vyko Tarptautinė jaunųjų mokslininkų konferencija „Iššūkis tyrėjams". Konferencijoje dalyvavo ir pristatė tiriamąjį darbą I d klasės mokinė Viktorija Rumševičiūtė. Moksleivių darbus vertino VDU ir KTU mokslininkų komisija.
STEAM II sekcijoje buvo išrinkti ir prizais apdovanoti šeši geriausi darbai. Tarp jų - ir Viktorijos atliktas eksperimentas.
Biologijos mokytoja Laima Lapinskaitė


  Virvės traukimo varžybose mūsų gimnazistų komanda iškovojo 3 vietą Kaune
2019 04 19

Kauno mokyklų žaidynių virvės traukimo varžybose mūsų gimnazistų komanda iškovojo 3 vietą Kaune.
Kūno kultūros mokytoja Irena Saikauskienė.

Foto


  Gimnazijos komanda dalyvavo tarptautinio Erasmus+ projekto 2017-2019 m.m. „STEAM mokymasis. Iki begalybės" konferencijoje
2019 04 19

Gimnazijos komanda: Audronė Baronienė (STEAM projekto koordinatorė), Snieguolė Revuckaitė (chemijos mokytoja), Danutė Vilkauskienė (fizikos mokytoja) ir Arūnas Zamalis (IKT spec.) dalyvavo tarptautinio Erasmus+ projekto 2017-2019 m.m. „STEAM mokymasis. Iki begalybės" konferencijoje „STEAM yra visur" Velžio gimnazijoje (Panevėžio rajonas).
Konferencijoje pagilinome žinias apie STEAM mokymosi galimybes gimnazijoje, susipažinome su mechatronika ir robotika. Išbandėme inovatyvias mokymo(si) priemones, parsivežėme idėjų ir metodinių priemonių bei bičiulyste su STEAM gimnazija.

Foto


  Projektas ,,Gerumas nieko nekainuoja"
2019 04 19

Projekto ,,Gerumas nieko nekainuoja" dalyviai - I klasių gimnazistai Šv.Velykų proga sveikino Garliavos slaugos ligoninės pacientus.
Gražias velykines dovanas padėjo paruošti technologijų mokytojos Rasa Levišauskienė ir Regina Šadauskienė ir klasių auklėtojai Nida Brimienė, Giedrius Vaitekėnas, Birutė Pukelienė, Birutė Putnienė ir Vanda Gajauskaitė.
Projekto koordinatorė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Audronė Baronienė.

Foto


  Gavėnios pamokos Šv. Kryžiaus (karmelitų) bažnyčioje
2019 04 19

Velykų Didžiąją savaitę įvairių klasių gimnazistams tikybos pamokos vyko Šv. Kryžiaus (Karmelitų) bažnyčioje. Mokiniai apibendrino įgytas žinias apie Bažnyčią, Šv. Raštą. Padedami kun. V. Pauros ir parapijos katechetės, mokiniai diskutavo ir aiškinosi, kas yra Gavėnia ir kuo Šv. Velykos svarbios krikščionio gyvenimui.
Gavėnia - ypatingas, aktyvaus dvasinio darbo laikas. Kuo nuoširdžiau jį atliksime, tuo prasmingesnis ir paveikesnis bus Velykų šventimas, - sako kunigas Valdas Paura.


  LSMU renginyje „Studentas vienai dienai“
2019 04 19

II d klasės moksleiviai Ugnė, Erikas, Ignas, Gabija ir Kristina dalyvavo LSMU renginyje „Studentas vienai dienai“. Mokiniai klausėsi paskaitų, dalyvavo laboratoriniuose darbuose ir grįžo pilni įspūdžių.
Biologijos mokytoja Laima Lapinskaitė.

 


  Matematikos - informatikos konkursas „Mąstyk ir kurk“
2019 04 15

04.12 dieną mūsų gimnazijoje vyko matematikos - informatikos konkursas „Mąstyk ir kurk“. Konkurso tikslas – paskatinti mokinius kūrybiškai pažvelgti į matematiką, naudojantis skaičiuokle MS Excel, teksto redaktoriumi MS Word ir piešimo programa. Konkursą kasmet organizuoja informatikos mokytojai L.Starkuvienė, G.Vaitekėnas ir matematikos mokytoja L.Jurgutienė. Mūsų gimnazijoje jis tapo tradiciniu. Konkurse galėjo dalyvauti visi 1 gimnazijos klasių mokiniai. Jiems reikėjo skaičiuokle MS Excel sukurti kryžiažodį iš matematinių sąvokų, atlikti matematinius skaičiavimus ir gautus rezultatus pavaizduoti diagrama, piešimo programa sukurti piešinį, kuris turėjo būti nupieštas tik iš matematinių figūrų bei reksto redaktoriumi MS Word atsakyti į pateiktus klausimus matematikos tema. Nugalėtojai:
I vieta – Šiugždinis Robertas 1b
I vieta – Bagdonavičius Rokas 1a
II vieta – Kniūkšta Viktoras 1b
III vieta – Beržinskas Jonas 1b
III vieta – Antanėlis Džiugas 1a

 


  ,,Empatiškas požiūris į psichikos negalią turinčiuosius“
2019 04 15

Tarptautinio projekto ,,Empatiškas požiūris į psichikos negalią turinčiuosius“ (,,Mind the Mind - to Combat Stigma of Mental Disorders“) interaktyvi pamoka
Balandžio 10 d. mūsų gimnazijos psichologė Rita Venslovaitienė kartu su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studentais – savanoriais vykdė tęstinį tarptautinį projektą ,,Empatiškas požiūris į psichikos negalią turinčiuosius“ (,,Mind the Mind - to Combat Stigma of Mental Disorders“) Projektas vyko su I d klasės gimnazistais.
Šio projekto tikslas – mažinti stigmą, prietarus ir neteisingas moksleivių nuostatas, supančias psichikos sutrikimų turinčius asmenis. Mokiniai turėjo puikią progą susipažinti su psichikos ligomis, žiūrėti ir analizuoti vaizdinę medžiagą, žaisti rolinius žaidimus, diskutuoti apie žmones, turinčius neįgalumą dėl psichikos sveikatos sutrikimų.


  „Pažink elementariųjų dalelių fiziką 2019"
Data 2019 04 15

Balandžio 5 d. trečių ir pirmų gimnazijos klasių mokiniai dalyvavo Tarptautinėje meistriškumo pamokoje "Pažink elementariųjų dalelių fiziką 2019" Mokiniai išklausė paskaitas, kurių metu susipažino su elementariųjų dalelių fizika, CERN mokslininkų atliekamais eksperimentais ir dalelių detektorių veikimo principais. Jie patys analizavo CERN CMS - kompaktiško miuonų solenoido detektoriumi užregistruotus duomenis.
Mokiniams buvo įteikti pažymėjimai.

Foto


  „Mokiniai renka prezidentą"
Data 2019 04 15


Mūsų gimnazijos III-IV klasių mokiniai balandžio 4 dieną dalyvavo socialiniame-edukaciniame projekte ,,Mokiniai renka prezidentą”. Projektą vykdo KTU socialinių, humanitarinių ir menų mokslų fakultetas.


  Kauno miesto mokytojų forumas „SUOMIJOS ŠVIETIMO SISTEMOS PATIRČIŲ PRITAIKYMAS KAUNO MIESTO UGDYMO ĮSTAIGOSE“
Data 2019 04 15

Balandžio 3 d. Kauno pedagogų kvalifikacijos centre vyko Kauno miesto mokytojų forumas SUOMIJOS ŠVIETIMO SISTEMOS PATIRČIŲ PRITAIKYMAS KAUNO MIESTO UGDYMO ĮSTAIGOSE. Forume dalyvavo ir įdomių pranešimų klausėsi gimnazijos direktorė Nijolė Šimkevičienė, pavaduotojos Daiva Ivanovienė bei Raimonda Kersnauskienė.
III a klasės gimnazistas Jurgis Leonavičius ir lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė Jūratė Slavinienė aktyviai dalyvavo ir kalbėjo baigiamojoje diskusijoje apie Suomijos švietimo sistemos pritaikymo galimybes Lietuvoje.


 

„Žmogaus fenomenai"
Data 2019 04 15

Respublikinėje etikos mokslinėje – praktinėje konferencijoje „Žmogaus fenomenai“ balandžio 3 d. mūsų gimnazijos atstovai skaitė pranešimus:
II b klasės mokinys Mantas Zamalis - „Žmogus ir prasmė“
Etikos mokytoja Egidija Tarkauskienė - „Žmogaus sąmoningumas“.


 

„10 dienų be narkotikų
Data 2019 04 15
 

Gimnazijoje vyksta akcija „10 DIENŲ BE NARKOTIKŲ“. Akcija skirta suaktyvinti prevencines priemones prieš narkotines priemones.
Šiandien atvyko gimnazijos bičiulis bendruomenės pareigūnas Darius Joneikis ir atliko burtų keliu atrinktų klasių mokinių (visos klasės mokinių) patikrinimus dėl sąlyčio su narkotinėmis medžiagomis.
Specialiu lakmuso popierius patikrintos 3 klasės ir patikrinta ar nebuvo trijų dienų laikotarpyje sąlyčio su 4 narkotinių medžiagų grupėmis.
Džiaugiamės galėdami pasidžiaugti, kad nei vienoje patikrintoje klasėje nerasta mokinių sąlyčio su narkotinėmis medžiagomis.

Foto


 

„Šilumos energetika ir technologijos“
Data 2019 04 12

Balandžio 3 d. mūsų gimnazijoje trečių klasių mokiniams vyko netradicinė fizikos – ugdymo karjerai pamoka: ,,Šilumos energetika ir technologijos“.
Paskaitą skaitė KTU mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto energijos inžinerijos krypties studijų programos vadovas dėstytojas dr. Algimantas Balčius. Paskaitą 3 klasių mokiniams organizavo ugdymo karjerai koordinatorė Rita Venslovaitienė ir fizikos mokytoja Birutė Putnienė.
Mokiniai turėjo puikią galimybę sužinoti apie šilumos energetikos ir technologijų naujoves, užduoti jiems rūpimus klausimus apie universiteto studijų galimybes bei šios krypties studijų programas.

Foto


  „MARS"
Data 2019 04 12

Kovo 27 d. IV a kl. mokiniai Adrijus Černeckis, Laurynas Medzevičius, Laima Meilutė, Domas Mockus, Jonas Plačiakis dalyvavo inžinerinėse varžybose tarptautinėje įmonėje „MARS“.
Išklausė generalinės direktorės kalbą apie įmonę ir partnerių iš užsienio prezentaciją apie karjeros galimybes. Bendravo su KTU, VGTU, KU studentais ir mokiniais iš kitų mokyklų. Statė tiltą iš makaronų. Keliavo į pažintinę ekskursiją po gamyklą, pamatė kaip dirba įvairias pozicijas užimantys žmonės. Išklausė produktų pristatymą, gavo galimybę pabendrauti su aukšto lygio inžinieriais, kurie papasakojo apie įmonės „Mars' galimybes ir perspektyvas.
Mokiniai turėjo galimybę pabendrauti tiek su studentais, tiek su specialistais taip susidarydami dar aiškesnę ateities viziją.

Foto


 

„Aš kalbu, tu kalbi – mes bendraujame!“
Data 2019 04 12

2019 m. kovo 30 d. Tarptautinėje Amerikos mokykloje Vilniuje jau aštuntą kartą vyko tarptautinė daugiakalbystės olimpiada „Aš kalbu, tu kalbi – mes bendraujame!“. Mūsų gimnazija šioje olimpiadoje dalyvavo septintą kartą. Šiais metais ją atstovavo IV a klasės mokinė Alsu Saakjan, III a klasės mokiniai Jurgis Leonavičius ir Viktoras Avdiukovas. Mūsų dalyviai atliko individualias ir komandines užduotis trimis skirtingomis užsienio kalbomis – anglų, vokiečių ir rusų. Gimnazijos komanda varžėsi su 34 šalies ir užsienio komandomis žinių viktorinoje, kur demonstravo sukauptas žinias ne tik apie pasaulio kalbas, bet ir apie jomis kalbančių šalių kultūrą, meną, žymius žmones ir kt. Alsu, Jurgis ir Viktoras puikiai atliko komandinę užduotį – trumpo filmo įgarsinimą anglų, vokiečių ir rusų kalbomis. Taip pat komisija puikiai įvertino Jurgio gebėjimą atlikti individualias užduotis anglų kalba. Daugiakalbystės olimpiadą rengia Tarptautine Amerikos mokykla Vilniuje, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Švietimo mainų paramos fondas, Ugdymo plėtotės centras, Lietuvos moksleivių neformaliojo švietimo centras kartu su Goethe‘s institutu, Prancūzų institutu, Britų taryba ir DXC.technology.


  Gamtos mokslų protmūšis
Data 2019 04 12

Kovo 28 dieną mūsų gimnazijoje vyko gamtos mokslų protmūšis, skirtas gimnazijos 100-o metų jubiliejui.
Į protų mūšį susirinko Kauno gimnazijų trečiųjų klasių mokinių komandos. Nugalėtojais tapo „Rasos“ gimnazijos komanda. Antrąją vietą pasidalijo „Saulės“ ir Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos,
o trečiąją vietą - Jėzuitų ir „Varpo“ gimnazijos.
Sveikinimai nugalėtojams !
Protmūšį organizavo gamtos mokslų mokytojos Laima Lapinskaitė, Birutė Putnienė, Snieguolė Revuckaitė.


 

Mūsų gimnazija dalyvaus tarptautiniame projekte „STEM mokyklos ženklas“
Data 2019 04 12

Norime pasidžiaugti pranešdami, kad gimnazija atrinkta dalyvauti tarptautiniame projekte „STEM mokyklos ženklas“ („STEM School Label“).
Tapome viena iš 16 Lietuvos mokyklų, kurias atrinko atstovauti Lietuvą įgyvendinant šį projektą, kurio metu padėsime Europos bendrojo ugdymo mokykloms įsivertinti vykdomas STEM veiklas ir planuoti, kaip tobulinti STEM veiklą.
Mokyklų atranka vykdyta įgyvendinat 2017–2020 m. Ugdymo plėtotės centro kartu su „European Schoolnet“, „Ciencia Viva“ (Portugalija), „Maison pour la Science d'Alsace“ (Prancūzija), „Center for the Promotion of Science“ (Serbija) „Erasmus +“ strateginių partnerysčių (sutarties numeris 2017–1-BE02-KA201-034748) projektą „STEM mokyklų ženklas“ (angl. – „STEM School Label“).


  Radioelektronikos varžybos
Data 2019 04 12

Kovo 25 d. Lukas Jodonis IV c kl. mokinys ir Nojus Januškevičius I d kl. mokinys su fizikos mokytoja Birute Putniene ir II b kl. mokinys Mantas Zamalis su fizikos mokytoja Danute Vilkauskiene dalyvavo Kauno miesto radioelektronikos varžybose. Mokiniai atliko teorines ir praktines užduotis, įgijo naujų patirčių. Buvo apdovanoti padėkos raštais.


  „SKRYDIS“
Data 2019 04 12

Inercinių aviamodelių varžybose SKRYDIS II b klasės gimnazistai Justas ir Mantas varžėsi siluetinių modelių grupėje. Mokinius varžyboms paruošė fizikos mokytoja Danutė Vilkauskienė.

Plačiau

 


  „Samsung mokykla ateičiai"
Data 2019 04 12

Šiandien, kovo 22 d., mūsų gimnazijos komanda dalyvavo finaliniame ,,Samsung mokykla ateičiai" renginyje ir pristatė gimnazijos skaitmeninių pokyčių projektą. Visi nariai mokymų programos metu ne tik pasidžiaugė sukurtu skaimeninių gimnazijos pokyčių projektu, tačiau dalyvavo kūrybiškumo ir skaitmeninių kompetencijų tobulinimo cikle. Didžiuojamės, kad į projekto įgyvendinimo veiklas įsitraukė visa bendruomenė.


  Ugnės Paužaitės tapybos darbų paroda „Atodangos“
Data 2019 03 22

Pirmomis pavasario dienomis atidaryta Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos 4b klasės mokinės Ugnės Paužaitės personalinė tapybos darbų paroda „Atodangos“ Kauno Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos Šančių padalinyje.
„Atodangos“ – pirmoji U. Paužaitės paroda. Ugnės tapyba – akrilas ant drobės. Jaunosios menininkės darbai įvairūs: nuo ekspresyvaus potėpio mentele ir teptuku iki subtilių šviesos ir spalvos perėjimų. Fantazijos kupinuose mistiniuose peizažuose galima įžvelgti ir čiurlionišką, ir šimonišką kūrybos braižą. Paveikslai stebina ir žavi savojo kelio paieškomis, savos istorijos kontempliacija. Jaunoji kūrėja puikiai jaučia ir derina spalvas, faktūrą, perteikia ritmą ir nuotaiką, dėmesingai komponuoja.

Plačiau


 

Netradicinė fizikos pamoka
Data 2019 03 22

Kovo 19 d. trečių klasių mokiniai dalyvavo netradicinėje fizikos pamokoje KTU spektrografijos laboratorijoje. Mokiniai susipažino su jonizuojančios spinduliuotės detektoriaus gamyba. Patys pasidarė spektrometrus ir stebėjo spektrą.
Fizikos mokytoja Birutė Putnienė.


  Pasaulinė inkstų diena 2019
Data 2019 03 22

Kovo 18 dieną Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje vyko paskaita-edukacinė programa, kurios tikslas - atkreipti visuomenės dėmesį į inkstų sveikatą.
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Studentų mokslinės draugijos nefrologijos ir klinikinės toksikologijos studentės I-II klasių gimnazistams pravedė interaktyvią pamoką, kurioje įdomiai pateikė faktus apie inkstų anatomiją ir reikšmę organizmui, paaiškino apie rizikas susirgti inkstų ligomis bei tų ligų prevencijos galimybes. Kiekvienas programos dalyvis turėjo galimybę pasitikrinti savo žinias, spręsdamas užduotis savo išmaniajame telefone.
Kaip padėką už pasidalintas žinias, medicinos studentėms buvo įteikti mokinių piešiniai, skirti Pasaulinei inkstų dienai, kurie bus eksponuojami Kauno klinikų Nefrologijos skyriuje.

Visuomenės sveikatos specialistė L. Bakutienė


  „Matematinis PA DE DE"
Data 2019 03 22

Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų 8 klasių mokinių konkurso ,,Matematinis PA DE DE“ vyko Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje. Konkurso tikslas – atrasti matematikai gabius vaikus, ugdyti jų matematinius ir kitus gebėjimus.

Foto


 

MEKA 2019
Data 2019 03 22

Mūsų gimnazistų komanda dalyvauja KTU Matematikos ir gamtos mokslų ir Ekonomikos ir verslo fakultetaų bei AB „Swedbank“ organizuojamame tarpdisciplininiame konkurse „MEKA 2019“!
Konkurso tikslas – skatinti moksleivių verslumo gebėjimus, tobulinti matematikos žinias ir loginį mąstymą, lavinti moksleivių kūrybiškumą ir bendradarbiavimo įgūdžius, siekiant prisidėti prie verslios asmenybės ugdymo.
Gimnazistų komandą paruošė matematikos mokytoja Lilija Jurgutienė.


  Bendradarbiavimo sutartis
Data 2019 03 22

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija ir Lietuvos aviacijos muziejus, tęsdami ilgametę draugystę, pasirašė atnaujintą bendradarbiavimo sutartį. Gimnazijos direktorė Nijolė Šimkevičienė ir muziejaus direktorius Remigijus Jankauskas džiaugėsi gražia ir prasminga įstaigų draugyste bei bendromis veiklomis.
 

Foto


  Švenčiame tarptautinę skaičiaus π (Pi) dieną
Data 2019 03 22

Švenčiame tarptautinę skaičiaus π (Pi) dieną.

 Foto


  Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada  Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų 9 - 12 klasių mokiniams
Data 2019 03 20

2019 metų kovo 8 - 9 dienomis Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje vyko Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų 9 - 12 klasių mokiniams. Į olimpiadą atvyko mokiniai ne tik iš Lietuvos mokyklų ir gimnazijų bet ir užsienio lietuviškų mokyklų (Latvijos, Lenkijos, Vokietijos, Baltarusijos, Rusijos). Olimpiados atidarymo šventė buvo tarsi odė lietuvių kalbai, Lietuvai, laisvei. Sugiedotas Lietuvos Respublikos himnas - įžanga į Kovo 11-osios - Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šventę. Olimpiados dalyvius ir svečius nuoširdžiai sveikino Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos direktorė Nijolė Šimkevičienė, Lietuvos Respublikos Seimo nariai Rūta Miliūtė ir daktaras Paulius Saudargas.

Plačiau


  LPS projektas ,,Empatiškas požiūris į psichikos negalią turinčiuosius“
Data 2019 03 15

Kovo 14 d. mūsų gimnazijos psichologė Rita Venslovaitienė kartu su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studentėmis – savanorėmis pradėjo vykdyti projektą ,,Empatiškas požiūris į psichikos negalią turinčiuosius“ („Mind ithe Mind – to Combat Stigma of Mentas Dosorders“), skirtą pirmųjų gimnazijos klasių mokiniams.

Plačiau

 


  Matematikos 100-kininkai
Data 2019 03 04


Gimnazijai 100-tas. Susitikimas su buvusiais gabiausiais gimnazijos matematikais „šimtukininkais“.

 

 

Foto


  Samsung projektas ,,Mokykla ateičiai”
Data 2019 03 04

Mūsų gimnazijos komanda dalyvauja šiame Samsung projekte ,,Mokykla ateičiai”. Linkime sėkmės mūsų komandai: direktorei Nijolei Šimkevičienei, mokytojams Gintarei Bersėnienei, Snieguolei Revuckaitei, Giedriui Vaitekėnui.

Plačiau


 

Sveikatos ir fizinio aktyvumo projektas „Sveikatuoliai 2019“
Data 2019 03 04

Vasario 27 dieną Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje jau aštuntą kartą vyko tradicinis renginys, akcentuojantis kasdieninę sveikatos ir fizinio aktyvumo reikšmę kiekvieno žmogaus gyvenime. Konkurse dalyvavo I klasių gimnazistų bei Kauno Vinco Kudirkos progimnazijos aštuntokų komandos.
Šventės dalyviai, pasveikinti S. Dariaus ir S. Girėno gimnazijos direktorės Nijolės Šimkevičienės ir bendruomenės pareigūno Dariaus Joneikio, aktyviai kibo į užduotis. Prisistatymas, sveikatos žinių teorinis ir praktinis patikrinimas, užduotis apie tabako-alkoholio vartojimo prevenciją, pirmosios pagalbos teikimo užduotis, aktyvių estafečių rungtys – visa tai išradingai atliko visos komandos. Pasižymėjo ir komandų kapitonai, sumaniai ir šauniai atlikę jiems skirtą rungtį. Ypatingo dėmesio sulaukė pareigūno parengta speciali užduotis.

Plačiau


  Integruota kūno kultūros ir technologijų pamoka
Data 2019 03 04


Varžosi pirmokai su antrokais. Mokytojai - Regimantas Viktoras Jagentavičius ir Vytautas Jarašiūnas.
 

Foto


 

Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Gamtamokslinis ugdymas XXl a. mokykloje”
Data 2019 03 04


Gimnazijos mokytojos Raimonda Janickienė, Birutė Putnienė, Jūratė Sabaitienė ir Danutė Vilkauskienė skaitė pranešimą ,,Aš ir Visata. Stebiu. Bandau. Mokausi” tarptautinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Gamtamokslinis ugdymas XXl a. mokykloje” Panevėžyje.


  Netradicinės fizikos pamokos „Kuo gali tapti fizikas“
Data 2019 03 04

Vasario 28 d. III-IV klasių gimnazistai dalyvavo netradicinėse fizikos pamokose „Kuo gali tapti fizikas“, kurios vyko KTU.
Paskaitą skaitė docentė Ž. Rutkūnienė, ji supažindino mokinius su taikomąja fizika. Profesorius G. Laukaitis supažindino su naujomis laboratorijomis ir jose atliekamais darbais.
Fizikos mokytoja B. Putnienė


 

Kauno miesto mokinių kūrybinių darbų konferencija „Lietuvos šimtmečio kankiniai“
Data 2019 03 04

Vasario 28 dieną I a klasės mokinės Brigita Potockytė ir Ester Sagan bei I d klasės mokinys Lukas Šimonis Kauno miesto mokinių kūrybinių darbų konferencijoje „Lietuvos šimtmečio kankiniai“ skaitė pranešimą „Kuo mus žavi Dievo tarnaitė Elena Spirgevičiūtė“.
Mokiniai konferencijos temą pristatė žvelgdami į savo aplinką, kas sieja, o kas skiria devyniolikmetę Eleną Spirgevičiūtę ir šiandieninį jaunimą.
Konferencijos dalyviams ir mokinius rengusioms mokytojoms buvo įteiktos padėkos ir atminimo dovanos.
Mokinius parengė tikybos mokytoja metodininkė Alė Spiridonovienė


 

Gimnazijos mokytojai - vadovėlių autoriai
Data 2019 02 26

Plačiau:

   (atsisiųsti)

 


 

100-dienio akimirkos
Data 2019 02 26

Ar užteks jums dar šimto dienų Išsakyti viską, ką jaučiat?
Ar užteks jums dar šimto dienų Išdainuoti dainoms, kurias mokat? Ar užteks jums dar šimto dienų Pašokt su visais, kuriuos mylit?

Foto


 

Savanorystės projektas ,,Mokomės duoti“
Data 2019 02 26

Mūsų II b ir II d gimnazijos klasių savanoriai, lydimi psichologės Ritos Venslovaitienės ir dorinio ugdymo mokytojos Egidijos Tarkauskienės vasario 13 d. vyko į Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centrą (KNJUC) tęsti savanoriškos projektinės veiklos ,,Mokomės duoti“. Į KNJUC gimnazistai atvyko su saldainiais ir savo pagamintais skanėstais neįgaliesiems. Savanoriai kartu su centro neįgaliuoju jaunimu gamino iš popieriaus širdeles, skirtas artėjančiai Valentino dienai. Dovanojome vieni kitiems šypsenas, širdeles, gerą nuotaiką ir meilės palinkėjimus bei vaišinomės arbata ir saldumynais. Gerumas mus visus vienija, sušildo ir suartina.

Foto


  Trečiokai ir jų auklėtojos sveikina ketvirtokus ir jų auklėtojas su Šimtadieniu
Data 2019 02 26

Trečiokai ir jų auklėtojos sveikina vyresniuosius draugus ketvirtokus ir jų auklėtojas su Šimtadieniu.
Linkime sėkmingo ir prasmingo skrydžio svajonės link.


  Istorijos protmūšis ,,Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena“
Data 2019 02 25

Istorijos protmūšuje ,,Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena“ dalyvavo I klasių mokiniai.
Sveikiname laimėtojus:
I vieta - I a klasės komanda
II vieta- I e klasės komanda
III vieta - I b klasės komanda.
Protmūšį organizavo istorijos mokytoja Rasa Pranevičienė ir Ričardas Jaramičius, VDU istorijos doktorantas, edukologijos praktikantas.


 

Laboratoriniai darbai LSMU
Data 2019 02 25

Ar girdėjote ką nors apie drūzas ir rafides ? Tai augalų ląstelėse susidarantys įstabaus grožio kristalai, kuriais augalai ginasi nuo gyvūnų. Vakar mūsų gimnazijos trečiųjų ir antrųjų klasių moksleiviai su biologijos mokytoja Laima Lapinskaite viešėjo LSMU laboratorijose ir turėjo galimybę dalyvauti laboratoriniuose darbuose „Augalų kristalų stebėjimas miksroskopu“ bei „Lūpų gelių gamyba naudojant augalinius ekstraktus“. Moksleiviai taip pat buvo supažindinti su LSMU studijų programomis.
Biologijos mokytoja Laima Lapinskaitė


  Kauno apskrities gimnazijų futbolo turnyras
Data 2019 02 25


Gimnazijos futbolo komanda dalyvavo „KAFF - Jono Jablonskio gimnazijos“ taurei laimėti. Komandos vadovai Daiva Jasiulionienė ir Regimantas Viktoras Jagentavičius.


  Pasaulinė ligonių diena. Vasario 11 – tą minima Pasaulinė ligonių diena.
Data 2019 02 25

Šiai dienai paminėti gimnazijoje vyksta žmogaus saugos integruotos pamokos– mokymai „Mokinių pirmos pagalbos teorinių ir praktiniu žinių formavimas".
Mūsų gimnazija aktyviai įsitraukė į Kauno m. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro organizuojamą projektą „Sveikos gyvensenos skatinimas Kauno mieste" ir pakvietė visą paramedikų komandą perteikti teorines ir praktines žinias mokiniams.
Per 3 mokymų valandas kiekvienas dalyvis turėjo galimybę praktiškai išmėginti gaivinimo, tvarstymo veiksmus, sužinojo, kaip elgtis užspringimo atveju, kaip naudoti išorinį širdies defibriliatorių ir kitas pirmosios pagalbos priemones. Gimnazistai, šauniausiai ir aktyviausiai dalyvavę mokymuose, buvo apdovanoti prizais.
Visuomenės sveikatos specialistė L. Bakutienė


 

,,eTwinning“ projektas „Močiutės austu taku per Lietuvą einu“
Data 2019 02 25

,,eTwinning“ projekte „Močiutės austu taku per Lietuvą einu“ dalyvauja II c klasės merginos. Integruotas lietuvių kalbos, dorinio ugdymo ir technologijų projektas apjungė ir suvienijo etnokultūros temas. Merginos internete ieškojo austinių raštų kurie atspindėtų įvairius Lietuvos regionus ir su lietuvių kalbos mokytoja Vilma Grigiene aptarė lietuvių kalbos tarmių ir papročių skirtumus. Su technologijų mokytoja Regina Šadauskienė mokėti audimo pradmenų.
Projekto vadovė Audronė Baronienė.


  Berniukų stalo teniso varžybos
Data 2019 02 25

Mūsų gimnazistai su mokytoja Irena Saikauskiene dalyvavo Kauno miesto bendrojo lavinimo mokyklų žaidynių berniukų stalo teniso varžybose Kauno miesto sporto mokykloje „Gaja”.


  Šachmatų žaidynės
Data 2019 02 25


Kauno miesto mokyklų šachmatų žaidynėse dalyvavo mūsų gimnazistai su mokytoja Irena Saikauskienė.


  Netradicinė kūno kultūros pamoka „Judrieji žaidimai kūno kultūros pamokose“
Data 2019 02 25

Į svečius atvykusi Petrašiūnų progimnazijos 8 klasės komanda su mūsų gimnazistų komanda varžėsi smagiose ir žaismingose estafetėse.
Netradicinę kūno kultūros pamoką organizavo kūno kultūros mokytojai Regimantas Viktoras Jagentavičius ir Daiva Jasiulionienė.


  Netradicinė kūno kultūros pamoka „Lietuvos sportininkų pasiekimai“
Data 2019 02 25

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos I d klasės mokiniai vasario 15 d. dalyvavo netradicinėje kūno kultūros pamokoje „Lietuvos sportininkų pasiekimai“. Pamoka vyko sporto muziejuje, kurią vedė mokytojas ekspertas Regimantas Viktoras Jagentavičius ir mokytoja ekspertė Daiva Jasiulionienė.
Šios pamokos tikslas – atskleisti gimnazistams Lietuvių sportininkų pasiekimus Europoje ir pasaulyje. Buvo siekiama, kad pamoka būtų įdomi ir naudinga mokiniams. Vienas iš būdų, kaip tai padaryti – parodyti gimnazistams apdovanojimus. Netradicinės pamokos mokiniams duoda daug naudos: leidžia sisteminti informaciją, sieti ją su praktine veikla, didina mokinių motyvaciją, skatina mokinių ir pačių mokytojų bendradarbiavimą. Šią pamoką padėjo vesti muziejaus direktorius Pranas Majauskas. Džiaugiamės, kad tokios pamokos – puiki galimybė dalintis patirtimi, mokytis bendradarbiaujant, analizuoti, tartis ir konsultuotis.
Mokytojas ekspertas Regimantas Viktoras Jagentavičius.

Foto


  MOKYMAI PROJEKTO PARTNERIŲ DALYVIAMS PAGAL PROJEKTĄ „INOVATYVI MATEMATIKA – KIEKVIENO MOKINIO SĖKMĖ
Data 2019 02 20

2019 m. vasario 20 d. Utenos „Saulės“ gimnazijoje vyko Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-01-0005 ,,Inovatyvi matematika – kiekvieno mokinio sėkmė“ tęstiniai mokymai bendrųjų įgūdžių programos II dalies mokymai „Pokyčių klasėje prisijaukinimas ir valdymas“. Mokymus vedė lektorius Vygandas Kornejevas.
Visų trijų mokyklų mokytojai išklausė teorinius pastebėjimus apie mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymą, atliko praktinius grupinius informacijos perdavimo bandymus. Mokytojai susipažino su pamokos dienoraščio mokymo forma, išbandė praktinę užduotį. Antroji mokymų dalis buvo skirta integruotam mokymui.

Plačiau


 

Netradicinė kūno kultūros pamoka ,,Olimpinės žaidynės”
Data 2019 02 18

Netradicinę kūno kultūros pamoką ,,Olimpinės žaidynės” organizavo kūno kultūros mokytojai Regimantas Viktoras Jagentavičius ir Daiva Jasiulionienė.


  Padėka „Atmintis gyva, nes liudija“
Data 2019 01 31

 

 

Plačiau


  „Moksleivių diena VDU“
Data 2019 01 31

Sausio 25 d. mūsų III e klasės gimnazistai, lydimi klasės auklėtojos Danutės Vilkauskienės ir karjeros ugdymo koordinatorės Ritos Venslovaitienės, dalyvavo Vytauto Didžiojo universiteto organizuotame karjeros renginyje ,,Moksleivių diena 2019“. Gimnazistai turėjo puikią galimybę apsilankyti universiteto laboratorijose, klausyti interaktyvių pranešimų, pabendrauti su universiteto studentais ir dėstytojais, užduoti jiems rūpimus klausimus apie studijų galimybes. Taip pat mokiniai dalyvavo eksperimentų oazėje, atliko įvairius kūrybinius užsiėmimus kūrybinių dirbtuvių laboratorijose.

Plačiau

 


  Kas vyko bibliotekoje? Veiklos apžvalga 2016-2018 m.
Data 2019 01 31

Natūralu, kad, įsibėgėjant naujam laiko ratui, atmintis vis grįžta į jau praeičiai atiduotą jo atkarpą. Taip įvertiname savo kelio kryptį. Gimnazijos bibliotekos veiklos apžvalga gali paliudyti: tai buvo gerų užmojų, mokiniams ir mokytojams naudingų, reikalingų darbų, prasmingų ieškojimų ir atradimų etapas. Jame įsispaudusios bibliotekos darbuotojų, jų pagalbininkų mokytojų ir gimnazijos administracijos kasdienės pastangos, atsakomybė, pagarba savo profesijai ir bibliotekos lankytojams.
Įvairiomis veiklomis bibliotekoje siekėme sudominti ir įtraukti mokinius į skaitymo pasaulį. Bibliotekoje vykusius renginius, parodas skaitytojai įvertino kaip įdomius, gerai organizuotus ir atliepiančius gimnazijos bendruomenės interesus.

Plačiau


 

Ugdymo karjerai projektas su UAB „Festo“
Data 2019 01 31

Sausio mėnesį gimnazijoje buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos ir UAB „Festo“. Nuo 2018 m. rugsėjo mėnesio vykdomas Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos ir UAB „Festo“ projektas „Ugdymas karjerai: kaip atsakingai ir sėkmingai veikti sparčiai kintančiame pasaulyje. Žingsnis į ateitį“.
Projektą kuruoja Nijolė Šimkevičienė, Stepono Dariausi ir Stasio Girėno gimnazijos direktorė ir Giedrė Belazarienė, UAB „Festo“ personalo vadovė ir Gintarė Godelytė, UAB „Festo“ personalo atrankų specialistė.

 

Plačiau


 

Istorijos mokytojas Sigitas Nefas paskelbtas „Metų švietėju“
Data 2019 01 31

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras tęsia gražią tradiciją – kiekvienais metais organizuodamas šventę „Metų Švietėjas“, kurioje pagerbiami su Centru bendradarbiavę aktyvūs ir talentingi miesto pedagogai. Kasmet įvertinama pedagogų praktikų švietėjiška, metodinė veikla, inovacijų skleidimas siekiant ugdymo kokybės. „Metų Švietėjo“ titulas suteikiamas labiausiai tais metais nusipelniusiam Mokytojui.

Plačiau


  KPKC dėkoja mūsų gimnazijos mokytojams
Data 2019 01 23

Plačiau


 

 Netradicinė integruota etikos ir biologijos pamoka „Gyvybės klasifikavimas” LSMU anatomijos muziejuje
Data 2019 01 23

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos II b klasės mokiniai dalyvavo netradicinėje integruotoje etikos ir biologijos pamokoje „Gyvybės klasifikavimas” LSMU anatomijos muziejuje. Pamokos metu sužinojo muziejaus įkūrimo ir eksponatų istoriją. Susipažino su žmogaus organų sistemos struktūra ir funkcijomis.
Mokiniams patiko pravesta Egidijos Tarkauskienės ir Jūratės Sabaitienės pamoka.

Foto


 

 Paroda-konkursas „Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos prekės ženklo ir vizualinio stiliaus dizainas“
Data 2019 01 23

Gimnazijos II aukšto foje atidaryta Kauno Kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto Dizaino studijų programos Grafinio dizaino II kurso studentų darbų paroda-konkursas „Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos prekės ženklo ir vizualinio stiliaus dizainas“.
Parodoje dalyvauja DZ7 II ir DZ III gr. 11 studentų, kurie eksponuoja savo projektus. Darbų vadovai ir parodos kuratoriai Dizaino lektorė G. Jarašienė ir Dizaino programos kuratorius lektorius J. Dundulis. Sausio 9 d. studentai pristatė savo darbus gimnazijos bendruomenei. Kviečiame visus mokinius, tėvus, mokytojus, gimnazijos darbuotojus ir draugus dalyvauti apklausoje, kurioje kartu rinksime geriausią projektą. Esame dėkingi studentams už kūrybingumą ir nuoširdų dalyvavimą rengiant darbus ir parodą. Kūrybinės sėkmės visiems! (Foto Povilas Kupčinskas)

Plačiau


 

Laisvės gynėjų dienos minėjimas gimnazijoje
Data 2019 01 18

Sausio 11-osios rytą gimnazija prisijungė prie pilietinės akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“ Languose uždegtos žvakutės, kurios priminė skubantiems Vytauto prospektu, kad mes prisimename laisvės gynėjus ir dėkojame, kad šiandien esame laisvi.
Dieną pradėjome susirinkę bendrai visa gimnazijos bendruomenė ir iškilmingai giedojome Lietuvos himną.
Pirmą pilietiškumo pamoką skirta Laisvės gynėjų dienai ,,Pamoka Laisvei“ vedė dalykų mokytojai dalindamiesi savo asmeniniais prisiminimais apie Sausio 13-osios įvykius.
Šiai dienai skirtas meninis stendinis pranešimas „Prisimenam, kodėl esame laisvi“ (parengė mokytojos Rasa Levišauskienė ir Regina Šadauskienė) neleidžia mums užmiršti apie žuvusius didvyrius, kurių dėka šiandien esame laisvi.

Plačiau


  Socialinių įgūdžių ugdymo projektas ,,Gerumas nieko nekainuoja...“
Data 2019 01 18

,,Gerumas nieko nekainuoja..“- socialinių įgūdžių ugdymo projektas, kuriame dalyvavo gimnazijos I klasių mokiniai. Savo rankomis kurtas kalėdines atvirutes bei vaišes padovanojo Garliavos slaugos ligoninės pacientams. Projektą organizavo I klasių auklėtojos, koordinatorė - I a klasės auklėtoja Nida Brimienė.

Foto


  Kalėdinė MMB mugė
Data 2019 01 18

Lietuvos Vyriausybėje vyko Kalėdinė MMB mugė, kurioje dalyvavo 40 Lietuvoje esančių mokinių bendrovių. Mūsų gimnaziją atstovavo MMB „(NE)ŽINAU“ nariai Marijus Matukaitis ir Jurgis Leonavičius. Mūsų jungtinė komanda gavo apdovanojimą už „Partnerystės skatinimą“.

Mokytoja Edita Kondrašovienė

Foto


 

Antikorupcijos protmūšis
Data 2019 01 18

Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcijos organizuojamame protų mūšyje, skirtame Tarptautinės antikorupcijos dienai paminėti mūsų gimnaziją atstovavo I a klasės komanda su istorijos mokytoju Sigitu Nefu:

Viktorija Liaškinaitė
Džiugas Antanėlis
Matas Varžgalys
Jokūbas Kavaliauskas


 

Projektas „Pažink valstybę“
Data 2019 01 18

Ugdymo plėtotės centro drauge su Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos Valstybės pažinimo centru organizuotame projekte „Pažink valstybę“ dalyvavo Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos I a klasės mokiniai.
Projekte „Pažink valstybę“ nagrinėjome kultūros sritį.
Pirmąjame susirinkime spalio mėnesį susibūrėme į grupę ir išsikėlėme problemą kurią norėjome įdėmiau ištirti. Tai „Kelias į mokyklą“. Parengėme ir išdalinome gimnazijoje 100 anketų. Ištyrėme kuriomis gatvėmis mokiniai atvyksta ir išvyksta iš gimnazijos. Taip pat sužinojome su kokiomis saugumo, apšvietimo, viešųjų erdvių estetikos problemomis mokiniai susiduria, bei kokių turi idėjų padėčiai gerinti.

Plačiau

 


 

Parodos ,,Rudens spalvos" laimėtoja
Data 2019 01 18

Mūsų gimnazistė Rugilė Giedraitytė, DofE tarptautinių jaunimo apdovanojimų programos (The Duke of Edinburgh‘s International Award) dalyvė, Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmuose parodoje ,,Rudens spalvos" laimėjo grand prix - didįjį prizą.
Vadovai Daiva Jasiulionienė ir Viktoras Regimantas Jagentavičius


  Vaizdo filmų festivalis „STOP-N“
Data 20196 01 18

Gimnazijos filmų kūrimo studijos „Už kadro“ mokiniai dalyvavo Šiaulių vaikų ir jaunimo klubo „Tarp savų“ organizuotame vaizdo filmų festivalyje „STOP-N“. Festivaliui buvo priimami vaizdo filmai ar vaizdo klipai bei socialinė reklama, skirti kvaišalų vartojimo prevencijai. Mūsų gimnazistų Michail Semenišin ir Povilas Borkovskij sukurtas filmas „11 pliusų“ buvo apdovanotas prizu už geriausią vizualinį sprendimą. Dar 7 mokiniams ir studijos vadovui Ivanui Kuzminui įteikti diplomai ir padėkos.


  Susitikimas su rašytoja Gabija Grušaite
Data 2018 01 18

Sausio 8 d. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje įvyko susitikimas su jauna talentinga rašytoja Gabija Grušaite ir jos knygos „Stasys Šaltoka. Vieneri metai“, kuri yra viena iš Metų knygos rinkimų nominančių, pristatymas. Susitikimui su rašytoja mokiniai ruošėsi drauge su lietuvių kalbos ir literatūros mokytojomis Vilma Grigiene, Edita Baltuškiene, Jūrate Slaviniene ir Gintare Bersėniene. Gimnazistai skaitė jaunosios autorės romaną, diskutavo, domėjosi jos kūryba.

Plačiau


 

Pilietiškumo pamoka „Tarnauju Lietuvai“
Data 2019 01 18

Pilietiškumo pamokoje „Tarnauju Lietuva“ Lietuvos kariuomenės karo prievolės ir komplektavimo tarnybos atstovai gimnazistams pasakojo apie Lietuvos kariuomenę, siekiant juos ir jų mokytojus iš arčiau supažindinti su Lietuvos kariuomene, nuolatine privalomąja karo tarnyba ir kitais galimais karo tarnybos būdais, stiprinti kariuomenės bendradarbiavimą su mokyklomis.

Istorijos mokytoja Rasa Pranevičienė


  Konkursas „Sveika gyva, Kalėdų viešnia“
Data 2019 01 18
 

Konkurse „Sveika gyva, Kalėdų viešnia“ IV klasių dailės grupės mokiniams, vadovaujamiems mokytojos L. Klimavičienės, skirta nominacija už popieriaus plastikos panaudojimą mokyklos interjero puošime.


 

Paroda-konkursas „Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos prekės ženklo ir vizualinio stiliaus dizainas“
Data 2019 01 18


Gimnazijos II aukšto foje atidaryta Kauno Kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto Dizaino studijų programos Grafinio dizaino II kurso studentų darbų paroda-konkursas „Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos prekės ženklo ir vizualinio stiliaus dizainas“.
Parodoje dalyvauja DZ7 II ir DZ III gr. 11 studentų, kurie eksponuoja savo projektus. Darbų vadovai ir parodos kuratoriai Dizaino lektorė G. Jarašienė ir Dizaino programos kuratorius lektorius J. Dundulis.

Sausio 9 d. studentai pristatė savo darbus gimnazijos bendruomenei. Kviečiame visus mokinius, tėvus, mokytojus, gimnazijos darbuotojus ir draugus dalyvauti apklausoje, kurioje kartu rinksime geriausią projektą. Esame dėkingi studentams už kūrybingumą ir nuoširdų dalyvavimą rengiant darbus ir parodą. Kūrybinės sėkmės visiems!

Foto


 

Respublikinio LMNŠC projekto „Sveikata visus metus“ finišas - mūsų gimnazijos komanda II vietoje!
Data 2019 01 18

Sveikiname šaunius III d klasės gimnazistus - Ugnę Škalaberdaitę, Nedą Kerpę, Justiną Šimoliūną, Herkų Stankevičių ir Narvydą Pupką, kurie atstovavo gimnaziją respublikiniame projekte „Sveikata visus metus“ ir iš 300 komandų užėmė II vietą!
2018 metais nuo sausio iki gruodžio mėnesio visoje šalyje vyko Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro organizuotas projektas, kurio tikslas - padėti vaikams įgyti bendrą sveikatos suvokimą, išsiugdyti sveikatai naudingus gebėjimus, įpročius bei nuostatas, atsakomybę už savo ir kitų sveikatą, paskatinti juos rinktis sveiką gyvenimo būdą.

Plačiau


  Netradicinė integruota etikos ir biologijos pamoka „Gyvybės klasifikavimas”
Data 2019 01 18

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos II b klasės mokiniai dalyvavo netradicinėje integruotoje etikos ir biologijos pamokoje „Gyvybės klasifikavimas” LSMU anatomijos muziejuje. Pamokos metu sužinojo muziejaus įkūrimo ir eksponatų istoriją. Susipažino su žmogaus organų sistemos struktūra ir funkcijomis.
Mokiniams patiko pravesta Egidijos Tarkauskienės ir Jūratės Sabaitienės pamoka.


  Istorijos protmūšis
Data 2019 01 08

Kauno miesto gimnazijų I–IV-ųjų klasių mokinių „Lietuvos istorijos“ protų mūšių, skirtų Lietuvos Nepriklausomybės kovų atminimo metams paminėti, I etape mūsų I klasių gimnazistų komanda užėmė II vietą. ŠAUNUOLIAI!

Istorikus paruošė mokytoja Aušra Rajaskaitė.

 


  Apklausa: Ar jūsų mokykla išnaudoja visas skaitmeninių technologijų galimybes mokymosi srityje?
Data 2019 01 08

Nuoroda į apklausą

dariusgirenas.weebly.com/

 


  Draugiškas futbolo turnyras tarp Kauno miesto gimnazijų
Data 2018 12 23

Mūsų gimnazijoje vyko draugiškas futbolo turnyras tarp Kauno miesto gimnazijų.


  Svarsčių kilnojimo varžybos
Data 2018 12 23

Mūsų gimnazistai dalyvavo Kauno miesto mokyklų žaidynių „Svarsčių kilnojimo varžybose“, ir užėmė IV vieta.Mokytoja Irena Saikauskienė.

  ,,Gerumas nieko nekainuoja...“
Data 2018 12 23

Socialinių įgūdžių ugdymo projektas ,,Gerumas nieko nekainuoja...“ vyko gruodžio mėnesį. Jame dalyvavo gimnazijos I klasių mokiniai su auklėtojais. Savo rankomis kurtas kalėdines atvirutes bei vaišes padovanojo Garliavos slaugos ligoninės pacientams.

Projekto koordinatorė mokytoja Nida Brimienė.

  Mūsų gimnazijos mokiniai - Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados dalyviai
Data 2018 12 23

Pirmojoje Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiadoje mūsų gimnazijos garbę gynė II c klasės mokinės Austė Dirsytė, Miglė Liubamirskaitė ir Vakarė Klimaitė.
Džiugu atstovauti savo mylimą gimnaziją tokiame garbingame renginyje. Organizatoriai pasistengė, kad olimpiadoje būtų ne tik tikrinamos etnokultūros žinios, bet ir dalinamasi patirtimi prie arbatos puodelio. Visi renginio dalyviai buvo apdovanoti vertingomis dovanomis.
Mokinius olimpiadai ruošė mokytojos Alė Spiridonovienė, Vilma Grigienė ir Rasa Levišauskienė.


 

„Advento pamąstymai su Br. Valdu Paura“
Data 2018 12 23

Mūsų visų mylimas Šv. Kryžiaus parapijos klebonas br. Valdas spinduliuoja dvasine ramybe ir stiprybe. Gyvenimo išmintimi, maldos gyvenimo patirtimi kunigas mielai dalinasi su mūsų gimnazijos mokiniais. „Reikia gyvenime dažniau sakyti „TAIP“. Kasdien turime iveikti kliutis, bet dažnai neišdrįstame tarti „taip“. Kiekviena patirtis yra mūsų didžiausias turtas. Galėtume gyventi kitaip, jeigu tik sugebėtume patikėti, kad kiekvienas esame svarbus ir reikalingas žmonėms ir Dievui. To mus moko šis, Advento, laikas, – sako Šv. Kryžiaus (Karmelitų) parapijos klebonas kun. Valdas Paura.

Dorinio ugdymo mokytojos Alė Spiridonovienė ir Egidija Tarkauskienė.


  Socialinių mokslų žinių konkursas „Ateities lyderiai“
Data 2018 12 23

Žinių konkurso „Ateities lyderiai“ nugalėtojai:
I vieta-III a klases komanda
II vieta-II a klases komanda
III vieta-II b klases  komanda.

Sveikiname visus dalyvavusius istorijos-geografijos žiniu konkurse.
Organizavo istorijos mokytojos Rasa Pranevičienė ir Aušra Rajaskaitė ir geografijos mokytoja Rasa Paškevičienė.

Foto


 

Kalėdinis tinklinio turnyras tarp Kauno miesto gimnazijų
Data 2018 12 23


Kalėdinis tinklinio turnyras tarp Kauno miesto gimnazijų vyko mūsų gimnazijoje. Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos komandai vadovavo mokytojai - ekspertai Daiva Jasiulionienė ir Regimantas Viktoras Jagentavičius.
 


  Filmų kūrimo mokytojas Ivanas Kuzminas – LR kultūros ministerijos premijos laureatas
Data
2018 12 19

Sveikiname mūsų gimnazijos filmų kūrimo mokytoją, vizualinių menų mokytoją ekspertą I. Kuzminą tapus 2018 m. Kultūros ministerijos premijos laureatu. Kiekvienais metais LR kultūros ministerijos premijos įteikiamos labiausiai įvairiose srityse nusipelniusiems kultūros ir meno darbuotojams, kūrėjams. Pedagogui ir meno kūrėjui Ivanui Kuzminui kartu su fotografijos mokytoja eksperte Tatjana Kuzmina premija paskirta už geriausiai parengtus ir vykdytus vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos projektus. Mūsų gimnazijos mokiniai dalyvavo pedagogų inicijuotuose tarptautiniuose ir respublikiniuose projektuose „Jaunas žmogus XXI amžiuje“, „Stop frame“, „Gatvės ir asmenybės“, „Krištolinis objektyvas“, „Mano kinas“, „Kūrybinė fotografija. Portreto raida“, „Kadro nominacijos“, „Lietuvos takais“. Gimnazijos interjerą puošia I. Kuzmino paruošta projekto „Lietuvos laisvės siekimas ir fotografija“ muziejinė technikos ir leidinių paroda „Analoginė fotografija“.
 


 

Olimpiada - konkursas ,,Matematikai apie istoriją kitaip“
Data 2018 12 14

2018 m. gruodžio 13 dieną Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje vyko  Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų 9-12 klasių vaikinų komandinės matematikos olimpiada–konkursas „Matematikai apie istoriją kitaip“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui paminėti. Konkursą organizavo Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija ir Kauno pedagogų kvalifikacijos centras.

Plačiau


  Edukacinė kelionė „Kalėdinis Berlynas"
Data
2018 12 14

Šių metų gruodžio 6-9 dienomis Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos moksliaiviai buvo išvykę į edukacinę kelionę „Kalėdinis Berlynas". Kelionės metu aplankėme istorinius Berlyno ir Potsdamo vietas. Gilų įspūdį moksleiviams paliko Swiebodzino mieste pastatyta didžiausia pasaulyje Jėzaus Kristaus Statula.

Plačiau

 


  Tarptautinė antikorupcijos diena
Data
2018 12 14

Gruodžio mėnesio pirmą savaitę gimnazijoje vyko nemažai renginių, skirtų Tarptautinei antikorupcijos dienai paminėti.
Vienas jų – mūsų gimnazijoje vykęs #STT Kauno valdybos ir Kauno miesto antikorupcinio mokinių ugdymo darbo grupės organizuotas protmušis antikorupcijos tema.
Savo žinias šioje srityje panoro išmėginti 10 Kauno mokyklų. Geriausias žinias pademonstravo Aleksandro Puškino gimnazijos komanda, antrąją vietą iškovojo Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus, trečiają vietą – Maironio universitetinė gimnazija.


 

„METŲ KNYGOS 2018“ PRISTATYMAS GIMNAZIJOJE
Data 2018 12 14

Gruodžio 6d. bibliotekos savanoriai, II c klasės mokiniai gimnazistams ir mokytojams pristatė lietuvių autorių METŲ KNYGAS, pakvietė dalyvauti rinkimuose ir išrinkti labiausiai patikusią knygą.
Balsavimas vyksta iki 2019 m. vasario 17 d. interneto svetainėse http://metuknygosrinkimai.skaitymometai.lt/index.php ir www.lrt.lt, elektroniniu paštu metuknyga@lrt.lt arba paštu adresu: „Metų knygos rinkimams“, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Gedimino pr. 51, LT-01504 Vilnius.
„Metų knygos rinkimai 2018“ akcijos metu bibliotekoje vyksta įvairūs skaitymo skatinimo renginiai. Sausio mėnesį skaitytojus pakviesime į susitikimą su rašytoja Gabija Grušaite.
Bibliotekos informacija.


  Gimnazijos filmų kūrimo studija "Už kadro" pelnė pagrindinį apdovanojimą
Data 2018 12 14

Gimnazijos filmų kūrimo studija "Už kadro" pelnė pagrindinį apdovanojimą nominacijoje "Humaniškas kinas" tarptautiniame mėgėjiškų filmų festivalyje "Mano kinas 2018" už mūsų mokinių sukurtą filmą "Pabandykime kitaip". Trečia vieta eksperimentinių filmų grupėje skirta Kristinai Užgalytei už filmą "Apie svajones".
Ši filmą Kristina sukūrė šių metų liepos mėnesį dalyvaudama 9-ių dienų tarptautinėje kūrybinėje stovykloje Latvijoje. Į minėtą stovyklą autorė buvo pakviesta, nes tapo tarptautinio festivalio "Kino šviesa" vaidybinių filmų grupės nugalėtoja už filmą "O gal dar persigalvosi?".


  Konkursas „AIDS: GERIAU ŽINOTI“
Data
2018 12 14

Dėkojame šauniai III d klasės gimnazistų komandai, gruodžio 5 dieną sėkmingai atstovavusiai Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnaziją Kauno miesto ugdymo įstaigų mokinių konkurse, skirtame Pasaulinei AIDS dienai paminėti.
Visuomenės sveikatos specialistė L. Bakutienė.


  Paskaita „Ką aš žinau apie korupciją?“
Data 2018 12 14

Tarptautinės antikorupcijos dienos proga į gimnaziją pasikvietėme V. Kudirkos progimnazijos ir A. Puškino gimnazijos 8-kus kartu dalyvauti paskaitoje 8-10 klasių mokiniams „Ką aš žinau apie korupciją?“, kurią skaitė lektorė korupcijos prevencijos poskyrio viršininkė Daina Paštuolienė.


  KELIONĖS VEŽA! Arba kaip mes iškeliavome ieškoti Kalėdų dvasios
Data
2018 12 05

Lapkričio mėnesio paskutinę dieną, neatlaikęs lietuviškos darganos, mūsų gimnazijos 1-4 klasių jaunimas su savo ugdytojais (mokytojomis Gintare Bersėniene, Aušra Rajaskaite, Rasa Paškevičiene, Nida Brimiene ir Vilma Grigiene) iškeliavo Vokietijos kryptimi. Tikslas – ne tik rasti Kalėdų dvasią, bet ir kultūriškai praturtėti, mat ši edukacinė išvyka – tai susipažinimas su multikultūrinio miesto kalėdinėmis tradicijomis. Keliaudami aplankėme Kvedlinburgo miestą, kuris kiekvienam lietuviui žinomas dėl to, kad šio miesto metraščiuose

Plačiau


 

„Sportuojanti mergaitė - būsima olimpietė!"
Data 2018 12 05

SPORTUOJANTI MERGAITĖ – BŪSIMA OLIMPIETĖ 2018
Gimnazistės,drauge su mokytoja Irena Saikauskiene, dalyvavo mergaitiškose sporto varžybose - tradicinėje, 9-ojoje LMSA sporto šventėje " Sportuojanti mergaitė - būsima olimpietė!".


 

Projektas ,,Pažink valstybę”
Data 2018 12 05

Projekto ,,Pažink valstybę” vizito į Lietuvos Respublikos Kultūros ministeriją metu I a klasės gimnazistų komanda pristatė projektą ,,Kelias į mokyklą”.
Vizito metu aplankėmę kalėdiškai pasipuošusį Vilnių, apžiūrėjome keletą gimnazistus sudominusių istorinių objektų.
Projektą gimnazijoje vykdo istorijos mokytojas metodininkas Sigitas Nefas, koordinuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Audronė Baronienė

 


 

Viktorina - protmūšis „AIDS: geriau žinoti 18“
Data 2018 12 05

Viktorina - protmūšis „AIDS: geriau žinoti 18“
Pasaulinės AIDS dienos proga gruodžio 3 dieną pakvietėme gimnazijos I klasių mokinių komandas prisijungti prie kitų 560 šalies organizacijų, norinčių varžytis protų mūšyje. Kasmet Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras sujungia ugdymo įstaigas, aukštąsias mokyklas, visuomenines organizacijas ir kitas bendruomenes bendram tikslui - dalyvauti viktorinoje - protmūšyje - „AIDS: geriau žinoti“.
Visos devintokų komandos buvo labai aktyvios ir šaunios. Daugiausiai teisingų atsakymų pavyko surinkti I c gimnazijos klasės komandai. Ir laimėtojai, ir visi dalyviai buvo apdovanoti Visuomenės sveikatos biuro dovanėlėmis. Ačiū mokytojai J. Sabaitienei už pagalbą organizuojant prevencinį renginį.
Visuomenės sveikatos specialistė L. Bakutienė


  Kelionė į Vokietiją  
Data
2018 12 04

Kelionės praturtina gyvenimą! Mūsų gimnazistai aplankė Kalėdų pasaką Kvedlinburge, Vernigerodėje, Goslare ir Berlyne. Laimingi ir pilni įspūdžių grįžta į Lietuvą.


  „Bedraamžių švietėjų” programos  
Data
2018 12 04

Nacionalinio Socialinio Integracijos instituto parengti bendraamžių švietėjai skleidžia žinias savo mokykloje!
Užsiėmimus apie propagandą ir jos technikas, stereotipus, tapatybę, žiniasklaidą gimnazistams veda „Bedraamžių švietėjų” programos atstovė III a klasės gimnazistė Kristina Užgalytė.

 


  Metodinė - praktinė konferencija „Paveiki mokymosi pagalba - kiekvieno mokinio sėkmė. Kaip mums sekasi? Sėkmės ir problemos“

2018 metų lapkričio 29 d. vyko gimnazijos mokytojų metodinė - praktinė konferencija „Paveiki mokymosi pagalba - kiekvieno mokinio sėkmė. Kaip mums sekasi? Sėkmės ir problemos“.
Organizavo direktorė Nijolė Šimkevičienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdumui Daiva Ivanovienė.


 

 

Sveikiname 3a klasės mokinę Kristiną Užgalytę 
Data
2018 12 04

III a klasės mokinei Kristinai Užgalytei įteikta Kauno miesto mero Visvaldo Matijošaičio padėka už puikius pasiekimus 2017-2018 m.m. ir Kauno miesto garsinimą šalyje ir pasaulyje.


  Netradicinė anglų kalbos pamoka ,,Nereikia bijoti svetimų kultūrų"
Data
2018 12 04

2018 m. lapkričio 30 d. Kauno Petrašiūnų, Simono Daukanto, Vinco Kudirkos progimnazijų 8 klasių mokiniai su savo mokytojoms dalyvavo netradicinėje anglų kalbos pamokoje ,,Nereikia bijoti svetimų kultūrų" (Cultural differences), kurią vedė gimnazijos mokytojos Daiva Brukienė ir Dalia Dambrauskaitė. Mokiniai puikiai atliko įvairias užduotis ir susipažino su gimnazija.


  Sveikos gyvensenos ugdymo projektas „Sveikatos oazė“
Data
2018 12 04


„Sveikatos gido“ būrelio moksleiviai spalio mėn. aktyviai prisijungė prie A. Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos inicijuotos akcijos „Švarios rankos - sveikas vaikas“. Organizatoriai dėkoja gimnazistams už aktyvų dalyvavimą.

Visuomenės sveikatos specialistė L. Bakutienė


 

Forumas „Mokausi. Tiriu. Atrandu“
Data
2018 12 04


Lapkričio 28 d. gimnazijos IIId klasės mokinė Ugnė Škalaberdaitė Kauno miesto ugdymo įstaigų mokinių tiriamųjų darbų forume, vykusiame A. Žikevičiaus saugaus vaiko mokykloje, pristatė savo parengtą pranešimą - tyrimą „Rankų higienos reikšmė infekcinių ligų plitimui“.
Darbo vadovė - visuomenės sveikatos specialistė L. Bakutienė.


  Ekskursija po Kauno valstybinę filharmoniją
Data
2018 12 04

2018 m. lapkričio 23 d. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos II c klasės mokiniai su auklėtoja Vilma Grigiene lankėsi Kauno valstybinėje filharmonijoje. Ekskursiją vedusi rinkodaros specialistė Daina Juraitienė supažindino mokinius su filharmonijos pastato istorija, Art Deco stiliaus interjeru, aprodė koncertų ir repeticijų sales, papasakojo apie jose vykstančius renginius, po Kauno centrą pasižvalgyta iš septintame pastato aukšte esančio kupolo.


  LITEXPO respublikinėje parodoje ,,Mokykla be sienų”
Data 2018 12 04

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos gamtos mokslų mokytojos Jūratė Sabaitiebė, Birutė Putnienė, Raimonda Janickienė ir Danutė Vilkauskienė, 2018-11-23 LITEXPO respublikinėje parodoje ,,Mokykla be sienų” pristatė stendą tema „Individualios mokinio pažangos skatinimas ir vertinimas netradicinėse gamtos mokslų pamokose”.
Stendo grafinį dizainą kūrė Gražina Šutienė.


  Kviečiame dovanoti laukiamiausių knygų savo gimnazijos bibliotekai!
Data
2018 12 04

Jau aštuntą kartą akcija „Knygų Kalėdos“ skleidžia žinią – dalinkimės skaitymo šviesa, dovanokime knygų savo bibliotekai ir prisidėkime prie skaitytojų svajonių išsipildymo.
Apsidairykite – galbūt Jūsų namų lentynose esančios knygos yra laukiamos ir reikalingos jūsų draugams. Turimą arba naujai nupirktą knygą galite atnešti į savo gimnazijos biblioteką arba palikti knygyne užrašius, kam ji dovanojama.
Padovanoję net ir vieną knygą iš pateikto sąrašo, galite padėti stiprinti skaitymo įgūdžius, kelti skaitymo kultūrą, gausinti skaitytojų gretas.
Labiausiai laukiamų knygų sąrašą rasite apsilankę svetainėje knygukaledos.lt

Akcija vyks iki sausio 6 dienos.


  Užsienio (rusų) kalbos konkursas ,,Myliu Lietuvą"
Data 2018 12 04

I a klasės mokiniai Milana Bubnytė, Dovilė Pilipavičiūtė ir Regimantas Bigenis dalyvavo Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 8-9 klasių mokinių užsienio (rusų) kalbos konkurse ,,Myliu Lietuvą", kuris vyko 2018 m. lapkričio 22 d. Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazijoje ir užėmė II vietą. Komandą paruošė Nida Brimienė.


 

Mokinių proto mūšis „Sumani šeima“
Data
2018 12 04

2018 m. lapkričio 21d. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje vyko Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 8 – 9 klasių mokinių proto mūšis „Sumani šeima“, skirtas tolerancijos dienai, kurį organizavo mokytojos R. Paškevičienė, R. Pranevičienė ir E. Tarkauskienė.
Gerų emocijų kupiname renginyje dalyvavo 9 komandos, iš kurių keturios atvyko iš Kauno V. Kudirkos progimnazijos. Prie besivaržančių mokinių prisijungė ir rinktinė tėvų komanda. Mokiniai sėkmingai įveikė užduotis iš etikos, geografijos istorijos ir kt. sričių, kurias vienijo tolerancijos tema.


  Lietuvių kalbos ir literatūros viktorina „KARTOJIMAS - MOKSLŲ MOTINA“
Data
2018 12 03

Lapkričio 15 dieną Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje vyko ketvirtų gimnazijos klasių mokinių lietuvių kalbos ir literatūros viktorina, KARTOJIMAS - MOKSLŲ MOTINA, kurią organizavo mokytojos Gintarė Bersėnienė ir Vilma Grigienė. Gerų emocijų ir azarto kupiname renginyje dalyvavo 7 abiturientų komandos, kurios atlikdamos užduotis pademonstravo literatūros žinias, sumanumą ir išradingumą.


 

ATVIRŲ DURŲ DIENA LSMU
Data 2018 12 03

Lapkričio 16 d. Lietuvos Sveikatos mokslų universitetas visus besidominčius pakvietė į atvirų durų dieną. Taigi, į Kauno Klinikas vykome jungtinė mūsų gimnazijos antrųjų, trečiųjų ir ketvirtųjų klasių mokinių grupė. Mokiniai buvo supažindinti su priėmimo į LSMU sąlygomis, studijų programomis, laboratorijomis. Studentai medikai papasakojo apie studentišką gyvenimą, atsakė į klausimus, o pabaigai linksmai pamokė, kaip reikia gaivinti žmogų. Patarimas: jeigu tektų gaivinti žmogų, dainuokite „Ant kalno mūrai...“ – tobulas gaivinimo ritmas. Taigi, kviečiame susipažinti su žmogaus gaivinimo pradžiamoksliu. Nežinai, kada gali prireikti...
Biologijos mokytoja Laima Lapinskaitė


  Paskaita „Ko verta donorystės dovana“
Data
2018 12 03

Gimnazijoje vyko paskaita „Ko verta donorystės dovana“, kurią skaitė Nacionalinio transplantacijos biuro prie SAM Komunikacijos skyriaus vyr. specialistė – lektorė Renata Bruzgienė iš Vilniaus.
Viešnia paaiškino, kad Nacionalinio transplantacijos biuro paskirtis – organizuoti, koordinuoti, kontroliuoti ir analizuoti donorų ruošimą, audinių ir organų paėmimą, pervežimą ir paskirstymą, recipientų parinkimą, audinių bankų veiklą, tvarkyti žmogaus audinių ir organų donorų bei recipientų registrą, propaguoti donorystę. Lektorė paminėjo, jog būtinybė atlikti organų transplantaciją iškyla, kai kiti gydymo metodai ir būdai tampa nebeefektyvūs – tada gydytojų konsiliumas priima sprendimą, kad pacientui būtinas donorinis organas ar audinys. Pasak lektorės, donorystė – tai žmogaus audinių, ląstelių ir (ar) organų, skirtų transplantuoti kitam žmogui, savanoriškas ir neatlygintinas dovanojimas.
Ši paskaita privertė mokinius susimąstyti, nes laukiančiųjų vietoje gali atsidurti bet kuris iš jų. Paskaita buvo informatyvi ir labai naudinga.
Daugiau informacijos apie donorystę galite rasti: http://www.transplantacija.lt//


  „Patirtis SAVANORYSTĖJE“
Data 2018 12 03

Estė savanorė Talvike Mandla gimnazistams pasakojo savo patirtį SAVANORYSTĖJE. Supažindino mokinius su savanorystės galimybėmis ir nauda. Netradicinę pamoką organizavo etikos mokytoja Egidija Tarkauskienė.


  Renginys „Matuokis profesiją"
Data 2018 12 03

Lapkričio 16 d. mūsų gimnazijos istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytojas ekspertas Domas Boguševičius Lietuvos moksleiviams, susirinkusiems į VDU renginį „Matuokis profesiją", pasakojo apie savo ir kitų mokytojų darbą, lūkesčius, siejamus su mokytojų rengimu ir praktika, dalykines ir pedagogikos studijas.


  Fizikos pamoka K.Vasiliausko muziejuje
Data 2018 11 16

Lapkričio 13d. 1a kl. mokiniai fizikos pamokos metu dalyvavo edukacinėje išvykoje į prof. K. Vasiliausko muziejų.
Susipažino su prof. K. Vasiliausko veikla, inžinierius pademonstravo, kaip nustatomas medžiagų atsparumas.
Fizikos mokytoja B. Putnienė.

Foto


 

Valandėlė sveikatos stiprinimui
Data 2018 11 16

Lapkričio 5-12 dienomis pirmųjų gimnazijos klasių mokiniai klasės valandėlių metu susitiko su visuomenės sveikatos specialiste ir diskutavo apie psichoaktyvių medžiagų vartojimo pavojus ir grėsmes. Tabako, alkoholio ir kitų psichiką veikiančių medžiagų poveikis jaunam organizmui ypač žalingas - tai patvirtina moksliniai tyrimai ir negailestinga nelaimingų atsitikimų statistika. Susitikimų metu naudota metodinė priemonė - akiniai „Neblaivus ir pavojingas", kuriuos užsidėjus patiriamas vaizdo iškraipymas, suvokimo praradimas, kontrolės trūkumas, kas ir atsitinka pvz. vairuotojams, pavartojusiems alkoholio.
Visiems devintokams taip pat pristatyta rugsėjo mėnesio apklausos apie jų mitybos įpročius analizė, aptartos dažniausios mokinių mitybos klaidos, pateiktos rekomendacijos.
Visuomenės sveikatos specialistė L. Bakutienė


  Ramutė Žemaitienė - dviejų mokymo priemonių autorė
Data 2018 11 14

Oxford University Press India išleido dvi mokymo priemones, kurių viena iš autorių yra mūsų gimnazijos anglų kalbos mokytoja ekspertė Ramutė Žemaitienė.


 

Seminaras „Psichotropinių medžiagų vartojimo prevencija“
Data 2018 11 14

Lapkričio 5 dieną susirinkusius po atostogų II gimnazijos klasių mokinius pakvietėme į Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro inicijuotą seminarą apie priklausomybių prevenciją. Lektorius Artūras Šiukšta įdomiai ir išradingai paaiškino apie pavojus ir grėsmes, kurie tyko jaunų žmonių, neapdairiai susižavinčių tabako, alkoholio ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo pasiūla.

Visuomenės sveikatos specialistė L. Bakutienė


 

Programa „Jaunojo kolegos savaitė“
Data 2018 11 14

Spalio 26 dieną, penktadienį, IV a klasė su auklėtoja Vida Meškauskaite apsilankė Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje, Lietuvos Junior Achievement organizuojamoje programoje – „Jaunojo kolegos savaitė“. Mus labai šiltai priėmė atstovybės darbuotoja Eglė ir papasakojo apie Europą iš jaunimo perspektyvos - Erasmus +, DiscoverEU, apie galimybes studijuoti bet kokiame Europos universitete būnant Europos Sąjungos nariu. Po to sekė Arnoldo Pranckevičiaus diskusija su mumis. Diskutavome apie Europos Sąjungos svarbą Lietuvai ir kitoms mažoms šalims. Kalbėjome apie populizmo ir totalitarizmo žalą (Brexitas, įvykiai Lenkijoje ir Vengrijoje, taip pat paliestos Rusija ir Turkija), todėl sutarėme, kad visuomenės pasyvumas yra labai ydingas, nes jis leidžia tokioms galioms ir žmonėms, siekiantiems blogų tikslų nevaržomiems įsigalėti valdžioje. Džiaugiamės praleidę penktadienį turiningai!

Foto


 

Pakaita - praktikumas anglų kalba „Derybos ir komunikacija"
Data 2018 11 14

Mūsų gimnazistai su anglų kalbos mokytoja Ramute Žemaitiene dalyvavo paskaitoje-praktikume anglų kalba apie derybas ir komunikaciją. Džiaugiuosiu, kad mūsų gimnazistai paliko Universitetui didžiulį įspūdį, o aktyviausi buvo Domantas Kukšta, Gabrielius Dubosas, Karolis Jauneika ir Domantė Buinevičiūtė. Taip pat aktyviai dalyvavo Pijus Kulikauskas, Karolis Imša, Mantas Lisauskas, Julius Leonavičius, Jonas Plačiakis, Adriana Poškutė bei Paulius Šinkūnas.


 

Projektas ,,Pažink valstybę"
Data 2018 11 14

Lapkričio 9 d. I a klasės gimnazistų komanda su istorijos mokytoju Sigitu Nefu dalyvavo Ugdymo plėtotės centro drauge su Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos Valstybės pažinimo centru ir Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos projekto „Pažink valstybę“ išvykoje į Kauno Centro seniūniją.
Projekto tikslas – supažindinti mokinius su įvairiomis Lietuvos viešojo gyvenimo sritimis, aptarti aktualias nacionalines ir regionines problemas, apsvarstyti jų sprendimo būdus.
Gimnazijos projekto koordinatorė Audronė Baronienė.

Foto


  Spektaklis ,,Romeo ir Džuljeta“
Data 2018 11 14

Lapkričio 7 d. mokytojos D. Brukienė, D. Dambrauskaitė ir E. Baltuškienė organizavo anglų kalbos integruotą pamoką ne pamokos forma „Mokomės teatre“ , kur su II klasių mokiniais stebėjo spektaklį ,,Romeo ir Džuljeta“ anglų kalba Girstučio kultūros centre.

 


 

,,Ekskursija tarp kultūrų"
Data 2018 11 14


#EKSKURSAS pakvietė kauniečius įdomiai praleisti paskutinius rudens savaitgalius ir tapti atidesniais savo gyvenamojoje aplinkoje bei apsilankyti ,,Ekskursijoje tarp kultūrų" kurios metu susipažino su Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos istorija.
Svečius priėmė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Raimonda Kersnauskienė.

Plačiau


 

Mokytojos V.Meškauskaitės išleista mokymo priemonė

Data 2018 11 14

 

,,Kad nereikėtų klaidžioti beprasmiškai, nutarėme Jums pagelbėti išleisdamos knygelę, į kurią sudėjome visą pagrindinės mokyklos matematikos kursą“, – rašo ką tik išleistos mokymo priemonės  ,,Pagrindinės mokyklos matematikos kurso kartojimo medžiaga“ bendraautorė, mūsų gimnazijos matematikos mokytoja ekspertė Vida Meškauskaitė.

Džiaugiamės mokytojos Vidos kūrybiškumu, kuri yra išleidusi jau ne vieną mokymo priemonę įvairių klasių mokiniams ir mokytojams.

Šį leidinį ką tik įsigijo ir mūsų gimnazijos biblioteka.

 


 

Paskaita ,,LIETUVOS ISTORIJOS VADOVĖLIS: NUO KLASIKINIO IKI POST MODERNAUS“

Data 2018 11 14

 

Bendradarbiaujant su VDU Istorijos katedra,  lapkričio 7 d. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos bibliotekoje vyko paskaita ,,LIETUVOS ISTORIJOS VADOVĖLIS: NUO KLASIKINIO IKI POST MODERNAUS“ istorijos bakalauro studijų  ketvirto kurso studentams. Jie susipažino su mokyklinių vadovėlių paroda ir vėliau diskutavo šia tema.

Paskaitą vedė Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos istorijos mokytojas ekspertas, VDU Istorijos katedros dėstytojas  Domas Boguševičius.

Studentus  pasveikino  ir su jais  bendravo gimnazijos direktorė Nijolė Šimkevičienė bei direktorės pavaduotoja ugdymui Daiva Ivanovienė.

Tai buvo netradicinis renginys, vykęs jaukioje aplinkoje.

Foto


  Paroda - plakatų ciklas, skirtas OLWEUS patyčių prevencijos programos įgyvendinimui gimnazijoje
Data 2018 11 14

Nuo 2018 metų rugsėjo 1 dienos mūsų gimnazija dalyvauja OLWEUS patyčių prevencijos programoje. Ši programa sukurta Norvegijoje, jos autorius – Bergeno universiteto profesorius Dan Olweus, daugiau kaip 30 metų nagrinėjantis patyčių, smurto ir priekabiavimo temas. Programos įvertinimai rodo, kad per vienerius metus pogramoje dalyvaujančiose mokyklose Norvegijoje patyčių mastas sumažėjo 30-70%; pagerėjo tvarka klasėse ir išryškėjo pozityvios nuostatos mokyklos atžvilgiu.

Plačiau


  Sveikiname laureatę
Data 2018 11 14

Kauno pedagogų kvalifikacijos centre vykusio tapybos, fotografijos, žemės meno, skulptūros projekto – plenero parodos „Pajausk rudenį Kauno senamiestyje – nuo tilto iki tilto“ nominacijoje už fotografinės minties išraišką laureate tapo Greta Beinoraitė. Mokytoja Loreta Klimavičienė.


 

Dainuodami mokomės vokiečių kalbos: Dainuok kartu! Šok kartu! Dalyvauk kartu!
Data
2018 10 30
Koncertų turas po Lietuvą su Martina Schwarz projekto „Vokiečių kalba su Hans Hase priešmokyklinėse grupėse/pirmose klasėse“ dalyviams. Interaktyvių koncertų metu Martina Schwarz išjudina jaunąją publiką ir įtraukiai į savo artistiškus pasirodymus, kad dainuodami vaikai patirtų kuo daugiau gerų emocijų ir taip žaismingai bei nejučia mokytųsi vokiečių kalbos. Atlikėjos parašytos dainos bei idėjos motyvuotam užsienio kalbos mokymui sėkmingai sklinda po visą Europą ir jau spėjo įsitvirtinti daugybėje mokymo įstaigų. Parengtoje koncertų programoje atsispindi ne tik ugdymo plane numatytos temos (metų laikų ratas, gyvūnai, žmogaus kūnas ir pan.), bet ir supažindinama su Vokietijos kultūra. Energingas žvėrių tango, kūno dalių regis, nepamirštamas susitikimas futbolo aikštelėje, ledų smaguriavimas kavinėje, kelionės po įvairias šalias – visa tai dainų autorė kvies apdainuoti vokiečių kalba ir palydėti judesiais, skambant nuostabioms, neišskiriamo jos pasirodymų palydovo – akordeono – melodijoms. Martina Schwarz gimusi Kelne, Vokietijoje, yra diplomuota pedagogė. Šiuo metu gyvena ir dirba kaip laisvai samdoma menininkė, dainų autorė ir muzikantė Londone. Jos ilgametė patirtis pradinio ugdymo srityje padėjo jai įsitikinti bei pagrįstai teigti, kad muzika yra „puikiausi ratai užsienio kalbų žinių bagažo gabenimui“... Tai įrodo ir didelė jos dainų bei kompaktinių plokštelių, išleistų bendradarbiaujant su Goethe´s institutu Londone, paklausa.


 

DALYVAVOME KONFERENCIJOJE
Data 2018 10 30

Spalio 25 d. vyko Kauno miesto ugdymo įstaigų konferencijoje „Sveika gyvensena šiandien – galimybės ir perspektyvos“. Konferencijoje mūsų gimnazijos 2 A klasės moksleiviai Goda ir Ernas pristatė tiriamąjį darbą „Bičių pikio poveikis pelėsinių grybų vystymuisi“ (vadovė biologijos mokytoja Laima Lapinskaitė). Tyrime moksleiviai nustatė, kad bičių pikis puikiai stabdo pelėsinių grybų vystymąsi duonoje, todėl jo galima įdėti kepant duoną. Tuomet galima būtų atsisakyti konservantų, kurie kenkia žmogaus sveikatai.


  Mokinių Tarybos projektas - vienos dienos stovykla „Komunikacija ir komandinis darbas – sėkmingo bendravimo ženklas“
Data
2018 10 30

Mokinių Tarybos projekte „Komunikacija ir komandinis darbas – sėkmingo bendravimo ženklas“ vyko ir smagios ,,krikštynos", ir komandinio darbo užsiėmimai, ir pirmininko bei lyderių rinkimai, ir metų veiklos planavimas...daug darbo ir truputis smagumo. Mokinių taryba išsirinko savo lyderius:
Pirmininkas - Jurgis Leonavičius (III a)
Pavaduotoja - Kristina Užgalytė (III a)
Sekretorius - Aridas Černeckis (II a)
Gimnazijos MT ir su nauja energija atstovauja mokinių interesus gimnazijos bendruomenėje. Padeda mokiniams spręsti jų problemas. Inicijuoja bei organizuoja gimnazijos kultūrinius renginius, talkas gimnazijos bei visuomenės labui. MT koordinuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Audronė Baronienė.

Plačiau


 

Filmų festivalis „Jūs Mūsų širdyse"
Data
2018 10 30


Spalio mėnesį gimnazijos mokiniai ir mokytojai dalyvavo filmų festivalyje apie partizanus ir tremtinius JŪS MŪSŲ ŠIRDYSE.
Festivalio kūrybinės grupės bei atskirų autorių sukurtos vaizdo juostos buvo rodomos Lietuvos švietimo istorijos muziejuje ir Kauno pedagogų kvalifikacijos centre. Mokiniai ir mokytojai susipažino su filmuose įamžintomis autentiškomis Lietuvos partizanų ir tremtinių istorijomis.
Filmus pristatė festivalio kūrybinės grupės narys Antanas Zinkevičius.


 

Tiesioginė ,,Mokytojo TV“ transliacija gimnazijos bibliotekoje
Data 2018 10 30

Š. m. spalio 26 d. (penktadienį) 10.00–10.45 val. gimnazijos bibliotekininkės pakvietė mokytojus ir gimnazistus dalyvauti „Mokytojo TV“ tiesioginėje vaizdo transliacijoje ir stebėti „Jaunimo linijos“ tarnybos išleistos knygos „Draugo laiškai“ pristatymą. Laidos vedėjos taip pat pakvietė mokyklų bendruomenes aktyviai dalyvauti Knygų Kalėdų“ 2018 akcijoje ir padovanoti mokyklų bibliotekoms naujausių knygų.

Plačiau

 


  Sveika gyvensena šiandien - galimybės ir perspektyvos
Data 2018 10 30

Spalio 25 d. gausus būrys Kauno miesto 3-12 klasių moksleivių susirinko į kasmetinį renginį - sveikos gyvensenos konferenciją, kuri vyko Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykloje. Savo parengtą pranešimą apie sveiką mitybą konferencijoje pristatė ir mūsų gimnazijos IIIc klasės mokinės Miglė Jaraitė ir Kamilė Grigaitė. Buvo šaunu dalintis patirtimi, žiniomis ir pasisemti šaunių minčių ir idėjų iš bendraminčių apie sveikatos saugojimą ir stiprinimą.
L. Bakutienė, "Sveikatos gido" būrelio vadovė.


  eTwinning projektas
Data 2018 10 30

Mūsų gimnazija apdovanota Europos Kokybės ženkleliu už puikią eTwinning projekto „Textile fibres: chemistry, tradition and fashion" veiklą.
Tai reiškia, kad mūsų mokinių ir mokyklos veikla buvo pripažinta aukščiausiame europiniame lygmenyje.
Mūsų projektas bus eksponuojamas specialiame Europos portalo puslapyje adresu www.etwinning.net.

 


  Išvyka į lazerinę šaudyklą
Data 2018 10 30

Kūno kultūros modulio ,,Krašto gynyba“ mokiniai vyko į Ruklos automatinę šaudyklą. Naudodami automatinį šautuvą G-36, pritaikytą šaudyti lazerinėje šaudykloje, išbandė rankos taiklumą. Netradicinę pamoką vedė mokytojas Gintautas Matusevičius.

Foto


 

„Lietuviškiausios verslo idėjos“ nominacija
Data 2018 10 30

Saulės gimnazijoje vykusiame Verslo idėjų pristatymo konkurse mūsų gimnazistų komanda LITERATŪRINĖ KELIONĖ laimėjo „Lietuviškiausios verslo idėjos“ nominaciją, kurią skyrė Vilniaus Universitetas.
Puikus startas! Linkime komandai gero finišo.

 


  Gamtos mokslų projektas „Aš ir Visata. Stebiu. Bandau. Mokausi“
Data 2018 10 30

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno III-IV gimnazijos mokiniai dalyvavo gamtos mokslų projekte „Aš ir Visata. Stebiu. Bandau. Mokausi“ Varšuvoje Koperniko muziejuje bei Balstogėje. Netradicinę edukacinę veiklą organizavo gamtos mokslų mokytojos Jūratė Sabaitienė, Raimonda Janickienė ir Danutė Vilkauskienė.
Akimirkos iš įdomios kelionės.

Foto


  GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA REGIONINĖJE KONFERENCIJOJE
Data 2018 10 30

Utenos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyrius ir Utenos švietimo centras organizavo konferenciją „MOKYMOSI SĖKMĖS RAKTAS – KIEKVIENO MOKINIO PAŽANGA“.
Konferencijos programa (pdf)
Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojame projekte Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-01-0005 dalyvaujančių gimnazijų – Utenos „Saulės“ gimnazijos bei Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos – vadovės pristatė projekto ,,Inovatyvi matematika – kiekvieno mokinio sėkmė“ skaitė pranešimus „Pagalba mokiniui per projektines veiklas“ (Utenos „Saulės“ gimnazija), „Mokinių reflektyvumo stiprinimas mokymosi pagalbos ir mokinio pažangos sintezėje“ (Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija), pristatė projekto veiklų praktinės naudos mokiniams ir mokytojams iliustracijas.
 


  TREČIASIS PROJEKTO ,,INOVATYVI MATEMATIKA – KIEKVIENO MOKINIO SĖKMĖ“ MOKYMŲ ETAPAS
Data 2018 10 29

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje vyko Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-01-0005 ,,Inovatyvi matematika – kiekvieno mokinio sėkmė“ mokymai „Pokyčių klasėje prisijaukinimas ir valdymas“. Mokymus vedė lektorius Vygandas Kornejevas. Mokymuose dalyvavo visų gimnazijų partnerių įvairių dalykų mokytojai.

Plačiau


  Karjeros forumas „Ö kaip vokiškai?“
Data 2018 10 17

Karjeros forume „Ö kaip vokiškai?“ diskusijose gimnazistai sužinojo vokiečių kalbos privalumus studijuojant ir dirbant šia kalba.
Diskusijų dalyviai pasakojo savo asmeninius patyrimus ir naudą vokiečių kalbos studijose ir karjeros srityse.
Šia iniciatyva siekiama pabrėžti vokiečių kalbos vaidmenį Lietuvos švietimo ir kultūros įstaigose, versle ir kitose gyvenimo srityse.

Foto


 

Baltijos šalių vokiečių kalbos mokytojų ir dėstytojų konferencija „Mokytojo asmenybės vaidmuo“
Data 2018 10 17

Lietuvos vokiečių kalbos mokytojų asociacijos kvietimu vokiečių kalbos mokytoja Birutė Pukelienė ir istorijos mokytoja Aušra Rajaskaitė dalyvavo Baltijos šalių vokiečių kalbos mokytojų ir dėstytojų konferencijoje ,,Mokytojo asmenybės vaidmuo“ („Rolle der Lehrerpersonlichkeit“) Liubeke (Vokietija).
https://www.hl-live.de/aktuell/text.php?id=125527

Foto


 

„Jaunųjų Kauno ambasadorių programos“ tarptautinių mainų Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos projektas „Istorinė atmintis – kelias į bendrystę“
Data
2018 10 17

Nuo 1996 m. Kaunas palaiko draugiškus ryšius su Myslibužo miestu. Ketinimų protokolas tarp miestų pasirašytas 2012 m. Miestai sutarė bendradarbiauti tokiose srityse kaip švietimas, kultūra, sportas bei turizmas.
Projektas ,,Istorinė atmintis – kelias į bendrystę“, skirtas Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per Atlantą 85-mečiui paminėti.
Šis projektas suartins Lietuvos ir Lenkijos valstybes, Kauno ir Myslibužo miestus, bendravardžių mokyklų bendruomenes.

Plačiau


  Mano pasirinkimas, ateitį renkuosi pats
Data
2018 10 17

Spalio 10 d. etikos mokytoja Egidija Tarkauskienė ir psichologė Rita Venslovaitienė vedė integruotą etikos, psichologijos ir ugdymo karjerai pamoką „Mano pasirinkimas, ateitį renkuosi pats“. Pamokoje vyko dvyliktokų diskusija su Kalba.lt ugdymo karjerai projektų vadove apie pastangas, norus, susidomėjimą : „Kodėl planuoti karjerą svarbu ir būtina?“
 


  Mūsų gimnazija dalyvauja Samsung projekte ,,Mokykla ateičiai”
Data
2018 10 17

Gimnazijos komandą sudaro:
direktorė Nijolė Šimkevičienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Gintarė Bersėnienė, chemijos mokytoja Snieguolė Revuckaitė, matematikos ir informacinių technologijų mokytojas Giedrius Vaitekėnas.
Džaugiamės šaunia komanda. Daugiau apie projektą skaitykite portalo „Kas vyksta Kaune" straipsnyje ,,Mokytojai siekia skaitmeninių pokyčių - juos pradės 12 mokyklų".
https://kaunas.kasvyksta.lt/2018/10/09/mokslas-ir-it/mokytojai-siekia-skaitmeniniu-pokyciu-juos-prades-12-mokyklu/


  Iškilminga DofE ženklelių įteikimo ceremonija
Data 2018 10 17


Iškilminga DofE aukso ir sidabro ženklelių įteikimo ceremonija įvyko! Didžiuojamės ir džiaugiamės, kad ceremonijoje dalyvavo ir apdovanojimus įteikė Jungtinės Karalystės Princas Edvardas ir Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė
Ceremonijoje dalyvavo mūsų gimnazijos atstovai: direktoriaus pavaduotoja Daiva Ivanovienė, DofE vadovė Daiva Jasiulionienė, Dofae žygių vadovas Regimantas Jagentavičius ir gimnazistas Modestas Š
ulcas.
 


  Spalio 10-oji – Pasaulinė psichikos sveikatos diena
Data 2018 10 17

Gimnazijos psichologė Rita Venslovaitienė ir II c klasės mergaičių grupė spalio 10-ąją dieną gimnazijoje inicijavo akciją „Laiminga ir sveika asmenybė“, skirtą Pasaulinei psichikos sveikatos dienai paminėti. Akcijos metu mokyklos bendruomenei buvo dalinamos emblemos-šypsenėlės, kiekvienam, gavusiam šypsenėlę, palinkėta gražios dienos, geros nuotaikos, pozityvių emocijų. Taip pat parengtas stendas apie Pasaulinę psichikos sveikatos dieną su patarimais, kaip jaustis laimingu ir sveiku, kuris gimnaziją puoš visą spalio mėnesį. Psichikos sveikatos diena – tai dar vienas priminimas, kad labai svarbu jaustis gerai ne tik fiziškai, bet ir emociškai: patirti džiugių emocijų, dalintis savo išgyvenimais, ir laiku atsigręžti į tuos, kuriems reikia mūsų pagalbos.
Psichologė Rita Venslovaitienė


  1978 metų baigimo laida
Data
2018 10 17

Besišypsantys ir klegantys absolventai susirinko savo buvusioje klasėje - 313 kabinete. Trumpa ekskursija gimnazijos muziejuje, savo mokyklos erdvėse, peržiūrėtos sustabdytų mokyklinio gyvenimo akimirkų nuotraukos gimnazijos muziejuje nubraukė metų šleifą, sugrąžindama visus į 1978 metus...
Nuoširdžiai laukiame jūsų, mūsų mielieji absolventai, grįžtant į savo antruosius namus-gimtąją mokyklą...
Po 40 metų gimnazijoje alumni sutiko direktoriaus pavaduotoja ugdymui Audronė Baronienė, kuri su džiaugsmu leidosi kartu į prisiminimų kelionę po gimnazijos erdves. Smalsiai sugužėjo svečiai į mokytojų kambarį į kurį negalėdavo užeiti, tai buvo draudžiame. Užsukume į buvusį direktoriaus kabinetą, kur pasakojo su šypsena buvę ,,neklaužados” apie savo ,,nuodėmes” ir direktoriaus auklėjimą.
Gimnazijos muziejininkė Jūra Sakalauskienė šiltai dalinosi savo prisiminimais apie bendrus mokytojus, rodė jų laidos nuotraukų albumą.

Foto


  Gimnazijos ir UAB FESTO bendras projektas
Data 2018 10 17

Gimnazijoje vykdomas Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos ir UAB FESTO bendras projektas „UGDYMAS KARJERAI: KAIP ATSAKINGAI IR SĖKMINGAI VEIKTI SPARČIAI KINTANČIAME PASAULYJE. ŽINGSNIS Į ATEITĮ“.
Projektas pristatytas gimnazistams kviečiant dalyvauti projekto veiklose, kurių metu gimnazistai ugdysis įgūdžius derinti verslo, technologinius, meninius, socialinius gebėjimus, ugdant kritinį mąstymą, praktinės ir kūrybinės veiklos gebėjimus ir įgūdžius, kryptingai tobulins praktinius bendravimo užsienio kalba (vokiečių, anglų) įgūdžius bei stebėdami ir analizuodami ekonominę aplinką, pažins visuomenę valdančius procesus ir kultūrą.
Projekto koordinatorė gimnazijoje direktoriaus pavaduotoja ugdymui Audronė Baronienė.

Foto


  Tarptautinių vokiečių kalbos egzamino diplomų įteikimas
Data
2018 10 17

Vokiečių kalbai koordinatorius Lietuvoje Michael Brehm ir vokiečių kalbos mokytojas iš Vokietijos Thomas Lewandowski gimnazistams įteikė tarptautinio vokiečių kalbos egzamino diplomus (Das Deutsche Sprachdiplom II der Kultusministerkonferenz). Šie diplomai suteikia teisę studijuoti vokiškai kalbančiose šalyse, Vokietijoje, Austrijoje ir Šveicarijoje.

Foto


  Mokytojų dienos šventė
Data
2018 10 17

Spalio 5 d. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje buvo paminėta Mokytojų diena. Tai diena, kai mokiniai savo ugdytojams taria daug šiltų ir nuoširdžių žodžių: ,,Tai būtent Jūs čia, gimnazijoje , esate didžiausias mūsų turtas, neretai būtent Jūs čia esate didžiausi mūsų draugai, net gelbėtojai…” Taip kreipdamiesi į savo mokytojus kalbėjo Mokytojų dienos renginio vedėjai, gimnazijos vyriausieji – ketvirtaklasiai Domantė, Atėnė ir Matas. ,,Mokytojo - kieto riešutėlio” šventėje mokytojus džiugino ne tik raudonasis kilimas, kuriuo visi buvo pakviesti žengti, linksmas interviu, bet ir gėlių žiedai, ir gražūs žodžiai, ir šiltos melodijos, atliekamos įvairių klasių gimnazistų. Gera, kad sveikinimo žodį tarė ne tik gimnazijos direktorė Nijolė Šimkevičienė, bet savo kolegas pasveikino ir mieli jau nebedirbantys, bet vis dar aplankantys ir pernelyg nenutolstantys, mokytojai senjorai! Buvo gera paminėti bene reikalingiausios pasaulyje profesijos žmonių šventę, gera pabūti drauge.

Foto


  #BEACTIVE – žaisk kvadratą
Data 2018 10 17

Gimnazijoje vyko Europos sporto savaitė. I klasių gimnazistai žaidė kvadratą. Iniciatyvą „#BEACTIVE – žaisk kvadratą“ organizavo kūno kultūros mokytojai R.V.Jagentavičius, D.Jasiulionienė, R.Astrauskas, I. Saikauskienė.


  Daugiakalbis ,,Scrabble" turnyras
Data 2018 10 17

Rugsėjo 27d. VDU daugiafunkciniame mokslo ir studijų centre vyko daugiakalbis ,,Scrabble" turnyras, kuriame gimnaziją atstovavo IV a klasės mokiniai Alsu Saakjan, Matas Girdzijauskas ir Domantė Buinevičiūtė. Anglų kalbos mokytoja Daiva Brukienė.
Vokiečių kalbos etape mūsų komanda ,,D&G syndicate" buvo pirmi, deja bendrojoje įskaitoje likome ketvirti iš dvidešimt keturių dalyvavusių komandų.


  Netradicinė pamoka ,,Esu vertinga (s) ir reikalinga (s) žmonėms ir Dievui“
Data 2018 10 17

Gyvenime tenka nuolat įveikti kliūtis, bet dažnai neišdrįstame. Galėtume gyventi kitaip, jeigu tik sugebėtume patikėti, kad kiekvienas esame svarbus ir reikalingas žmonėms ir Dievui, – sako Šv. Kryžiaus (Karmelitų) parapijos klebonas kun. Valdas Paura ir pacituoja Popiežiaus Pranciškaus žodžius ,,Kristus Jėzus – mūsų viltis“.
Kunigas Valdas rugsėjo 25 d. viešėjo gimnazijoje ir savo įžvalgomis dalinosi su I a ir I b klasės mokiniais.
Tikybos mokytoja Alė Spiridonovienė ir etikos mokytoja Egidija Tarkauskienė


  #BEACTIVE – JUDĖK ŠOKIO RITMU
Data 2018 10 17

Gimnazistai smagiai dalyvavo projekte #BEACTIVE – JUDĖK ŠOKIO RITMU 2018, kurį gimnazijoje organizavo šokių mokytoja Silverija Gusaitė.
Šis projektas skirtas visiems, kurie nori gyventi aktyvų bei pilnavertį gyvenimą. Šių metų šūkis „DYDIS NESVARBU!

Foto


  Europos kalbų diena
Data 2018 10 17

Europos kalbų dienai skirtas protmūšis 314 kab. Rasa Pranevičienė, Rasa Paškevičienė, Nida Brimienė. II ir IV gimnazijos klasių mokiniai.

Foto

 


  Mokslo ir žinių šventė
Data
2018 10 11
Sulankstom vasarą kaip perskaitytą laišką,
Pasidedam ją į patirčių skrynelę
Ir grįžtame į naują pradžią-
Vėl prie rugsėjo MATEMATIKOS:
Pakelti savo meilę kvadratu,
Padaugint sėkmę iš dvipusio džiaugsmo,
O nesėkmę dalyti iš dviejų.
Vėl prie rudens GRAMATIKOS:
Prašys išasmenuoti būsimu laiku
Svarbiausią žodį ,,dirbti"
Ir mintį ves nuo įvardžio ,,aš" prie ,,kitas".
...O vasaros laiškuos -
Žolynų kuždesys svaigus, Viliojantis dar pasilikti!

Foto


  NSO laboratorija
Data 2018 10 11

VDU Botanikos sodo rūmuose veikia į moksleivius orientuota mokslinių tyrimų laboratorija. Nors trumpinys NSO gali asocijuotis ir su kitais pavadinimais, tačiau NSO laboratorijos pavadinimas kilęs iš lot. k. – Naturales Scientiae Omnibus („Gamtos mokslai visiems“). NSO laboratorijos simbolis – sraigė. Ji žaismingai padeda lankytojams ieškoti įvairių gamtos mokslų žinių – ne tik botanikos ir zoologijos, bet ir paleontologijos, chemijos, biochemijos, ląstelės biologijos, fizikos, biofizikos, aplinkotyros.
II d mokiniai su biologijos mokytoja Laima Lapinskaite svečiavosi VDU Botanikos sodo laboratorijoje, kur mokėsi išskirti DNR iš augalinių ląstelių.


 

Europos paveldo diena
Data 2018 10 11

Europos paveldo dienos proga gimnaziją aplankė ekskursija „Laikinosios sostinės pradžios mokyklos– modernėjančios Lietuvos ženklai“.
Šios ekskursijos metu buvo pristatos 4 mokyklos Naujamiestyje šalia Kauno senųjų kapinių, kurios tarpukariu buvo padalintos sklypais pagal gyventojų tikybą. Šiuose sklypuose ar netoliese buvo pastatytos ir švietimo įstaigos.

Foto


 

„Atminties kelias“
Data 2018 10 11

Minėdami Lietuvos žydų genocido aukų atminties dieną I klasių gimnazistai dalyvavo netradicinėje pamokoje – pilietinėje iniciatyvoje „Atminties kelias“. Šia iniciatyva siekiama aplankyti masines žydų žūties vietas, praeinant pėsčiomis kelią, kuriuo į mirtį buvo varomi nekalti žmonės. Tokių vietų Lietuvoje yra daugiau nei 200.
Gimnazistai rinkosi prie paminklo gimnazijos kieme, skirto įamžinti Lietūkio garažo žudynių tragediją. Žydų žūties vietoje gimnazistai išdėliojo iš akmenėlių Kauno pavadinimą žydų rašmenimis, tuo pagerbdami visus Kauno žuvusiuosius.
Istorijos mokytojas Sigitas Nefas gimnazistams pasakojo apie tragišką Lietuvos piliečių – žydų naikinimą, priminė Lietūkio garažo siaubingas įvykio aplinkybes ir istorinius faktus atskleisdamas šių įvykių minėjimų svarbą šiandieniam žmogui.

Foto


  Lietuvos-Lenkijos jaunimo mainų projektas „Adomas Mickevičius – dviejų tautų poetas: jo pėdomis po Kauną ir Vilnių“
Data
2018 10 11

Mūsų gimnazija dalyvavo Lietuvos-Lenkijos jaunimo mainų projekte „Adomas Mickevičius – dviejų tautų poetas: jo pėdomis po Kauną ir Vilnių“.
Rugsėjo 1d. gimnazistai išvyko į Vilnių, kuriame su lenkų mokiniais keturias dienas susipažino su A.Mickevičiaus asmenybe o kitas keturias dienas Kaune dalyvavo kūrybinėse veiklose. Gimnazistai kūrė pristatymus ir nuoširdžiai bendravo su svečiais iš Lenkijos bendra abiems tautoms tema - A. Mickevičius.

Foto


  Baltijos regiono moderniųjų techologijų ir verslumo renginys #SWITCH
Data
2018 10 11

Klaudijus Melys-buvęs mūsų gimnazijos mokinys - vedė didžiausią Baltijos regione moderniųjų techologijų ir verslumo renginį #SWITCH . II klasių gimnazistai dalyvauvo įdomiose diskusijose:
Kas per daiktas tas blockchainas?
Misija įvykdyta. Kas toliau?
Patirtį palikim tėvams, o inovacijas užvaldykime mes.

Foto


  Studija „Už kadro“ – respublikinio filmų festivalio nugalėtoja
Data 2018 10 03


60-ąjame neprofesionalaus kino filmų festivalyje, kuris vyko Lietuvos kino mėgėjų sąjungoje Vilniuje, mūsų gimnazijos filmų kūrimo studijos „Už kadro“ sukurtas filmas „Lietuvos laisvė fotografijoje“ buvo pripažintas geriausiu dokumentiniu filmu. Kompetentinga vertinimo komisija negailėjo komplimentų šiam filmui. Studijos „Už kadro“ kūrybinė grupė (vadovas – filmų kūrimo mokytojas Ivanas Kuzminas) apdovanota diplomu ir tradicine festivalio statulėle.

 

Plakatas


  Adaptacijos ir kūrybiškumo stovykla „Kviečiame skrydžiui“ I gimnazijos klasių mokiniams
Data 2018 09 28

 

Adaptacijos ir kūrybiškumo stovyklos pristatymas (mp3) (pps).

 


  Mokslo festivalis „Erdvėlaivis Žemė 2018“ KTU
Data
2018 09 14

Gimnazistai rugsėjo 14 d. vyko į Kauno technologijų universitetą, kur vyko Mokslo festivalio „Erdvėlaivis Žemė 2018“ netradicinės pamokos.
„Žvilgsnis ultragarsu į tai, kas nematoma ir negirdima“. Visa matantis ultragarsinis „žvilgsnis“ leidžia pažvelgti ne tik į tiriamo objekto išorę, bet ir į jo vidų. Renginio organizatoriai pateikė įspūdingiausius ultragarso bangų sklidimo dėsningumais paremtus „ultragarsinio žvilgsnio“ taikymų pavyzdžius medicinoje, pramonėje, elektros perdavimo sistemose, atominėje energetikoje.

Plačiau


  Darbastalio grafinio fono konkursas ,,Skrydžio sparnai“
Data 2018 09 14
 

Darbastalio grafinio fono konkursas ,,Skrydžio sparnai“, buvo skirtas Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžiui per Atlantą 85-mečiui paminėti. Konkurso koordinatoriais buvo informacinių technologijų mokytojai: L. Starkuvienė, E. Vinčienė, G. Vaitekėnas. Konkurso tikslas - ugdyti kūrybinį aktyvumą ir meninę saviraišką, skatinti ir plėtoti moksleivių informacinių technologijų pažinimą.

Konkurso nugalėtojais tapo:

1. Ugnė Paužaitė 3b kl., Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija (png)

2. Bačanskas Ignas, 3c klasė, Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus (jpg)

3. Anastasia Karaseva , 9 klasė, Kauno technikos profesinio mokymo centras (jpg)


  Edukacinės veiklos projektas „PLIENO SPARNAI“
Data
2018 07 04

Edukacinės veiklos projektas „PLIENO SPARNAI“, papildantis ugdymo programas, skirtas Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio 85-mečiui paminėti.

Plačiau


  25-osios laidos susitikimas
Data 2018 07 01

2018 metų birželio 16 dieną gimnazijoje vyko Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos (buvusios 4 vidurinės) 25-osios absolventų laidos, 11a klasės susitikimas. Gimnazijos muziejuje sveikinimo žodžius tarė direktoriaus pavaduotojos ugdymui Daiva Ivanovienė, Raimonda Kersnauskienė, jausmingomis eilėmis susirinkusius pasveikino Jūra Sakalauskienė, muziejaus kuratorė.

Plačiau

 


  Padėka anglų kalbos mokytojai A.Novikienei
Data
2018 07 04

 

Mūsų gimnazijos anglų kalbos mokytoja Ana Novikienė dalyvavo brandžiame, didelę pridėtinę vertę turėjusiame eTwining projekte. Puikiai susitvarkėte su veiklomis. Jūsų komandinis indėlis svarus.
Jums suteikiamas NKŽ už projektą „Textile fibres: chemistry, tradition and fashion". Sveikiname!


  DofE programos dalyvių kvalifikacinis žygis
Data
2018 07 04

Gimnazijos DofE programos dalyviai su mokytojais Daiva Jasiulioniene ir Regimantu Jagentavičiumi dalyvavo kvalifikaciniame žygyje.

 

Foto


  Pamokos LSMU žmogaus anatomijos muziejuje
Data
2018 07 01

Birželio 8 dieną pirmųjų ir trečiųjų klasių gimnazistai svečiavosi LSMU Žmogaus anatomijos muziejuje, kur apžiūrėjo įvairiausius žmogaus organų ir audinių preparatus, griaučius, apsigimimus ir žalingų įpročių sukeltas patologijas, atliko praktines užduotis. Pakeliui stabtelėjome ir prie universiteto sienos, kurioje buvo per karą užmūryti ir paslėpti S.Dariaus ir S.Girėno palaikai.
 


 

Gretės Šergalytės darbas ,,Edukacinės ir rekreacinės aplinkos interjero dizainas Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje"
Data
2018 07 01

Mokytojams pristatytas Justino Vienožinskio menų fakulteto Dizaino katedros studentės Gretės Šergalytės baigiamasis darbas „Edukacinės ir rekreacinės aplinkos interjero dizainas Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje" gynimas. Darbo vadovė lektorė Gražina Šutienė. Džiaugiamės gražia draugyste ir bendradarbiavimu su Justino Vienožinskio menų fakulteto Dizaino katedra. Tikimės daugiau bendrų darbų ir projektų.

Foto


  Konkurso ,,Kelyje smulkmenų nebūna" finalas
Data 2018 07 01

Konkurso ,,Kelyje smulkmenų nebūna" finale mūsų gimnazistai dalyvavo su mokytoja Vida Blinstrubaite.

 

Plačiau


 

„Krašto gynyba“ modulio varžybos
Data
2018 07 01

Mokslo metams besibaigiant įvyko pasirenkamojo kūno kultūros modulio „Krašto gynyba“ varžybos, kurias organizavo Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos kartu su Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokyklos Fizinio rengimo centro specialistais. Prieš varžybas dalyviai apsilankė ir susipažino su karinių mokymų kasdienybe, gyvenimo sąlygomis, ginklais bei karine ekipiruote. Varžybų dalyviai varžėsi asmeninėse karinio kliūčių ruožo, granatos metimo, šaudymo lazerinėje šaudykloje ir kliūčių ruožo įveikimo su sužeistuoju rungtyse. Po varžybų nugalėtojams buvo įteikti diplomai bei atminimo dovanėlės. Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie KAM atstovai įteikė diplomus visų dalyvavusių gimnazijų atstovams.

Plačiau


  Istorinė atmintis
Data
2018 07 01

Gimnazijoje prisimename ,,Lietūkio'' garažo tragediją, kuri įvyko 1941 m. birželio 27 d. įvykiai Kaune, Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų sąjungos „Lietūkis“ garažų teritorijoje- gimnazijos kieme. Memorialinę kompoziciją parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Ivanovienė, konsulantas VDU istorikas docentas dr. Bernaras Ivanovas.
https://www.lzb.lt/2018/06/26/49672/

 


  Mokytojo knyga „JAUNAS ŽMOGUS XXI AMŽIUJE”
Data
2018 07 01

Džiaugiamės mūsų mokytojų naujausia knyga „JAUNAS ŽMOGUS XXI AMŽIUJE”. Autorius - filmų kūrimo mokytojas Jonas Kuzminas. Vertėja anglų kalbos mokytoja Vida Blinstrubaitė.

 

Plačiau


  DofE  apdovanojimų ceremonija Jungtinės Karalystės ambasadoje
Data
2018 07 01

DofE (The Duke of Edinburgh's International Award) apdovanojimų ceremonijoje Jungtinės Karalystės ambasadoje gimnazistei Ugnei Škalaberdaitei įteiktas DofE bronzos ženklelis, padėkos gimnazijos direktorei Nijolei Šimkevičienei ir DofE vadovams Daivai Jasiulionienei ir Regimantui Viktorui Jagentavičiui.Koordinatorė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Audronė Zamalienė.

Plačiau


 

Geros idėjos veža
Data
2018 06 28

 

Dvejus metus dalyvavome Kauno miesto mokyklų projekte „Geros idėjos veža“. Pagaliau šį projektą vainikavusi paroda atkeliavo į mūsų gimnaziją. Mūsų istorijos mokytoja Rasa Pranevičienė su gimnazistais ruošė stendinį pranešimą apie signatarą Joną Vailokaitį.

Dalyvavimas pilietiškumo projektuose, domėjimasis savo valstybės praeitimi suteikė galimybę giliau pažinti savo šalies praeitį, iškilių asmenybių gyvenimą, ugdyti istorinę mokinių savimonę, skiepyti pagarbą Tėvynės praeičiai, ugdyti pilietiškumą.

 

Foto

 


  TĘSTINIAI PROJEKTO ,,INOVATYVI MATEMATIKA – KIEKVIENO MOKINIO SĖKMĖ“ MOKYMAI
Data 2018 06 21

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos mokytojų komanda dalyvavo Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-01-0005 ,,Inovatyvi matematika – kiekvieno mokinio sėkmė“ mokymuose Utenos „Saulės“ gimnazijoje. Mokymus vedė charizmatiškas lektorius Andrius Berniukevičius. Pagrindiniai mokymų akcentai koncentruoti į konstruktyvų mokomosios medžiagos pateikimą mokiniams bei IT panaudojimą. Mokytojai supažindinti su programomis, kurias gali pritaikyti savo darbe įvairių sričių mokytojai.

Plačiau


  TĘSTINIAI PROJEKTO ,,INOVATYVI MATEMATIKA – KIEKVIENO MOKINIO SĖKMĖ“ MOKYMAI
Data 2018 06 11

Lektorius Andrius Berniukevičius Utenos „Saulės“ gimnazijoje vedė antrąją mokymų dalį Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-01-0005 ,,Inovatyvi matematika – kiekvieno mokinio sėkmė“ dalyviams. Pagrindiniai mokymų akcentai koncentruoti į konstruktyvų mokomosios medžiagos pateikimą mokiniams bei IT panaudojimą. Mokytojai supažindinti su programomis, kurias gali pritaikyti savo darbe įvairių sričių mokytojai

Plačiau


  Padėkos raštas mūsų gimnazijai
Data 2018 06 10

 

 

 

Plačiau...

 

 


  Edukacinės veiklos projektas „Plieno sparnai“
Data 2018 06 10

 Edukacinės veiklos projekto pristatymas „Plieno sparnai“ pptx, video


 

Į vasarą išmaniai!
Data 2018 06 06

Su gimnazistais dalyvavome ,,Swedbank" organizuotoje netradicinėje pamokoje Į VASARĄ IŠMANIAI!
Apsilankėme naujuose išmaniuose namuose - „Arkoje“ kur susipažinome su „Swedbank“: iš arčiau apžiūrėjome banko erdves, susipažinome su skirtingas pareigas užimančiais banko darbuotojais, jų darbo vietomis, o ekskursiją užbaigėme protų mūšiu ekonomikos tematika.
Gimnazistus domino banko profesija ir galimybės. Netradicinę pamoką organizavo pilietiškumo pagrindų mokytoja Audronė Zamalienė.

Foto


 

Mokykla be dūmų
Data 2018 06 06
Mūsų I b klasės gimnazistai su klasės auklėtoja Egidija Tarkauskiene dalyvauja Kauno moksleivių festivalyje „Mokykla be dūmų!“
Rūkyt seniai nebemadinga! Šiam teiginiui įrodyti Kauno miesto moksleiviai rinkosi į tikrų tikriausią festivalį. Susivienijusios Kauno miesto įstaigos minėdamos PASAULINĘ DIENĄ BE TABAKO suorganizavo visą virtinę renginių: akcija „Pūsk burbulus vietoj dūmų“, eisena ir obuolių dalinimas praeiviams senamiesčio gatve „Obuolys vietoj cigaretės“, komandų rungtys.
Kam kvėpuoti plaučius naikinančius dūmus, jeigu galime įkvėpti pavasariškos gaivos?

Plačiau


  Geros naujienos iš tarptautinio edukacinio konkurso „OLYMPIS“
Data 2018 05 25

Pagaliau gimnaziją pasiekė Tarptautinio edukacinio konkurso „Olympis - 2018“ pavasario sesijos rezultatai. Mūsų gimnazijos biologai (mokytoja Laima Lapinskaitė) „nuraškė“ 8 diplomus:

Plačiau


  Tarptautinis seminaras-pleneras fotografijos ir filmų kūrėjams „Stop frame“ Žalgirio jachtklube
Data 2018 05 25

Kviečiame 15-19 metų mokinius birželio 4 – 8 d. į tarptautinį seminarą-plenerą „Stop frame“ , kuris vyks Kauno Žalgirio Jachtklube. Paskaitas skaitys ir kūrybines dirbtuves praves žymūs fotografijos ir kino kūrėjai. Tai puiki galimybė prasmingai praleisti laiką vaizdingoje aplinkoje, susipažinti su bendraamžiais iš kitų šalių. Renginį organizuoja filmų kūrimo mokytojas ekspertas Jonas Kuzminas. Mūsų gimnazijos mokiniams dalyvavimas nemokamas. Kreiptis iki gegužės 25 d. jonas@kadras.lt arba telef. 8698 10456. Seminaro programa: http://www.kadras.lt/tarptautinis-festivalis-stop-frame-birzelio-4-8-d

 


 

Sveikiname „Start Strong 2018“ nugalėtoją
Data 2018 05 25

Šias metais ir vėl vyko tradicinis mokinių mokomųjų bendrovių nacionalinis konkursas. Jo metu buvo ne tik apdovanotos geriausios šių metų bendrovės, bet ir išrinkti konkurso „Start Strong 2018“ nugalėtojai, kurie liepos mėnesį vyks į JAV Seattle ir lankysis Silicio slėnyje. II vietą ir kelionę į JAV laimėjo Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos III-os klasės mokinys Rokas Budvytis. Mokinį lydės ekonomikos mokytoja Edita Kondrašovienė.

Foto


 

Savanorystės praktinės patirtys
Data 2018 05 25


 

 IIIa klasės mokiniai su socialine pedagoge Egle Letkauskienes dalyvavo savanorystės projekto ,,Savanorystes spalvos" programoje ,,Savanorystės praktinės patirtys".

 


  Konferencija ,,Tėvo Stanislovo pamokos ne tik senjorams”
Data 2018 05 25


Konferencijoje ,,Tėvo Stanislovo pamokos ne tik senjorams”, skirtoje 2018—iems Tėvo Stanislovo gimimo šimtmečio metams paminėti mūsų gimnazistės atliko muzikinę programą.

Foto


 

Netradicinė biologijos pamoka „NELEISK MANĘS SKRIAUSTI“
Data 2018 05 25
Gegužės 21 d. I B ir I C klasių mokinių grupė lankėsi „Penktoje kojoje“ kuri įsikūrusi Linksmakalnyje. ,,Penkta koja“ – tai įstaiga, vienijanti bendraminčius, kuriems aktualios beglobių gyvūnų bėdos Lietuvoje. Įstaiga globoja beglobius gyvūnus, ieško jiems naujų šeimininkų, suteikia reikiamą veterinarinę pagalbą. Mokiniams papasakota apie gyvūnų globą ir laikymo sąlygas. Norint įsigyti gyvūnėlį reikia žinoti ko nori ar ypač aktyvaus ar ramaus šunelio.
Iš prieglaudos galima įsigyti šunelį išlaikius mini tekstuką, nes turi žinoti kur augs, kaip bus rūpinimąsi juo, taip pat galima pasiimti ir socializacijai, šunelis aprūpinamas tam laikotarpiu viskuo ko jam reiks gyvenant pas laikinus šeimininkus. Mokiniai suprato, kad gyvūnus reikia auginti atsakingai-nepalikti jų be namų. Išvyką organizavo biologijos mokytoja Jūratė Sabaitienė.

Foto


 

Sveikatingumo projektas mokymosi pasiekimui gerinti, papildantis programas „Ant sparnų“
Data 2018 05 25
Tradiciškai gimnazijos bendruomenė renkasi prie Stepono Dariaus ir Stasio Girėno paminklo ir užpildo Ąžuolyną savo džiaugsmingu šurmuliu bei varžybų azartu. Čia taip pat vyko tinklinio, kvadrato, virvės traukimo varžybos ir krosas. Jose dalyvavo ne gimnazistai, bet ir jų auklėtojos bei mokytojai. Šis sportinis susibūrimas buvo skirtas ir Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per Atlantą 85-erių metų sukakčiai paminėti.
Gimnazijos sveikatingumo projektą organizavo kūno kultūros mokytojai Regimantas Astrauskas, Daiva Jasiulionienė, Regimantas Viktoras Jagentavičius, Irena Saikauskienė.

Foto


 

Respublikinis tinklinio turnyras ,,Tinklininkės Valdonės Petrauskaitės taurė“
Data 2018 05 25
Gegužės 18 d. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje vyko respublikinis tinklinio turnyras, skirtas buvusios gimnazistės, tinklininkės Valdonės Petrauskaitės taurei laimėti. Valdonė Petrauskaitė jau 16 metų žaidžia užsienio klubuose, yra Europos tinklinio konfederacijos (CEV) taurės čempionė, septynių šalių klubų legionierė, Lietuvos rinktinės narė. Pasak Valdonės, ,,norint ugdyti valią ir vertybes, svarbu suteikti progą bendraminčiams kartu atrasti, ką reiškia sveikas gyvenimo būdas, tikslo siekimas bendraminčių tarpe‘‘. Šio turnyro koordinatorė, kūno kultūros mokytoja ekspertė Daiva Jasiulionienė džiaugėsi galėdama remti savo dukros iniciatyvą. Turnyro nugalėtojai ir prizininkai buvo apdovanoti Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos buvusios gimnazistės Valdonės Petrauskaitės įsteigta taure ir medaliais bei gimnazijos direktorės Nijolės Šimkevičienės padėkos raštais.
I VIETA. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos komanda.
II VIETA. Vilniaus komanda.
III VIETA. Šiaulių komanda.
IV VIETA. Jonavos komanda.
V VIETA. Kelmės komanda.

Foto


  I e klasė kūrė savo SVAJONIŲ klasę!
Data 2018 05 25

I e klasė dalyvauja 200M2 architektūros edukacinių dirbtuvių naujame projekte ,,MOKYKLA – TAVO ERDVĖ“. Kartu su architektų bei dizainerių komanda kūrė savo SVAJONIŲ klasę!


  Sveikiname informatikos olimpiados III vietos laimėtoją
Data 2018 05 25

Tadas Kastanauskas, IV e klasės mokinys Kauno mieste informatikos olimpiadoje užėmė III vietą. Sveikiname:)
 


  Anglų kalbos pamoka „Vaizduojamasis menas“
Data 2018 05 25

Anglų kalbos pamoka ne pamokos forma „Vaizduojamasis menas“ vyko Nacionaliniame M. K. Čiurlionio muziejuje (mokytoja D. Brukienė)

Foto


 

Gimnazistai paminėjo R. Kalantos žūties metines
Data 2018 05 25
Ketvirtadienio popietę su gimnazistai paminėjome R. Kalantos žūties metines prie jam skirto paminklo „Aukos laukas“ Muzikinio teatro sodelyje. Mokinius kalbino LRT žurnalistė ir dalyvavome tiesioginėje LRT radijo laidoje.1972 metų gegužės 14 dienos devyniolikmečio R.Kalantos auka sulaukė didžiulio atgarsio, kėlė Lietuvos nelaisvės klausimą. Kiekvienais metais kauniečiai paminėdavo gegužės 14-ąją, R.Kalanta tapo pasipriešinimo simboliu, o Kauno įvykiai suaktyvino neformalių jaunimo grupių judėjimą. Lietuvos prezidento 2000 m. liepos 1 d. dekretu R. Kalanta po mirties apdovanotas Vyčio Kryžiaus 1-ojo laipsnio ordinu (dabar – Vyčio Kryžiaus ordino Didysis kryžius). 2002 m. Seimo nutarimu R. Kalantos aukos diena, gegužės 14-oji, buvo įtraukta į atmintinų dienų sąrašą. Istoriniame renginyje dalyvavo III klasių gimnazistai su mokytoja Audrone Zamaliene.

Foto


 

 „Atrask ES Lietuvoje”
Data 2018 05 25

Gegužės 11 d. mūsų Kauno Dainavos progimnazijoje vyko projekto „Atrask ES Lietuvoje“ Kauno apskrities I-asis atrankinis turas. Protų mūšio (viktorinos) tikslas - skatinti Lietuvos jaunimą domėtis ES investicijomis ir jų teikiama nauda; didinti jaunuolių supratimą apie teigiamus pokyčius, kuriuos versle, kultūroje, aplinkosaugoje ir kitose srityse inicijuoja ES investicijos; plėtoti moksleivių kūrybiškumą, novatorišką mąstyseną, padėti integruotis į Lietuvos ir ES visuomenę. Mūsų ogimnazijai šiame projekto protmūšyje atstovavo II d klasės dvi komandos. Sveikiname mokinius bei jų pilietiškumo pagrindų mokytoją Audronę Zamalienę, dėkojame už domėjimąsi Lietuvos istorija, žinias ir puikius pasiekimus.

Foto


 

 „Europos diena su kamuoliu“
Data 2018 05 25

Gegužės 8 dieną Kauno sporto halėje vyko Lietuvos Respublikos gimnazijų jungtinio mokinių ir mokytojų tinklinio čempionatas ,,Europos diena su kamuoliu“. Mūsų gimnazijos jungtinė komanda laimėjo 2 vietą!
Žaidė Viltė Gasperavičiūtė, Meda Pravdzinskaitė, Justė Žvironaitė, Aronas Kuliešius ir mokytojai Regimantas Viktoras Jagentavičius, Daiva Jasiulionienė.

Foto


 

Edukacinė išvyka į Anykščius
Data 2018 05 25

Saulėtą gegužės 9 dieną II c ir III d klasės mokiniai dalyvavo edukacinėje išvykoje į Anykščių kraštą, kuriame ne tik pramogavo vasaros rogučių trasoje ir Medžių lajų take, pasportavo ir pakvėpavo grynu pušynų oru, bet ir pagilino savo lietuvių literatūros žinias. Gimnazistai aktyviai dalyvavo edukacinėje veikloje Niūronių kaime esančioje Jono Biliūno sodyboje, kopė ant Liudiškių piliakalnio - į „Laimės žiburiu" vadinamą rašytojo kapavietę, kur ilsisi perlaidoti rašytojo palaikai. Šios dienos gimnazistų veikla susiejo tai, kas malonu ir naudinga:)

G. Bersėnienė ir V. Venskauskienė.

Foto


 

 Pilietiškumo pamoka ,,Šis bei tas apie Europos sąjungą ir mus“
Data 2018 05 25

Europos dienos proga į gimnaziją atvyko Užsienio reikalų ministerijos Europos Sąjungos departamento patarėja diplomatė Jurgita Germanavičienė. Mokiniams vedė pamoką ,,Šis bei tas apie Europos sąjungą ir mus“. Pasikviesti šią įdomią ir charizmatišką diplomatę turėjome galimybę nes dalyvavome Užsienio reikalų ministerijos projekto ,,Lietuvos ES politikos veiksmingumo didinimas“ iniciatyvoje ,,Atgal į mokyklas“. Netradicinę pamoką organizavo Audronė Zamalienė.


 

Civilinės saugos pratybos mokykloje
Data 2018 05 25
Gegužės 8 d. gimnazijoje buvo surengtos evakuacijos pratybos, kurių tikslas – praktiškai atlikti mokinių ir personalo evakuaciją, tobulinti evakuacijos organizavimą bei veiksmų koordinavimą, mokyti mokyklos bendruomenę, kaip elgtis mokykloje kilus gaisrui ar kitoms ekstremalioms situacijoms. Apie vyksiančias evakuacijos pratybas mokyklos bendruomenė buvo informuota iš anksto, pratyboms tinkamai pasiruošta.
Suskambėjęs įspėjamasis pavojaus signalas (3 ilgi skambučio skambėjimai) pranešė visiems apie gaisro pavojų, buvo pradėta evakuacija. Visi mokyklos mokiniai, mokytojai, kiti darbuotojai organizuotai išėjo iš pastato per pagrindinį išėjimą ir susirinko nurodytoje vietoje – gimnazijos vidinio kiemo teritorijoje. Evakuacija truko apie 2 minutes. Šios pratybos parodė, jog mokyklos bendruomenė yra organizuota, kilus pavojui geba tiksliai vykdyti nurodymus, veikia vieningai ir darniai. Tikimės, kad jos atnešė naudos ne tik mokiniams, bet ir visam mokyklos personalui, dar kartą primindamos visiems civilinės saugos žinias bei kaip reikia elgtis evakuacijos metu.

Foto


   Susitikimas su poete Danguole Dulkyte
Data 2018 05 25

Balandžio 26 dieną informaciniame centre vyko susitikimas su poete Danguole Dulkyte. Ji išleido savo pirmąją knygą „Kai tave sutikau“, kurią pristatė I–IV klasių gimnazistams. Renginyje dalyvavo poetės dukros – Alna ir Marija. Susitikimą vedė vokiečių kalbos mokytoja Jūra Sakalauskienė. Jaukioje aplinkoje klausėmės poetės ir mokytojos Jūros skaitomų eilių. Džiugu, kad mūsų gimnazistai geba išgirsti ir pajausti poezijos svarbą šiandieniniame skubančiame pasaulyje.


  Koncertas ,,Dovana mamai"
Data 2018 05 25

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos bendruomenė dovanojo mūsų brangiausioms Mamoms ir Močiutėms koncertą DOVANA MAMAI. Tai nedidelė padėka už neišmatuojamą jų meilę ir begalinį rūpestį. Koncertas vyko šv. Kryžiaus (Karmelitų) bažnyčioje.
Dėkojame koncerto dalyviams: smuiku griežė Domantė, dainavo merginos Austėja, Eglė, Ieva, Rugilė, Miglė ir Rasa, vadovaujamos muzikos mokytojos Editos Snarskaitės. Renginį vedė Ugnė ir Samanta.

Plačiau


  Kvietimas į paskutinio skambučio šventę

Programa

Plačiau..

 

 

 


  ,,Kauno gimnazijoje – naujos galimybės besimokantiems vokiečių kalbos"
Data 2018 05 16

Apie mus rašo „Kauno dienoje“ straipsnyje ,,Kauno gimnazijoje – naujos galimybės besimokantiems vokiečių kalbos".
 

Plačiau skaitykite:
http://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/gimnazijoje-naujos-galimybes-mokytis-vokieciu-kalbos-859010#.Ws3zdvIgdXw.facebook

 


  Raštingiausio gimnazisto konkursas
Data 2018 05 16

Gegužės 11 dieną vyko Raštingiausio gimnazisto konkursas. Sveikiname nugalėtoją - 4a klasės mokinę Ugnę Gailiūtę (mokyt. V. Grigienė).


  Sveikiname nugalėtoją Lietuvos konkūrų žiemos čempionate
Data 2018 05 07

Džiaugiamės III e klasės mokinės Kreolos Bilinskaitės laimėta II vieta Lietuvos konkūrų žiemos čempionate !!!
 


  Sveikiname tarptautinio vaikų kino ir televizijos festivalio ,,KINOSVET" nugalėtojus
Data 2018 05 07

Mūsų gimnazistų: Kristinos Užgalytės ir Dominyo Pokvyčio darbas ,,O gal dar persigalvosi?" tapo tarptautinio vaikų kino ir televizijos festivalio ,,KINOSVET" nugalėtojas nominacijoje „VAIDYBINIS FILMAS“!!! Nugalėtojus parengė filmų kūrimo mokytojas Jonas Kuzminas.


  Atvira interaktyvi anglų kalbos pamoka, skirta Anglų kalbos tarptautinei dienai paminėti ,,Are sure you know English?"
Data 2018 05 07

2018-04-24 mokytojos Daiva Brukienė ir Dalia Dambrauskaitė vedė atvirą interaktyvią anglų kalbos pamoką,skirtą Anglų kalbos tarptautinei dienai paminėti ,,Are sure you know English?" (,,Ar tu esi tikras,kad moki anglų kalbą?"). Pamokoje dalyvavo Vinco Kudirkos ir ,,Nemuno" daugiafunkcio centro aštuntokai, gimnazijos I a klasės mokiniai. Mokiniai įrodė,kad tikrai moka anglų kalbą.

Foto


  „Makaronų tiltų 2018“ finalas
Data 2018 05 07

„Makaronų tiltų 2018" finalą vyko mūsų gimnazijos komanda: Osvaldas Baromas (III b kl.), Aivaras Dulkė (III c kl.) ir Monika Lankaitė ( III d kl.) su fizikos mokytoja Danute Vilkauskiene.
„Makaronų tiltų 2018“ mokinių čempionato finale varžėsi 10 atrankose nugalėjusių komandų iš Šiaulių, Ukmergės, Kauno, Utenos, Vilniaus, Alytaus, Vievio, Anykščių ir Kupiškio.

Foto


  Sveikiname gimnazistus Kristiną Užgalytę (II a kl.) ir Dominyką Pokvytį (IV c kl.)
Data 2018 05 07

Sveikiname gimnazistus Kristiną Užgalytę (II a kl.) ir Dominyką Pokvytį (IV c kl.) su filmų kūrimo mokytojus Jonu Kuzminu XI mėgėjiškų filmų festivalyje ,,Laterna Magica" Estijoje III vietą nominacijoje „Vaidybinis kinas" už filmą ,,O jeigu..."
 


  Netradicinė pamoka ,,Apie jūrą ir literatūrą“
Data 2018 05 07

Netradicinė pamoka ,,Apie jūrą ir literatūrą“ su rašytoju Rimantu Rimšu vyko mokinių bendrovės kavinėje ,,Rest n Chill".
Rimtautas Rimšas yra pats produktyviausias lietuvių literatūros autorius-marinistas, palengva įsibėgėjęs tiek, kad po knygą išleidžiantis vos ne kasmet. Toks yra viešai matomas Rimo literatūrinis veidas, nors buriuojanti tautos dalis žino jį turint tų veidų daugiau. Kaune jis įsukęs buriuotojų inkubatorių, kur buriavimo bacila užkrečia romantikos ieškojusių ir kitur neradusių kauniečių sielas, o savo jachta LAUNAGIS iš kiekvienos kelionės vis dar gali į Klaipėdą parvežti po dešiniu žalingu tokią aplankytų šalių vėliavų virtinę, kokios dažnas buriuotojų kapitonų sueigos dalyvis nesugeba surišti ir per visą savo kapitonišką karjerą.

Foto


  DofE žygis
Data 2018 05 07

DofE gimnazijos komanda dalyvavo žygyje su mokytojai Viktoru Regimantu Jagentavičium ir Daiva Jasiulioniene.
Žygiai yra viena iš DofE programos veiklų ir reikalauja nemažai pasiruošimo. Bet tuo pačiu ji yra ir pati įdomiausia. Čia svarbiausia yra komandinis darbas, planavimas, vykdymas, užduočių pasiskirstymas bei užduočių įveikimas nepažįstamoje aplinkoje. Gimnazistai ne tik žygiavo, bet ir tvarkė aplinką- rinko šiukšles.

 

Foto


  MIELI GIMNAZIJOS MOKINIŲ TĖVELIAI, DARBUOTOJAI, RĖMĖJAI,
 
Data: 2018 03 26

iki gegužės 1 d. Jūs vėl galite gimnazijai skirti 2 proc. nuo gyventojų pajamų mokesčio.
Dėkojame už Jūsų suteiktą paramą, pervedant 2 procentus gyventojų pajamų mokesčio sumos, gimnazijai ankstesniaisiais metais. Mokykla Jūsų dėka kasdien tampa modernesnė, labiau atitinkanti tiek visuomenės, tiek Jūsų, tiek pačių mokinių lūkesčius.
Ir šiais mokslo metais kreipiamės į Jus, esamus ir buvusius gimnazijos bendruomenės narius, rėmėjus bei vaikų ugdymo(si) gerove suinteresuotus asmenis, tikėdamiesi paramos, nereikalaujančios iš Jūsų papildomų materialinių išlaidų.
Ši finansinė parama – didelė paspirtis gerinant mokinių ugdymo kokybę, atnaujinant ir modernizuojant gimnazijos erdves bei mokymo(si) bazę. Būtume labai dėkingi, jei ir šiais metais 2 procentus GPM sumos paskirtumėte Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijai. Planuojame įrengti poilsio erdves mokiniams, gražinti vidines bei išorines aplinkas, atnaujinti vaizdo stebėjimo kameras, rūbines.

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos laisvalaikio zonos interjero sprendimo pasiūlymų projektų vizualizacijos:

1 projektas (mp4)

2 projektas (mp4)

Plačiau


  Mūsų biologai jaunųjų mokslininkų konferencijoje „Iššūkis tyrėjams”
Data 2018 05 07

Balandžio 26 d. mūsų gimnazijos I d klasės mokinės Ugnė Balčiūnaitė ir Dagnė Burbulytė dalyvavo ,,Santaros” gimnazijoje vykusioje tarptautinėje jaunųjų mokslininkų konferencijoje „Iššūkis tyrėjams” ir sėkmingai pristatė tiriamąjį darbą „Ciberžolės poveikis sėjamosios pipirnės sėklų daigumui” (vadovė biologijos mokytoja Laima Lapinskaitė)


 

Respublikinė lietuvių kalbos mokytojų konferencija ,,SKAITAU, RAŠAU, KALBU: kaip ugdome raštingą kartą”
Data 2018 05 07

Gimnazijoje vyko Respublikinė lietuvių kalbos mokytojų konferencija ,,SKAITAU, RAŠAU, KALBU: kaip ugdome raštingą kartą”, kurią organizavo leidykla „Šviesa“ kartu su Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija ir Kauno miesto lietuvių kalbos mokytojų metodinis būreliu.

Foto


  Kvietimas į motinos dienos minėjimą
Data 2018 04 27

 

 

Plačiau


 

Pilietiškumo pamoka ,,Misija Sibiras'17"
Data 2018 04 27

Gimnazijoje pilietiškumo pamoką vedė ,,Misija Sibiras'17" dalyvė, gydytoja Agnė Pašvenskaitė. Įdomiai pasakojo savo patirtis ir išgyvenimus šioje kelionėje, mokinius supažindino su tremties istorijos siaubingomis detalėmis bei gimnazistus pakvietė išbandyti save registruojantis dalyvauti 2018 m. misijoje. Net trys gimnazistai po pamokos prisipažino, kad bandys laimę atrankoje į ,,Misija Sibiras'18" ekspediciją.


 

Krepšinio turnyras 3x3
Data 2018 04 27

Balandžio 13 dieną gimnazijoje mokytojai Regimantas Viktoras Jagentavičius ir Daiva Jasiulionienė vykdė krepšinio turnyrą 3x3 ,,Sportuojanti gimnazija“ Vaikinų grupėje nugalėjo komanda pasivadinusi save ,,Komanda“ kurioje žaidė Martynas Grockis, Karolis Imša, Aridas Černeckis. Merginos žaidė 2x2 nugalėjo komanda ,,Startas“ kurioje žaidė Deimantė Ivanauskaitė, Krolina Usonytė.


  Protmūšis ,,Istorija+geografija”
Data 2018 04 27

 
Svečiuose V.Kudirkos progimnazijos 8 kl. mokiniai dalyvavo protmūšyje ,,Istorija+geografija”, kurį organizavo mokytojos Rasa Paškevičienė ir Rasa Pranevičienė.
 


 

Švarinimosi akcija ,,Kaunas tvarkosi 2018"
Data 2018 04 27Tradiciškai Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija prisideda prie švarinimosi akcijos „Kaunas tvarkosi". Puikus oras ir gera nuotaika subūrė gausų gimnazistų ir mokytojų būrį į Ramybės parką!!!

 

Foto


 

Netradicinė biologijos pamoka
Data 2018 04 27

Penktadienį biologijose pamokose turėjome svečią - VDU Gamtos fakulteto studentę, mūsų buvusią mokinę Moniką. Ji moksleiviams pasakojo apie įvairias kirmėles ir kitus parazitus. Taip pat moksleiviai pasigamino preparatus iš samanų ir, stebėdami juos mikroskopu, pamatė įvairiausių judančių krutančių gyvių - nematodų, verpečių,
klumpelių. Ačiū Monikai.

 


  35 laidos susitikimas
Data 2018 04 27


Šviesų balandžio šeštadienį gimnazijoje vyko 35 laidos susitikimas (po 45 metų... )
Gimnazijoje susirinko 1973 metų IV vidurinės mokyklos 11a, 11b, 11c klasių absolventai su šypsenomis ir džiugiais prisiminimais.

 

 

Foto


  Lietuvos čempionatas „Makaronų tiltai 2018“
Data 2018 04 24

Balandžio 20 d. mūsų gimnazijos „Dargirio“ komanda (Monika Lankaitė 3d, Osvaldas Baromas 3b, ir Aivaras Dulkė 3c), vadovaujama mokytojos D.Vilkauskienės, dalyvavo Lietuvos čempionato „Makaronų tiltai 2018“ moksleivių finale.
Nugalėti nepavyko, bet, susipažinę su kitų mokyklų komandomis, įgijome tiltų statybos patirties. Grįžome ambicingai nusiteikę ieškoti naujų technologinių sprendimų ir tikimės 2019 metais patekti tarp geriausiųjų.

Foto


  Sveikiname laimėtojus konkurse ,,Laisvės kontūrai"
Data 2018 04 20

Sveikiname IV klasės gimnazistą Dominyką Pokvytį ir II klasės gimnazistę Kristiną Užgalytę, kurių parengtas darbas ,,O gal dar persigalvosi?" laimėjo II vietą 2018 m. resublikiniame 9-12 klasių mokinių meninių-mokslinių darbų konkurse ,,Laisvės kontūrai", kurį organizavo VDU katalikų teologijos fakultetas.
Darbą padėjo ruošti filmų kūrimo mokytojas Jonas Kuzminas ir tikybos mokytojos.


  Projektas ,,Gatvės teisė"
Data 2018 04 17

II a klasės gimnazistai dalyvavo Vytauto Didžiojo iniversiteto, Nacionalinės teismų administracijos ir leidyklos „Šviesa“ mokymo centro projekto ,,Gatvės teisė“ paskaitoje, kurioje VDU teisės dėstytojai supažindino su praktiniu teisės pritaikymu, kuris taikomas ne kur kitur, o būtent mus supančioje aplinkoje – gatvėje.
Nesvarbu ar tai namų, mokyklos, kiemo ar netgi virtuali aplinka. Kur tik bebūtume ir su kuo mes bendrautume visur yra nustatytos taisyklės, kurių mes turime laikytis. Pamokų metu yra diskutuojama apie moksleivių elgiasi internete, socialiniuose tinkluose, autorines teises, teisę į atvaizdą ir pan.

Dėkojame šauniems dėstytojams Nerijui Strikuliui ir Aušrinei Pasvenskienei.

Foto


  Gimnazijos merginų komanda tapo 2017-2018 mokslo metų Kauno mokyklų žaidynių krepšinio varžybų prizininke
Data 2018 04 17

Sveikiname mūsų gimnazijos merginų komandą tapus 2017-2018 mokslo metų Kauno mokyklų žaidynių krepšinio varžybų prizininke - iškovojus II vietą.


  Renginys „Švęsk Žemės dieną su KTU”
Data 2018 04 17

IId klasės gimnazistai kartu su mokytojomis R.Janickiene ir J.Sabaitiene 2018-04-04 dalyvavo tradiciniame renginyje „Švęsk Žemės dieną su KTU”.
Prizai - diplomas, asmeninės dovanos ir kelionė į Vilniaus UAB „Soli Tekcells” įmonę, Iliuzijų muziejų.


 

Kauno savivaldų forumas
Data 2018 04 17

Mūsų gimnazijos Mokinių Tarybos atstovai Adrijana Poškutė ir Gabrielius Dubosas dalyvavo ataskaitiniame Kauno savivaldų forume. Forume buvo sprendžiamos aktualiausios Kauno ir Lietuvos moksleivių problemos, nagrinėjama savanorystės tema, moksleiviai iš arčiau susipažino su šiuo metu Lietuvoje vykdomais projektais, akcijomis bei jaunimo politika. Renginys skatino kultūrinį moksleivių išprusimą, kėlė moksleivių asmenines bei komandines kompetencijas, supažindino dalyvius su nevyriausybinių organizacijų veikla, taip ugdydamas visuomenišką moksleivių bendruomenę.

Plačiau


 

Policijos atvirų durų dienos
Data 2018 04 17

Kauno policininkų ketvirtadienis prasidėjo ne blogiečių gaudymu, baudų rašymu, o bendravimu su vaikais. Surengtoje atvirų durų dienoje iš arti pristatyta policininko specialybė. Lankytojus labiausiais sužavėjo tarnybiniai šunys ir ginklai.
Policijos atvirų durų dienoje II d klasės gimnazistai su mokytoja Egidija Tarkauskiene susipažino su policijos profesijos subtilybėmis.

Foto


  Filosofijos konferencija ,,Žmogaus laisvės problema“
Data 2018 04 17

Mūsų gimnazistės Emilija Vasiliauskaitė ir Ugnė Baltrušaitytė ir etikos mokytoja Egidija Tarkauskienė skaitė pranešimus respublikinėje mokslinėje–praktinėje bendrojo ugdymo mokyklų etikos ir filosofijos mokytojų, 10-12 klasių mokinių, Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto Filosofijos ir socialinės kritikos katedros dėstytojų ir studentų konferencijoje „Žmogaus laisvės problema“.
Didžiuojamės savo gimnazistėmis ir mokytoja:
Emilija Vasiliauskaitė - tema ,,Asmens laisvė ir jos ribos"
Baltrušaitytė Ugnė - tema ,,Asmens laisvė ir jos ribos"
Egidija Tarkauskienė - tema ,,Laisvės fenomenas filosofijos istorijoje".

Plačiau


 

Projektas „Mokomės duoti“
Data 2018 04 12

2018 m. balandžio 12 d. I d klasės mokiniai, lydimi gimnazijos psichologės Ritos Venslovaitienės, vyko į Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centrą (KNJUC) dalyvauti projekte „Mokomės duoti“. Projektas „Mokomės duoti“ skirtas mokinių supažindinimui su savanoriška veikla neįgaliųjų bendruomenėje. Savanoriška veikla – tai svarbi veikla, vedanti link sąmoningos, pozityvios ir aktyvios visuomenės. Tai veikla, padedanti įgyti vertingų įgūdžių, ugdanti mokinių moralines vertybes, padedanti kitaip pažvelgti į neįgaliųjų problemas, juos geriau pažinti ir suprasti bei keisti sveikųjų požiūrį ir susiformavusias išankstines nuostatas į neįgaliąją asmenybę.

Plačiau


 

Donorystė – viltis gyventi
Data: 2018 03 26

Minint pasaulinę sveikatos dieną, Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje vyko renginys apie donorystę. Nacionalinio transplantacijos biuro komunikacijos skyriaus vedėja Rasa Pekarskienė gimnazistams išsamiai ir atvirai pasakojo apie organų transplantaciją ir visuomenėje sklandančius mitus, kurie lydi šį kilnų ir gyvybes saugantį poelgį. Susidomėjimo sulaukė ir kitos viešnios, prieš penkerius metus patyrusios kepenų transplantaciją, pasakojimas.
Nuolatinis šviečiamasis darbas didina visuomenės sąmoningumą ir pritariančių donorystei skaičių. Ypač pozityviai į organų donorystę žiūri jaunimas,
Mediciniškai nustatyta, kad vienas potencialus donoras gali išgelbėti net septynių sunkiai sergančių žmonių gyvenimus ar pagerinti jų gyvenimo kokybę,

Visuomenės sveikatos specialistė Laisvutė Bakutienė


  Atvirų durų diena mūsų gimnazijoje vyks 04.11 dieną
 

 

Plačiau


  Projektas „Tarptautiniai jaunimo debatai"
Data: 2018 03 26

2018 m. kovo 26 d. III a klasės mokiniai Matas Girdzijauskas ir Alsu Saakyan dalyvavo projekte „Tarptautiniai jaunimo debatai", kuris vyko Kauno Jėzuitų gimnazijoje.
Mokinius paruošė vokiečių kalbos mokytoja Birutė Pukelienė

 

Foto


  Prancūziškos dainos festivalis ,,Chantons toujours, chantons ensemble“
Data: 2018 03 26

Prancūziškos dainos festivalyje ,,Chantons toujours, chantons ensemble“ dalyvavo mūsų gimnazijos komanda su mokytojomis Lijana Krasauskiene ir Edita Snarskaite.

 

Foto


  Protų kovos, skirtos Žemės dienai ,,Mums rūpi Žemės likimas"
Data: 2018 03 26

Protų kovose, skirtose Žemės dienai ,,Mums rūpi Žemės likimas" dalyvavo I klasių gimnazistų komandos ir V. Kudirkos progimnazijos 8 klasės komanda.
Sveikiname nugalėtojus:
I vietos laimėtojai - I d klasės komanda;
II vietos laimėtojai - I e klasės komanda;
III vietos laimėtojai - I b klasės komanda.
Protmūšį organizavo gamtos mokslų mokytojos Jūratė Sabaitienė, Raimonda Janickienė ir Danutė Vilkauskienė.

Foto


  Paskaita „Raktas į mikro ir nano pasaulį - pažangūs mikroskopijos metodai"
Data: 2018 03 26

Kovo 22 d. vyko netradicinė pamoka - paskaita „Raktas į mikro ir nano pasaulį - pažangūs mikroskopijos metodai" 2b kl. ir 3kl. bendriniam kursui. Paskaitą skaitė KTU "Medžiagų mokslo instituto" mokslo darbuotojas Tomas Tamulevičius. Mokiniai praplėtė savo akiratį, pagilino žinias įgytas pamokose apie mokroskopijos pritaikymą.
Atsakingos mokytojos Birutė Putnienė ir Danutė Vilkauskienė


  Tradicinės fotografijos technologijos atgijo gimnazijoje
Data: 2018 03 26

Daugelis dabar neįsivaizduoja savo gyvenimo be skaitmeninio fotoaparato. Tačiau nuo pat fotografijos atsiradimo, nuotraukos buvo daromos analoginės fotografijos principu. Tai yra ant popieriaus arba juostelės su cheminėmis medžiagomis.
Apie senosios fotografijos ištakas galima daug sužinoti Kauno S.Dariaus ir S.Girėno gimnazijoje veikiančioje fotografijos technikos ir leidinių parodoje „Analoginė fotografija“, skirtoje Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui. Parodos organizatoriaus, Kauno moksleivių techninės kūrybos centro Vizualinių menų skyriaus vedėjo Jono Kuzmino teigimu, analoginė fotografija įgauna vis didesnį populiarumą visame pasaulyje.

Plačiau


  Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų mokiniams
Data: 2018 03 19

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje 2018 m. kovo 9-10 dienomis vyko Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų mokiniams. Į olimpiadą atvyko mokiniai ne tik iš 92-iejų Lietuvos mokyklų ir gimnazijų bet ir iš Latvijoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Baltarusijoje, ir Rusijoje esančių lietuviškų mokyklų. Gabiausi Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų mokiniai atvyko pasitikrinti savo lietuvių kalbos ir literatūros žinias, užmegzti naujas pažintis, galbūt net susirasti naujų draugų.

 

Plačiau


  Knygų mainų akcija, skirta Knygnešio dienai ,,Pasikeiskime perskaitytomis knygomis“
Data: 2018 03 15

Kovo 16 d. gimnazijoje vyko knygų mainų akcija, skirta Knygnešio dienai ,,Pasikeiskime perskaitytomis knygomis“.
Dėkojame gimnazistams ir mokytojams už knygas, o Ic ir Ia klasės savanoriams - Karolinai, Erikai Jūrai ir Aidui už pagalbą organizuojant ir vedant renginį.
Bibliotekininkės Alė ir Regina

 


  Paskaita ,,Sąmoningas, emocinis intelektas. Emocijų valdymas egzaminų metu"
Data: 2018 03 15

Dėstytojas, charizmatiškasis Marius Šumanas IV klasių mokiniams vedė paskaitą ,,Sąmoningas, emocinis intelektas. Emocijų valdymas egzaminų metu". Dėkojame Lietuvos švietimo istorijos muziejui už galimybę naudotis modernia sale.
 


  Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos komanda tapo Kauno miesto šaudymo varžybų čempionais
Data: 2018 03 15

2018 m. vasario 27 – 28 dienomis ,,Gajos“ sporto mokykloje vyko Kauno miesto finalinės mokyklų žaidynių šaudymo varžybos. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija tapo Kauno miesto čempionais.
Varžybose dalyvavo: Simas Silvestravičius IVA klasė, Jokūbas Zujus IVA klasė, Lukas Kalanta IVA klasė, Monika Urbonavičiūtė IVA klasė, Justė Ardavičiūtė IVA klasė, Karolina Sparnauskaitė IVC klasė. Mokytojas Regimantas Viktoras Jagentavičius.

 


 

Pilietiškumo pamoka „Tarnauju Lietuvai”
 Data: 2018 03 15

Pilietiškumo pamokoje „Tarnauju Lietuvai” dalyvavo Lietuvos kariuomenės atstovai, kurie pristatė Lietuvos kariuomenės vado viziją, bendrą NATO viešąją komunikaciją ir Lietuvos kariuomenės bendrą padėtį moksleiviams. Gimnazistams skirtos pilietiškumo pamokos tikslas – užpildyti žinių apie Lietuvos kariuomenę, privalomosios karo tarnybos spragas. Gimnazistai supažindinti su kariuomenės ginkluote ir technika, kario tarnybos ypatumais, kariuomenės komplektavimo principais. Nemažai dėmesio skirta ir šauktinių sugrąžinimo klausimui, pilietiškumo ugdymui.


  Ugdymo karjerai renginys ,,Kviečiame skrydžiui“
Data: 2018 03 15

Kovo 6 dieną Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje vyko ugdymo karjerai renginys ,,Kviečiame skrydžiui“, skirta miesto aštuntų klasių mokiniams. Sausakimšoje salėje pirmoji susižavėjimo banga nuvilnijo išgirdus ir pamačius gimnazijos himno videoklipą, kuriame atgyja gimnazistų užfiksuoti linksmi, nuotaikingi, prasmingi gimnazijos gyvenimo momentai.
Šiltu žodžiu sveikindama susirinkusius aštuntokus gimnazijos direktorė Nijolė Šimkevičienė džiaugėsi gausiu būriu būsimų gimnazistų ir pristatė, kuo patraukli mūsų gimnazija. Direktorės pavaduotoja ugdymui Raimonda Kersnauskienė supažindino su nuo kovo 7 dienos pradėsiančia veikti nauja priėmimo į mokyklas elektronine sistema (https://imokykla.kaunas.lt/).

Plačiau


 

Matematinis konkursas „Pa de de“
Data: 2018 03 15

Šių metų kovo 2 dieną Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija sulaukė svečių iš visos Lietuvos, nes vyko Respublikinis matematinis konkursas „Pa de de“. Į konkursą komandos sugūžėjo iš Kauno, Tauragės ir Šilalės. Kaunui atstovavo Dainavos progimnazija, Vinco Kudirkos progimnazija, Kazio Griniaus progimnazija, Veršvų gimnazija, Petrašiūnų progimnazija. Šilalei atstovavo Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazija, o Tauragei – Tauragės Šaltinio progimnazija.
Konkursą vedė Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos gimnazistai, komisiją sudarė matematikos mokytojos: Alma Patalauskienė ir Neringa Trinkūnienė ir 5 gimnazistai. Susirinkusius svečius sveikino gimnazijos direktorė Nijolė Šimkevičienė. Muzikinį kūrinį susirinkusiems svečiams dovanojo mūsų gimnazistai – Rugilė ir Adrijus. Po visų sveikinimų komandos išsirinko kapitonus, kurie atstovavo komandas viso renginio metu. Konkurso metu buvo 8 linksmos, šmaikščios ir išradingos rungtys. Buvo ir klausimų, ir užduočių maratonas, ir žaidimas „kas paslėpta po gaubtu“, ir ketureilio kūrimas, ir istorinės užduotys kapitonams, ir matematinio kryžiažodžio sprendimas, ir matematinė užduotis „lygtys ir nelygybės“, ir šmaikštusis „Domino“, ir matematinė viktorina, ir žinoma pati paskutinė užduotis: „Kapitonų dvikova“, kurioje varžėsi labai energingai visų komandų kapitonai. Užduočių trukmė buvo po 10 – 15 minučių. Mokiniai visose rungtyse dalyvavo kupini energijos, trykšdami dideliu noru atsakyti teisingai ir būti nugalėtojais.

Plačiau


 

Netradicinės pamokos Lietuvos aviacijos muziejuje
Data: 2018 03 15

Kovo 9 d. pamokos vyko netradicinėse erdvėse, papildančiose ugdymo programas, mokymosi pasiekimui gerinti. Gimnazistai vyko į Lietuvos aviacijos muziejų, kur darbuotojai vedė edukacinius užsiėmimus.
Edukaciniuose užsiėmimuose ,,LITUANICOS žygis“ I-II klasių gimnazistams buvo pateikta informacinė ir vaizdinė medžiaga apie lakūnų S. Dariaus ir S. Girėno didvyrišką skrydį per Atlanto vandenyną, išgarsinusį Lietuvos vardą visame pasaulyje. Šia edukacine programa siekiama skatinti moksleivius domėtis savo tautos didvyriais ir ugdyti nacionalinį pasididžiavimą. Lietuvos aviacijos muziejuje yra skirta keletas stendų su informacine medžiaga apie mūsų tautos didvyrius, eksponuojama transatlantinių lakūnų S. Dariaus ir S.Girėno lėktuvo „Lituanica“ skrendanti replika, yra įkurta kripta, skirta lakūnų atminimo įamžinimui.

Plačiau


  Kings komanda sveikino mokyklos mokinius
Data: 2018 03 15

Vasario mėnesį tarptautinės matematikos ir anglų kalbos olimpiados KINGS komanda lanko aktyviausias Lietuvos mokyklas ir nuoširdžiai kartu džiaugiasi rudens semestro finalistų pasiekimais!

KINGS lankėsi ir mūsų mokykloje bei apdovanojo diplomais ne tik olimpiados finalistus, tačiau įteikė padėkas geriausiems Kingsiečių mokytojams, padėjusiems savo mokiniams
pelnyti geriausių rezultatų rudens semestro olimpiadose.
Sveikiname šauniuosius finalistus !!!!!


  Moksleivių inžinierinės varžybos ,,Statom namą“
Data: 2018 03 15

Kovo 1d. III a klasės mokiniai Laima Meilutė, Domas Mockus, Laurynas Medzevičius, Jonas Plačiakis dalyvavo KTU Junior BEC 18, moksleivių inžinierinėse varžybose ,,Statom namą“ Mokinių komanda užėmė pirmą vietą gavo diplomą ir buvo apdovanoti asmeninėmis dovanėlėmis.


  „SVEIKATUOLIAI 2018“
Data: 2018 03 15

Kovo 14 dieną Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje jau septintą kartą vyko tradicinis ir jau tarpmokykliniu tapęs sveikatos ir fizinio aktyvumo renginys, akcentuojantis kasdieninę sveikatos ir sporto reikšmę kiekvieno žmogaus gyvenime. Džiaugiamės, jog jau antrus metus greta I klasių gimnazistų aktyviai dalyvauja ir Kauno Vinco Kudirkos progimnazijos aštuntokai.
Šventės dalyvius pasveikino Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos direktorė Nijolė Šimkevičienė bei Centro PK pareigūnas Darius Joneikis.

Plačiau


  Atvirų durų diena mūsų gimnazijoje
Data: 2018 03 06

Plačiau...

 

 


 

Viktorina Kauno miesto moksleiviams
Data: 2018 03 05

Speiguotą kovo pirmosios dieną Kauno bendrojo ugdymo mokyklų 12 klasių mokiniai rinkosi į Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje vykusią viktoriną ,,Kartojimas – mokslų motina“. Abiturientai varžėsi atpažindamos privalomus autorius pagal pateiktus kūrybos bruožus, kontekstus, gebėjo sieti nurodytas temas su konkretaus autoriaus kūriniu, skaitant pateiktas ištraukas reikėjo atpažinti kūrinį ir pasakyti jo autorių, buvo proga nepasiklysti žanrų įvairovėje, pasvarstyti, kuris iš pateiktų kūrinių buvo sukurtas anksčiau, pasikliauti loginiu mąstymu, atpažinti ir ištaisyti originaliame tekste įsivėlusią klaidą. Daugiausia emocijų sukėlė paskutinioji - kūrybinė – užduotis: reikėjo suvaidinti burtų keliu ištraukto kūrinio ištraukėlę, komisija vertino originalumą, aiškumą, aktorinį profesionalumą.

Plačiau


  Nacionalinis diktantas
Data: 2018 03 02


Nacionalinį diktantą rašome 4 pamokos metu. Ateikite į kabinetus 10.50 val.
Visus mūsų bendruomenės narius, svečius kviečiame kartu rašyti Nacionalinį diktantą. Laukiame Jūsų bibliotekoje – informaciniame centre 10.50 val.

Plačiau...pdf1, pdf2


  Gimnazijos vaikinų krepšinio komandos laimėjimas
Data: 2018 03 02

Mūsų gimnazijos vaikinų krepšinio komanda pateko į Kauno mokyklų žaidynių ketvirtfinalį. Sveikiname !!!!!!


  Respublikinė konferencija „Rašytojas ir istorija: inovatyvus žvilgsnis į literatūrą“
Data: 2018 03 02

2018 metų vasario 27 dieną mūsų gimnazijos gimnazistai dalyvavo respublikinėje konferencijoje „Rašytojas ir istorija: inovatyvus žvilgsnis į literatūrą“, vykusioje Jono Jablonskio gimnazijoje.
IIA klasė mokiniai Kristina Užgalytė, Miglė Damarackatė ir Jurgis Leonavičius, vadovaujami lietuvių kalbos mokytojos Jūratės Slavinienės, klausėsi įdomaus žurnalisto, charizmatiško žmogaus Andriaus Tapino pranešimą, ar knygų skaitymas vis dar įdomus šiuolaikiniam žmogui, Mokiniai taip pat aktyviai dalyvavo renginyje: ne tik skaitė pranešimus, diskutavo apie lietuvių literatūros kanoną, bet ir svarstė, kokie lietuvių autorių kūriniai įdomūs šiuolaikiniam jaunimui, kokias knygas ir kodėl įdomu skaityti.
Konferencija neprailgo: buvo ne tik įdomu, bet ir prasminga.

Foto


  NACIONALINIO ČEMPIONATO ,,MAKARONŲ TILTAI 2018“ MOKSLEIVIŲ ATRANKOS ETAPAS KAUNO STEPONO DARIAUS IR STASIO GIRĖNO GIMNAZIJOJE
Data: 2018 03 02

Makaronais galime mėgautis ne tik virtuvėje - jie gana įdomi medžiaga kurti papuošalus, paveikslus ar įvairias interjero dekoravimo detales. O vienas įdomiausių makaronų panaudojimo būdų – tiltų, atlaikančių nemenkas apkrovas, konstravimas. 1983-iaisias metais Kanadoje, Okanagano kolegijoje, vyko pirmosios makaronų tiltų konstravimo varžybos. O 1988 metais į atvirą čempionatą rinkosi studentai jau iš viso pasaulio. Dabar šios varžybos pripažintos oficialiu pasaulio čempionatu.

Plačiau


  Projektas ,,Inovatyvi matematika – kiekvieno mokinio sėkmė“ (tęsinys)
Data: 2018 02 28


2018 m. vasario 21 d. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje vyko Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-01-0005 ,,Inovatyvi matematika – kiekvieno mokinio sėkmė“ bendrųjų įgūdžių programos I dalies mokymai „Efektyvaus mokymosi principai ir metodai“. Mokymus vedė lektorius Andrius Berniukevičius.

Plačiau
 


  Projekto „ATKURTAI LIETUVAI 100: ĮKVĖPTI ATEITIES“ renginių ciklas
Data: 2018 02 12

 

„ATKURTAI LIETUVAI 100: ĮKVĖPTI ATEITIES“ renginių ciklas (pdf):

Sausio 13-oji (html)

Lietuvos 100-metį švenčiame skaitydami knygas (html)

Pilietinė akcija „16 faktų apie Vasario 16" (html)

Pamokų ciklas ,,Vasario 16-osios akto priėmimo kontekstas ir reikšmė” (html)

Stendinis pranešimas „Švenčiame Vasario 16 – ąją, nes buvo žmonių, kurie sutiko už ją kentėti ir mirt" (html)

Žinių konkursas ,,Vasario 16-oji - Lietuvos valstybės atkūrimo diena“ (html)

Šventinis renginys ,,Su meile Lietuvai“, skirtas Vasario 16-ajai, Atkurtos Lietuvos šimtmečiui paminėti (html)

Projektas ,,Augame kartu su Lietuva" (html)

Kovo mėnesį vykę projektai (html)


 

Šventinis renginys ,,Dangus vilioja, kviečia, šaukia“
Data: 2018 02 20
 

2018 m. vasario 13 dieną Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija pradėjo renginių, skirtų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio 85-mečiui paminėti ciklą .
Šventiniame renginys ,,Dangus vilioja, kviečia, šaukia‘‘ dalyvavo I ir II klasių gimnazistai. Svečiuose buvo ir gimnazistams pasakojo apie šių didžiavyrių istoriją Lietuvos aviacijos muziejaus direktorius dr. Remigijus Jankauskas. Rašytoja, aviatorių ambasadorė Irena Jacevičienė-Žukauskaitė skaitė savo knygų, skirtų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno žygio istorijai, ištraukas. Dokumentinio filmo ,,Lituanica“ nemari atmintis šviesoje“ režisierius, muziejininkas Jonas Čepas pristatė savo filmą ir kartu su gimnazistais filmo kadruose prisiminėme šių drąsių vyrų gyvenimą.

Foto


  Užgavėnės kitaip
Data: 2018 02 20

Gimnazijoje praūžė kvepiančios blynais ,,Užgavėnės kitaip". Mokomosios mokinių bendrovės gimnazistai organizavo pamokas ne pamokos forma ,,Užgavėnės kitaip”. Vyko uogienių konkursas.

Foto


  Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato padėka direktoriaus pavaduotojai Daivai Ivanovienei
Data: 2018 02 20

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato padėka Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos direktoriaus pavaduotojai Daivai Ivanovienei už aktyvią prevencinę veiklą mokymo įstaigoje ir pagalbą bendruomenės pareigūnų veikloje.

 


 

Nutraukiamas ugdymo procesas dėl gripo epidemijos
Data: 2018 02 06

Vadovaujantis Kauno Stepono  Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos direktoriaus 2018 m. vasario 7 d.  įsakymu Nr. V-80  gimnazijoje nutraukiamas ugdymo procesas nuo 2018 m. vasario 8 d. iki 2018 m. vasario 9 d. dėl daugiau kaip 20 procentų mokinių sergamumo gripu ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis.

Plačiau...


  Gimnazijos vadovų ir gimnazijos tarybos padėka už paramą
Data: 2018 01 19

 

Plačiau...


 

Edukacinė išvyka į Kauno technikos kolegiją
 Data: 2018 02 10

Vasario 1 dieną 3 klasės mokiniai, besimokantys fiziką išplėstiniu kursu, dalyvavo edukacinėje išvykoje į Kauno technikos kolegiją.
Mokiniai dalyvavo mechanikos paskaitoje apie jėgų poveikį pastatų, statinių konstrukcijoms, atliko laboratorinį darbą „Medienos gniuždymas", susipažino su geologijos laboratorija, dalyvavo viktorinoje, susipažino su aukštų įtampų laboratorija, stebėjo žaibo susidarymą.

Foto


  Interaktyvi finansinio raštingumo diena
Data: 2018 02 10

Sausio 30 d. gimnazijoje vyko Interaktyvi finansinio raštingumo diena. Swedbanko atstovai mokinius jau ryte pasitiko gimnazijoje ir pasakojo apie visos dienos būsimas veiklas.
Per pirmas pamokas vyko „15 minučių įsibrovimai“ į II klasių dalykų pamokas, kurių metu supažindino su pagrindine finansinio raštingumo informacija, finansų valdymo pagrindais ir pristatė užduotis.
Per pertraukas gimnazijos fojė skambėjo muzika ir vyko aktyvus bendravimas su gimnazistais ir mokytojais, jiems buvo užduodami klausimai ir už teisingus atsakymus dalinami prizai. Mokiniai domėjosi ne tik bankininko profesijos, bet ir apie asmeninių finansų valdymo ypatumus.

Plačiau


  Vilniaus gimtadienio proga Kauno gimnazija sveikina Vilniaus gimnaziją
Data: 2018 02 10

Kaunas sveikina Vilnių gimtadienio proga !!!! Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija pakvietė Vilniaus Užupio gimnazijos Ic klasę atvykti į Kauną Vilniaus gimtadienio proga.
Užupio gimnazistai su auklėtoja Žiede Juodeikyte atvyko aplankyti Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazistų ir susipažinti su tarpukario istorija. I klasių kauniečiai gimnazistai su auklėtoja Regina Šadauskiene ir direktoriaus pavaduotojomis Daiva Ivanoviene ir Audrone Zamaliene sutiko svečius iš sostinės gimnazijoje, kuri kitais metais švęs 100 metų jubiliejų. Gimnazijos muziejuje šimtametę istoriją pasakojo mokytoja Jūra Sakalauskienė. Pasivaišinę vilnietiškais saldainiais ir kaunietiška arbata išėjome susipažinti su Kauno tarpukario istorija, kurią pasakojo istorikas Bernaras Ivanovas.

Plačiau


  Seime surengta parlamento darbo simuliacija mokiniams
Data: 2018 02 10

Mūsų gimnazistai su mokytojomis Vitalija Rukuižiene ir Nida Brimiene dalyvavo LR Seimo simuliacijoje, į kurią pakvietė Seimo narė Rūta Miliūtė. Šio renginio tikslas - skatinti moksleivių domėjimąsi valstybės politika, visuomenės aktualijomis, skatinti kompetencijų ugdymą, ugdyti pilietiškumą, padėti moksleiviams geriau orientuotis politikoje.
Renginio tikslas – supažindinti mokinius su parlamentine veikla, kad pabaigęs mokyklą suprastų ir žinotų, kaip priimami įstatymai valstybėje, žinotų darbo specifiką.

Plačiau


  Projektas ,,Inovatyvi matematika – kiekvieno mokinio sėkmė“
Data: 2018 01 24

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-01-0005 ,,Inovatyvi matematika – kiekvieno mokinio sėkmė“.

Plačiau


  Fizikos pamoka ,,Elektrinių reiškinių pritaikymas“
Data: 2018 01 24

Sausio 23 d. I a klasės mokiniai dalyvavo edukacinėje išvykoje į Kauno technologijos kolegiją. Stebėjo ir patys dalyvavo vykdant fizikinius eksperimentus. Pamoką ne pamokos forma organizavo fizikos mokytoja Birutė Putnienė
 

Foto


 

Integruota istorijos ir vokiečių kalbos pamoka ,,Išradėjų šalis – moksliniai tyrimai Vokietijoje“
Data: 2018 01 24

Mūsų gimnazijos I-III klasių mokiniai apsilankė parodoje „Išradėjų šalis-moksliniai tyrimai Vokietijoje“. Per įvairias pasaulio šalis keliaujanti paroda šiuo metu eksponuojama Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinės komunikacijos ir informacijos centre. Netradicinės integruotos vokiečių-istorijos pamokos metu mokiniai susipažino ne tik su istoriniais vokiečių išradimais, bet ir šiuolaikinėmis inovacijomis mokslo ir technologijų srityse. Vėliau mokiniai lankėsi Signatarų namuose, kur susipažino su 1918 vasario 16d. Nepriklausomybės aktu, lankė parodą „Kelyje į nepriklausomą Lietuvos valstybę: 1863-1918”. Ši išvyka yra mūsų gimnazijoje vykdomo Goethe’s instituto projekto CLILIG@Litauen dalis. Projektą vykdo vokiečių kalbos mokytoja Birutė Pukelienė ir istorijos mokytoja Aušra Rajaskaitė.

Foto


 

,,ALFA“ savaitgalis jaunimui
Data: 2018 01 23

Kaip atpažinti pašaukimą tarp daugybės balsų, skambančių aplink mus ir surasti savo unikalų kelią?  Apie tai sausio 19 - 20 d. savo įžvalgomis dalinosi  ir diskutavo 1 – jųjų klasių mokiniai, dalyvaujantys evangelizacinėje programoje ,,ALFA savaitgalis jaunimui“. Renginys vyko dvi dienas Kauno Šv. Jono Krikštytojo pastoracijos centre.  Tikybos mokytojos Alės, savanorių Vilmantės ir dviejų Jurgitų  rūpesčio dėka savaitgalio susitikimas buvo pripildytas žaismingos jaunystės, skardaus juoko ir džiugesio. Įdomūs edukaciniai žaidimai visus dalyvius įtraukė ir sužavėjo.  Profesionalūs mokymai drąsino be baimės žvelgti į ateitį ir save. Kun. Andrius Končius su meile įvedė mus į Adoraciją. Būdami  Viešpaties akivaizdoje, kartu su šlovintojais giedojome ir meldėmės. Programą organizavo ir mokinius lydėjo tikybos mokytoja  Alė Spiridonovienė.

Foto


  Geografijos pamoka „Geografiniai tyrimai Ramybės parke“
Data: 2018 01 22

Geografijos pamoka ne pamokos forma „Geografiniai tyrimai Ramybės parke“ vyko gruodžio 20 d. Ramybės parke, kurioje Ie klasės mokiniai vykdė įvairias užduotis. Pamoką organizavo geografijos mokytoja Jūratė Čiapienė.
 

Foto


  Vaikų dienos centro ,,Vaikų stotelė" aplankymas
Data: 2018 01 22

Mokinių taryba aplankė Karmelitų parapijos vaikų dienos centro ,,Vaikų stotelė" vaikus su kalėdinėmis dovanomis.


  Prevencinis projektas ,,Aš žinau pasekmes''
Data: 2018 01 22


Gimnazijoje vyko prevencinio projekto ,,Aš žinau pasekmes" paskaitos, kurias vedė VšĮ „Atsakinga šeima" projekto vadovė akušerė Marija Mizgaitienė. Gimnazistai sužinojo apie alkoholio daroma žalą vaisiui. Projektą gimnazijoje vykdo dorinio ugdymo mokytojos Audronė Zamalienė, Egidija Tarkauskienė ir Alė Spiridonovienė.

Foto


  Bronės Duobinienės 100 metų minėjimas
Data: 2018 01 22

Sausio 18 d. minėjome Bronės Duobinienės 100-ąsias gimimo metines. Gimnazijoje į šį renginį atvyko Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazicjos absolventų klubo pirmininkė doc. dr. Ina Dagytė Mituzienė, prof. Tadas Toločka, architektas Alvydas Mituzas ir buvęs gimnazijos mokytojas.
Susitikimą su gimnazistais organizavo muziejininkė Jūra Sakalauskienė, buvusi gimnazijos mokinė ir dabar dirbanti mokytoja.

Foto


 

Ramybės taku į Kalėdų šviesą
Data: 2018 01 19
 

Adventinėje popietėje ,,Ramybės taku į Kalėdų šviesą“ susirinko gimnazijos darbuotojai kartu stabtelėti Kalėdiniame šurmulyje ir pajusti advento ramybę širdyse.

Foto


  Vietoj žalingų įpročių – tinklinis
Data: 2018 01 19

Gruodžio mėnesį Lietuvos kriminalinės policijos biuro sporto salėje vyksta tinklinio turnyras „Vietoj žalingų įpročių – tinklinis“. Turnyre teisėjavo III c klasės gimnazistė Gabija Arkušauskaitė. Rezultatus sumavo III c klasės mokiniai Aivaras Dulkė ir Benjaminas Koveras.


 

Lietuvos vokiškų dainų festivalis 2017
Data: 2018 01 19


2017 m. gruodžio 8 d. mūsų gimnazistės su muzikos mokytoja Edita Snarskaite ir vokiečių kalbos mokytoja Birute Pukeliene dalyvavo Lietuvos vokiškų dainų festivalyje Vilniuje.


  Mokausi būti vairuotoju
Data: 2018 01 19

Mūsų gimnazistai su mokytoja Vida Blinstrubaite dalyvavo Kauno techninės apžiūros centro ir vairavimo mokytojų organizuotame konkurse ,,Mokausi būti vairuotoju“, kurio metu stengėsi išsiaiškinti geriausiai Kelių eismo taisykles išmanantį Kauno mokyklų moksleivį.

Daugiau informacijos rasite:
https://www.arv-auto.lt/video/ne-vienas-kelyje-171217.mp4
http://m.kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/vairuotojus-reikia-rengti-jau-mokykloje-841815

 


 

Integruota lietuvių kalbos ir biologijos pamoka ,,Kaip romantizmo epochoje žmonės gydėsi, gražinosi ir rūpinosi savo kūnais“
Data: 2018 01 19

Gruodžio mėnesį III g klasės gimnazistai dalyvavo integruotoje lietuvių kalbos ir biologijos pamokoje ne pamokos forma „Kaip romantizmo epochoje žmonės gydėsi, gražinosi ir rūpinosi savo kūnais“ Kauno medicinos ir farmacijos muziejuje. Buvo puiki proga aptarti kavos tirščių perdirbimą ir keliauti į muziejų, kuriame stebėjome farmacijos ir medicinos ištakas, raidą. Šios edukacinės išvykos metu gimnazistai kritiškai pažvelgė į netradicinius ir tradicinius gydymo būdus ir nusprendė, kad svarbu būti sveikiems gražiose sveikose aplinkose. Tikrai nei vienas nepanoro būti ,,špitolės" pacientu. Netradicinę pamoką organizavo mokytojos Rūta Bronė Lukenskienė ir Vida Skučaitė.

Foto


 

Vaikinų komandų matematikos olimpiada – konkursas
Data: 2017 12 18
Šių metų gruodžio 14 d. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje pirmą kartą vyko Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 9 – 12 klasių vaikinų komandų matematikos olimpiada – konkursas. Konkurse dalyvavo 15 komandų iš įvairių Kauno miesto gimnazijų (Kauno ,,Aušros“, Antano Smetonos, LSMU, ,,Santaros“, Veršvų, VDU ,,Rasos“, ,,Saulės“, ,,Varpo“, Aleksandro Puškino, Maironio, Jono Jablonskio, Jono Pauliaus II, ,,Vyturio“, Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijų bei Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus). Vaikinai atvyko į konkursą rimtai nusiteikę. Darbas truko dvi valandas, per kurias jie sprendė po 6 matematikos užduotis ir atliko kūrybinį darbą. Komandos dirbo susikaupusios iki paskutinės minutės.
Dalyviai apdovanoti padėkos raštais, o laimėtojai diplomais:
I vieta – Kauno ,,Saulės“ gimnazija,
II vietos – Kauno VDU ,,Rasos“ ir ,,Vyturio“ gimnazijos,
III vietos – Kauno ,,Aušros“ ir LSMU gimnazijos.      

Foto


 

Tradicinis žinių konkursas „Ateities lyderiai“
Data: 2017 12 18

Gruodžio 6d. Lietuvos švietimo istorijos muziejuje vyko tradicinis žinių konkursas „Ateities lyderiai“ . Devynios mūsų gimnazijos II-IV klasių mokinių komandos varžėsi istorijos ir geografijos žinių protų mūšyje. Po permainingos kovos pirmą vietą laimėjo IVA klasės komanda, antra vieta atiteko IIA klasės komandai, trečioji- IID klasės komanda. Renginį organizavo istorijos mokytojos R.Pranevičienė ir A.Rajaskaitė.


  Viktorina gimnazijos ketvirtų klasių mokiniams ,,Kartojimas – mokslų motina“
Data: 2017 12 18

Lapkričio 23 dieną gimnazijos aktų salėje vyko jau tradicine tapusi literatūros viktorina gimnazijos ketvirtų klasių mokiniams ,,Kartojimas – mokslų motina“ (lot. Repetitio est mater studiorum). Renginio organizatorės, lietuvių kalbos mokytojos G.Bersėnienė, V.Venskauskienė, džiaugiasi šauniai pasirengusiomis septyniomis ketvirtokų komandomis. Mokiniai demonstravo savo literatūrinį išprusimą atsakinėdami į rimtus literatūros teorijos klausimus, atliko linksmas praktines užduotis, net turėjo pavaidinti kūrinių ištraukas! Sveikiname geriausiai pasirodžiusią mokytojos V. Grigienės komandą! Dėkojame visiems dalyvavusiems!
 


 

Respublikinė mokslinė - praktinė lietuvių kalbos mokytojų konferencija „Naujoji karta literatūros pamokose: susikalbėjimo linkme“
Data: 2017 12 08

2017 metų gruodžio 1 d. VDU salėje įvyko respublikinė mokslinė - praktinė lietuvių kalbos mokytojų konferencija „Naujoji karta literatūros pamokose: susikalbėjimo linkme“. Konferencijoje dalyvavo ne tik 150 lietuvių kalbos mokytojų iš visos Lietuvos, bet ir 5 mūsų gimnazistai: Jurgis Leonavičius, 2a klasė, Domas Mockus ir Domantė Buinevičiūtė, 3a klasė, Aušrinė Šerpenskaitė bei Domantas Teleiša- abu 4 klasės mokiniai ir jų mokytojos ekspertės Jūratė Slavinienė bei Edita Baltuškienė.
Mokiniai ne tik išklausė pranešimus, bet ir konferencijos pabaigoje reflektavo. Jie išsakė nuomonę, kokios lietuvių kalbos pamokos jiems įdomios, kaip sekasi „įveikti“ lietuvių kalbos programą, ko tikisi iš mokytojų, kaip ugdyti kūrybiškumą pamokose ir kt. Konferencijos dalyviai žavėjosi puikiais gimnazistų pasisakymais.
Gimnazistus ypač sužavėjo įdomus žurnalisto Ryčio Zemkausko pranešimas „Žurnalistika kaip samprotavimo rašinių konkursas“.


 

 „BŪK TUO POKYČIU, KURĮ NORI MATYTI PASAULYJE“
Data: 2017 12 06

Toks baigiamasis projekto ,,BE STRESO II“ renginys Kauno kino centre ,,Romuva” lapkričio 30 dieną sukvietė aktyvų Kauno miesto 15-19 m. amžiaus jaunimą. Moksleiviai buvo kviečiami kurti trumpametražius filmukus, tapti režisieriais ir komisijos atrinktus geriausius darbus pamatyti didžiajame ekrane. Už sėkmingą dalyvavimą padėka įteikta ir mūsų gimnazijos „Sveikatos gido“ būrelio nariui Dominykui Pokvyčiui (vadovė L. Bakutienė).


 

Gimnazijos gimtadienio savaitė ,,Rudens mozaika"
Data: 2017 12 05

Gimnazijos gimtadienio savaitė ,,Rudens mozaika" prasidėjo nuo sportiškai aktyvaus pirmadienio. Pertraukų metu vyko sportinės rungtys - šaškių turnyras, virvės traukimo varžybos. Sportines pertraukas organizavo kūno kultūros mokytojai R. V. Jagentavičius, D. Jasiulionienė, I. Saikauskienė ir R. Astrauskas.

Plačiau


 

Viktorina-protmūšis „AIDS: geriau žinoti 17”
Data: 2017 12 05

Pasaulinės AIDS dienos, kurią minėjome gruodžio 1-ąją, proga gimnazistai turėjo galimybę dalyvauti viktorinoje - protmūšyje - „AIDS: geriau žinoti 17“. Pirmadienį, gruodžio 4 d., visų pertraukų metu sveikatos kabinete vyko protmūšis – intelektualus žaidimas, kurio metu dalyviai varžėsi, kas greičiau atsakys į klausimus apie žmogaus imunodeficito virusą (ŽIV), jo plitimo būdus, prevenciją, gydymą, mokslo naujienas ŽIV ir AIDS srityse. Prisijungėme prie kitų bene 500 organizacijų visoje šalyje, kurios dalyvavo ir varžėsi protų mūšyje.

Visuomenės sveikatos specialistė L. Bakutienė


  Kauno krepšinio mėgėjų lygos nugalėtoja - mūsų gimnazija
Data: 2017 12 05

Kauno krepšinio mėgėjų lygos pirmosiose rungtynėse nugalėjo Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija.


  Vokiškos dainos konkurse merginų kvartetas užėmė I-ąją vietą
Data: 2017 12 05

Lapkričio 23 dieną vykusiame Kauno miesto vokiškos dainos konkurse I-IV klasių merginų kvartetas užėmė I-ąją vietą ir pakviestas vykti į šalies vokiškų dainų festivalį Vilniuje. Mokines paruošė muzikos mokytoja Edita Snarskaitė ir vokiečių kalbos mokytoja Birutė Pukelienė.


  Susitikimas - diskusija su prof. dr. Liudu Mažyliu
Data: 2017 12 05

Lapkričio 23 d. vyko susitikimas - diskusija su prof. dr. Liudu Mažyliu ,,Lietuvos Šerlokas Holmsas, perrašęs istoriją". prof. dr. Liudas Mažylis – Lietuvos mokslininkas, Kauno Vytauto Didžiojo universiteto profesorius, politikos ir visuomenės veikėjas. 2017 m. kovo 29 d. Vokietijos užsienio reikalų ministerijos archyve mokslininkas rado 1918 metų Vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės Akto lietuviškąjį ir vokiškąjį originalus. Už tai jam įteiktas Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro kryžius.

Foto


  Pasirodymas vaikams: „DEUTSCH MIT SOCKE" - ,,VOKIEČIŲ KALBA SU KOJINE"
Data: 2017 12 05

Gimnazijoje vyko ,,PASIRODYMAS VAIKAMS: DEUTSCH MIT SOCKE" - ,,VOKIEČIŲ KALBA SU KOJINE". Organizavo vokiečių kalbos mokytoja Birutė Pukelienė.

Foto


  Mokytojų varžybos ,,Tinklinio diena. Sportas - bendravimo draugas”
Data: 2017 12 05

Gimnazijoje vyko Kauno miesto mokyklų mokytojų varžybos ,,Tinklinio diena. Sportas - bendravimo draugas”.


 

Gimnazijos ,,Alumni"
Data: 2017 12 05

Po 10 metų susirinko vėl gimnazijoje. Susirinko į savo klasę, susėdo į savo suolus, auklėtoja Vida Urbonienė ir vėl uždavė rašyti. Labai smagu buvo surasti savo kelionės į Vokietiją nuotraukas muziejuje. Prisiminė savo nuotykius mokykloje ir draugų apsuptyje.

Foto

 


  ,,Nepamiršk parašiuto"
Data: 2017 12 05

Gimnazijos komanda dalyvavo jaunimo švietimo projekto „NEPAMIRŠK PARAŠIUTO“ ,,PROTO ŽINIŲ'' konkurse, kuris vyko Kauno miesto Savivaldybėje.
Gimnazijos komanda - I a klasės mokiniai:
Aidas Danielius;
Altėja Jorkšaitė,
Agnietė Liutkevičiūtė,
Andrėja Majauskaitė,
Naglis Pilkauskas,
Dominykas Žitkauskas,
Mokytoja Egidija Tarkauskienė.

Foto


 

Konkursas ,,Mokausi būt vairuotoju"
Data: 2017 12 05

Konkurso ,,Mokausi būt vairuotoju" I etapas gimnazijoje vyko lapkričio 10 d. Dėkojama mokytojai Vidai Blinstrubaitei už iniciatyvą ir konkurso organizavimą gimnazijoje.

Foto


  Akcija ,,Nerūkyk ir būk madingas"
Data: 2017 12 05

Mūsų gimnazistai dalyvavo akcijoje ,,Nerūkyk ir būk madingas". Mokinius parengė socialinė pedagogė Eglė Letkauskienė ir šokių mokytoja Silverija Gusaitė.

Foto


 

Projektas ,,Biologijos – fizikos - chemijos integruotos pamokos Latvijoje“
Data: 2017 12 05

Projekto ,,Biologijos – fizikos - chemijos integruotos pamokos Latvijoje“ metu susipažinome su „Saldus“ fabriko gamybiniais įrenginiais, žaliavomis, gamybos technologiją, saldainių energetine verte, ekologine tarša, aplankėme Rygos zoologijos sodą, kuriame susipažinome su gyvūnų įvairove, cheminių medžiagų panaudojimu gyvūnų priežiūrai, narvų parengimu žiemos sezonui.
Projektą organizavo mokytojos Raimonda Janickienė, Danutė Vilkauskienė ir Jūratė Sabaitienė

Foto


 

Kartu minime Tarptautinę tolerancijos dieną!
Data: 2017 12 05

Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti jau šešioliktus metus inicijuoja lapkričio 16-osios – Tarptautinės tolerancijos dienos paminėjimą Lietuvoje.
Tolerancijos dienos simbolis – rankos.
Šios idėjos esmė – žmogaus rankomis pasaulyje daromi geri ir blogi darbai. Rankos sukuria ir rankos sugriauna.


  Gimnazijos gimtadienio savaitė „Rudens mozaika“
Data: 2017 11 20-24 d.
 • Muzikiniai sveikinimai mokytojams ir mokiniams „Muzikinė pauzė“,
 • Akcija „Savaitė be namų darbų“,
 • Netradicinės pamokos „Panirkim į gimnazijos istoriją“ gimnazijos muziejuje,
 • 20d. Sportinės rungtys- šaškių turnyras, virvės varžybos,
 • Darbų vizualizacija „Su gimtadieniu, Gimnazija“,
 • 22d. 3 pamoka-Flašmobas „Šokis - dovana gimnazijai“,
 • 24d. 4-5-6 pamokos „Aukštyn kojom“,
 • 24d. 7 pamoka - Gimnazijos gimtadienio šventė „Rudens simfonija“.

 

Gimnazistai renka ,,Metų knygą 2017“

 Data: 2017 11 23

 

Kiekvienais metais lapkričio pabaigoje Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos bendruomenė nuotaikingai švenčia mokyklos gimtadienį. Tad ir šią savaitę  vyksta įvairūs renginiai. Pasaulinę sveikinimosi dieną, lapkričio 21 –ąją  organizavome skaitymo populiarinimo akciją ,,Labas, ką skaitai?“, skirtą Metų knygos 2017 rinkimams.

Renginys vyko ne tik klasėse, bet ir netradicinėje erdvėje - 2 aukšto fojė prie mokytojų kambario pertraukų metu.

Spalvingas reklaminis plakatas pakvietė gimnazistus ir mokytojus  susipažinti su paaugliams skirtomis knygomis, jas skaityti ir balsuoti už patikusias.  

Plačiau


  Mobilioji klasė iš Vilniaus mūsų gimnazijoje
Data: 2017 11 15

Pagaliau pasisekė ir mūsų gimnazijai – iš Vilniaus atvyko Mobilioji Bioklasė. Tai aštuonių jaunų mokslininkų ir studentų komanda, važinėjanti po visa šalį su pilnu autobusiuku įvairiausios laboratorinės įrangos. Šį projektą finansuoja „Thermo Fisher Scientific Baltics“, viena galingiausių biotechnologijos įmonių Lietuvoje. Ketvirtadienį atvykę į mūsų gimnaziją, jie demonstravo ir su mūsų gimnazistais sėkmingai atliko sudėtingiausius laboratorinius biochemijos darbus. 24 mūsų gimnazijos mokiniai turėjo galimybę trumpam tapti tikrais biochemikais, molekulinės biologijos bei genetikos specialistais ir paragauti jų duonos. Kas žino, gal kai kurie iš jų pasuks į šią perspektyvią mokslo sritį. Jaunieji mokslininkai po darbo sakė, kad mūsų moksleiviai jiems labai patiko ir žadėjo vėl atvažiuoti!

Foto


  Interaktyvus seminaras priklausomybių prevencijai
Data: 2017 11 15

„Priklausoma asmenybė - kaip ja tampama? Kaip padėti sau ir kitam?" - tokia tema diskutavo ir praktines užduotis sprendė gimnazijos IIb ir IId klasių gimnazistai lapkričio 14 d. informaciniame centre kartu su VŠĮ Dainavos poliklinikos Jaunimo centro specialistėmis J. Račkauskiene ir L. Dailidoniene. Šis renginys yra Kauno miesto savivaldybės programos „Be streso II - moksleivių psichikos sveikatos ir emocinių kompetencijų stiprinimas 15-19 m. amžiaus jaunimo tarpe Kauno mieste" dalis. Seminaro vedėjos paskatino moksleivius aktyviai dalyvauti ir kitose prevencinėse veiklose.
Renginio koordinatorė - visuomenės sveikatos specialistė L. Bakutienė


  Mokytis gali būti lengviau
Data: 2017 11 10

Mokomės ir žiūrėdami filmą, ir skaitydami knygas, ir, netgi, šokdami diskotekoje ar sportuodami. Gimnazijos bibliotekoje puikios mokymosi sąlygos. Čia rasite ne tik naujausius, bet ir alternatyvius vadovėlius, bei kasmet atnaujinamą grožinės bei mokslinės literatūros fondą.
Šiuo metu bibliotekoje veikia knygų paroda ,,Lietuvių literatūros lobynas – pagalba mokinio sėkmei“, o fojė ,,Prie bibliotekos“ galite susipažinti su vadovėlių ekspozicija ,,Mokytis gali būti lengviau“. Šie vadovėliai padės išmokti naujų dalykų ir pagilinti jau įgytas žinias. Juos galite parsinešti į namus, o kai nereikės, grąžinti į biblioteką.

 


 

Konferencija ,,Etninių tradicijų ir istorijos išsaugojimas mokykloje"
Data: 2017 11 10

2017 metų spalio 25 dieną ,,Aušros" gimnazijoje vyko Regioninė ir Kauno miesto mokyklų muziejinės veiklos konferencija ,,Etninių tradicijų ir istorijos išsaugojimas mokykloje".Joje dalyvavo mūsų gimnazijos vokiečių kalbos mokytoja, muziejaus kuratorė J. Sakalauskienė bei II c klasės gimnazistės (auklėtoja V. Venskauskienė), ,,Muziejaus gidų" narės, Dovilė Jonikaitė ir Kamilė Grigaitė. Jos ir muziejaus kuratorė J. Sakalauskienė gavo padėkas, pasirašytas Neformaliojo švietimo centro vadovų. ,,Mes labai džiaugiamės,galėdamos prisiliest prie gimnazijos istorijos ir pamatyt, kaip tai daroma kitose gimnazijose", -sakė Dovilė ir Kamilė.


 

Projektas ,,Nepamiršk parašiuto"
Data: 2017 11 06

Spalio 27 d. IIa ir IIB klasių mokiniai dalyvavo pilietiškumo pamokoje Kauno teritorinėje „Sodroje“. Ten specialistė pristatė socialinį draudimą ir jaunimo švietimo plėtros projektą ,,Nepamiršk parašiuto”. Gimnazijoje projektą ,,Nepamiršk parašiuto" vykdo Audronė Zamalienė.
Projekto tikslas – ugdant besiruošiančio savarankiškam gyvenimui jaunimo, vyresniųjų klasių bendrojo lavinimo mokyklų (gimnazijų) moksleivių pilietiškumą, socialinę atsakomybę ir socialinį solidarumą, perteikti jiems informaciją apie socialinio draudimo Lietuvoje sistemą, jos raidą ir apie „Sodros" veiklą. Padedant moksleiviams suvokti šešėlinės ekonomikos žalą visuomenei, kartu parodyti, kokią naudą, socialinę apsaugą įvairiais gyvenimo atvejais užtikrina socialinis draudimas, „Sodra".

Foto


  Konferencija tema „Istorijos ugdymo turinio įgyvendinimas, siekiant mokinių ugdymo(-si) kokybės“
Data: 2017 11 06

2017 m. spalio 25 d. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje įvyko Kauno miesto istorijos metodinio būrelio inicijuota Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų istorijos mokytojų teorinė – praktinė konferencija tema „Istorijos ugdymo turinio įgyvendinimas, siekiant mokinių ugdymo(-si) kokybės“. Simboliškai konferencijos data sutapo su 25 –siomis LR Konstitucijos metinėmis. Konferencijoje buvo pristatyti virš dešimt pranešimų, kurių tematika apėmė platų spektrą nuo teorinių įžvalgų, bendrų pastebėjimų apie ugdymo turinio įgyvendinimo sunkumus iki praktinių patarimų, kaip organizuoti projektinę veiklą, istorijos pamokas netradicinėse erdvėse, bei motyvuoti ir skatinti vaikus domėtis istorija ir planuoti savo mokymąsi. Konferencijos pranešimuose buvo galima įžvelgti, kiek daug įdomių ir aktualių veiklų savo mokiniams siūlo istorijos mokytojai, bet tuo pačių, su kiek daug iššūkių susiduriama, ypač siekiant mokinių ugdymo(-si) kokybės. Išklausius pranešimus, tarp dalyvių ir pranešėjų užsimezgė konstruktyvi diskusija, pasidalinimas įžvalgomis ir patirtimi.

Foto


  Šmėklinės
Data: 2017 11 06

Spalio 27 d. gimnazijos mokinių tarybą pakvietė gimnazijoje švęsti ŠMĖKLINES:
- ateiti į pamokas pasipuošus ,,helouvino'' akcentais...
- fotografuotis prie ŠMĖKLIŠKOS asmenukių sienelės II aukšte...
- dalyvauti ,,IŠRADINGIAUSIO KOSTIUMO KONKURSE"...
„ŠMĖKLINIŲ" geriausio kostiumo konkurso nugalėtojai:
I vieta - Vladas Mačys
II vieta Jurgis Leonavičius
III vieta Kamilė Pikčiūnaitė
Dėkojame MOKINIŲ TARYBAI už akciją ir saldžius prizus.

Foto


 

Uždek žvakutę Kauno partizanams
Data: 2017 11 06

2017 10 31 dalyvavom Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių organizuotoje akcijoje „Uždek žvakutę Kauno partizanams”.
Susitikę prie paminklo ,,Žuvusių už Lietuvos Laisvę motinai” Kauno senosiose kapinėse, uždegėme žvakutes. Savo apmąstymais pasidalijo Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos valdybos pirmininkė Rasa Duobaitė-Bumbulienė, LPKTS pirmininkas Gvidas Rutkauskas, Seimo nariai – Laurynas Kasčiūnas, Kazimieras Starkevičius, Žygimantas Povilionis, partizanų vado Adolfo Ramanausko – Vanago duktė Auksutė Ramanauskaitė Skokauskienė, tremtiniai, Vincė Vaidevutė Margevičienė ir kiti. Visi sutiko, kad neišsaugojusi ir neapgynusi savo istorijos, leidžianti šmeižti savo didvyrius tauta, neturi ateities. Visi dalyviai pakviesti, lankant kapus Vėlinių dieną, uždegti žvakeles krašto partizanams arba prie jų paminklų.

Foto


  Sveikiname fotonuotraukų parodos-konkurso „Lietuvos vaistiniai augalai" laureatus
Data: 2017 10 25

Spalio 18 dieną Kauno moksleivių aplinkotyros centre (Šeštokų g. 30) vykusios konferencijos metu buvo paskelbti ir apdovanoti Kauno miesto ugdymo įstaigų 5-12 klasių mokinių fotonuotraukų konkurso nugalėtojai. Laureatais tapo ir mūsų gimnazijos „Sveikatos gido" būrelio moksleiviai - Tadas Kastanauskas (IVė) ir Ugnė Ruzgutė (IIIė). Už dalyvavimą padėka įteikta Gretai Beinoraitei (IIIė). Vadovė - L. Bakutienė.


  Mokinių konferencija „Sveika gyvensena šiandien - galimybės ir perspektyvos"
Data: 2017 10 25

Spalio 18 dieną Kauno moksleivių aplinkotyros centre vykusioje mokinių konferencijoje dalyvavo Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos sveikatos būrelio narės Ugnė Škalaberdaitė (IId) ir Gabrielė Selevaitė (IIc). Merginos parengė ir konferencijos dalyviams pristatė tiriamąjį darbą apie mokinių mitybos įpročius. Vadovė L. Bakutienė.


  Mokinių konferencija ,,Sveika gyvensena šiandien - galimybės ir perspektyvos"
Data: 2017 10 23

Spalio 18 dieną Kauno moksleivių aplinkotyros centre vykusioje mokinių konferencijoje dalyvavo Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos moksleivės Gabija Kalinauskaitė ir Erika Jokubauskaitė. Merginos parengė ir konferencijos dalyviams pristatė tiriamąjį darbą apie trečiųjų ir ketvirtųjų klasių mokinių kofeino vartojimo įpročius. Vadovė L. Lapinskaitė


  Disability – the project about love (Neįgalumas – projektas apie meilę)
Data: 2017 10 23

Mūsų projektas yra susijęs su neįgalumu ir meile. Jis yra apie meilę visiems žmonės ir, ypač, meilę žmonėms, kurie turi sveikatos problemų. Norėtume, kad visi suprastų, jog žmonės su negalia yra tokie pat, kaip visi kiti.

Plačiau


  Pilietinė iniciatyva „Atminties kelias“
Data: 2017 10 23

Dėkojame Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos bendruomenei, kad prisijungėte prie pilietinės iniciatyvos „Atminties kelias“ ir paminėjote Lietuvos žydų genocido aukų atminties dieną.

Pagarbiai
Tarptautinės komisijos sekretoriatas


  Netradicinė  vokiečių kalbos pamoka vokiečių kapitalo įmonėje „Lidl Lietuva“
Data: 2017 10 23

Kitokia vokiečių kalbos pamoka vokiečių kapitalo įmonėje „Lidl Lietuva“. Pamoką organizavo VDU Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedros docentė Rūta Eidukevičienė.

 

Foto


  RENKAME METŲ KNYGĄ 2017
Data: 2017 10 09

Visus mūsų mylimus skaitytojus – mokinius, mokytojus, tėvelius, gimnazijos vadovus kviečiame dalyvauti akcijoje „Metų knygos rinkimai 2017“ ir išrinkti geriausią Metų knygą keturiose kategorijose: vaikų, paauglių, suaugusių ir poezijos. Už labiausiai patikusią knygą visose kategorijose galima balsuoti iki 2018 m. vasario 18 d. interneto svetainėse http://metuknygosrinkimai.skaitymometai.lt/index.php ir www.lrt.lt, elektroniniu paštu metuknyga@lrt.lt arba paštu adresu: „Metų knygos rinkimams“, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Gedimino pr. 51, LT-01504 Vilnius.
Daugiausia skaitytojų balsų surinkę knygų autoriai tradiciškai bus apdovanoti Vilniaus knygų mugėje 2018 metų vasario mėnesį. „Metų knygos rinkimai 2017“ akcijos metu bibliotekoje vyks įvairūs skaitymo skatinimo renginiai.
Bibliotekininkės Alė Ir Regina


  ,,Kaip atpažinti pašaukimą?“ Integruotos tikybos ir etikos pamokos 1 – ųjų klasių mokiniams
Data: 2017 10 09

Kaip atpažinti pašaukimą tarp daugybės balsų, skambančių aplink, suprasti, kad tas kelias, kuriuo žmogus eina, nebūtų šeimos, draugų ar visuomenės lūkesčių išpildymas?
Spalio 11 d. savo įžvalgomis apie pašaukimą su 1b ir 1ė klasės mokiniais dalinosi Šv. Kryžiaus (Karmelitų) parapijos klebonas kun. Valdas Paura. Pašaukimą turėtume sieti su kiekvieno žmogaus laimės troškimu. Galiausiai pašaukimas yra laimės troškimas ir atpažinimas, kad, šituo keliu eidamas, šituo būdu gyvendamas, būsiu laimingiausias.
Dorinio ugdymo mokytojos Alė, Egidija, Vitalija

 


  ,,BEACTIVE – žaisk kvadratą“
Data: 2017 10 09

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje rugsėjo 24-28 dieną vyko Europos sporto savaitės renginys ,,BEACTIVE – Žaisk kvadratą“.  Šventėje dalyvavo 120 pirmų gimnazijos klasių mokinių. Mokiniai kvadratą žaidė ne tik salėje bet ir lauke.
Mokytojas ekspertas Regimantas Viktoras Jagentavičius

Plačiau


  Netradicinės tikybos pamokos 1 – jųjų klasių mokiniams ,,Esu šaukiamas...
Data: 2017 10 09

Šiandien labai populiarios savirealizacijos teorijos perša mintį, kad žmogui pakanka vien paties savęs, jog svarbu tik tai, ko tu nori. Tačiau dera atsiminti, kad mūsų gyvenimas nepriklauso tik mums, nėra tik mūsų norai. Deja, aplinka dažnai skatina nuolat ieškoti tik savęs.O iš tiesų mūsų gyvenimas yra Dievo mums parengtas planas. Mūsų uždavinys – suprasti Dievo planą ir atsiliepti į Jo pašaukimą. Dažnai šis kelias gana ilgas ir sudėtingas, nes girdime daugelį balsų, kviečiančių mus į skirtingas puses.

Plačiau


  Filmas apie mokytojų dieną gimnazijoje
Data: 2017 10 05

 

Filmas apie mokytojų dienos šventę gimnazijoje

 


  Mokytojų diena gimnazijoje
Data: 2017 10 05

LR Prezidentės sveikinimas Mokytojų dienos proga (jpg)

Mokytojų dienos šventės nuotraukos


 

Gimnazijoje buvo pristatyta DofE programa
Data: 2017 10 03
Gimnazistų klausiame: Ar nori išbandyti naują veiklą, pamatyti pasaulio ir gauti tarptautinį sertifikatą už savo mėgstamą veiklą? Jei taip, DofE apdovanojimų programa yra tai, ko tau reikia!
The Duke of Edinburgh's International Award yra pasaulyje pirmaujanti jaunimo apdovanojimų programa, kurioje dalyvaudamas ir tu gali patirti daugybę nuotykių, susirasti draugų, atrasti savo užslėptus talentus, geriau pažinti save. Dalyvaudamas DofE apdovanojimuose tu gali kryptingai ugdyti įgūdžius, kurie jau ir taip yra tavo gyvenimo dalis arba gali pradėti užsiimti veikla, apie kurią anksčiau net nebuvai pagalvojęs. Dalyvaudamas programoje tu pats išsikelsi savo tobulėjimo tikslus ir susiplanuosi veiklas, todėl neabejojame, kad tai tau tikrai patiks!
Gimnazijoje DofE programą koordinuoja Daiva Jasiulionienė ir Regimantas Viktoras Jagentavičius

Foto


  Mokslo festivalyje „Erdvėlaivis Žemė“
Data: 2017 10 03

Mūsų gimnazijos trečiokai biologai dalyvavo mokslo festivalyje „Erdvėlaivis Žemė“ ir, nukeliavę į KTU „Santakos slėnį“, išklausė įdomią paskaitą „Paslaptingas ląstelių ir audinių gyvenimas“. Auditorija prigužėjo pilnutėlė moksleivių iš įvairiausių gimnazijų. Paskaitoje mokslininkai pasakojo apie žmogaus nervų sistemą, Alshaimerio ligos tyrimus, vykdomus Neurobiologijos institute, apie ląstelių judėjimo matavimus ir kitus fantastiškus dalykus. Lauksime kitų metų „Erdvėlaivio“ !
Laima Lapinskaitė


  Mainų programa FLEX, kuri suteikia galimybę mokslo metus praleisti Amerikoje
Data: 2017 10 03

Domantė Buinevičiūtė, mūsų gimnazijos 3a klasės mokinė, pristatė mainų programą FLEX, kuri suteikia galimybę mokslo metus praleisti Amerikoje.
FLEX programą remia Jungtinių Amerikos Valstijų vyriausybė ir Lietuvos Švietimo ir Mokslo Ministerija.
Daugiau informacijos apie FLEX Jūs galite rasti:
Internete:
http://discoverflex.org;
http://www.emokykla.lt/naujienos/Puslapiai/Naujiena24056.aspx;
https://vilnius.usembassy.gov/https/lithuania2/resources/educational-exchanges2/flex.html
Facebook: www.facebook.com/flexlithuania


 

Pilietinė iniciatyva „Atminties kelias“
Data: 2017 10 03

Minėdami Lietuvos žydų genocido aukų atminties dieną, gimnazijos 1a klasės mokiniai dalyvavo pilietinėje iniciatyvoje „Atminties kelias“.
Ši iniciatyva - tai kvietimas kartu nueiti į masines žydų žudynių vietas tais keliais, kuriais žydai buvo varomi į paskutinę savo kelionę. Lietuvoje tokių vietų yra daugiau nei 200. Šiuo paminėjimu siekiama prisiminti per holokaustą sunaikintas Lietuvos miestuose ir miesteliuose gyvenusias žydų bendruomenes.
Akciją gimnazijoje organizavo istorijos mokytojos rasa Pranevičienė ir Aušra Rajaskaitė


 

KINGS: tarptautinės matematikos ir anglų k. olimpiados mūsų mokykloje!
Data: 2017 10 03

Šią savaitę KINGS komanda pradėjo turą po daugiau nei 300 Lietuvos mokyklų, norėdama asmeniškai aplankyti, paspausti ranką ir įteikti DIPLOMĄ visiems pavasario semestre dalyvavusiems mokiniams, kurie savo sumanumu ir kūrybingumu, motyvacija bei drąsa pasiekė neeilinių rezultatų tarptautinėje KINGS olimpiadoje.
KINGS lankėsi ir mūsų mokykloje bei apdovanojo diplomais ne tik olimpiados finalistus, tačiau įteikė padėkas geriausiems Kingsiečių mokytojams, padėjusiems savo mokiniams pelnyti geriausių rezultatų pavasario semestro olimpiadose.

Plačiau


  Leidinių ekspozicija „EUROPA IR AŠ”
Data: 2017 10 03


Su Europos kalbų dienai skirta leidinių ekspozicija „EUROPA IR AŠ” galite susipažinti III aukšto foje prie bibliotekos. Ekspoziciją parengė bibliotekininkės Alė ir Regina

 


  Europos kalbų diena
Data: 2017 10 03

Rugsėjo 26 dieną yra minima Europos kalbų diena. Ši diena skirta atkreipti visuomenės dėmesį į Europos kalbų ir kultūrų įvairovę, stiprinti Europos kalbų mokėjimo idėjos svarbą bei skatinti susidomėjimą daugiakalbyste. Ši diena minima nuo 2001 metų, kuriuos Europos Taryba ir Europos Komisija paskelbė Europos kalbų metais.

Plačiau


 

Mokslo festivalis ,,Erdvėlaivis Žemė"
Data: 2017 10 03

Mokslo festivalyje „Erdvėlaivis Žemė", dalyvavo 2d klasės mokiniai paskaitoje „Vidiniai parazitai". Sužinojome, kad kartais „įsigyjame“ nemalonių nepastebimų dovanų – endoparazitų. Šie organizmai kenkia organizmo viduje, o ryšį su išorine aplinka palaiko per šeimininko organizmą. Susipažinome kas mus „ėda iš vidaus“.
Biologijos mokytoja Jūratė Sabaitienė

Foto


  Ką galima veikti bibliotekoje?
Data: 2017 10 03

Rugsėjo mėnesį gimnazijos bibliotekoje prasidėjo renginių ciklas 1- ųjų klasių mokiniams ,,Ką galima veikti bibliotekoje?“ 28 d. pažintį su biblioteka pradėjo 1c klasės mokiniai su auklėtoja lietuvių kalbos mokytoja Vilma Grigiene. Dirbdami grupėse ir individualiai, mokiniai svarstė, kaip biblioteka gali padėti mokytis, pateikė pasiūlymų, ką jie norėtų veikti bibliotekoje. Netradicinės pamokos metu, jaunuoliai susipažino su bibliotekos veikla, apžiūrėjo knygų ekspozicijas, pasiėmė knygų į namus. Renginio pabaigoje bibliotekininkės Alė ir Regina mokiniams padovanojo po knygos žymeklį ir pakvietė vaikus būti aktyviais skaitytojais, tausoti ir saugoti knygas.
Bibliotekos vedėja Alė

Foto


 

Pamokų tvarkaraštis

Data: 2017 09 22

 

 

Pamokų tvarkaraštis (xls)

 


  Apie mokinių priėmimą
Data: 2017 09 08

Mokinių, priimtų į gimnazijos klases, sąrašai:

I klasių mokinių sąrašai: 1a (pdf), 1b (pdf), 1c (pdf), 1d (pdf), 1e (pdf);
II klasių mokinių (naujokų) sąrašas (pdf);
III klasių mokinių (naujokų) sąrašas (pdf);

IV klasių mokinių (naujokų) sąrašas (pdf).

 

2- ose gimnazijos klasėse laisvų vietų nėra, o  3-ose yra 3 laisvos vietos.


 

Aktualus renginys Kauno apskrities lituanistams
Data: 2017 09 05

 

Rugpjūčio 29 dieną Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje vyko viešosios konsultacijos Kauno apskrities mokyklų pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos mokytojams Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimas 6, 8, 10 klasėse. Švietimo ir mokslo ministerijos bei Ugdymo plėtotės centro organizuojamo renginio tikslas buvo aktualizuoti lietuvių kalbos ir literatūros ugdymo turinį bei pasirengti naujos Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrosios programos 6, 8, 10 klasėse įgyvendinimui, pasidalyti patirtimi, kaip dirbta pagal naują programą 5, 7, 9 klasėse.

Plačiau

 


  Rugsėjo 1-oji-mokslo ir žinių diena
Data: 2017 09 05

 

Ruduo... Rugsėjo rytmečiai voratinkliuos rasos lašais suspindę...
Ruduo... Susimąstai, kuo vasara turtinga.
Ruduo... Alsuoja dienos pilnatve.
Sušildo ne geltonų lapų kibirkštys – gerumas, žinios,
Išmintis pro mokyklų atviras duris pasklidę.
Tegul jų kiekvienam užteks.


Rugsėjo 1-osios šventė (video)

http://www.kadras.lt/rugsejo-1-oji-kauno-stepono-dariaus-ir-stasio-gireno-gimnazijoje#more-4987

Rugsėjo 1-osios šventę Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje iškilmingai pradėjo gimnazijos ilgamečiai draugai ir partneriai – Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų orkestras.

 Plačiau


  Kvietimas į Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos Rugsėjo 1-osios šventę
Data: 2017 08 25

 

Plačiau (jpg)


  Sveikinimai gimnazijos bendruomenei Rugsėjo 1-osios šventės proga
Data: 2017 08 31

 

LR Prezidentės D.Grybauskaitės sveikinimas (pdf)

Švietimo skyriaus vedėjo V.Mažeikos sveikinimas (jpeg)

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos direktorės N.Šimkevičienės sveikinimas (png)

Tarptautinės komisijos sekretoriato sveikinimas (jpeg)

Lietuvos vaikų ir jaunimo centro sveikinimas (jpeg)

DNB sveikinimas (pdf)

KTU sveikinimas (png)


  Krašto gynyba nuo gimnazijos suolo
Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos sėkmės istorija
Data: 2017 08 25

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazistai jau treji metai renkasi „Krašto gynybos“ modulį.
Krašto gynybos modulis bendrojo lavinimo mokykloms, patvirtintas Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-269. III gimnazinių klasių mokiniai renkasi šį modulį, kuris papildo vidurinio ugdymo Kūno kultūros ugdymo programą. Programos fizinio parengimo dalis sudaryta karinės penkiakovės pagrindu. Ją sudaro šaudymo, karinio kliūčių ruožo įveikimo, bėgimo, plaukimo ir granatų mėtymo rungtys.
Krašto gynybos modulio metu ugdomos jaunam žmogui būtinos fizinės ypatybės ir gebėjimai bei stiprinama sveikata, atskleidžiama ir ugdomos lyderio savybės, stiprinama asmeninė motyvacija ir puoselėjama tautinė tapatybė. Šis pasirenkamas dalykas paįvairina ir praturtina mokinių ugdymo procesą ne tik stiprinant mokinių fizinį pasirengimą bet ugdant jaunų žmonių patriotiškumą ir pareigą savo kraštui.

Plačiau


 

Esperanto kalba skamba Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje
Data: 2017 08 25

Jau pora metų Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazistai turi galimybę kalbėtis esperanto kalba. Mykolo Riomerio universiteto lektorė, filologė Aida Čižikaitė į gimnaziją atvyksta kaip savanorė, turėdama tikslą – sudominti mokinius esperanto kalbos žavesiu ir galimybėmis.
Aidos Čižikaitės klausiame: Kodėl esperanto kalba?
Nes aš pati esperanto kalbą atradau netikėtai ir gavau per ją labai labai daug. Noriu ir kitiems atverti tas pačias duris. Kad mūsų gyvenimas žemėje būtų gražesnis, turime vieni kitiems suteikti galimybes, paskatinti, padėti. Kaip mokame ir kaip galime. Taigi – esperanto kalba.
Pasaulyje yra daugybė kalbų, niekas negali išmokti visų. Ir nereikia. Tačiau kalbos nemokėjimas – didžiulis barjeras, užkertantis galimybes bendrauti.

Plačiau


  Baltijos akademija
Data: 2017 08 23

Gimnazijos komanda dalyvavo Baltijos regioninėje vasaros akademijoje Latvijoje
Europos Tarybos, Latvijos švietimo ministerijos, Latvijos valstybinio švietimo centro ir Europos Vergelando centro kvietimu Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos komanda šių metų liepos 2-7 d. dalyvavo Baltijos regioninėje vasaros akademijoje Latvijoje, Jelgavoje.
Gimnaziją akademijoje atstovavo: Audronė Zamalienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymi, Ieva Brazauskaitė, istorijos mokytoja ir Adriana Poškutė, gimnazistė, mokinių tarybos atstovė. Kartu su komandomis iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos savaitę dalyvavo mokymų programoje, skirtoje demokratinei ir įtraukiai kultūrai Lietuvos, Latvijos ir Estijos mokyklose kurti. Šia programa siekiama ugdyti bei tobulinti švietimo srities profesionalų ir bendruomenės veikėjų kompetencijas, taip pat skatinti jų bendras veiklas ir partnerystę.
 įgijo geros patirties, kuria galės pasidalinti savo mokyklose.

Foto


  Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos 79-osios laidos atestatų įteikimo šventė
Data: 2017 08 23

 

Foto


 

Gimnazijos abiturientų pasiekimai
Data: 2017 08 23

Šiais metais Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnaziją baigė 181 mokinys. Džiaugiamės šauniais gimnazijos mokiniais, šią brandos egzaminų sesiją papuošusiais 100 – tukais:
Tai – Vykintas Maziukas (anglų kalba) mokytoja ekspertė Daiva Brukienė,Karolina Monkevičiūtė (anglų kalba) mokytoja ekspertė Ramutė Žemaitienė, Kotryna Šabūnaitė (anglų kalba) mokytoja ekspertė Daiva Brukienė, Rūta Mogenytė (matematika) mokytoja ekspertė Vida Meškauskaitė, Gabrielė Ščiaponaitė (matematika) mokytoja ekspertė Vida Meškauskaitė, Lukas Štreimikis (matematika) mokytoja metodininkė Lilija Jurgutienė.

Taip pat norime pasidžiaugti, kad šiais metais anglų kalbos valstybinį brandos egzaminą įvertinimais nuo 86 iki 99 balų išlaikė 25 mokiniai. Gimnazijos abiturientai šaunūs ne tik savo mokymosi rezultatais, bet ir kitais pasiekimais.
Tegul laukiantys iššūkiai tampa tik nauja galimybe, bet ne problemomis. Tikime, jog žengdami toliau gyvenimo keliu ir prisimindami mokykloje praleistus metus jūs jausite tą stiprybę, kurią per ne vienerius mokslo metus sukaupėte savyje. Branginkite šią stiprybę, kaip svarbiausią savo turtą ir semkitės iš jos ištvermės kasdienybėje.


 

Stepono Dariaus ir Stasio Girėno legendinio skrydžio minėjimas
Data: 2017 08 23

Kiekvienais metais liepos mėn. minimos Stepono Dariaus ir Stasio Girėno žūties metinės. Prieš 84 metus Steponas Darius ir Stasys Girėnas nešė žinią visam pasauliui apie Lietuvą, siekdami suburti visą lietuvių tautą kovai, naujam gyvenimui. Lakūnai ketino lėktuvu „Lituanica“ perskristi Atlantą ir grįžti į gimtąją Lietuvą. 1933 m. liepos 15 d. pakilę iš Niujorko, lakūnai Steponas Darius ir Stasys Girėnas perskrido Atlantą ir liepos 17 dieną žuvo Pščelniko miške, tuometinės Vokietijos Soldino apylinkėse (dabar – Lenkijos teritorija). Pasaulinės aviacijos istorijoje šis skrydis minimas kaip vienas iš tiksliausių. Lakūnai iki katastrofos vietos per 37 val. 11 min. nuskrido 6411 km.

Plačiau


  Kvietimas į Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos 79-osios laidos atestatų įteikimo šventę
Data: 2017 06 30

 

 

 

Plačiau...

 


 

Pilietiškumo ir socialinės atsakomybės skatinimo projektas ,,Nepamiršk parašiuto"
Data: 2017 06 30

2017-06-15 istorijos ir neformaliojo ugdymo mokytoja Ieva Brazauskaitė dalyvavo pilietiškumo ir socialinės atsakomybės skatinimo projekto ,,Nepamiršk parašiuto" įvadiniame renginyje. Projekto dalyviai lankėsi Lietuvos Respublikos seime, kur susitiko su seimo nariais, Socialinių reikalų ir darbo, Švietimo komiteto atstovais, dalyvavo pažintinėje ekskursijoje Seimo rūmuose. Vėliau Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje susipažino su projekto ,,Nepamiršk parašiuto" organizatoriais - SADM Sodros vadovais, Jaunimo reikalų departamento, Darbo inspekcijos, Darbo biržos, Ugdymo plėtotės centro prie Švietimo ir mokslo ministerijos atstovais, kurie pristatė projekto idėją, tolimesnius žingsnius ir planus. Po šių susitikimų renginio dalyvių laukė pasirinktos ekskursijos Valstybės pažinimo centre, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmuose, Lietuvos nacionaliniame muziejuje bei Saugomų teritorijų nacionaliniame lankytojų centre.

Foto


 

Stop frame 2017
Data: 2017 06 13

Birželio mėn. 5–9 dienomis Kauno Žalgirio jachtklube vyko tarptautinė kūrybinė stovykla „Stop frame 2017″, kurią organizavo Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, Kauno jaunimo žiniasklaidos centras, Kauno moksleivių techninės kūrybos centras ir Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija. Čia susirinko 70 mokinių, studentų ir jų kuratorių, mokytojų iš įvairių ugdymo įstaigų, besidominčių audiovizualiniu menu iš Lietuvos, Estijos, Rusijos ir Ukrainos.

Daugiau apie stovyklą rasite adresu: http://www.kadras.lt/tarptautine-kurybine-stovykla-stop-frame-2017#more-4007

 


  Būsimasis gimnaziste, laukiame Tavęs Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje!

Prašymai mokytis gimnazijos 1-ose (9), 2-ose (10), 3-ose (11), 4-ose (12) klasėse priimami 215 kab. 9-16 val.
Telefonas pasiteiravimui: (+370) 616 56 515

Siūlome saugią, draugišką aplinką, visada pasirengusius padėti mokytojus, įdomias, netradicinėse aplinkose organizuojamas pamokas, tarptautinę projektinę veiklą.

Apie mokinių priėmimą plačiau...

 


 

IA klasės bendruomenės šventė „MŪSŲ DIENOS KAIP ŠVENTĖ“
Data: 2017 06 13

2017 m. gegužės 19 dieną IA klasės mokiniai bei jų tėveliai rinkosi į klasės bendruomenės šventę „MŪSŲ DIENOS KAIP ŠVENTĖ“. Mokiniai padėkojo tėveliams už rūpestį bei skyrė pačius gražiausius žodžius. Kartu pasidžiaugėme šių metų pasiekimais. Kiekvienam mokiniui buvo skirta nominacija, atspindinti veiklą per šiuos mokslo metus. Visus stebino puikus Rugilės Baranauskaitės dainavimas, Viktoro Avdiukovo sportinis pasirodymas, tačiau labiausiai visus nustebino naujai susikūrusios IA klasės grupės „Be ryšio“ dainavimas. Vakaro metu tėvai turėjo parašyti žodžių diktantą (kad pajustų, kaip sunku mokiniams išmokti rašyti be klaidų). Išrinkta raštingiausia mama ir tėvelis džiaugėsi apdovanojimu.

Plačiau


  2A klasės mokiniai - LSMU klinikų savanoriai
Data: 2017 06 13

2A klasės mokiniai: Gabija, Julius, Erika, Evelina ir Matas nuo šių metų vasaros pradžios pradėjo savanoriauti LSMU klinikose, siekdami įgyti vertingos patirties bei naujų įgūdžių. Prieš pradedant savanoriauti, mokiniams teko lankyti tam tikrus mokymus, paskaitas bei kursus, kurie vyko LSMU klinikose. Džiaugiamės, kad klasės aktyvas nusprendė savo vasarą praleisti naudingai, kviečiame prisijungti savanoriauti ir kitus gimnazistus.


  Gabiausi, šauniausi talentingiausi mokyklos matematikai buvo pasveikinti gimnazijos muziejuje
Data: 2017 06 06

 

Gabiausi, šauniausi talentingiausi mokyklos matematikai buvo pasveikinti gimnazijos muziejuje.


  Sveikiname piešinių konkurso originaliausio piešinio laimėtoją
Data: 2017 06 06

Piešinių konkurse „Kauno miesto pasakos: Daktaras Kripštukas" orginaliausio piešinio 6-10 kl. kategorijoje laimėtoja mūsų gimnazistė Monika Miklaševičiūtė. Mokinę paruošė dailės mokytoja Loreta Klimavičienė.
 


  Pilietiškumo pamoka ,,Kokios Europos Sąjungos reikia Lietuvai?”
Data: 2017 06 06

Pilietiškumo pamoka ,,Kokios Europos Sąjungos reikia Lietuvai?” Pamoką gimnazistams vedė Rytų Europos studijų centro vadovas ir VU TSPMI dėstytojas Linas Kojala bei Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Arnoldas Pranckevičius.
 

Foto


  Pilietinė iniciatyva „Palikti namai..."
Data: 2017 06 06

Gedulo ir vilties dienai paminėti skirta pilietine iniciatyva „Palikti namai...“. I-ų klasių mokiniai dalyvavo netradicinėje pamokoje Ramybės parke prie Žuvusių kovotojų už Lietuvos laisvę Motinoms paminklo. Pamoką organizavo istorijos mokytojos Aušra Rajaskaitė, Rasa Pranevičienė ir Ieva Brazauskaitė.

Foto


  GIMNAZIJOS GARBĖ 2017
Data: 2017 06 06

Nepaprastai smagu per bendruomenės šventę apdovanoti mūsų šauniausius, kūrybingiausius, aktyviausiai mokyklos visuomeniniame gyvenime dalyvaujančius mokinius Metų gimnazistais paskelbti:
I b klasės mokinė Minika Miklaševičiūtė ir III b klasės mokinys Domantas Teleiša.

Foto


  ,,Gimnazijos garbės" nominantų pažintinė kelionė į Anykščius
Data: 2017 06 06

 

Foto


  ALUMNI
Data: 2017 06 06

Gimnazijoje susirinko 1967 m laida. Praėjus 50 metų po mokyklos baigimo gausus būrys susibūrė prisiminti savo mokyklinius metus, pasidžiaugti vieni kitais, pasidalinti prisiminimais.

Foto


 

Moksleivių kūno kultūros modulio „Krašto gynyba“ varžybos
Data: 2017 06 06

Gegužės 30 d. smagiai ir aktyviai praleidome Kaune, Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokyklos Fizinio rengimo centre - drauge su šio centro ir Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos specialistais organizavome pasirenkamojo kūno kultūros modulio „Krašto gynyba" varžybas, į kurias išmėginti jėgas įvairiose rungtyse suvažiavo septynių šalies mokyklų aukštesnių klasių mokinių komandos.
Ištisus mokslo metus mokiniai padedami kvalifikuotų instruktorių, susipažindami su būsimo krašto gynėjo fizinio pasirengimo reikalavimais ir vertybinėmis nuostatomis, ugdėsi pilietinės atsakomybės, bendradarbiavimo komandoje ir grupėje bei lyderio savybes, grūdino fizinę ištvermę pratybose, o mokslo metų pabaigoje tradiciškai suvažiavo į baigiamąsias varžybas.

Plačiau


 

Matematikos pamoka - konkursas ,,Matematinis pa de de arba belaukiant atostogų"
Data: 2017 05 30

Gegužės 30 d. vyko netradicinė matematikos pamoka - konkursas ,,Matematinis pa de de arba belaukiant atostogų" (tarp paralelinių išplėsto kurso grupių). Pamoką - konkursą organizavo matematikos mokytojos Vida Meškauskaitė ir Alma Patalauskienė.


  Akimirkos iš Mokinių tarybos popietės ,,Ligoninė"
Data: 2017 05 30

 

Akimirkos iš Mokinių tarybos popietės „Ligoninė“ (foto)


 

Paskutinis skambutis - KTS 79
Data: 2017 05 30

 

Eisim jau. Girdi, klases uždaro? Paskutinį kartą paklausyk.

Toks labai pažįstamas ir geras tų senųjų raktų skambesys.

Eisim jau. Žali klevai parimę pakuždės prie vartų paslapčia:

Čia pirma svajonė jūsų gimė ir keliai prasideda nuo čia. Eisim jau.

Kaip niekad šypsos saulė ir kaip niekad mokykla tyli,

priešaky toks nuostabus pasaulis, miestai ir žvaigždynai priešaky...

Eisim jau. Girdi, klases uždaro? Nieko, nieko, kad keliai ilgi.

Tu man nesakyki \"Viso gero!\". \"Iki pasimatymo!\" sakyk...                                                          Foto


 

Tarptautinė kūrybinė stovykla fotografijos ir filmų kūrėjams „Stop frame 2017“
Data: 2017 05 30

Gimnazijos filmų kūrimo studija „Už kadro“, bendradarbiaudama su Kauno moksleivių techninės kūrybos centru, birželio 5-9 dienomis Kauno Žalgirio jachtklube organizuoja tarptautinę kūrybinę stovyklą fotografijos ir filmų kūrėjams „Stop frame 2017“. Visi norintys gerai praleisti laiką ir pasisemti fotografavimo ir filmavimo patirties gali registruotis iki birželio 2 d. pas filmų kūrimo mokytoją Joną Kuzminą el.p. kadras@kadras.lt . Praeitų metų stovyklose sukurti mūsų mokinių filmai tapo laureatais ir Grand Prix laimėtojais daugelyje respublikinių ir tarptautinių kino festivalių.
 


  Vydūno skaitymai" kiemo teatrų šventėje „Svajonių aitvarai" J.Grušo muziejuje
Data: 2017 05 29

Gegužės 24 dieną J.Grušo muziejaus organizuotame renginyje - kiemo teatro šventėje „Svajonių aitvarai“, dalyvavo labiausiai patriotiškai nusiteikę 1d klasės mokiniai, kurie puikiai pasirodė meno vadovės I.Lingevičienės parengtoje inscenizacijoje „Vydūno skaitymai“.

Foto


  Renginys „Atrask Kauną“
Data: 2017 05 29

Kauno tarpukario modernioji architektūra įtraukta į UNESCO preliminarųjį paveldo sąrašą. Gegužės 19 dieną 1c klasės mokiniams netradicinė etninės kultūros pamoka vyko Laisvės Alėjoje, kurioje mokiniai, padedami mokytojos I.Lingevičienės, iš naujo atrado Kauną, ieškodami į UNESCO įtrauktų pastatų.

Foto


  Protų mūšis ,,Carų valdžioje"
Data: 2017 05 29

Lietuvos švietimo istorijos muziejus, bendradarbiaudamas su Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija, 2017 m. gegužės 23 d. organizavo Kauno miesto ugdymo įstaigų 9-ų klasių mokinių istorinių žinių konkursą-protų mūšį „Carų valdžioje“. Protų mūšio tema dalyviams buvo ne nauja, per šiuos mokslo metus istorijos pamokose ištyrinėta ir pažinta iš arčiau. Dešimt komandų iš aštuonių Kauno miesto gimnazijų susirinko išsiaiškinti, kuri yra gudresnė, atidesnė ir išradingesnė. Po įtemptos kovos nugalėtojais paskelbta Kauno „Aušros“ gimnazijos komanda. Protų mūšį organizavo istorijos mokytoja Ieva Brazauskaitė ir vyresnioji istorijos mokytoja Rasa Pranevičienė.
Daugiau nuotraukų rasite https://www.facebook.com/pg/Lietuvos-%C5%A1vietimo-istorijos-muziejus-172443069468637/photos/?tab=album&album_id=1416947318351533.

Foto


  Integruota tikybos - etikos pamoka
Data: 2017 05 29

Gimnazistai dalyvavo integruotoje tikybos - etikos pamokoje, kurios metu vykome į Lietuvos Švietimo istorijos muziejų, kur dalyvavome edukacinėje programoje ,,NUO PIKTOGRAMOS IKI PERMUTAICŲ''. Pamoką organizavo tikybos mokytoja Audronė Zamalienė ir etikos mokytoja Egidija Tarkauskienė.

Foto


  Kauno miesto mokinių poezijos kūrėjų šventė ,,Poezijos pavasarėlis 2017"
Data: 2017 05 29

Dėkojame gimnazistei Monikai Brimaitei už dalyvavimą Kauno miesto mokinių poezijos kūrėjų šventėje „Poezijos pavasarėlis 2017". Gimnazistę paruošė lietuvių kalbos mokytoja Vitalija Venskauskienė.


  Konkursas „Mokausi būti vairuotoju“
Data: 2017 05 29

Gegužės 19 d. Kauno S. Dariaus ir S. Girėno gimnazijoje vyko 3-iasis, baigiamasis etapas konkurso ,,Mokausi būti vairuotoju" „SAUGUS KELYJE - KAI ŽINAU!". Trisdešimt šeši 2a ir 2b klasių mokiniai gilino ir tikrino savo kelių eismo taisyklių žinias, o ketvirtųjų klasių gimnazistai, turintys vairuotojų pažymėjimus, pasitikrino vairavimo žinias.


 

Respublikinis fizikos kūrybinių darbų konkursas „Fizikos bandymai aplink mus“
Data: 2017 05 29

2016-2017 m.m. dalyvavo Respublikiniame fizikos kūrybinių darbų konkurse „Fizikos bandymai aplink mus“ 2b klasės mokiniai Gabrielius Dubosas ir Darius Gintaras. Gavo padėkas už puikų fizikinių darbų pristatymą.

 


  Raštingiausio gimnazisto konkurso nugalėtoja
Data: 2017 05 23

 

Sveikiname 4a klasės mokinę Gretą Šiugždinytę - Raštingiausio gimnazisto konkurso nugalėtoją!

Mokinės lietuvių k. mokytoja-Vitalija Venskauskienė.


  Geros naujienos iš tarptautinio  edukacinio biologijos konkurso  „OLYMPIS“
Data: 2017 05 22

Pagaliau gimnaziją pasiekė Tarptautinio edukacinio biologijos konkurso „Olympis - 2017“ rezultatai. Mūsų gimnazijos moksleiviai (mokytoja Laima Lapinskaitė) „nuraškė“ net 8 diplomus:
Elena Spranaitytė, 3 B klasė – I-ojo laipsnio diplomas,
Raminta Strumilaitė, 3 A klasė – I-ojo laipsnio diplomas,
Vestina Ščiaponaitė, 4 B klasė – II-ojo laipsnio diplomas,
Gabrielė Ščiaponaitė, 4 B klasė - II-ojo laipsnio diplomas,
Ugnė Gailiūtė, 3 A klasė - II-ojo laipsnio diplomas,
Aušrinė Maurukaitė, 4 E klasė - III-ojo laipsnio diplomas,
Mindaugas Budžys , 4 B klasė - III-ojo laipsnio diplomas,
Vytė Neverdauskaitė, 3 B klasė - III-ojo laipsnio diplomas.
Sveikiname nugalėtojus ir linkime sėkmės šturmuojant naujus olimpus!


 

Tarptautinė mokinių ir mokytojų mokslinių, tiriamųjų, kūrybinių darbų konferencija „TIRIAM PASAULĮ – ATRANDAM SAVE“
Data: 2017 05 16

Gegužės 15 dieną Kauno „Varpo“ gimnazijoje įvyko Tarptautinė mokinių ir mokytojų mokslinių, tiriamųjų, kūrybinių darbų konferencija „TIRIAM PASAULĮ – ATRANDAM SAVE“. Konferencijoje dalyvavo ir mūsų gimnazijos mokinės. Aušrinė Šerpenskaitė ir Ema Balčiūtė pristatė fizikos tiriamąjį darbą „Fizika mūsų kasdieniniame pasaulyje“. Emilė Užtupaitė ir Austėja Telešiūtė parengė darbą „Kas sieja grožio procedūras ir fiziką“ (vadovė fizikos mokytoja Birutė Putnienė). Gabija Anskaitytė biologų sekcijoje pristatė tiriamąjį darbą „Jonizuoto vandens poveikis augalų augimui“ (vadovė biologijos mokytoja Laima Lapinskaitė). Šis darbas išrinktas įdomiausiu sekcijoje. Merginos apdovanotos padėkos raštais, knygomis. Sveikiname sėkmingai pasirodžius konferencijoje ir linkime kūrybinės ugnelės!

Foto


  Sveikinimas Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijai 35-erių metų sukakties proga
Data: 2017 05 16

Nuoširdžiausi sveikinimai progimnazijos 35-erių metų sukakties proga. Linkime visai bendruomenei įdomių atradimų ir prasmės paieškų ateities kelyje. Telydi išmintis Jūsų sprendimus, sėkmė – darbus, geranoriškumas – žmones, esančius šalia.
Linkime iškilaus ieškojimų nerimo, gerų, gabių mokinių, naujovių ugdymo srityse. Teatsiveria visi keliai įgyvendinant gražius sumanymus.

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos bendruomenės vardu direktorė Nijolė Šimkevičienė

Išvykos į Šilalę foto


 

DofE kvalifikacinis žygis
Data: 2017 05 16

Balandžio 29-30 d. vyko The Duke of Edinburgh's Award (DofE) programos bronzos ženklelio kvalifikacinis žygis Kauno marių regioniniame parke. DofE programos dalyviai per dvi dienas nužygiavo daugiau nei 30 km, su savimi jie nešėsi visus daiktus, maistą ir įrangą, skirtus žygiui, karštam maistui ir nakvynei. Žygio maršrutą mokiniai susiplanavo patys, išmoko naudotis kompasu, žemėlapiu, žygiavo be mobiliųjų telefonų ir navigacijos pagalbos. Mokiniai iki žygio turėjo visus reikiamus apmokymus – rizikų valdymo, pirmosios pagalbos, maršruto planavimo, navigacijos ir pan., taigi buvo pasiruošę visoms numatytoms ir nenumatytoms situacijoms.

Plačiau


  Parodos, skirtos T.Matulioniui, aplankymas
Data: 2017 05 16

Gimnazistai su tikybos mokytoja Ale Spiridonovine lankėsi šv. Kryžiaus (Karmelitų) bažnyčioje kur buvo eksponuojama kilnojama paroda skirta arkivyskupo Teofiliaus Matulionio asmenybei. 
2017 m. vasario 15 d. Su džiaugsmu pranešame, kad Šventasis Tėvas Pranciškus paskyrė arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos – skelbimo palaimintuoju – datą. Iškilmės vyks 2017 m. birželio 25 d.
Plačiau: http://www.teofilius.lt/


  Šventinis koncertas ,,Dovana mamai''
Data: 2017 05 16

Šv. Kryžiaus (Karmelitų) bažnyčioje gegužės 7 dieną (sekmadienį) Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija dovanojo koncertą „DOVANA MAMAI, skirtą Motinos dienai.
“Nėra ir niekada nebus nieko didingesnio už Mamą. Dievas sukūrė pasaulį sau pačiam ir jį pavadino Motina. Jos širdyje telpa visas pasaulis, visa žemė ir visas dangus. Visų pasaulio žodžių maža ją išaukštinti. Šis gražiausias pavasario Sekmadienis skirtas Jums, mūsų mielosios Mamos” – skambėjo gimnazistų lūpose šie žodžiai.
Programoje dalyvavo Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos vokalinis ansamblis (mokytoja Edita Snarskaitė).

Foto


 

Epistolinio rašinio nugalėtojų apdovanojimo šventė
Data: 2017 05 16

Susisiekimo ministerijoje 2017 m. gegužės 5 dieną paskelbti ir apdovanoti tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio konkurso nacionalinio etapo laureatai. Jau 46-ąjį kartą Pasaulinės pašto sąjungos rengiamame konkurse šiemet mūsų gimnazijos mokinys Reuven Sagan (mokytoja Jūratė Slavinienė) apdovanotas diplomu. „Šiandien pasaulinės problemos yra kaip niekada aktualios. Pasaulyje be sienų labai svarbu kalbėti ir būti išgirstiems“, – sakė susisiekimo ministras Rokas Masiulis sveikindamas nugalėtojus.
Šiais metais tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio konkurso tema: „Įsivaizduok, kad esi naujojo Jungtinių Tautų generalinio sekretoriaus patarėjas (-a). Kokią pasaulinę problemą patartum jam spręsti pirmiausia ir kaip?“


  Dalyvavimas moksleivių konferencijoje „Kauno miesto moksleiviai be žalingų įpročių"
Data: 2017 05 16

Gegužės 3 dieną Kauno m. savivaldybės didžiojoje salėje vyko Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro organizuota mokinių konferencija "Kauno miesto moksleiviai be žalingų įpročių". Pranešimą šiai konferencijai parengė ir pristatė mūsų gimnazijos IVf mokinė Deimantė Vainauskaitė (darbo vadovė - visuomenės sveikatos specialistė L. Bakutienė).


 

Sveikiname konkurso laureatus
Data: 2017 05 16

2017 m. balandžio 27 dieną Kauno moksleivių aplinkotyros centre vykusiame mokinių forume „Stresas ir vidinė žmogaus harmonija" buvo paskelbti ir apdovanoti vasario - kovo mėn. vykusių plakatų, stendų ir filmų kūrimo konkursų nugalėtojai. Tarp šauniausių - ir 3 Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos moksleiviai, sveikatos būrelio nariai.
Deimantė Vainauskaitė (4F) - Kauno miesto ugdymo įstaigų 5-12 klasių mokinių plakatų ir stendų konkurso „Mažinkime stresą drauge" laureatė. Remigijus Jakštys (4F) ir Dominykas Pokvytis (3c) - Kauno miesto ugdymo įstaigų 5-12 klasių mokinių filmų konkurso „Ką daryti, kad streso būtų mažiau" laureatai.
Visuomenės sveikatos specialistė, "Sveikatos gido" būrelio vadovė L. Bakutienė.


  Netradicinė kūno kultūros pamoka ,,Aklųjų golbolas"
Data: 2017 05 15

Netradicinę kūno kultūros pamoką ,,Aklųjų golbolas" vedė buvęs Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazistas LSU studentas Tomas Matz.


 

Mūsų gimnazistas Remigijus Jakštys nuo žurnalo „KUR STOTI 2017" viršelio kviečia...

Mūsų gimnazistas Remigijus Jakštys nuo žurnalo „KUR STOTI 2017" viršelio kviečia visus jau šiandien pradėti planuoti savo ateitį.
Žurnale „Kur stoti 2017“ pateikiama svarbiausia ir naujausia informacija šiais metais stojantiesiems į universitetus, kolegijas bei profesines mokyklas.

 


  Raštingiausio gimnazisto konkursas
Data: 2017 05 15

Mūsų gimnazijoje vyko raštingiausio gimnazisto konkursas.

 

Foto


  Tinklinio čempionatas ,,Europos diena su kamuoliu-2017“
Data: 2017 05 12

2017 m. gegužės 9 dieną Kauno S. Dariaus ir S. Girėno centre (Sporto Halė), Perkūno al. 5, vyko Lietuvos Respublikos gimnazijų jungtinio mokinių ir mokytojų tinklinio čempionatas ,,Europos diena su kamuoliu-2017“. Čempionate iš visos Lietuvos dalyvavo 24 gimnazijos. Jungtinė mokytojų Regimanto Viktoro Jagentavičiaus, Daivos Jasiulionienės ir gimnazistų Rūtos Staniulytės, Rūtos Mogenytės, Arono Kuliešiaus komanda įveikė visus varžovus ir iškovojo pirmą vietą.

 


 

Kaip sudominti mokinius knygų skaitymu
Data: 2017 05 09

Gegužės 5 d., minint Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną, bibliotekoje vyko netradicinė lietuvių kalbos (mokytoja Jūratė Slavinienė) ir bibliotekos pamoka-viktorina ,,KAIP SUDOMINTI MOKINIUS KNYGŲ SKAITYMU“.
Visi žinome, kad, geriausiai galima išmokti mokant kitus. Tad renginį vedė 1a klasės mokiniai – Donatas, Ignas, Kamilė, Jurgis ir Paulius. Jie ne tik vaizdžiai pristatė perskaitytas knygas, bet ir pateikė įdomias užduotis 1 – ųjų klasių gimnazistams. Niekam neteko nuobodžiauti, nes kiekvienas dalyvis turėjo įdomios veiklos. Pralaimėtojų taip pat nebuvo, visi buvo apdovanoti saldžiais prizais, atminimo dovanėlėmis ir kūrybiškiausiais knygos žymekliais, kuriuos mokiniams maketuoti padėjo informacinių technologijų mokytojos Laima ir Edita.
Renginio pabaigoje, už grožinės literatūros populiarinimą tarp bendraamžių, buvo apdovanota daugiausiai skaitanti 1a klasė. Direktorės pasirašytą padėką įteikė pavaduotos Daiva Ivanovienė ir Raimonda Kersnauskienė.
Bibliotekos – informacinio centro vedėja Alė Spiridonovienė


 

Respublikinė jaunųjų mokslininkų konferencija „Iššūkis tyrėjams“
Data: 2017 05 09

Mūsų gimnazijos 2a klasės mokinys Matas Girdzijauskas dalyvavo neseniai įvykusioje Jaunųjų mokslininkų konferencijoje „Iššūkis tyrėjams“ Kauno „Santaros“ gimnazijoje. Matas pristatė tiriamąjį darbą apie piramidinių struktūrų poveikį augalų augimui (vadovė biologijos mokytoja Laima Lapinskaitė). Tyrimo metu paaiškėjo įdomus faktas, kad užtenka uždengti dygstančių augalų sėklas popierine piramide, ir augalai vystosi beveik dvigubai greičiau, nei uždengti tokio paties tūrio iš popieriaus pagamintu kubu. Galbūt šį geometrinių formų poveikį ateityje bus galima pritaikyti siekiant užauginti kuo didesnį derlių. Mato pristatytas tiriamasis darbas gamtos mokslų sekcijoje buvo pripažintas vienu iš įdomiausių. Linkime kūrybinės sėkmės tolesniuose tyrimuose!
 


  Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos renginys
Data: 2017 05 09

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną, renginiu - „Mažos valstybės didi gimto žodžio galia“ 1c kl. gimnazistai, vedini meno vadovės I.Lingevičienės, paminėjo Kauno Vinco Kudirkos viešojoje bibliotekoje. Čia mokinius bibliotekininkė B. Dubosaitė supažindino su bibliotekos darbu, teikiamomis paslaugomis, internetiniu puslapiu ir jo naudojimu. Vėliau bibliotekininkės A.Ceceliūtė, D.Smolskaitė ir V.Nėniūtė surengė mokiniams įdomų žaidimą - „Surask knygą" ir gavo prizų. Mokiniai turėjo galimybę iš arti susipažinti su biblioteka.

Foto


  Šaulių treniruoklio pratybos Rukloje
Data: 2017 05 09

Balandžio 26 d. lazerinio šaulių treniruoklio pratybose Rukloje dalyvavo Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos kūno kultūros modulio „Krašto gynyba“ mokiniai su mokytoju Gintautu Matusevičiumi.

Foto


  Kvietimas į šv. Mišias ir šventinį koncertą „Dovana mamai“
Data: 2017 05 03

 

Kvietimas (jpg)


  „Knygos žymeklis - mylimiausiai knygai“
Data: 2017 05 03

Gimnazijoje Paroda, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti.
Žymeklius gamino 1 – jųjų klasių mokiniai.
Gimnazistus konsultavo: informacinių technologijų mokytojos Edita ir Laima.
Parodą parengė bibliotekininkės Alė ir Regina.

 


 

XXVII Lietuvos mokinių istorijos olimpiada ,,Lietuvos valstybė abiejų tautų respublikoje“
Data: 2017 05 03

Balandžio 21–22 dienomis Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje vyko XXVII Lietuvos mokinių istorijos olimpiada. Beveik 80 Lietuvos mokinių demonstravo istorijos žinias, spręsdami testo užduotis ir rašydami esė.
Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos direktorė Nijolė Šimkevičienė linkėjo mokiniams susipažinti su didinga Lietuvos istorija išgyvenusiu Kaunu, Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija, 2019 metais švęsiančią garbingą 100 metų jubiliejų.
Mokiniams palinkėti sėkmės atvyko LR euraparlamentarės Laimos Andrikienės padėjėjas Valdas Kilpys, LR Seimo narys Juozas Olekas.

Plačiau


  Atvirų durų diena „KVIEČIAME SKRYDŽIUI!“
Data: 2017 05 03

Balandžio 27 d. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje vyko atvirų durų diena „Kviečiame skrydžiui!”
Gimnazijoje susirinko būsimi gimnazistai su tėveliais. Tėvai apžiūrėjo gimnazijos mokytojų metodinių darbų paroda, susipažino su būsimais mokytojais ir pakalbino mokinių tarybos mokinius, kurie geriausiai žino kuo gyvena gimnazija.

Plačiau


  Lietuvių kalbos olimpiadų ir konkursų nugalėtojų apdovanojimo šventė
Data: 2017 05 02

Balandžio 26 dieną Kauno miesto savivaldybės didžiojoje salėje buvo apdovanoti Kauno miesto lietuvių kalbos olimpiadų ir konkursų nugalėtojai. Džiaugiamės mūsų gimnazijos dviejų IA klasės mokinių rezultatais: Kristina Užgalytė laimėjo trečią vietą lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados Kauno miesto ture tarp 9 klasių mokinių (mokytoja Jūratė Slavinienė). Taip pat gimnazijos bendruomenė džiaugiasi ir sveikina IA klasės mokinį Reuveną Sagan, kuris 46-ajame Tarptautinio epistolinio laiško konkurso Kauno miesto ture užėmė antrą vietą.

Foto


  Atvira lietuvių kalbos pamoka su aktoriumi Alvydu Brunalu
Data: 2017 05 02

Atvira lietuvių kalbos pamoka su aktoriumi Alvydu Brunalu IV klasių gimnazistams ,,Dūžtančių formų pasaulyje", skirta poeto Vytauto Mačernio kūrybai. Pamoką organizavo lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Rita Kaučikienė.
 


 

Žodžio paglostymas sielai
Data: 2017 05 02

Balandžio 25 dieną Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos informaciniame centre – bibliotekoje vyko improvizuota skaitymo pamoka „Žodžio paglostymas sielai“, skirta Šatrijos Raganos 140 – ies metų sukakčiai. Lietuvių kalbos mokytojai kartu su 1 – 2 klasių mokiniais patyrė kūrybinį džiaugsmą, kurdami improvizacijas.
Renginį vedė IV ė klasės mokinės Elvyra Griniūtė ir Aušrinė Janulčikaitė. Vėliau I – ųjų ir II – ųjų klasių iš anksto paruošę mokiniai pristatė po vieną pasirinkto autoriaus kūrinio ištraukos improvizaciją. Nors mokiniai ruošdamiesi labai jaudinosi, tačiau visus susirinkusius sužavėjo pasirodymai.

Plačiau


 

Sveikata. Gyvybė. Viltis
Data: 2017 05 02

Pasaulinei sveikatos dienai paminėti skirtų renginių ciklą Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje balandžio 5 dieną pratęsė paskaitos apie donorystę. III gimnazijos klasių mokiniai turėjo galimybę ne tik išklausyti viešnios iš Nacionalinio Transplantacijos biuro Rasos Pekarskienės pranešimą, bet ir paklausti, išsklaidyti įvairius mitus apie organų donorystę. II gimnazijos klasių mokiniai išgirdo informaciją apie kraujo donorystę. Nacionalinio kraujo centro atstovas išsamiai papasakojo apie kraujo sudėtį, grupes, apie galimybę ateityje tapti kraujo donorais ir dovanoti viltį gyventi. Visuomenės sveikatos specialistė L. Bakutienė. Nuotraukos gimnazisto Tado Katanausko.
 


  Akcija „Kaunas tvarkosi 2017"
Data: 2017 04 27

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos bendruomenė su kitomis Kauno mokyklomis tvarkė Ramybės parką akcijoje „Kaunas tvarkosi 2017".


  Šaudymo pratybos
Data: 2017 04 27

Balandžio 26 d. lazerinio šaulių treniruoklio pratybose Rukloje dalyvavo Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos kūno kultūros modulio „Krašto gynyba“ mokiniai su mokytoju Gintautu Matusevičiumi.

Foto


 

Mainų projektas „ATRASTI IR PATIRTI“ Vokietijoje Lemgo mieste
Data: 2017 04 26

Kaunas jau seniai draugauja su Lipės apskritimi, todėl nenuostabu, kad 20 Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos pirmokų  dalyvavo  mokinių mainų programoje Lipės apskrities Lemgo mieste. Nedideliame, bet jaukiame Lemgo mieste mus šiltai pasitiko 20  Karlos Rave vardo  mokyklos   8-9 klasių mokinių ir  jų mokytojos Sandra bei  Ankė. Jaudinomės, kaip mums seksis bendrauti su nepažįstamais draugais, tačiau nuvykę supratome, kad esame laukiami, kad mumis labai gerai bus pasirūpinta. Gyvendami šeimose mokiniai pažino kitą bendravimo kultūrą, suprato, kaip svarbu mokėti užsienio kalbą, kad galėtum susikalbėti bet kokioje situacijoje.

Plačiau


 

Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės renginiai gimnazijos bibliotekoje

Programa (pdf)

 


 

,,Aš kalbu vokiškai ... Kas toliau?’’
Data: 2017 04 13

Šių metų balandžio 5 dieną gimnazijos 9-12 klasių mokiniai dalyvavo VDU renginyje ,,Aš kalbu vokiškai ... Kas toliau?’’. Renginio metu Lietuvos ir Vokietijos įmonių atstovai pristatė įvairias profesijas ir su vokiečių kalba susijusias karjeros galimybes. Karjeros forume dalyvavo Baltijos šalių prekybos rūmai, UAB ,,Vinted‘‘, UAB „Lidl Lietuva“, UAB „Festo“, UAB ,,Mūsų odisėja“. Vokiečių verslo kalbos ir komunikacijos specialybės absolventai dalinosi naudinga patirtimi ir pasakojo apie savo profesinę veiklą. Moksleiviai dalyvavo praktiniuose užsiėmimuose ir konsultacijose. Pagal poreikius rinkosi siūlomus seminarus Vokiečių kalbos vartojimas lietuviškoje virtualioje erdvėje‘‘, „Studentiškas gyvenimas Vokietijoje‘‘, „Turbo lengva ir linksma vokiečių kalbos gramatika‘‘. Su gimnazistais renginyje dalyvavo vokiečių kalbos mokytoja Birutė Pukelienė.

Foto


  Sveikinimas šv. Velykų proga
Data: 2017 04 13

 

Sveikinimas (jpg)


 

Lietuvos jaunimo dienos
Data: 2017 04 07

Kovo 4 d. gimnazijoje viešėjo Kauno arkivyskupijos jaunimo centro atstovai, kurie mokiniams pristatė Lietuvos jaunimo dienas. KAJC darbuotoja Modesta kvietė jaunuolius ne tik aktyviai jose dalyvauti, bet ir tapti savanoriais.
Tikybos mokytoja Alė

Foto


  Aktyviausio sportininko rinkimai - 2017
Data: 2017 04 03

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje kovo 30 dieną sporto salėje vyko aktyviausio sportininko rinkimai 2017, kurį oganizavo kūno kultūros mokytojas metodininka Regimantas Viktoras Jagentavičius. Sportininką elektroninio balsavimo budu rinko patys gimnazistai. Iš viso gimazijoje balsavo 411 gimnazistų. 3 vietą laimėjo Rūta Staniulytė (39 balsai), 2 vietą - Simas Silvestravičius (58 balsai), na, o nugalėtoja - Gabija Briedytė (204 balsai). Moksleivius apdovanojo medaliais, diplomais ir saldžiaisais prizais gimnazijos direktorė Nijolė Šimkevičienė, pavaduotojos ugdymui Daiva Ivanovienė ir Raimonda Kersauskienė.

Foto


 

Gamtos mokslų protmūšis – 2017
Data: 2017 03 28

Tai tradicinis renginys, kurį organizavo biologijos, fizikos ir chemijos mokytojos. Konkurse dalyvavo devynios trečiųjų ir ketvirtųjų klasių komandos. Mokiniai atsakinėjo į pačius įvairiausius biologijos, fizikos ir chemijos klausimus. Šiais metais į priekį išsiveržė trečiokai: protmūšio nugalėtojais tapo 3A klasės komanda. Antrąją vietą pasidalijo 3B ir 4B klasių komandos, o trečiąją – 4A ir 4F klasės. Sveikiname nugalėtojus! Bet svarbiausia, kad nugalėjo draugystė!

Foto


  Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas dėkoja
Data: 2017 03 28

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos komandai, dalyvavusiai  Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato organizuotame krepšinio turnyre „Savaitė be patyčių“.

 


 

Edukacinis renginys „Roplių pasaulis"
Data: 2017 03 28

Kovo 23 d. gimnazistai ir jų mokytojos turėjo neeilinę patirtį ir galimybę pažinti tolimų kraštų roplius (gyvates, žalčius, driežus ir kitus įdomius bei nekasdieniškus, egzotinius gyvūnus). Ne tik susipažino su paslaptingu jų gyvenimu, įpročiais, mityba, bet ir turėjo neeilinę galimybę įveikti savo baimes! Programos metu gimnazistai ir mokytojos galėjo paliesti, palaikyti ir net įsiamžinti su gyvūnais.
 


  Matematikos - informatikos konkursas „Mąstyk ir kurk“
Data: 2017 03 26

Kovo 14 d. gimnazijoje vyko matematikos-informatikos konkursas „Mąstyk ir kurk“. Įvairias logines ir kūrybines užduotis atliko 1-ųjų klasių gimnazistai. Šio konkurso nugalėtojai:

1. Milda Bartkutė 1d

1. Mindaugas Virvičius 1a

2. Kristina Užgalytė 1a

3. Deividas Apolianskas 1d

3. Paulina Morkūnaitė 1b.


  Konkursas „Matematika ir aš-2017“
Data: 2017 03 26

Kovo 15 d. vyko tradicinis matematikos konkursas „Matematika ir aš-2017“, kuriame varžėsi 2-ųjų klasių gimnazistai. Šio konkurso nugalėtojais tapo:

1. Matas Girdzijauskas 2a

2. Julius Leonavičius 2a

3. Paulius Šinkūnas 2a

4. Viktorija Savickaitė 2d.


  Pažintis su naujausiomis technologijomis ir jų pritaikymu
Data: 2017 03 25

Kovo 21 d. 2-3 gimn. klasių mokiniai dalyvavo paskaitose „Nano technologijos, kas tai?" ir „UV, kas tai?", kurios vyko KTU rūmuose. Gimnazistai su fizikos mokytoja Birute Putniene susipažino su naujausiomis technologijomis ir jų pritaikymu.

Foto


  Biologijos paskaitos gimnazijoje
Data: 2017 03 25

Kovo 21 d. gimnazijoje vyko paskaitos „Nanodalelė - žmogaus pagalbininkas ir priešas“ ir „Genetiškai modifikuoti organizmai: mitas ir tikrovė“, kurias organizavo biologijos mokytoja Jūratė Sabaitienė.


  Lietuvos istorijos mokytojų asociacijos padėka gimnazijai
Data: 2017 03 25

Lietuvos istorijos mokytojų asociacijos tarybos vardu dėkoja gimnazijai už geranorišką bendradarbiavimą, neišblėstantį norą domėtis istorija ir tradicijų puoselėjimą.

Ačiū, kad saugote istorinę atmintį ...

 


 

„Sniego gniūžtė"
Data: 2017 03 25

Gimnazijoje svečiuose Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjungos „Žingsnis" Kauno sk. atstovai pristato stovyklą „Sniego gniužtė", kuri vyks balandžio 7-9 dienomis.
Kas yra Sniego Gniūžtė?
Tai savaitgalinė prevencinė stovykla, kurioje mes linksmai leidžiame laiką: žaidžiame žaidimus, klausomės seminarų, dalyvaujame sportinėse rungtyse ir susiduriame su įvairiais IŠŠŪKIAIS!

Daugiau informacijos: https://www.facebook.com/events/1733405706971540/

Foto


 

Gimnazistų palydėjimas į Vokietiją
Data: 2017 03 25

Kovo 22 d. vėlai vakare išleidome gimnazistus į Vokietiją.
Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija vykdo bendradarbiavimo projektą su Vokietijos Lipės apskrities Lemgo miesto Karla – Raveh – Gesamtschule nuo 2001 metų. Šis projektas sudaro galimybę plėtoti mokyklų bendradarbiavimą, kurti demokratišką, humanišką mokyklos aplinką, pasidalinti veiklos patirtimi, atveria galimybes geriau pažinti save: atrasti savo unikalumą, suvokti bendrumą su kitais, įžvelgti ir numatyti naujos veiklos galimybes, sudaro sąlygas mokinių savarankiškumui, kūrybingumui ugdyti. Per aktyvų dalyvavimą ir asmeninį patyrimą moksleiviai lavina savo socialinius įgūdžius, padedančius formuoti pasaulėjautą bei asmeninio gyvenimo kulturą.

Foto


 

Susitikimas su rašytoja ir Ministro Pirmininko patarėja Une Kaunaite
Data: 2017 03 25

Kovo 16 d. 1d klasės mokinių atstovai lankėsi Kauno apskrities viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje ir dalyvavo susitikime su rašytoja ir Ministro Pirmininko patarėja Une Kaunaite.
Neformalioje aplinkoje vyko gyva diskusija apie autorės knygas („Sudie, rytojau“, „Žmonės iš Alkapės“, „Laiškai Elzei“), moksleiviams aktualias temas, problemas, apskritai apie rašymą. Mokiniai skaitė ir aptarė knygų ištraukas, autorė atsakė į jaunuolių klausimus. Susitikimo pabaigoje rašytoja mokiniams palinkėjo, kad gyventi būtų ne tik įdomu, bet ir prasminga, o knygos ,,Sudie, rytojau“ tituliniame lape užrašė palinkėjimus gimnazijos moksleiviams.
Bibliotekos vedėja Alė Spiridonovienė

Foto
 


  „Mums rūpi Žemės likimas"
Data: 2017 03 20

Kovo 20 d. Pasaulinę žemės dieną gimnazijoje „startavo" tradicinė (jau 13 kartą) integruotų gamtos mokslų savaitė. Ji skirta priminti gimnazistams apie trijų žemės rutulio turtų išsaugojimą: tai vandenį, orą ir dirvožemį. Gimnazijos foje eksponuoja mokinių foto nuotraukų paroda „Pasaulis pro mikroskopą". Parodos iniciatorė biologijos mokytoja ekspertė Laima Lapinskaitė. Čia pat galima susipažinti su foto nuotraukų kūrybiniais darbais apie chemijos ir fizikos netradicines pamokas. Kiekviena šios savaitės diena turi savo renginį. Vakar, kovo 20 d. gimnazijoje vyko „Mažasis protmūšis", kuriame dalyvavo trys 1-ųjų klasių komandos ir dvi svečių komandos iš V. Kudirkos progimnazijos.

Plačiau


  Tarptautinis tinklinio turnyras „Tinklininkės Valdonės Petrauskaitės taurė“
Data: 2017 03 17

Kovo 16 d. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje vyko tarptautinis tinklinio turnyras skirtas buvusios gimnazistės tinklininkės Valdonės Petrauskaitės taurei laimėti. Valdonė Petrauskaitė jau 15 metų žaidžia užsienio klubuose, yra Europos tinklinio konfederacijos (CEV) taurės čempionė, septynių šalių klubų legionierė, Lietuvos rinktinės narė. Pasak Valdonės ,,norint ugdyti valią ir vertybes, svarbu suteikti progą jiems kartu atrasti ką reiškia sveikas gyvenimo būdas, tikslo siekimas bendraminčių tarpe‘‘. Šio turnyro koordinatorė kūno kultūros mokytoja ekspertė Daiva Jasiulionienė džiaugėsi galėdama remti savo dukros iniciatyvą.
Turnyre dalyvavo Vilniaus, Jonavos, Kelmės, Šiaulių sporto mokyklų bei Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos JSO klubo tinklinio komandos. Deja neatvyko komanda iš Venspilio.

Plačiau


  Gavėnios rekolekcijos
Data: 2017 03 17

Š. m. kovo mėn. 11 – 12 d. neformaliojo švietimo būrelio ,,Kito link...“ nariai dalyvavo Gavėnios renginyje šv. Jono Krikštytojo centre. Programą organizavo ir mokinius lydėjo tikybos mokytoja Alė Spiridonovienė. Pirmą Gavėnios savaitgalio susitikimo vakarą jaunimas klausėsi mokymo ,,Gavėnia – atgailos laikas“, vėliau, drauge su Šv. Kryžiaus (karmelitų) parapijos klebonu Renaldu Šumbrauskiu, dalyvavo Švč. Sakramento adoracijoje, o vėlų vakarą visi drauge žiūrėjome prasmingą filmą ,,Adomo obuoliai“. Savaitgalį užbaigėme labai įdomia ekskursija po Kauno Kunigų seminariją. Klierikas Gintas papasakojo apie savo pašaukimą ir seminarijos istoriją.


 

Projektas „Už saugią Lietuvą“
Data: 2017 03 17

Įsijungę į projektą „Už saugią Lietuvą“, gimnazistai ir meno vadovė I. Lingevičienė, organizavo renginį „Padedame vieni kitiems“. Visi atnešė reikalingų daiktų vaikams, vyko pašnekesys, kokių neįkainuojamų dvasinių turtų gauname vieni iš kitų, klausėmės prasmingų kunigo Renaldo Šumbrauskio minčių. Vaikai kartu nupiešė trispalvę ir užrašė „Už saugią Lietuvą“. Draugystė tarp vaikų tęsiasi jau daug metų. Rudenį mokiniai kepa namuose pyragus, vaišinasi gimnazijoje ir dovanoja „Vaikų stotelės" ugdytiniams. Mokiniai dovanoja įvairių laisvalaikiui skirtų priemonių, bendrauja su vaikais, domisi jų veikla, kartu skaito eilėraščius, mena mįsles. Pavasarį vėl apsilanko su dovanomis, skaito tarmiškai parašytas sakmes, dalinasi gražiais žodžiais ir prasmingomis mintimis.

Foto


  Respublikinis moksleivių skaitovų konkursas „Man meilė bus galia išlikti"
Data: 2017 03 17

VDU HMF Lituanistikos katedros organizuotame respublikiniame moksleivių skaitovų konkurse „Man meilė bus galia išlikti", kuris vyko naujuose VDU rūmuose, dalyvavo 2f klasės mokinys Tomas Matulevičius (paruošė meno vadovė I. Lingevičienė). Jis skaitė A. Jonyno eiles. Po renginio moksleiviams mintis apie poeziją išsakė ir padėkojo režisierius G. Padegimas ir organizatoriai.


  Kovo 11-osios šventė „A tu aini aini aini /i nesustotum, / jei galėtum. /tik čia savi i artimi..."
Data: 2017 03 17

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną, 1d ir 2f klasių skaitovai, vadovaujami meno vadovės I.Lingevičienės parengė etninės kultūros renginį, kuriame tos dienos įvykius įprasmino Vydūno tekstais apie tėvynę iš knygos „Probočiun šešėliai". Renginio viešnia etnologė, kanklininkė Monika Kasperavičiūtė grojo kanklėmis, dainavo ir su mokiniais skaitė tarmiškai parašytus eilėraščius. Šventės metu padėkos raštus 1c, 2b, 2d, 2ė ir 3ė klasėms už dalyvavimą prezidentės Dalios Grybauskaitės paskelbtoje iniciatyvoje „Vasario 16-ąją švęsk linksmai ir išradingai!“ įteikė gimnazijos direktorė Nijolė Šimkevičienė.

Foto


  Paminėta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šventė
Data: 2017 03 13

Šeštadienį gimnazija Kaune spalvingai paminėjo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šventę kartu su kauniečiais. Šventę pradėjome iškilmingomis šv. Mišiomis Kauno arkikatedroje bazilikoje, smagiai kartu su Kauno moksleiviais bei visuomeninėmis organizacijomis žygiavome eisenoje į Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelį, kur vyko iškilmingas minėjimas.
Šventinis oras mus lepino ir smagiai šventėme LIETUVOS GIMIMO DIENĄ.

Foto


  Lietuvos Respublikos prezidentės D.Grybauskaitės sveikinimas kovo 11 d. proga
Data: 2017 03 13

Sveikinimas (pdf)


 

Pilietiškumo pamoka „Tarnauju Lietuvai”
Data: 2017 03 13

Pilietiškumo pamoka „Tarnauju Lietuvai”. Svečiuose Lietuvos kariuomenės atstovai pristatė Lietuvos kariuomenės vado viziją, bendrą NATO viešąją komunikaciją ir Lietuvos kariuomenės bendrą padėtį moksleiviams.

Foto


  Istorijos ir pilietiškumo pamokos, skirtos Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai
Data: 2017 03 13

Kovo 6-10 d. istorijos ir pilietiškumo pamokas, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai, pravedė svečiai iš VDU ir Kauno IX forto muziejaus. Istorijos magistras Ričardas Jaramičius ir edukatorius Deimantas Ramanauskas su mokiniais diskutavo apie pilietinę visuomenę, jos poveikį Kovo 11-osios įvykiams.

Foto


 

Karjeros pradžia gimnazijos suole
Data: 2017 03 13
Trečiadienį Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija šurmuliavo nuo gausybės mokinių, kurie rinkosi sužinoti apie „KARJEROS PRADŽIĄ GIMNAZIJOS SUOLE". Gimnazistai dalijosi patirtimi, kaip galima savo karjerą pradėti jau būnant gimnazistu, kokie būdai ir metodai padeda surasti atsakymą jaunuoliams kuo jie nori būti, koks jų gyvenimo troškimas.
Mokinių tarybos gimnazistai lydėjo mokinius po inovatyvias stoteles: chemijos, biologijos, matematikos, neformaliojo švietimo, socialinių mokslų ir anglų kalbos, kuriose dalykų mokytojai žaismingai ir įdomiai pristatinėjų jų dalykus. Svečių akys blizgėjo, noriai dalyvavo užduotyse ir pasilikę tik su mokinių tarybos mokiniais jų klausinėjo žemiškesnių dalykų: ar skanu valgykloje, ar geri mokytojai, ar draugiški mokiniai.

Plačiau


 

1-4 klasių miesto meninio skaitymo konkursas rusų kalba „Būkite saule ir jus pamatys visi“
Data: 2017 03 08

Vasario 28 d. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje vyko 1-4 klasių miesto meninio skaitymo konkursas rusų kalba „Būkite saule ir jus pamatys“. Konkurse savo jėgas išbandė 28 mokyklų atstovai. Visiems dalyviams didžiulį įspūdį paliko konkurso atidarymas – mūsų gimnazijos mokiniai atliko nuostabią dainą, skaitovai stebėjo įspūdingą šokį ir klausėsi jausmingo muzikinio kūrinio fortepijonu. Konkursui prasidėjus savo talentus pademonstravo dalyviai skaitydami įvairiausius kūrinius, parašytus žymių poezijos atstovų: A. Puškino, N. Nekrasovo, B.Pasternako bei kitų šių dienų poetų.

Plačiau


  SVEIKINAME !
Data: 2017 03 08

KTU „Elektros dienos 2017“ – renginyje, skirtame ne tik moksleiviams, bet ir studentams, mūsų gimnazistai Simonas Čiučiulka ir Mantas Anza dalyvavo ir savo pagamintų prietaisų mugėje ir L A I M Ė J O III vietą!


  Kauno miesto mokyklų žaidynių šaudymo varžybos
Data: 2017 03 08

2017 m. vasario 23 dieną ,,Gajos” sporto mokykloje vyko Kauno miesto mokyklų žaidynių šaudymo varžybos kuriose dalyvavo ir mūsų mokyklos mokiniai, kurie tapo žaidynių čempionais. Gimnazistus pasveikino ir pergale pasidžiaugė gimnazjos direktorė Nijolė Šimkevičienė. Varžybose dalyvavo šie mokiniai:
1. Justė Ardavičiūtė 3a klasė
2. Matas Domeika 3a klasė
3. Ugnė Gailiūtė 3a klasė
4. Simas Silvestravičius 3a klasė
5. Monika Urbonavičiūtė 3a klasė
6. Jokūbas Zujus 3a klasė
Komandą pruošė mokytojas Regimantas Viktoras Jagentavičius.


  Konkursas „Sveika šeima“
Data: 2017 03 05

Įkelk nuotrauką ir laimėk vertingus prizus.

 

Daugiau informacijos internete adresu http://www.vlk.lt/nuotraukukonkursas2017.

 

 


  Filmas apie gimnazijos „Bronės Duobinienės vardo" muziejų
Data: 2017 03 03

Filmas apie gimnazijos „Bronės Duobinienės vardo" muziejų. Filmo autorius - filmų kūrimo mokytojas Jonas Kuzminas.

Filmas


 

Kvietimas į renginį „Tavo karjeros pradžia gimnazijos suole“
Data: 2017 03 01

 

2017-03-08 14.30 val. mūsų gimnazijoje vyks karjeros ugdymo renginys
„Tavo karjeros pradžia gimnazijos suole“
.

Kodėl turėtum dalyvauti:

 • sužinosi, kaip tu gali pradėti karjerą būdamas gimnazistas,

 • nepakartojami patarimai, kurių lengvai negausi,

 • patirtimi dalinsis esamas gimnazistas.

Lektorius - mūsų gimnazijos abiturientas Remigijus Jakštys.  


 

Vėliava gimnazijai nuo LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės
 
Data: 2017 03 01

Už dalyvavimą iniciatyvoje „Duona Lietuvos Valstybei“, kuri tapo viena iš šių metų nugalėtojų Prezidentės Dalios Grybauskaitės paskelbtoje akcijoje „Vasario 16-ąją švęsk linksmai ir išradingai“, mūsų gimnazijai buvo įteikta LR vėliava, kurią meno vadovė I. Lingevičienė, mokiniai ir auklėtojos iškilmingai perdavė gimnazijos direktorei Nijolei Šimkevičienei.

Foto


 

Užgavėnių šventė - žiema, žiema bėk iš kiemo!
Data: 2017 03 01

Triukšmingai, linksmai, skambant liaudiškai ir įvairių šiuolaikinių grupių muzikai, kurią parengė 2f kl. mokiniai (V. Urbonienė), su gausiomis vaišėmis, Jomarku, persirengėliais, mūsų gimnazijoje praūžė Užgavėnės. Šventės pradžią paskelbė direktorė N.Šimkevičienė, mokinių išmonę konkursuose vertino d.p. G. Kuzmickienė. 1c klasės mokiniai, vadovaujami meno vadovės I.Lingevičienės parodė šmaikščią programėlę.1a (aukl. J. Slavinienė ) prikepė gausybę įvairiausių blynų, Mėsėdo valgių ir blynų priruošė 1d. (aukl. R. Janickienė) ir 2b (aukl. L. Starkuvienė), įdomiausią plakatą sukūrė 2c (aukl.A. Rajaskaitė ). Gražiausią blyną ir kaukę pagamino 2a (aukl.V. Meškauskaitė), 2ė (aukl.I. Saikauskienė) ir 1b (aukl. R.Paškevičienė) taip pat sukūrė plakatą ir kaukių.Visi valgėm iki nukritimo, kad sotūs būtume visus metus!
 

Foto


  Mūsų iniciatyva „Duona Lietuvos Valstybei" yra tarp šių metų nugalėtojų
Data: 2017 02 27

Mūsų gimnazija dalyvavo prezidentės paskelbtoje pilietiškumą skatinančioje akcijoje „Vasario 16-ąją švęsk linksmai ir išradingai“. Mūsų surengta „Duona Lietuvos Valstybei" iniciatyva yra tarp šių metų nugalėtojų. Vasario 24 d. gimnazijos mokinės su meno vadove I.Lingevičienė ir Karmelitų dienos centro vaikais ir jų auklėtoja Ineta Butrimoviene vyko į LR Prezidentūrą, kur Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasveikino sumaniausių akcijos „Vasario 16-ąją švęsk linksmai ir išradingai“ iniciatyvų autorius ir įteikė jiems nepriklausomos Lietuvos ir jos žmonių simbolį – valstybės trispalvę.

Foto


  Donorystė mokinių akimis
Data: 2017 02 27

Vasario 24 d. sveikatingumo, sveikos gyvensenos ir medicinos parodoje „Sveikatos dienos 2017“ parodos atidarymo metu vyko konkurso „Organų donorystė – viltis gyventi!“ nugalėtojų paskelbimo ir apdovanojimo ceremonija.
Džiaugiamės, jog jau antrus metus tarp geriausiųjų - ir mūsų gimnazijos IVf klasės mokinė, sveikatos būrelio narė, Deimantė Vainauskaitė (darbo vadovė L. Bakutienė).


  Nacionalinis diktantas mūsų gimnazijoje
Data: 2017 02 24

Jau dešimtąkart VŠĮ Pilietinės minties institutas bei Švietimo ir mokslo ministerija rengia Nacionalinio diktanto konkursą. 2017 metų vasario 24 dieną 10 val. diktantą rašėme Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje. Džiaugiamės, kad į šį prasmingą renginį, skatinantį mus didžiuotis savo kalba ir savo Tėvyne, įsitraukė ne tik mūsų gimnazijos mokiniai, mokytojai, tėvai, seneliai bei kiti bendruomenės nariai, bet ir Kauno m. Centro seniūnijos, Vinco Kudirkos bibliotekos bei Lietuvos švietimo istorijos muziejaus atstovai.
Į klases sugūžėjo apie 600 žmonių. Šį kartą buvo skaitomas pasirinktas Alvydo Šlepiko apsakymas ,,Bedugnė“, kuris kėlė jaudulį ne tik mokiniams, bet ir suaugusiems. Visas 45 minutes tvyrojo tokia rimtis ir susikaupimas, kad buvo girdėti ne kompiuterio arba mobiliojo telefono klavišų baksnojimas, o rašiklių skrebenimas. Kiekvienas tikėjosi kuo geriau parašyti diktantą, nes nori sužinoti, kas pateks į kitą etapą, ar galės pretenduoti į raštingiausiojo vardą.Tikimės, kad toks renginys mokiniams bus stimulas gerai mokytis.

Plačiau „Kauno dienoje“


  Policijos pareigūnų paskaita mūsų gimnazijos mokiniams
Data: 2017 02 24

2017 m. vasario 24 d. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje apsilankė bendruomenės pareigūnas Darius Joneikis su kolege Aira. Jie mūsų 1-3 klasių gimnazistus supažindino su policijos darbu, jo specifika. Kvietė mokinius tapti jaunaisiais policijos rėmėjais.


 

Projektas „Darnios eismo saugos diegimas remiantis Norvegijos patirtimi (DESA)“
Data: 2017 02 24

2017 m. vasario 23 d. 60 mokinių iš Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos dalyvavo norvegų projekte „Darnios eismo saugos diegimas remiantis Norvegijos patirtimi (DESA)“, kuris vyko Kauno Algio Žikevičiaus Saugaus vaiko mokykloje. Gimnazistai prisiminė svarbiausias kelių eismo taisykles, kurias turi žinoti pėsčiasis, dviratininkas, vairuotojas. Analizavo savo ir aplinkinių eismo dalyvių elgesį, jo pasekmes, vertino saugaus elgesio eismo aplinkoje modelius, mokiniai išsakė kylančias abejones, siūlė idėjas saugaus elgesio eismo aplinkoje modeliams tobulinti, siekė suvokti, kad kiekvienas turi galimybę daryti įtaką savo ir aplinkinių eismo saugumui. Mokymuose buvo akcentuojamos žmogaus vertybės ir psichologiniai emociniai žmogaus veiklos kelyje aspektai, psichoaktyvių medžiagų vartojimo įtaka, greitis, saugos diržai, atšvaitai, eismo kultūra, darnus judėjimas eismo saugumo požiūriu.                             Socialinė pedgogė Eglė Letkauskienė

Foto


  Juokėmės ir verkėme drauge
Data: 2017 02 24

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos 1D klasės auklėtoja Raimonda Janickienė ir lietuvių kalbos mokytoja Rita Kaučikienė su 1D klase vasario 22 dieną apsilankė Kauno kameriniame dramos teatre ir dalyvavo! spektaklyje ,,Vienatvė“. Jaunų režisierių ir aktorių trupė „BAD RABBITS“ (režisierės Eglė Kižaitė, Giedrė Kriaučionytė, aktoriai Severina Spakovska, Gabrielius Zapolskis ) iš Vilniaus interaktyviame spektaklyje pakvietė vaidinti ir žiūrovus- mūsų gimnazijos mokinius, kurie puikiai ekspromtu atliko jiems patikėtus vaidmenis.

Plačiau


 

Sveikatos ir fizinio aktyvumo šventė „SVEIKATUOLIAI 2017“
Data: 2017 02 22

Vasario 20 dieną Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje jau šeštą kartą vyko tradicinis gimnazijos renginys, akcentuojantis kasdieninę sveikatos ir sporto reikšmę kiekvieno žmogaus gyvenime. Džiaugiamės, jog greta I klasių gimnazistų šiemet į renginį prisijungė net 5 komandos Kauno Vinco Kudirkos progimnazijos aštuntokų.

Plačiau


  Projektas „Mokyklos gyvenimas vaizdo juostoje"
Data: 2017 02 21

Mes džiaugiames užmezgę su Latvijos Daugpilio vidurine mokykla Nr.3  projekto „Mokyklos gyvenimas vaizdo juostoje" kontaktus. Tikimės projekto įgyvendinimo metu pasidalinti patirtimi ir palaikyti tolimesnį bendradarbiavimą ir bendravimą su šia mokykla. Projekto kontaktinis asmuo - anglų kalbos mokytoja Ana Novikienė.


  Lietuvos mokinių 27–osios istorijos olimpiados II etapas
Data: 2017 02 21

Lietuvos mokinių 27 –osios istorijos olimpiados II etapas vyks 2017 m. vasario 23 d.

Registracija: III a. nuo 8.15 val.
Olimpiados pradžia: 9 val.
Vertinimo komisijos darbo vieta:
Gimnazijos muziejus - 106 kab. (I a.) nuo 8.30 val.
Vertintojų darbo vieta: 317 kab. (III a.) nuo 13.15 val.


  Kvietimas rašyti nacionalinį diktantą
Data: 2017 02 21

Visus kviečiame š.m. vasario 24 d. 10 val. rašyti nacionalinį diktantą.

Partneriai:

 • Kauno m. Centro seniūnija,

 • Šv. Kryžiaus (Karmelitų) parapija,

 • Lietuvos švietimo istorijos muziejus,

 • Kauno m. Vinco Kudirkos viešoji biblioteka.

 


 

Atvira pamoka „Lietuviais esame mes gimę!"
Data: 2017 02 20

Atviroje pamokoje „Lietuviais esame mes gimę!" dalyvavo 2ė klasės mokiniai. Pamoką vedė atsargos majoras R.Žukas, bendrijos „Lemtis“ įkūrėjas, ekspedicijų į Sibirą organizatorius A.Sadeckas. Renginys skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti, kuris vyko Vinco Kudirkos viešojoje bibliotekoje.


  Trispalvės tulpės mylimai Lietuvai
Data: 2017 02 20

Vasario 15 d. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje 8 val. ryte skambėjo Tautiška giesmė, kurią giedojome visi – direktorė, pavaduotojos, mokytojai, mokiniai. 9 val. šventinį gimnazistų koncertą ,,Myliu Lietuvą“ prasmingais palinkėjimais pradėjo gimnazijos direktorė Nijolė Šimkevičienė. Dainuojančių, deklamuojančių, grojančių mokinių rankose žydėjo trijų spalvų tulpės – meilės Lietuvai simbolinė išraiška; ant rankų buvo užrištos trispalvės apyrankės – gimnazijos neformaliojo švietimo būrelių mokinių akcijos ,,Dedikacija Lietuvai“ metu nupintos ir dovanotos administracijai ir mokytojams. Šventės pabaigoje visi šypsojomės bendrai nuotraukai –smagūs, laukdami mūsų tautos šventės – Vasario 16-osios.

Foto


 

Sportinių šokių nugalėtojai - mūsų gimnazijos mokiniai
Data: 2017 02 20

Vasario 12 d. Kėdainiuose vyko Lietuvos sportinių šokių federacijos jaunimo iki 21 m. Lotynų Amerikos šokių grupės čempionatas, kurio nugalėtojais tapo Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos 4 g klasės mokinys Matas Lukašovas ir Rugilė Monginaitė (Kauno „Santaka").
Šokėjai iškovojo teisę atstovauti Lietuvai pasaulio čempionate.


  Matematinis žaidimas „Stiprioji grandis"
Data: 2017 02 20

Gimnazijoje vykusio matematinio žaidimo „Stiprioji grandis" finalinio žaidimo nugalėtojai:
2a Laima Meilutė (mokytoja Vida Meškauskaitė)
2d Viktorija Savickaitė (mokytoja Alma Patalauskienė)
2c Benjaminas Koveras (mokytoja Daiva Balevičienė).

           SVEIKINAME NUGALĖTOJUS


  Lietuvos valstybės atkūrimo dienos šventė 1-ose klasėse
Data: 2017 02 20

Prasmingai, linksmai ir nuotaikingai 1-osios klasės šventė Vasario 16-ąją. Visi 1d klasės mokiniai, vadovaujami meno vadovės I.Lingevičienės ir padedant auklėtojai R. Janickienei, parengė puikų pasirodymą. Mokiniai repavo dainą „Tu privalai skambėt", inscenizavo nepriklausomybės akto paskelbimą, parodė filmus apie tarpukario gyvenimą, lietuviškų mokyklų kūrimąsi, pravedė mini viktoriną. Renginį vainikavo tarpukario madų pristatymas. Pabaigoje visi linksmai šoko skambant S.Prūsaičio dainai „Norim šokt ".

Foto


  Vasario 16-osios akcija Karmelitų dienos centre
Data: 2017 02 20

Mūsų gimnazijos 1c (auklėtoja V.Venskauskienė), 2b ( L.Starkuvienė), 2d (G.Bersėnienė), 2ė(I.Saikauskienė) ir 3ė (D.Balevičienė) bei renginio iniciatorė gimnazijos renginių meno vadovė I.Lingevičienė vyko į Karmelitų vaikų dienos centrą pasveikinti vaikus vasario 16-osios proga ir vaišino pačių kepta duona.


 

Išvyka į nacionalinę vertybinių popierių biržą ir SWED banko centrinę būstinę
Data: 2017 02 20

2017 metų vasario 14 dieną jungtinė mokinių grupė iš dviejų Kauno mokyklų – Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos bei Kauno technologijos gimnazijos lankėsi nacionalinėje vertybinių popierių biržoje ir SWED banko centrinėje būstinėje. Mokiniai diskutavo su banko darbuotojomis apie finansinį raštingumą, domėjosi investavimo būdais. Kompetentingi darbuotojai išsamiai atsakė į visus mokinių pateiktus klausimus. Po turiningos dienos diskusijos tęsėsi ir traukinyje Vilnius – Kaunas, kur visi pripažino, kad pamokos nemokyklinėje aplinkoje yra ne tik įdomios, bet ir naudingos. Mokinius lydėjo ekonomikos mokytoja Edita Kondrašovienė.


  Lietuvos Respublikos prezidentės D.Grybauskaitės sveikinimas Vasario16 d. proga
Data: 2017 02 15

Sveikinimas (pdf)


  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrės J.Petrauskienės sveikinimas Vasario16 d. proga
Data: 2017 02 15

Sveikinimas (pdf)


 

ATSIPŪSK! Juk penktadienis
Data: 2017 02 14

Sausio 10d. neformaliojo švietimo būrelio ,,Kito link“ nariai penktadienio vakarą praleido KAJCe. Kartu su Kauno parapijų jaunimu dalyvavo Šv. Mišiose Kauno šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje, o parapijos namuose dalyvavo programoje (žaidimai, vaišės, „just dance" šokiai).

Tikybos mokytoja Alė Spiridonovienė

Foto


 

Neformali pilietiškumo pamoka ,,Valstybė ir mes“
Data: 2017 02 14
Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija vasario10 dieną pradėjo renginių ciklą, skirtą Vasario 16-ajai paminėti. Vienas pirmųjų – neformaliojo ugdymo organizatorės, lietuvių kalbos mokytojos Ritos Kaučikienės ir istorijos bei pilietiškumo mokytojos Aušros Rajaskaitės organizuotas susitikimas 2,3 klasių klasių gimnazistams su žurnalistu VDU docentu Ryčiu Zemkausku. Tai pilietiškumo pamoka- diskusija ,,Valstybė ir mes“.
Kas yra laisvė, ką reiškia būti laisvu žmogumi? Kaip minėsime Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį? Kokį paminklą, jei reikia, kursime? Tokiais ir panašiais klausimais buvo diskutuojama, o labai įdomią doc. R. Zemkausko paskaitą pagyvino mūsų gimnazistų išsakytos originalios nuomonės, pastebėjimai, samprotavimai.
Žurnalisto R. Zemkausko intriguojantis pasakojimas apie gimtąjį miestą Kauną ir jame kauniečių dar nepastebėtus ženklus paskatino gimnazistus inicijuoti naują projektą.

Plačiau


 

„Vasario 16-ąją švęsk linksmai ir išradingai"
Data: 2017 02 10

Mūsų gimnazija dalyvauja prezidentės inicijuotoje akcijoje „Vasario 16-ąją švęsk linksmai ir išradingai". Jau tapo tradicija kiekvienais metais per Duonos dieną, visai bendruomenei, vaišintis namuose kepta duona. Šiais metais 1c, 2b, 2d, 2ė ir 3ė klasių mokiniai ir jų auklėtojos, bei renginio iniciatorė gimnazijos renginių meno vadovė, duoną skiria Vasario 16-osios šventei, kurią dovanos Karmelitų vaikų dienos centro vaikams.


 

Knyga gali pakeisti gyvenimą
Data: 2017 02 10

Baigėsi Lietuvos Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuota akcija „Knygų Kalėdos“, prasidėjusi 2016 m. lapkričio 14 d. Šeštąjį kartą organizuotos akcijos tema – knygos, kurios keičia gyvenimą. „Knyga gali įkvėpti, padėti atsakyti į klausimus, spręsti problemas, jaustis stipresniam, kovoti už savo teises ir ateitį, – teigia Prezidentė.
Per akciją mūsų gimnazijos biblioteka – informacinis centras pasipildė 9 knygomis.
Su dovana kviečiame susipažinti informaciniame centre veikiančioje parodoje ir prasmingai ja naudotis.

Bibliotekos informacija


 

Išvyka į Kauno Karininkų Ramovę
Data: 2017 02 03

1c kl. mokiniai sausio 20 dieną dalyvavo etninės kultūros netradicinėje pamokoje Kauno Karininkų Ramovėje. Mokiniai susipažino su Ramovės istorija, sužinojo apie jos paskirtį ir reikšmę. Pamatė naujai restauruotas sales, atkurtus paveikslus, vitražus, sužinojo kokia kultūrinė veikla vykdoma Ramovės patalpose, jos reprezentacinę reikšmę. Pamoką vedė atsargos majoras Rimantas Žukas ir etninės kultūros mokytoja Ilona Lingevičienė.


  Tarptautinė Holokausto aukų atminimo diena
Data: 2017 01 25

Pirmą kartą Tarptautinė Holokausto aukų atminimo diena buvo paminėta 2005 metais, kai Jungtinių Tautų Organizacijos Generalinė Asamblėja priėmė rezoliuciją ir paragino visas pasaulio šalis kasmet sausio 27-ąją minėti šią dieną. Būtent 1945 metų sausio 27 dieną buvo išvaduotas Aušvico lageris Lenkijoje, kuriame naciai sunaikino pusantro milijono žmonių, iš kurių beveik 1,1 milijono – žydų.
Kauno žydų bendruomenė Tarptautinės Holokausto aukų atminimo dienos išvakarėse pagerbė žuvusiųjų atminimą ir prisijungė prie tarptautinės kampanijos „We Remember”. Buvo giedama apeiginės giesmės. Kauno žydų bendruomenės pirmininkas Žakas Gercas dalinosi savo prisiminimais.
Daugiau apie ši rengini rasite Lietuvos žydu bendruomenes puslapyje:

http://www.lzb.lt/2017/01/27/we-remember-mes-prisimenam-kauno-zydu-bendruomeneje/


 

Tinklinio šventė ,,Sportas – bendravimo draugas“
Data: 2017 01 25

2017 m. sausio 19 dieną Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje mokytojas Regimantas Viktoras Jagentavičius Kauno miesto kūno kultūros mokytojams organizavo ir vykdė tinklinio šventę ,,Sportas – bendravimo draugas“. Gimnazijos direktorė Nijolė Šimkevičienė dalyvius apdovanojo padėkomis ir medaliais.


 

Aukštųjų mokyklų mugė 2017
Data: 2017 01 16

2017 m. sausio 18 d., trečiadienį Žalgirio arenoje Kaune vyksta tradicinė Kauno „Aukštųjų mokyklų mugė“. Gimnazistai apsilankė šioje mugėje, kurioje įvairių švietimo įstaigų atstovai dalino patarimus ir konsultavo pasirenkant studijų programas, pasakojo apie karjeros galimybes, finansavimo tvarką, kaip tinkamai pasirengti studijoms. Studentai pasidalino studentiško gyvenimo patirtimi, įspūdžiais iš praktikų, studijų pagal mainų programas, papasakojo apie dėstomus dalykus, dėstytojus, sportą, laisvalaikį, Studentų atstovybę.
Foto: Tadas Kastanauskas 3ė.

Foto


  Išvyka į „Microsoft Lietuva"
Data: 2017 01 16

Jau ir 3-kai važiavo į Vilnių dalyvauti projekte „Moksleivio karjera". Šis projektas skirtas jaunimui, skatinant juos atrasti savo karjeros kelią, kalbant apie mokinių švietimą ir supažindinimą su darbo rinka. Šio projekto autorius ir mūsų gimnazijos mokinys - UAB „Solidus mokslas" vykdantysis direktorius ir akcininkas Remigijus Jakštys, kuris VIS DAR GIMNAZISTAS ir mokosi 4-oje gimnazijos klasėje.

Foto


  Netradicinė etninės kultūros ir lietuvių kalbos pamoka
Data: 2017 01 16

Netradicinė etninės kultūros (mok. I.Lingevičienė) ir lietuvių kalbos (mok. I.Ežerskienė) pamoka, skirta sausio 13-osios paminėjimui vyko 1c ir 1d klasėms. Mokiniai skaitė ištraukas iš Antoine De Saint Exuperi knygos „Citadelė" apie tai, kas yra valstybė jos piliečiui, žiūrėjo dokumentinį filmą ir klausė patriotinės grupės „Ūkanose" dainos „Gintariniai kariai". Pamoką užbaigė V.Bareikio daina „Klausimai", kuri skatino mokinius susimąstyti apie savo, kaip valstybės kūrėjo ateitį.

Foto

 


  Sausio 13 –osios, Laisvės gynėjų dienos minėjimas
Data: 2017 01 14
 

,,Kai norime kalbėt apie Tėvynę, pirmiausia žodį žuvusiems suteikim....“(Just. Marcinkevičius)

 

Iš 1991 metų sausio 13 – osios atitekėjo laiko upė į šiandien dieną. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje paminėjome Lietuvos Laisvės gynėjų dieną. Dabartinei mokinių kartai jau suku įsivaizduoti, kokią kainą už Tėvynės laisvę sumokėjojų tėvai ir seneliai. Todėl prisimindami kraupius 1991-ųjų metų įvykius mes šiandien džiaugiamės, kad esame laisvi.

Ryte, 8 valandą, visuose gimnazijos languose degė žvakelės – įprasminome pilietiškumo akciją ,,Atmintis gyva, nes liudija“. Kartu giedojome Tautinę giesmę. Gražią įžanginę kalbą mokiniams pasakė gimnazijos direktorė Nijolė Šimkevičienė, pradėdama renginių ciklą „Liepsnojanti laisvė“ 2,3,4 pamokų metu aktų salėje. Sulaukėme svečių – lektorių iš Aviacijos muziejaus ir Vytauto Didžiojo universiteto. Kartu su istorijos ir pilietiškumo mokytoja Aušra Rajaskaite renginius organizavo direktorės pavaduotoja ugdymui Audronė Zamalienė, lietuvių kalbos mokytoja, neformaliojo ugdymo organizatorė Rita Kaučikienė, gimnazijos neformaliojo švietimo mokytojai. Dega Lietuvos valstybės atminimo laužai ir degs per amžius. Simboliniai atminimo laužai šiandien dega ir mūsų - visų gimnazijos bendruomenės narių - širdyse. 

                           Foto


 

Kalėdinis sveikinimas
Data: 2016 12 20

 

Netrukus laiko ratas akimirkai stabtels, primindamas jog nieko nėra amžino...

Būkite pripildyti nuostabos, būkite paliesti ramybės, tikėkite stebuklais. Raskite meilės šalia esančiam žmogui dabar, sėdėdami prie Kūčių stalo, ir kiekvieną dieną, kiekvieną valandą...

Tegul jūsų Kalėdos būna turtingos šeimynine meile, šiltos draugyste, laimingos gyvenimo pilnatve ir palaimintos džiaugsmu.

 

Prasmingų šv. Kalėdų ir visų gerų norų išsipildymo ateinančiais metais Jums linki Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos vardu direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti direktoriaus funkcijas Daiva Ivanovienė


  Tinklinio turnyras „Vietoj žalingų įpročių - tinklinis”
Data: 2016 12 23

Kauno regiono jaunimo kalėdinio tinklinio turnyro „Vietoj žalingų įpročių - tinklinis” įgyvendinant Kauno rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos finansuotas prevencinis projektas „Žalingiems įpročiams mokykloje-ne“ dalyvavo 8 komandos. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos moksleiviai laimėjo I vietą. Žaidė šie mokiniai: Rūta Staniulytė, Aronas Kuliešius, Gintarė Grinkevičiūtė, Ignas Janavičius, Algirdas Nomeika, Gytis Sabaitis. Mokytojas Regimantas Viktoras Jagentavičius džiaugiasi savo mokinių pasiekimais.


  Matematiniai žaidimai „Stiprioji grandis"
Data: 2016 12 23
 

Šią savaitę pagal tiksliųjų mokslų būrelio planą vyko atrankiniai matematiniai žaidimai „Stiprioji grandis". Kad būtų linksmiau, paskutinę savaitę prieš Kalėdas, dvyliktokai ėjo į pamokas ir kalbino dešimtokus. Kiekvienoje klasėje rinkome į superfinalą gudriausius atstovus.
Žaidimų akimirkos užfiksuotos nuotraukose.

Foto


  Kalėdinių puokščių paroda
Data: 2016 12 23

Kalėdinių puokščių autoriai - neformaliojo ugdymo būrelio nariai, kuriems vadovauja biologijos mokytoja Jūratė Sabaitienė.

Foto


  KVIETIMAS
Data: 2016 12 23

Sveiki, mokinių taryba kviečia norinčius parašyti palinkėjimus savo draugui, o gal mylimiausiai mokytojai, jau pradedam rašyti ir dedam į šį paštą (ant laiško BŪTINA parašyti kam skirti laišką (vardas bei pavardė) ir klasę

 


 

Integruota muzikos ir šokių pamoka „Žiemos rapsodija"
Data: 2016 12 23

Šventinis šurmulys įsibėgėja mus įtraukdamas į švenčių maratoną. Tradiciškai mus sustabdo šiame bėgime šokių mokytoja Jolanta Chomičienė ir muzikos mokytoja, vokalinės studijos "Viva muzica" vadovė Edita Snarskaitė pakviesdamos į integruotą muzikos ir šokių pamoką „Žiemos rapsodija".

Foto


 

Popietė „Kalėdinė arbatėlė su imbieriniais sausainiais“
Data: 2016 12 23

Ši popietė gruodžio 20 dieną subūrė mokytojus prie adventiškai papuoštų stalelių gimnazijos aktų salėje. (Kalėdinių puokščių autoriai - NU būrelio nariai, kuriems vadovauja biologijos mokytoja Jūratė Sabaitienė). Šiltą palinkėjimą tarė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas Daiva Ivanovienė. Gerb. kunigas klebonas Renaldas Šambrauskis perskaitė Advento maldą, tradiciškai buvo laužomi kalėdaičiai, linkint ramybės ir sveikatos. Renginį organizavusios neformaliojo ugdymo organizatorė Rita Kaučikienė, direktorės pavaduotoja ugdymui Audronė Zamalienė, bibliotekininkės Alė Spiridonovienė ir Regina Grabauskienė dėkojo susirinkusiems ir pristatė mokinių mini spektaklį „Kalėdų angelas“. Visus džiugino mokinių sveikinimai, kurie tarsi šventų Kalėdų Angelo sparnai palietė susirinkusių širdis.


 

Kalėdinė instaliacija „Žiema“
Data: 2016 12 23

Laikas bėga septynmyliais žingsniais, šventės jau čia pat.
Švenčių nuotaiką gimnazijoje sukūrė dailės mokytoja Loreta Klimavičienė su 4 klasių mokiniais paruošusi kalėdinę instaliaciją "Žiema", technologijų mokytojos Regina Šadauskienė ir Rasa Levišauskienė su neformaliojo ugdymo studijos "Meno sodas" nariais žiemiškai padabinusios gimnazijos langus bei erdves.

Foto


 

1-ųjų ir 2-ųjų klasių Kalėdinė popietė
Data: 2016 12 20

Žmogus – tai nerimstantis kūrybos sakramentas, nematomos malonės matomas ženklas.“ Šiais airių filosofo, teologo, mokytojo ir poeto žodžiais 2f kl. mokiniai pradėjo Adventinius skaitymus. Prasmingos filosofo mintys skambėjo viso renginio metu. Mokiniai parengė nedidelį koncertą: 1b kl. berniukai atliko Kalėdinę dainą Repo stiliumi, o 1c ir 2b kl. mergaitės dainavo nuotaikingas populiarias dainas, joms pritarė visi dalyvavusieji. Vėliau moksleiviai skaitė Kalėdinius palinkėjimus žmonėms  ir pasauliui, kuriuos užrašė ant iškarpytų angelėlių. Renginyje dalyvavo 1a, 1b, 1c, 1d su auklėtoja R. Janickiene, 2a, 2b su auklėtoja L. Starkuviene, 2ė su auklėtoja I.Saikauskiene ir 2f su auklėtoja V.Urboniene. Klasės labai išradingai papuošė savo staliukus ir sukūrė nepaprastą Kalėdinę nuotaiką, kartu pabuvo d.p.u.G. Kuzmickienė ir psichologė R. Venslovaitienė bei renginio autorė ir režisierė -  meno vadovė I. Lingevičienė

.
Foto


  Kalėdinė muzikinė programa Kauno specialiosios mokyklos auklėtiniams
Data: 2016 12 20

2016 m. gruodžio 15 d. mūsų I-II klasių gimnazistai, lydimi socialinės pedagogės Eglės Letkauskienės bei meno vadovės Ilonos Lingevičienės aplankė Kauno specialiosios mokyklos auklėtinius, kuriems parodė kalėdinę, muzikinę programą bei įteikė dovanas, kurias paruošė visa mūsų gimnazijos bendruomenė, Labai visiems ačiū.


  Renginys „Už girių, girių...“ Kauno Vytauto Didžiojo bažnyčioje
Data: 2016 12 16

 

Gruodžio 9d. Kauno Vytauto Didžiojo bažnyčioje vyko tradicinis folkloro kolektyvų renginys „Už girių, girių...“ Šventose mišiose ir koncerte dalyvavo keletas 1c klasės gimnazistų. Renginyje mokiniai susipažino su senoviniais lietuvių Advento papročiais, rateliais dainomis bei turėjo galimybę dainuoti kartu su Raudondvario folkloro kolektyvu „Piliarožė“ (vadovas A.Svidinskas, kuriame dainuoja jų etninės kultūros mokytoja I. Lingevičienė ) ir visais šventės dalyviais.

Plačiau


  Labdaros renginys Kauno specialiojoje mokykloje
Data: 2016 12 16

 

Gimnazijos 1c, 1d, 2b, 2f klasių mokiniai gruodžio 15 d. vyko į Kauno specialiąją mokyklą (Apuolės gatvėje), perduoti už gimnazistų suaukotus pinigus nupirktų dovanėlių (piešimo priemonių, stalo žaidimų, knygų, spalvinimo knygelių, priemonių kūrybiniams darbeliams ir. kt ) ir parodyti Adventinį koncertą. Mokiniai kartu su specialiosios mokyklos vaikais dainavo, išsakė prasmingus palinkėjimus, po koncerto dalino dovanas ir bendravo, domėjosi jų pomėgiais, dalinosi įspūdžiais. Tai socialinių ir kultūrinių įgūdžių lavinimo projektas „Pasidalinkime gerumu“, kurį parengė meno vadovė Ilona Lingevičienė ir socialinė pedagogė Eglė Letkauskienė.

Plačiau


  Mieli vadovai, mokytojai, kolegos!
Data: 2016 12 16

Jau greit į savo sielą įsileisime pačią gražiausią metų šventę - šventas Kalėdas. Palikę už pečių stovėti Laiką, mintyse sugrįšime į jį. Ir pamatysime, kiek ten daug mūsų pėdų: gerumo, tikėjimo, laukimo...Sveikiname artėjančių švenčių proga ir kviečiame kartu susėsti prie stalelių, ant kurių degs Susitaikymo ir Atleidimo žvakelės.
Kviečiame į popietę „Kalėdinė arbatėlė su imbieriniais sausainiais“ aktų salėje gruodžio 20 dieną 13.45 val.
Pabūkime kartu toj pačioj žvaigždėj, toj pačioj tyloj, toj pačioj vilty...
Esate laukiami.                                                                                           NU vadovai


 

Gimnazija „Sąžiningumo mokyklų tinklo“ narė!
Data: 2016 12 10

Minint Tarptautinę antikorupcijos dieną, kartu su dar 108 tinklo narėmis iš daugiau nei 60 Lietuvos miestų, mūsų gimnazija Mokinių Tarybos pirmininkės Elenos Spranaitytės balsu ir liudijant Mokinių tarybos narėms, garsiai pasakė, jog sąžiningumas yra svarbus. Su šia „Sąžiningumo akcija“ prasideda nauja iniciatyva, kuria mokyklos buriasi į tinklą, kartu siekdamos sąžiningumo, skaidrumo bei atskaitingumo savo kasdienėje veikloje. „Sąžiningumo mokyklų tinklas“ yra nauja iniciatyva, kurios tikslas – suteikti Lietuvos mokykloms, puoselėjančioms sąžiningumo ir skaidrumo vertybes kasdieniame mokinių gyvenime, galimybę lengviau planuoti ir įgyvendinti sąžiningumo iniciatyvas, surasti bendraminčius bei dalintis geraisiais pavyzdžiais.


 

Valstybės pažinimo centre
Data: 2016 12 10


Lapkričio 29 d. 2a ir 3a klasių mokiniai su auklėtojomis Vida Meškauskaite ir Alma Patalauskiene vyko į Valstybės pažinimo centrą prie LR Prezidentūros. Gimnazistai mokėsi valdyti valstybę, ieškojo skirtumų tarp pilietybės ir pilietiškumo.


  Gerb. mokiniai, tėvai ir kolegos,
Data: 2016 12 04

Gruodžio 3 d. – Tarptautinė neįgaliųjų žmonių diena. Kartu su Vokietija, Turkija, Graikija, Bulgarija, Lenkija, Rumunija, Portugalija, Armėnija, Prancūzija ir Ukraina mūsų mokykla dalyvauja eTwinning projekte „Undestanding disability – a project about love“ („Kaip suprasti negebėjimą – projektas apie meilę“). Kokia yra mūsų socialinė pozicija? Ar galima padėti jiems? Ar mes mylime juos? Jeigu šios problemos skamba Jums aktualiai, dalyvaukite su mumis! Laukiame: užsienio kalbų klubas „Salute“, 315 kab., mokytoja A. Novikienė.. Norėčiau padėkoti 1D klasei už atsiliepimus projekto tema.
 


  Viktorina ,,Kartojimas – mokslų motina“
Data: 2016 12 02

Lapkričio 29 dieną gimnazijos aktų salėje vyko viktorina ,,Kartojimas – mokslų motina“ (lot. Repetitio est mater studiorum). Renginio organizatorės, lietuvių kalbos mokytojos G.Bersėnienė, V.Venskauskienė ir V.Grigienė, džiaugiasi šauniai pasirengusiomis šešiomis ketvirtokų komandomis – pasibaigus viktorinai po lygiai taškų surinko dvi ir keturios komandos, o rezultatai skyrėsi tik vienu tašku. Linkime atkakliai siekti tik gerų rezultatų!

Foto


  Matematikos galia
Data: 2016 12 02

Ar žinote, koks ilgis matuojamas coliais, sprindžiais ar sieksniais? Ar teko skaičiuoti mediniais skaitytuvais? O galbūt esate stiprūs matematikai ir uždavinius kremtate it voverės riešutėlius? Matematikos gurmanams Lietuvos švietimo istorijos muziejuje yra unikalių XIX a. uždavinių. 1 b klasės gimnazistai jau tai išbandė


 

Konferencija „Pamilti gamtą per jos pažinimą“
Data: 2016 11 29

Lapkričio mėn. mūsų gimnazijos 4ė klasės moksleivė Aušrinė Maurukaitė dalyvavo Kauno miesto moksleivių aplinkotyros centro organizuotoje moksleivių tiriamųjų darbų konferencijoje „Pamilti gamtą per jos pažinimą“. Aušrinė sėkmingai pristatė įdomų tiriamąjį darbą „Jonizuoto vandens įtaka augalų augimui“ (vadovė biologijos mokytoja Laima Lapinskaitė). Tyrinėdama, kaip veikia jonizuotas vanduo pupelių augimą, Aušrinė nustatė, kad rūgštinis vanduo skatina lapų ir anksčių formavimąsi.


 

Konferencija „Sveika gyvensena – galimybės ir perspektyvos“
Data: 2016 11 29

Besibaigiant spaliui į Kauno Moksleivių aplinkotyros centrą susirinko moksleiviai ir mokytojai į konferenciją „Sveika gyvensena – galimybės ir perspektyvos“. Šioje konferencijoje dalyvavo ir mūsų gimnazijos 2a klasės moksleivė Gabija Kalinauskaitė. Ji sėkmingai pristatė savo tiriamąjį darbą „Sezoninio laiko persukimo tyrimas“ (vadovė biologijos mokytoja Laima Lapinskaitė). Gabija atliko įvairių amžiaus grupių apklausą apie laiko persukimo poveikį ir nustatė, kad daugumai žmonių sezoninis laiko persukimas nepatinka bei kenkia sveikatai.


  Nacionalinis konkursas ,,Mano pasaulis – darniai Lietuvai“
Data: 2016 11 29

Nacionalinis konkursas ,,Mano pasaulis – darniai Lietuvai“ vyksta jau šešeri metai. Konkurso viktorinos tematika labai plati, apima etnolkultūros, ekologijos, aplinkosaugos, biologijos, istorijos, gimtosios kalbos sritis. Mūsų gimnazistai jau trečius metus dalyvauja šiame konkurse. Šiais metais mūsų komandą parengė mokytoja Jūratė Sabaitienė

  Tradicinių šokių popietė
Data: 2016 11 29

Lapkričio 25d., mūsų gimnazijoje vyko tradicinių lietuviškų šokių popietė. Tai respublikinio projekto „Visa mokykla šoka“ pirmasis renginys. Sekantį kartą šokius mokysis kitos klasės, ir taip iki pavasario Jorės šventės, kai įvyks baigiamasis renginys. Tradicinius šokius mokė šokti ir bandonija grojo KTKC specialistas, etnologas Vilius Marma ir etninės kultūros mokytoja I.Lingevičienė. Dalyvavo 1a kl. mokiniai ir jų auklėtoja J.Slavinienė ir 1c kl. – auklėtoja V.Venskauskienė. Į projektą taip pat įsijungė ir pilietinio ugdymo mokytoja I. Brazauskaitė bei soc. ped. E.Bengardavičienė, kurios kalbėjosi su mokiniais apie tautinių tradicijų išsaugojimo svarbą.
 


  Interaktyvi paskaita prieš žalingus įpročius
Data: 2016 11 29

2016-11-22 gimnazijoje vyko interaktyvi paskaita prieš žalingus įpročius. Paskaitoje dalyvavo I-II gimazijos klasės. Užsiėmimą pravedė bendruomenės pareigūnas Darius Joneikis. Gimnazistai aktyviai dalyvavo užduotyse bei atsakinėjo į klausimus. Socialinė pedagogė Eglė Letkauskienė


  Konkursas - protmūšis „Kuriame mokyklą be patyčių"
Data: 2016 11 25

2016-11-24 2a klasės komanda dalyvavo konkurse - protmūšyje „Kuriame mokyklą be patyčių", kuris vyko Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykloje. 2a klasės komanda pristatė filmuką prieš patyčias bei atsakinėjo į klausimus. Laimėjome I-ąją vietą. Mokiniai buvo apdovanoti prizais bei padėkos raštais.


  Sveikinimas su kariuomenės diena
Data: 2016 11 25

Gimnazijos mokinių tarybos pirmininkė Elena Spranaitytė ir Domantas Teleiša visų Kauno moksleivių vardu sveikino karius su kariuomenės diena, sakydami: Karys – ne tik tas, kuris laiko šautuvą rankoje ar yra fiziškai stiprus, kuris vien tik klauso komandų. Ne. Karys tai žmogus, kuris yra vedamas pareigos ir atsakomybės jausmo tarnauti Tiesai, Tėvynei, Žmonijai. Kariuomenes dienos proga Kauno moksleivių vardu norėtume jums palinkėti: stiprybės, neišsemiamos drąsos, ištvermės, ryžto, taikos.


  Integruota tikybos, etikos pamoka ,,Vienas už kitą paslaptingesni“
Data: 2016 11 25

Lapkričio 23 d. gimnazijoje vyko netradicinė integruota tikybos, etikos pamoka ,,Vienas už kitą paslaptingesni“. Pamokoje dalyvauja Kauno arkivyskupijos jaunimo centro savanoriai. Lytiškumo ugdymo programos temai „ Pažink save“


  Edukacinė kelionė į Estiją
Data: 2016 11 22

Lapkričio 11 – 12 dienomis Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos 1 – 4 klasių mokiniai išvyko į edukacinę kelionę į Estiją. Kelionės metu mokiniai turėjo galimybę aplankyti gražiausius Talino senamiesčio objektus, pasigrožėti snieguotu Baltijos pajūriu. Be apžvalginių ekskursijų Talino ir Tartu miestuose, mokiniai lankėsi ir didžiausiame Baltijos šalių mokslo centre AHHAA, kuris įdomiai supažindina mokinius su mokslu ir technologijomis. Mokiniams labai patiko, kad čia viskas kitaip nei įprastuose muziejuose, t.y. taikoma visiškai kitokia taisyklė – galima liesti viską, ką nori, išbandyti atrakcijas, kurias siūlo centras: išmėginti dviratį, kuris važiuoja lynu, karinio naikintuvo kabiną, judančią didžiuliu greičiu, apskritame žvaigždžių teatre Japonijos išradėjo Takayuki Ohiro sukurtu projektoriumi „Megastar“ pamatyti net mažiausias Paukščių Tako žvaigždes ir daug kitų įdomybių. Kelionės padeda pažinti pasaulį ir save.


 

Įrašymo į gimnazistus šventė „Mes skrydžiui pasirengę"
Data: 2016 11 22

Tradicinėje įrašymo į gimnazistus šventėje, kuri vyko paminint 97-jį gimnazijos gimtadienį, visos 1-os klasės parodė prisistatymo programėles, kuriose atskleidė savo kūrybinius gebėjimus ir talentus, atliko įvairias, įdomias, linksmas, labai išradingai antrokų parengtas užduotis ir pasižadėjo būti dorais garbingais gimnazistais, puoselėti tradicijas ir gerais darbais garsinti gimnazijos vardą. Šventę mokiniams padėjo parengti klasių auklėtojos, meno vadovė I. Lingevičienė, kino juostoje įamžino J. Kuzminas.

Plačiau


 

Netradicinė dorinio ugdymo (tikybos ir etikos) bei informacinių technologijų pamoka ,,Pagarba savo kultūrai. Kartų ryšys“
Data: 2016 11 22

Šiuolaikinis mokymas, paremtas įvairiais informaciniais šaltiniais bei pastangomis sudominti mokinį ir jam padėti siekiant geresnių mokymosi rezultatų, peržengia tradicinės klasės duris. Bendruosiuose ugdymo planuose numatyta dalį pamokų organizuoti už klasės ribų. Akivaizdi mokymo(si) įvairiose edukacinėse erdvėse nauda. 2016 m. lapkričio 21 d. netradicinė dorinio ugdymo (tikybos ir etikos) bei informacinių technologijų pamoka ,,Pagarba savo kultūrai. Kartų ryšys“ vyko Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje.

Plačiau


 

Gimnazijos 97-ojo gimtadienio šventė ,,Gimtadienio reviu“
Data: 2016 11 20

Mokykla gyva tol, kol joje skamba mokinių balsai ir juokas, kol skambutis kviečia pamokon ir iš jos, kol mokytojas atverta širdimi veda mokinį klaidžiu žinių keliu, dalija išmintį, moko įžvelgti gyvenimo prasmę ir didžiąsias vertybes, o mokinys nuoširdžiai visa tai priima, išsaugo ir pritaiko šiame sudėtingame skubančiame pasaulyje. Mūsų gimnazijos 97-ojo gimtadienio šventėje ,,Gimtadienio reviu“ šokiais, dainomis, nominacijomis ir šiltais palinkėjimais visų mokinių ir neformaliojo ugdymo vadovų vardu mokytojus pasveikino 1d klasės (auklėtoja R.Janickienė), 2d klasės (auklėtoja G.Bersėnienė) mokiniai, gimnazijos mokinių taryba, muzikinius sveikinimus siuntė vokalinis ansamblis (mokytoja E.Snarskaitė). Šventės pabaigoje valgėme skanų gimtadienio tortą, dėkodami vieni kitiems už buvimą šalia.  

Foto


  Moksleivių konferencija „Kauno moksleiviai be žalingų įpročių"
Data: 2016 11 20

Lapkričio 17 dieną Kauno miesto savivaldybėje vyko visuomenės sveikatos biuro organizuota moksleivių konferencija „Kauno moksleiviai be žalingų įpročių". Pranešimą apie elektronines cigaretes ir jų naudojimo keliamas grėsmes pristatė ir mūsų gimnazijos sveikatos būrelio narės Kornelija Šidiškytė ir Gabrielė Ščiaponaitė (vadovė L. Bakutienė). Tarptautinės nerūkymo dienos proga susirinkę moksleiviai pristatė savo darbus, pasidalino patirtimi rengiant pranešimus ir visi kartu ragino atsisakyti žalingų įpročių.


 

Istorijos pamoka netradicinėje aplinkoje
Data: 2016 11 20

Istorijos mokytoja Ieva Brazauskaitė gimnazistams pamokas vedė netradicinėje erdvėje - Lietuvos švietimo istorijos muziejuje. Pamokos tema buvo „Daraktorinė (slaptoji) XIX a. mokykla“. Gimnazistai inscenizavo slaptojo mokymo ir nelegalios literatūros gabenimo situacijas, mokinosi skaityti iš „Elementoriaus“, išmėgino senąsias rašymo priemones, kurios buvo naudojamos daraktorinėje mokykloje.


 

Projektas „Pasirink protingai"
Data: 2016 11 18

Gimnazijoje vyko projektas „Pasirink protingai". 3-čių klasių gimnazistai mokėsi kurti efektyvias strategijas bei ugdėsi bendravimo įgūdžius, padėsiančius priimti kompetentingus sprendimus potencialiai pavojingose situacijose. Atvejo analizės dalyje mokiniai diskutavo, aptarė ir kritiškai įvertino veiksnius, kylančius situacijose, kurios dažnai sąlygoja kelių eismo įvykius. Taip buvo ugdomas gebėjimas identifikuoti potencialiai pavojingas situacijas ir priimti sprendimus, padėsiančius išvengti kelių eismo įvykių.

Foto


 

Vokiška diena
Data: 2016 11 18

Spalio 20-oji – VOKIŠKA DIENA Lietuvoje, Kaune. Gimnazijoje buvo paminėta įvairiais renginiais.
Gimnazijoje skambėjo vokiškos dainos, eilėraščiai, pasakojimai, o už jos ribų mokiniai dalyvavo įvairiuose miesto renginiuose.
Trečių ir ketvirtų klasių atstovai dalyvavo vokiečių kalbos dienoje vokiškoje įmonėje ,,FESTO‘‘. Mokiniai susipažino su įmonės veikla, kurią pristatė jos darbuotojai pabrėždami vokiečių kalbos svarbą dirbant vokiškose įmonėse.

Foto


  Atvira kūno kultūros pamoka skirta „Dienai be pykčio"
Data: 2016 11 18

Gimnazijoje vyko atvira kūno kultūros pamoka skirta "Dienai be pykčio". Pamokos tema „Sportas–bendravimo draugas“
Dalyvavo Santaros, KTU ir S. Dariaus ir S. Girėno gimnazijų mokinių komandos ir jų mokytojai.


  Prieš rengiant verslo planą – paskaita Kauno AVMI
Data: 2016 11 18

2016 m. lapkričio 16 d., Kaunas. Penktadienį Kauno AVMI Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos moksleiviams vietoj verslo ir vadybos mokomojo dalyko įvyko netradicinė pamoka. Minėtoje gimnazijoje ekonomikos ir verslo pagrindų mokanti mokytoja Edita Kondrašovienė derinant susitikimą dar telefonu informavo, kad mokiniai norėtų tikslinės konsultacijos verslo kūrimo klausimais, be to, mokytojos teigimu, niekas geriau už VMI specialistus negali atsakyti į moksleiviams iškylančius klausimus.

Plačiau


  Tarptautinė tolerancijos diena
Data: 2016 11 18

Tarptautinės tolerancijos dieną paminėjome dalyvaudami paskaitoje „Krikščioniška tolerancija", kurią organizavo istorijos mokytoja Ieva Brazauskaitė Lietuvos švietimo istorijos muziejuje. Paskaitą skaitė šv. Kryžiaus (Karmelitų) parapijos klebonas kun. Renaldas Šumbrauskis

Foto


  Krepšinio turnyras GIMNAZIJOS taurei laimėti
Data: 2016 11 18

Lapkričio 14 d. gimnazijoje vyko krepšinio turnyras skirtas savaitei „MOKYKLA BE DŪMŲ". Turnyre dalyvavo Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos komandos, Kauno informacinių technologijų mokyklos komanda ir Kauno rajono policijos komanda.

Foto


„SKRYDIS“   2016-2017 m.m. gimnazijos laikraščio „Skrydis“ nr.1
Data: 2016 11 18

1 lapas, 2 lapas, 3 lapas, 4 lapas


 

Tarptautinė Tolerancijos diena
Data: 2016 11 14

2016 m. lapkričio 16 d. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje paminėjome Tarptautinę Tolerancijos dieną. Mokiniai pertraukų metu rašė savo mintis apie toleranciją, piešė piešinius, kuriuose pavaizdavo šių metu tolerancijos simbolį - Paukštį. Mokytojai šiandien pamokas pradėjo filmuko apie toleranciją peržiūra bei aptarimu, aiškinosi žodžio Toleranciją reikšmę, mokiniai prisiminė tolerancijos, ar netolerancijos pavyzdžius.

Socialinė pedagogė Eglė Letkauskienė.

Foto


  Mūsų gimnazija švenčia 97-ąjį gimtadienį „Rudens mozaika“
Data: 2016 11 14

Visą šią savaitę gimnazijoje vyksta įvairūs šventiniai renginiai, kuriuos parengė neformaliojo ugdymo vadovai ir mokiniai. Jie sveikins gimnazijos mokytojus, dovanodami šventinę programą „Gimtadienio reviu“ gimnazijos aktų salėje lapkričio 15 d., 13.45 val.
 

Organizatoriai
 


  Pretendentų konkurso gimnazijos vadovo pareigoms eiti dėmesiui
Data: 2016 11 14

Informuojame, kad 2016-11-17 (ketvirtadienį) 14.00 val. gimnazijos aktų salėje (3a) vyks pretendentų konkurso Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos vadovo pareigoms eiti susitikimas su bendruomene.

Administracija


  Svarbi informacija 16-mečiams
Data: 2016 11 14
 

Asmens tapatybės kortelė yra Lietuvos Respublikos piliečio asmens dokumentas, patvirtinantis jo asmens tapatybę ir pilietybę ir skirtas naudoti Lietuvos Respublikoje, taip pat gali būti naudojama vykti į užsienio valstybes, su kuriomis yra sudarytos atitinkamos tarptautinės sutartys ar susitarimai. Pasas yra LR piliečio asmens dokumentas, patvirtinantis jo asmens tapatybę ir pilietybę ir skirtas vykti į užsienio valstybes arba naudoti Lietuvos Respublikoje. Pilietis vienu metu gali turėti ir asmens tapatybės kortelę, ir pasą.

Plačiau 


  Saldžiaus diena 1d ir 2d klasėse
Data: 2016 11 27

Saldžiaus dieną 1d kl. mokiniai, nešini saldainiais, lydimi auklėtojos R. Janickienės bei renginio organizatorės I. Lingevičienės, ėjo pas 2d kl. (auklėtoja G. Bersėnienė), kur buvo labai linksmai sutikti taip pat su saldainiais. Mokiniai vieni kitiems prisistatė, pirmokėliai gavo įvairių nuotaikingų užduočių, susipažinimui skyrė visą pamoką.


  Saldžiaus diena 1a ir 2a klasėse
Data: 2016 11  27

Spalio 27d. antros pamokos metu 1a kl. mokiniai, nešini saldainiais, lydimi auklėtojos J.Slavinienės ir renginio organizatorės I.Lingevičienės, ėjo susipažinti su 2a kl. ir jų auklėtoja V. Meškauskaite. Antrokai labai draugiškai juos sutiko, taip pat su saldainiais. Mokiniai vieni kitiems prisistatė. Pirmokams reikėjo atlikti įvairias nuotaikingas užduotis. Susipažinimas truko visą pamoką.


  Saldžiaus diena 1c ir 2c klasėse
Data: 2016 11  27

Tradiciškai Rubens Sambarių metu mūsų gimnazija švenčia Saldžiaus dieną. Pirmiausia ši diena skirta pirmų ir antrų klasių susipažinimui, prieš įrašymo į gimnazistus šventę.
Spalio 26d. trečios pamokos metu 1c kl.mokiniai, nešini saldainiais, lydimi auklėtojos V. Venskauskienės, bei renginio organizatorės I. Lingevičienės, ėjo į 2c kl., auklėtoja A. Rajaskaitė, buvo sutikti taip pat su saldainiais. Mokiniai vieni kitiems prisistatė. Pirmokams reikėjo atlikti įvairias nuotaikingas užduotis. Susipažinimui ir atrakcijoms mokiniai turėjo visą pamoką.


 

Kvalifikacijos tobulinimo programa mokyklų bibliotekininkams
Data: 2016 11  07
 

2016 m. lapkričio 3 d. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos bibliotekos darbuotojos  R.Grabliauskienė ir A.Spiridonovienė Kauno miesto bibliotekininkams vedė kvalifikacijos tobulinimo seminarą ,,Mokyklų bibliotekų darbuotojų (nespecialistų) vaidmuo bei kompetencija mokyklos bibliotekoje – informacijos centre“. Bibliotekininkė R.Grabliauskienė, ji yra ir programos autorė, skaitė pranešimą ,,Mokyklos bibliotekos veiklą reglamentuojantys dokumentai; Mokyklos bibliotekos fondo, vadovėlių fondo ir darbo apskaitos dokumentai“. Gimnazijos bibliotekos vedėja A.Spiridonovienė pristatė pranešimą ir pravedė mokymus tema, ,,Skaitymo skatinimo akcijos mokyklos bibliotekoje, mokytojų ir bibliotekininkų bendravimo ir bendradarbiavimo pavyzdžiai“. Pranešėjoms įtektos KPKC pažymos ir padėkos raštai.


 

Sveikatos ugdymo veiklų konkurso-akcijos „Sveikatos fiesta 2016” laimėtojų viešnagė Latvijoje ir Estijoje
Data: 2016 11 07

Spalio 27-29 dienomis Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos visuomenės sveikatos specialistė, būrelio „Sveikatos gidas“ vadovė Laisvutė Bakutienė ir 2 mokinės (Gabrielė Ščiaponaitė ir Kornelija Šidiškytė, 4b) kartu su kitais laimėtojais iš įvairių Lietuvos miestų ir rajonų dalyvavo konkurso-akcijos „Sveikatos fiesta 2016“ baigmės aktyvių veiksmų dienose – edukacinėje išvykoje po kaimynines šalis.
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro organizuotame sveikatos ugdymo veiklų konkurse-akcijoje „Sveikatos fiesta 2016” iš viso dalyvavo 13894 bendrojo ugdymo mokyklų 1–12 klasių, profesinio mokymo įstaigų, būrelių, neformaliojo ugdymo institucijų mokiniai, mokytojai, visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, ikimokyklinių ugdymo įstaigų vaikai ir pedagogai.

Plačiau


 

Renginys „Pyragas mažajam draugui“
Data: 2016 11  07

Tapęs tradiciniu Rudens Sambarių renginys „Pyragas mažajam draugui“ vėl pradžiugino Karmelitų vaikų dienos centro ugdytinius. Mūsų gimnazijos 1a, 1c, 2b, 2d, 2ė, 2f, 3b ir 4ė klasių mokiniai atnešė pyragų, saldainių, flomasterių, tušinukų, piešimo sąsiuvinių. Visas šias dovanas gimnazistės nunešė ir padovanojo vaikams, kalbėjosi, minė mįsles, smagiai praleido laiką. Renginį organizavo socialinė pedagogė E.Letkauskienė ir meno vadovė I.Lingevičienė.


  Saldžiaus diena 1b ir 2b klasėse
Data: 2016 10  28

Tradiciškai Rubens Sambarių metu mūsų gimnazija švenčia Saldžiaus dieną. Pirmiausia ši diena skirta pirmų ir antrų klasių susipažinimui, prieš įrašymo į gimnazistus šventę.
Pirmieji, spalio 26 d. antros pamokos metu 1b kl.mokiniai, nešini saldainiais, lydimi auklėtojų L. Starkuvienės ir R. Paškevičienės, bei renginio organizatorės I. Lingevičienės, ėjo pas 2b kl. mokinius, kurie labai linksmai juos sutiko taip pat su saldainiais.Mokiniai vieni kitiems prisistatė. Pirmokams reikėjo atlikti įvairias nuotaikingas užduotis. Susipažinimui ir atrakcijoms bendramoksliai turėjo visą pamoką.

Foto


 

Vakaronė su ,,Piliarože“
Data: 2016 10  24

Kauno Tautinės Kultūros Centre Spalio 20 d., vakaronėje „Dainuokim“ su Raudondvario kultūros centro folkloro ansambliu „Piliarožė“ (vadovas Algirdas Svidinskas), dalyvavo mūsų gimnazijos prigimtinio paveldo studijos „Bildukas“, 1c klasės mokiniai (Vadovė Ilona Lingevičienė), kurie mokosi etninės kultūros. Jie kartu dainavo, mokėsi eiti ratelius. Vakaronę vedė KTKC etnologas Vilius Marma, kuris supažindino su Ilgių, Vėlinių laikotarpio lietuvių tradicinėmis dainomis, papročiais, paaiškino jų reiksmę ir paskirtį.

Foto


 

Tarptautinės mokytojo dienos šventė ,,Dovana Mokytojui“
Data: 2016 10  24

Žvarbų, vėjuotą spalio rytą Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija pražydo gėlėmis, kvepėjo šermukšnio uogomis, o svarbiausia, pasipuošė mokytojų ir mokinių šypsenomis. Į improvizuotą kavinę ,,Retro“ pakviesti mokytojai gėrėjosi buvusių ir esančių mokinių sveikinimais ir dainomis, įsiamžino Laikinosios sostinės laikus menančioje fotostudijoje. Gera, kad sunkų, atsakingą ir prasmingą Mokytojų darbą gerbia ir vertina mūsų gimnazistai, o šaltą rudens rytmetį sušildo dėmesiu ir padėkomis.

Foto


 

Lipės apskrities draugystė su gimnazija
Data: 2016 10  24
 

Lipės apskritis (Vokietija) yra pirmasis Kauno miesto partneris, su kuriuos sutartis pasirašyta 1989 m. Nuo 2003 m. sėkmingai vykdomi jaunimo mainų projektai. Intensyviausiai draugauja: medikai, ugniagesiai, mokyklos, sportininkai. Mūsų gimnazija su Lipės apskrities mokyklomis bendradarbiauja daugelį metų. Mūsų gimnazi9stai vyksta į Vokietiją ir mes priimame pas save. Rugsėjo 7 d. gimnaziją aplankė Lipės apskrities delegacija, kuri buvo pakviesta apžiūrėt mūsų muziejų, susipažinti su gimnazijos istorija.


  Sporto diena „Ant sparnų"
Data: 2016  10 17

Spalio 14 dieną tradiciškai gimnazistai rinkosi į Ąžuolyną dalyvauti sporto dienoje „Ant sparnų". Kūno kultūros mokytojai Regimantas Viktoras Jagentavičius, Daiva Jasiulionienė, Romualdas Astrauskas, Jolanta Chomičienė ir Irena Saikauskienė sukvietė visus gimnazistus ir mokytojus sportiškai praleisti žvarbią spalio dieną Ąžuolyne. Daugybė įvairiausių sporto rungčių, estafečių sušildė ir dalyvaujančius sporto rungtyse mokinius, ir palaikančius klasiokus, ir auklėtojus bei visus dalyvius.

Foto


 

Akcija "Pasitikrink regėjimą ir būk matomas"
Data: 2016  10 17

Spalio 13-ąją, Pasaulinę regėjimo dieną, Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos sveikatos kabinete vyko akcija, kurios metu gimnazistai ir darbuotojai galėjo įsitikinti, ar intensyvi prasidėjusių mokslo metų pradžia nepablogino jų regėjimo kokybės. Pasitikrinus regėjimo aštrumą, renginio dalyviams buvo pateikta naudinga informacija apie regėjimo sutrikimų prevenciją, bendrą organizmo stiprinimą, akių atpalaidavimo pratimus.
O kad akcijos dalyviai ne tik džiaugtųsi puikiu regėjimu, bet ir patys būtų gerai matomi tamsiuoju paros metu - kiekvienam apsilankiusiam padovanota po atšvaitą.

Visuomenės sveikatos specialistė L. Bakutienė


 

Etninės kultūros ir pilietiškumo pamoka Kauno Karininkų Ramovėje
Data: 2016  10 17

Pirmų klasių mokiniai, spalio 11d., dalyvavo etninės kultūros ir pilietiškumo pamokoje Kauno Karininkų Ramovėje. Mokinai susipažino su Ramovės istorija, sužinojo apie jos paskirtį ir reikšmę. Pamatė naujai restauruotas sales, atkurtus paveikslus, vitražus, sužinojo kokia kultūrinė veikla vykdoma Ramovės patalpose, jos reprezentacinę reikšmę. Pamoką pravedė atsargos majoras Rimantas Žukas ir etninės kultūros mokytoja Ilona Lingevičienė.


  Spalio 10 – oji — pasaulinė psichikos sveikatos diena
Data: 2016  10 10

Spalio 10 – ąją gimnazijoje paminėjome pasaulinę psichikos sveikatos dieną. Ta proga buvo surengta gimnazistų akcija „Pamatyk, paklausk, padėk“. 1 – 2 gim. klasių mokiniai, vadovaujant gimnazijos psichologei R. Venslovaitienei ir etikos mokytojai E. Tarkauskienei, paruošė gerumo (rankų) medį, kuriame surašė savo mintis apie gerumą, draugystę, atjautą, nuoširdumą bei pagalbą artimam ar visai nepažįstamam žmogui. Gerumo (rankų ) medžio ekspozicija buvo eksponuojama gimnazijos antrame aukšte prie mokytojų kambario. 2ė gimnazijos klasės mergaitės, padedant gimnazijos psichologei R. Venslovaitienei, prie 214 kab. parengė stendinę medžiagą, skirtą pasaulinei psichikos sveikatos dienai „Mintys apie mūsų psichinę sveikatą“... bei dovanojo mokytojams ir mokiniams psichikos dienos logotipus – šypsenėles, linkėdamos geros psichinės bei fizinės sveikatos, puikios darbinės nuotaikos ir teigiamų emocijų.


 

Europos kalbų diena
Data: 2016  10 10


Rugsėjo 26 dieną švenčiama Europos kalbų diena. Šios šventės metu gimnazijoje buvo organizuojami įvairūs renginiai, siekiant paskatinti kalbų mokymosi įvairovę, išugdyti pagarbą visoms Europos kalboms, regionų ir tautinių mažumų kalboms.


 

Gimnazijos MOKINIŲ TARYBA išsirinko naują valdžią
Data: 2016  10 10

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje 2016 m. rugsėjo 30 dieną įvyko įvadinė mokinių tarybos sesija. Mokinių tarybos pirmininke tapo: Elena Spranaitytė, jos pavaduotoja - Patricija Morkeliūnaitė ir administratorė: Patricija Gabalaitė. Visi sesijos dalyviai žaidė įvairius žaidimus, vykdė pačias sunkiausias užduotis, tryško juoku ir gera nuotaika – visiems buvo labai linksma. Manau ir Tu, gerbiamas gimnaziste gali prisidėti prie šios puikios kompanijos, kadangi Tau nuo to bus tik patys didžiausi pliusai: pirmasis visada sužinosi naujienas, įgausi daugiau pasitikėjimo, ugdysi savyje valią, susirasi naujų draugų – ir tai yra tik dalelė viso to, ką gali gauti mokinių taryboje. Laukiame Jūsų!


  Svečias iš Austrijos Rene Robal
Data: 2016  10 10

Spalio 3 dieną gimnazijoje lankėsi svečias iš Austrijos Rene Robal. Svečias ne tik susipažino su gimnazijos muziejumi, jo istorija, bet ir vedė 1a/c klasės mokiniams pamoką apie Austriją, jos kultūrą, ekonomiką bei švietimo sistemą. Susitikimą organizavo vokiečių kalbos mokytoja Birutė Pukelienė.


  Mokiniai renka Seimą
Data: 2016  10 10

Gimnazistai dalyvavo socialiniame edukaciniame projekte „Mokiniai renka Seimą“. Diskusija vyko KTU „Santakos“ slėnyje ir buvo tiesiogiai transliuojami internetu. Diskusijos metu moksleiviai galėjo užduoti juos dominančius klausimus populiariausių partijų lyderiams ir kandidatams. Debatų pabaigoje moksleiviai, tiek dalyvaujantys debatuose tiesiogiai, tiek stebintys diskusiją internetu, galėjo balsuoti per specialiai tam sukurtą programėlę.


  Mieli mokytojai,
Data: 2016  09 15

 

Jūs esate kūrėjai. Jūsų kūryba yra tas nematomas paveikslas, kuris išryškėja, suskamba mokinio mintyse, jo sieloje ir lieka visą gyvenimą.

Sveikiname Jus su Tarptautine mokytojų diena, nuoširdžiai dėkojame už  Jūsų pastangas ir kantrybę, už Jūsų puikiai parengiamus  mokinius, už  šypsenas, rūpestį ir širdies gerumą.  Linkime Jums stiprybės, energijos, kūrybingumo ir kuo didžiausios sėkmės visuose  darbuose.

Administracija


  Lietuvos žydų genocido dienos minėjimas
Data: 2016  09 15

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos bendruomenė rugsėjo 23-ią dieną susirinko paminėti Lietuvos žydų genocido dienos. Šią dieną 1943-iaisias metais buvo likviduotas Vilniaus žydų getas. Minėjime dalyvavo ir apie žydų istoriją papasakojo Kauno IX-ojo forto muziejaus edukatorius Ignas Juškevičius, tyrinėjantis žydų genocido laikotarpį. Gimnazijos vyr. istorijos mokytoja Rasa Pranevičienė prisiminė įvykius, įvykusius gimnazijos kieme buvusiuose Lietūkio garažuose. Skambant smuiko melodijai, Iš simbolinių akmenėlių su žydiškais vardais gimnazistai prie paminklo sudėjo Dovydo žvaigždę, žydų genocido aukos buvo pagerbtos simboline tylos minute.

Istorijos mokytoja Ieva Brazauskaitė


  Kvietimas dalyvauti eTwining projekte „#Worldahimalday“
Data: 2016  09 21

Užsienio kalbų klubas „Salute“ kviečia mokinius dalyvauti eTwiningprojekte „#Worldahimalday“. Projekto trukmė 09.21-10.10. Mūsų projekto partnerė - Ukraina. Tikimės draugiško bendradarbiavimo. Norime pakviesti visus, norinčius dalyvauti projekte ir prašome kreiptis į 315 kab. (mokytoja Ana Novikienė).


  Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijai reikalingas direktorius
Data: 2016  09 21

Kauno miesto savivaldybės meras skelbia nuo 2016 m. rugsėjo 14 d. iki 2016 m. lapkričio 14 d. konkursą Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos vadovo pareigoms eiti. Atranka 2016 m. lapkričio 22 dieną. Daugiau informacijos www.kaunas.lt.


 

DofE žygis
Data: 2016  09 15

Rugsėjo 10 d. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos ir KTU inžinerijos licėjaus DofE programos dalyvių jungtinė komanda, siekianti bronzos ženklelių, dalyvavo vienos dienos trukmės bandomajame žygyje Kleboniškio miške. Šis žygis yra viena iš pasiruošimo kvalifikaciniam dviejų dienų (su nakvyne) žygiui Kauno marių regioniniame parke dalių. Dalyviai žygiams ruošėsi ilgai ir atsakingai: patys planavo maršrutą ir žygio tikslą, dalyvavo pirmosios pagalbos, rizikų valdymo, navigacijos, komandos formavimo ir kituose užsiėmimuose. DofE programos dalyvių žygyje laukė išbandymai - nuovargis, karštis, žemėlapio neatitikimai. Tačiau komanda puikiai susitvarkė, nuklydę į šalį greitai orientavosi ir grįžo į planuotą maršrutą, dirbo kaip komanda ir puikiai praleido laiką ieškodami geocach'ų. Linkime DofE programos dalyviams sėkmės kvalifikaciniame žygyje!

DofE programos vadovės Ieva Brazauskaitė ir Daiva Jasiulionienė


  Įteikti vokiečių kalbos diplomai
Data: 2016  09 11

Vokiečių kalbos koordinatorius Lietuvoje Michael Brehm ir Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas Daiva Ivanovienė, kartu su mūsų vokiečių kalbos mokytojais Thomu Lewandowski ir Edita Kodrašoviene įteikė vokiečių kalbos diplomus (A2 ir B1 lygio) mūsų gimnazistėms.


  Į mokyklą po 50 metų
Data: 2016  09 11

Rugsėjo 4 d. į gimnazijoje esantį Bronės Duobinienės vardo muziejų rinkosi 1966 m. laida. Susirinko net 24 buvę klasiokai. Šiltais žodžiai prisiminė savo auklėtoją Bronę Duobienę, dalinosi jaunystės nuotraukomis ir atsiminimais. Prisiminė direktorius, pavaduotojus, mokiusius mokytojus, pamokas ir pertraukas, pasimatymus ir iškylas. Klasės seniūnas pirmasis pasirašė svečių knygoje linkėdamas dažniau susitikti.


  Rugsėjo 1-osios šventiniai sveikinimai
Data: 2016  09 01

Gimnazijos vadovų sveikinimas (jpg.)

Prezidentės sveikinimas (jpg.)


  Kvietimas į rugsėjo 1-osios šventę
Data: 2016  08 29

Kviečiame į Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos Rugsėjo 1-osios šventę!

Šventė vyks rugsėjo 1 d. 10.30 val. gimnazijos kieme.

Gimnazijos administracija


  Kvietimas į atestatų įteikimo šventę
Data: 2016  07 13

Brandos atestatų įteikimas Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos abiturientams vyks
2016 m. liepos 14 d. 11 val. Kauno Pažaislio vienuolyno svetingumo kompekse Monte Pacis.

Kviečiame visus atvykti į šią gimnazistams, jų tėvams ir mokytojams ypatingą šventę.


  Įteikti pagrindinio ugdymo baigimo pažymėjimai
Data: 2016  06 18

Mūsų gimnazijoje, birželio 14 d., buvo įteikti pagrindinio ugdymo (10 kl.) baigimo pažymėjimai. Gimnazistus pasveikino ir įteikė pagrindinio ugdymo baigimo pažymėjimus, labiausiai gimnazijoje mokinių gerbiama, vertinama ir mylima kaip mokytoja ir kaip pavaduotoja, d.p.u Giedrė Kuzmickienė. Gimnazistams buvo buvo įteikti padėkos raštai už gerą ir labai gerą mokymąsi, bei dalyvavimą mokslinėje ir kulturinėje veikloje 2a (A. Patalauskienė) ir 2b (V. Gajauskaitė) klasių mokiniams. Padėkos raštais buvo pagerbti 2b kl. gimnazistų tėveliai, kurie savo gerais darbais prisidėjo prie ugdymo proceso, gimnazijos gerovės ir vardo garsinimo. Renginį vainikavo gimnazistų pasižadėjimai ir toliau būti ištikimais savo gimnazijai.

Parengė - Renginių meno vadovė Ilona Lingevičienė                                                                               Foto


  Bendradarbiavimo sutartis su Kauno technologijos universitetu
Data: 2016  06 07

2016 m. birželio 7 dieną Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Kauno technologijos universitetu.
Nuo šiol mokykla tapo oficialia KTU partnere. Švietimo įstaigos susitarė dėl abipusiai naudingo bendradarbiavimo plėtojimo, siekiant mokslo integracijos, glaudesnių studijų ir bendrojo ugdymo sąlyčio partnerystės. Tai sutvirtino abiejų mokslo įstaigų galimybes bendradarbiauti švietimo ir kultūros srityse rengiant būsimuosius studentus.


 

Kviečiame mokytis į Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnaziją
Data: 2016  06 07

 

Mokiniams, stojantiems į 1 (9)-ąją gimnazijos klasę sudaroma galimybė pasirinkti ugdymo(si) turinį pagal savo gebėjimus, polinkius, būsimą studijų sritį, kryptį bei profesiją. Mokiniai, pradedantys mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos II-ąją dalį (9 kl.) gali rinktis mokytis: inžinerinės matematinės krypties klasėje ir kartą per savaitę papildomai mokytis matematikos, pasirinktinai fizikos arba chemijos bei inžinerinės informatikos krypties klasėje ir kartą per savaitę papildomai mokytis matematikos bei informacinių technologijų.
Pagrindinio ugdymo programą įgyvendinanti klasė be specializuotų krypčių mokosi pagal gimnazijos ugdymo plano rekomendacijas.

 

Plačiau


 

Vilties angelas
Data: 2016  06 05

Birželio 3d. gimnazistai rinkosi į renginį „Vilties angelas“. Ši idėja kilo iš tremtinių, buvusių politinių kalinių prisiminimų, kuriuose išdėstytos mintys, jog nepalūžti ir išgyventi padėjo tik didžiulis tikėjimas, tikėjimas ir įsitikinimas, jog sunkią valandą, kai jau nėra jokios vilties, kažkas saugo – tarsi globoja angelas.

Renginį organizavo Audronė Zamalienė ir Aušra Rajaskaitė


 

Svečiai iš Efrata College of education
Data: 2016  05 31

2016 – 05 – 25 pas mus lankėsi jau eilę metų su gimnazija bendradarbiaujantys svečiai iš Efrata College of education (Izraelis). Studijuojantys edukologiją ir pasirinkę mokytojo profesiją kolegos domėjosi žydų tautos istorijos integracija į Lietuvos istorijos kursą, mokymosi metodika ir skirtingų religinių bei tautinių tradicijų toleravimo ir bendradarbiavimo ypatumais. Būsimieji mokytojai nemažiau nei istorijos problematika domėjosi tolerancijos ir šiandien mūsų dar jaunai valstybei tenkančiais iššūkiais. 21 kolegą iš Izraelio sutiko gimnazijos administracija, o ugdymo ypatumais ir šiandienos iššūkiais pasidalino istorijos mokytojos Rasa Pranevičienė ir Aušra Rajaskaitė.


 

78- osios abiturientų laidos medis
Data: 2016  05 31

Tradiciškai abiturientai gimnazijos kieme pasodino medį. 78 laida pasodino berželį. Nepamirškite užsukti ir pailsėti gimtoje gimnazijoje po SAVO medžiu.


 

Šv. Mišios už gimnazijos abiturientus
Data: 2016  05 31

Š. m. gegužės mėn. 26 d. ryte į Kauno Šv. Kryžiaus (Karmelitų) parapijos bažnyčią rinkosi Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos abiturientai, jų tėvai ir artimieji, gimnazijos mokytojai, auklėtojos, vadovai. Juos bažnyčioje iškilmingai pasitiko jaunesnieji gimnazistai. Kiekvienas abiturientas lapeliuose įprasmino prašymo Dievui intenciją, uždegė žvakutę.
Šv. Mišias aukojo klebonas kun. Renaldas Šumbrauskis, kuris homilijoje kvietė išlaikyti gyvenimo kūryboje gyvą santykį su Dievu, su Jėzumi. Po Šv. Mišių abiturientai tęsė „Paskutinio skambučio" šventimą bei kelionę į gimnazijos „šventovę", kur jų jau laukė gimnazijos bendruomenė.

Foto


 

Respublikinio edukacinio konkurso „Olympis – 2016“ rezultatai
Data: 2016  05 31

Pagaliau gimnaziją pasiekė respublikinio edukacinio konkurso „Olympis – 2016“ rezultatai. Šio konkurso pavasario sesijoje biologijos žinias išbandė 21 moksleivis iš 1-4-ųjų gimnazijos klasių (biologijos mokytoja Laima Lapinskaitė). Visi dalyviai gavo padėkos raštus ir atminimo dovanėles. Labai smagu, kad net trys moksleiviai apdovanoti II-ojo laipsnio diplomais. Tai Matas Girdzijauskas (1a), Monika Kazlauskaitė (3b), Paulius Gylys (4a). Septyni konkurse dalyvavę moksleiviai gali pasigirti III-ojo laipsnio diplomais: Vytė Neverdauskaitė ir Kotryna Krasauskaitė (2b), Aistė Beliūnaitė (3ė), Gabrielė Ščiaponaitė (3b), Žygimantas Bunokas (4h), Gintarė Jurgutytė (4a) ir Rūta Juknevičiūtė (4c). Sveikiname!


  Augalų žavadienis
Data: 2016  05 24

2012 metais Europos augalų tyrimo organizacijos (EPSO) iniciatyva sukurta ypatinga diena – Augalų žavadienis. Tai diena, kai augalų mylėtojai, botanikos sodai, mokslo organizacijos ragina atsigręžti į žaliąją gamtą, įsiklausyti į augalų kalbą ir praverti duris į paslaptingą augalų tyrimų pasaulį.
Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Kauno botanikos sodas, sukvietė žavėtis augalais. Musų mokyklos
1g ir 1h kl.mokiniai dalyvavo lydimi mokytojų Vigilijos Petkevičienės, Egidijos Stankuvienės ir Jūratės Sabaitienės.


  Prasmingo skaitymo kelių beieškant...
Data: 2016  05 24

,,Ši konferencija skirta mums visiems, o ypač skaitantiems ir neskaitantiems vaikams, paaugliams, jaunimui, su tyliu raginimu nepamiršti knygų – jos skirtos ne lentynoms, jos yra gili išmintis, atmintis, mintis...“

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos direktorė Irena Kašienė

 

Konferencija ,,Prasmingo skaitymo kelių beieškant“, skirta 2016-iesiems Bibliotekų metams, vyko Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje 2016 gegužės 12 dieną. Ją organizavo Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija. Šios konferencijos tikslas - sudaryti sąlygas mokinių saviraiškai, skatinti mokinius skaityti, ugdyti skaitymo kultūrą, kultūrinio bendravimo įgūdžius, skleisti gerąją patirtį.

Plačiau


  Kvietimas į paskutinio skambučio šventę
Data: 2016  05 24

Pažvelk į šią dieną
Joje telpa visas gyvenimas.
Gyvenimas - tai knyga.
Praeina diena - užverti puslapį.
Prabėga metai - perskaitai skyrių.
Iš vakarykštės dienos liks tik prisiminimas.
O rytojus tebėra svajonė.

Gegužės 26 d. 13.00 val. kviečiame į paskutinio skambučio šventę aktų salėje.


 

Raštingiausio mokinio konkursas
Data: 2016  05 20

Gegužės 11 dieną gimnazijoje vyko Raštingiausio mokinio konkursas, kuriame dalyvavo penkiolika 2- 4 gimnazijos klasių mokinių. Geriausiai diktantą parašė 4c klasės mokinė Karolina Kutkaitė (mokytoja Vida Banaitytė) ir Simona Jankauskaitė iš 4f kl.(mokytoja Gintarė Bersėnienė). Sveikiname nugalėtojas!


  Vokiečių kalbos diplomų įteikimas Vokietijos Federacinės Respublikos Ambasadoje Vilniuje
Data: 2016  05 16

Gegužės 11 d. svečiavomės Vokietijos Federacinės Respublikos Ambasadoje Vilniuje. Joje vyko vokiečių kalbos diplomų įteikimas mokiniams iš mūsų Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos. Kelionė buvo tokia pat šauni, kaip ir diplomų įteikimo šventės programa. Galėjome išgirsti gyvos muzikos fortepijonu bei gitara. Padėkos žodį tarė Michael Brehm. Po įteikimo vaišinomės vaišėmis bei diplomuoti grįžome į Kauną. Tai puiki proga dar labiau garsinti Mūsų Mokyklos vardą.


  Konferencija „Prasmingo skaitymo kelių beieškant...“
Data: 2016  05 11

2016 m. gegužės 12 d. 13.00 val. gimnazijos aktų salėje vyks konferencija „Prasmingo skaitymo kelių beieškant...“

Kviečiame dalyvauti.


 

45-asis tarptautinis jaunimo epistolinio rašinio konkursas
Data: 2016  05 02

Epistolinio rašinio konkursas, rengiamas nuo 1971-ųjų, šiemet jau 45-asis. Tarptautinį jaunimo epistolinio rašinio konkursą rengia Pasaulinės pašto sąjungos (PPS) Tarptautinis biuras kartu su Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija (UNESCO).
Šiemet konkurso tema: „Parašyk laišką sau – 45-erių metų žmogui“.
Dėkojame ir didžiuojamės mokiniu Adrijumi Černeckiu už gimnazijos garsinimą Lietuvoje ir pasaulyje, dalyvaujant šiame konkurse. Dėkojame mokytojai Jūratei Slavinienei už mokinio paruošimą konkursui.


 

Evakuacijos pratybos gimnazijoje
Data: 2016  05 02
Gimnazijoje buvo surengtos evakuacijos pratybos, kurių tikslas – praktiškai atlikti mokinių ir personalo evakuaciją, tobulinti evakuacijos organizavimą bei veiksmų koordinavimą, mokyti gimnazijos bendruomenę, kaip elgtis gimnazijoje kilus gaisrui ar kitoms ekstremalioms situacijoms.
Apie vyksiančias evakuacijos pratybas mokyklos bendruomenė buvo informuota iš anksto, pratyboms tinkamai pasiruošta. Pratybų metu suskambėjęs įspėjamasis pavojaus signalas (trys ilgi durų skambučio skambėjimai) pranešė visiems apie gaisro pavojų, buvo pradėta evakuacija. Visi gimnazijoe mokiniai, mokytojai, kiti darbuotojai organizuotai išėjo iš pastato per pagrindinį ir avarinius išėjimus ir susirinko nurodytoje vietoje – gimnazijos kiemo aikštelėje. Evakuacija truko vos 8 minutes. Šios pratybos parodė, jog gimnazijos bendruomenė yra organizuota, kilus pavojui geba tiksliai vykdyti nurodymus, veikia vieningai ir darniai.

 


 

Geriausi mokinių darbai Jaunųjų mokslininkų konferencijoje
Data: 2016  05 02

Balandžio 22 dieną Kauno „Santaros“ gimnazijoje įvyko respublikinė Jaunųjų mokslininkų konferencija. Moksleivių parengtus tiriamuosius-kūrybinius darbus vertino VDU, KTU, LSMU dėstytojai. Šioje konferencijoje dalyvavo ir mūsų gimnazijos 3 d klasės moksleivės Edita Sejūnaitė ir Aleksandra Zudova. Jos pristatė tiriamąjį darbą „Prieskoninių augalų įtakos pelėsinių grybų vystymuisi tyrimas“ (vadovė biologijos mokytoja Laima Lapinskaitė). Gamtos mokslų sekcijoje šis darbas pripažintas geriausiu. Moksleivės apdovanotos padėkomis ir rėmėjų dovanomis. Sveikiname! Po sėkmingo darbo bendrai nuotraukai sustojo „Santaros“ gimnazijos vadovai, moksleivių darbus vertinę mokslininkai ir geriausius darbus paruošę moksleiviai.


  Kvietimas į literatūrinę muzikinę kompoziciją „Dovana mamai“
Data: 2016  04 25

Kviečiame į literatūrinę muzikinę kompoziciją „Dovana mamai“, skirtą Motinos dienai. Renginys vyks Šv.Kryžiaus (Karmelitų) bažnyčioje gegužės 1 d. (sekmadienį) 11 val.


  Jorė - pavasario darbų pradžios šventė
Data: 2016  04 22

Ginmazistai besimokantys etninės kultūros, dalyvavo Jorės - pavasario darbų pradžios šventėje.
Etnologas, folkloristas Vilius Marma papasakojo apie Jorės papročius, mokė dainų ir ratelių. Moksleiviai apžiūrėjo parodas „Ką pasakoja senos langinės“, „Etno ženklai vaikų kūryboje”.

 
Foto


  Akcija „DAROM“
Data: 2016  04 12

Gerbiami Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos mokiniai ir mokytojai,

renkamės  š. m. balandžio 23 d. 10 val. Vytauto parke prie Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų į akciją „DAROM“.


 

Pasaulinei Žemės dienai skirtas renginys
Data: 2016  04 12

Pasaulinei Žemės dienai skirtas renginys įgavo įgavo naują formą. Visą savaitę mokykloje vyko įvairūs renginiai, skirti šiai dienai įprasminti. Mokyklos fojė buvo eksponuojama mokinių darbų paroda „Pasaulis pro  mikroskopą “. Šią parodą organizavo biologijos mokytoja ekspertė L.Lapinskaitė. Paroda sulaukė didelio mokinių, mokytojų bei kitų  bendruomenės narių dėmesio

Plačiau


 

Lotynų Amerikos šokių grupių čempionai-Matas Lukašovas su partnere Rugile Monginaite
Data: 2016  04 12

Klaipėdoje vyko 2016 metų Lietuvos jaunimo iki 21 metų standartinių ir Lotynų Amerikos šokių grupių čempionai Lotynų Amerikos šokių grupėje aukso medalius laimėjo III kl. mokinys Matas Lukašovas su partnere Rugile Monginaite (Kauno „Santaka").
Širdim linkim Tau ryžto, ištvermės, Sėkmė tegu kiekvieną sykį lydi!

Mokyklos bendruomenė
 


 

Pilietiškumo paskaita „Istorija ir informacinis karas - ką turi žinoti kiekvienas pilietis"
Data: 2016  04 06

Pilietiškumo paskaitoje "Istorija ir informacinis karas - ką turi žinoti kiekvienas pilietis" su gimnazistais kalbėjosi Vilniaus Universiteto Istorijos fakulteto komanda: dr.Norbertas Černiauskas, dokt. Kęstutis Kilinskas, magistrantė Luka Lesauskaitė. Universiteto atstovai bendravo su mokiniais, diskutavo, atsakė į klausimus.

 


  Gimnazistams - diskusija apie donorystę
Data: 2016  04 06

Balandžio 4 dieną gimnazijoje vyko renginiai, skirti Pasaulinei sveikatos dienai paminėti. Viešnia iš Nacionalinio transplantacijos biuro prie SAM, Rasa Pekarskienė, diskutavo su moksleiviais apie organų donorystės reikšmę, o Nacionalinės donorų asociacijos prezidentas Darius Tumšys papasakojo apie kraujo donorystę. Specialistai atsakė į klausimus, išsklaidė abejones apie pasitaikančius mitus bei pateikė išsamią informaciją apie donorystę ir dovanotą viltį gyventi.

Visuomenės sveikatos specialistė L. Bakutienė


  Konkursas – „Pažink Šventąjį Raštą. Gyvieji paveikslai“
Data: 2016  04 06

Lietuvos katechetikos centras ir Lietuvos Biblijos draugija, bendradarbiaudami su Lietuvos švietimo ir mokslo ministerija bei Bernardinai.lt, jau trečius metus organizuoja ir vykdo konkursą – „Pažink Šventąjį Raštą. Gyvieji paveikslai“.
Konkurso tikslas – skatinti mokinius atpažinti ir pažinti bendražmogiškas, krikščioniškas vertybes, analizuojant Šventąjį Raštą. Šiais metais buvo pasirinktos trys vertybės – bendrystė, ištikimybė ir džiaugsmas.

Plačiau


 

Veiksmo savaitė „BE PATYČIŲ“
Data: 2016  04 05

Kovo 13-18 dienomis Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje nuvilnijo Veiksmo savaitė „BE PATYČIŲ “. Pagrindinis savaitės tikslas - smurto ir patyčių prevencija. Mes nekeliame sau uždavinio sumažinti patyčias per savaitę, o siekiame sukelti didesnį rezonansą, kad visi nuo  kurių priklauso, kad patyčių būtų mažiau - pergalvotų savo elgesį, prioritetus.

Plačiau


 

Fotokonkursas ,,Asmenukė su knyga“
Data: 2016  03 24

Renkame labiausiai patikusią ASMENUKĘ SU KNYGA
Kviečiame gimnazijos bendruomenės narius – mokinius, tėvelius, vadovus, mokytojus, virėjas, valytojas - visus gimnazijos bičiulius dalyvauti fotokonkurse ,,Asmenukė su knyga “.
Iki balandžio 30 d. fotografuokitės su savo mėgstama knyga ir skaitmenines nuotraukas įkelkite į savo Facebook 'ą su žyme
‪#‎asmenukesuknyga‬.


  Šventinis sveikinimas
Data: 2016  03 24

Mielieji,

Sveikiname šventų Velykų proga!

Tegul Prisikėlimo šviesa aplanko visų Jūsų namus.

 

Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos
bendruomenės vardu direktorė Irena Kašienė


 

Respublikinė konferencija ,,Mokykla laiko ženkluose“
Data: 2016  03 07

Gimnazijoje vyko respublikinė konferencija ,,Mokykla laiko ženkluose“, skirta Vietos bendruomenių metams. Sveikinimo žodį tarė direktorės pavaduotojos ugdymui Daiva Ivanovienė ir Birutė Janauskienė, Karinių oro pajėgų viešųjų ryšių vyriausiasis specialistas Gintautas Deksnys, pranešimus skaitė Vytauto Didžiojo universiteto docentas Bernaras Ivanovas, Lietuvos švietimo istorijos muziejaus rinkinių apskaitos ir saugojimo skyriaus vedėja Gabija Mackevičiūtė. Pristatyti savo mokyklos istoriją, savitumą atvyko atstovai net iš Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos.

Plačiau


  Sveikinimas Lietuvos mokyklų apdovanojimų nominantui-R.Jakščiui
Data: 2016  03 07

Mūsų gimnazijos mokinys Remigijus Jakštys tapo Lietuvos mokyklų apdovanojimų Metų moksleivio nominacijos vienu iš trijų pagrindinių nominantų. Sveikiname!
Lietuvos mokyklų apdovanojimų laimėtojai bus paskelbti ir apdovanoti 2016 kovo 17 d. 12 val. KTU „Santakos“ slėnyje.


 

Kauno miesto keturių lituanistinių renginių nugalėtojų pagerbimo šventė
Data: 2016  03 15

Kauno S. Dariaus ir S. Girėno gimnazijoje įvyko keturių lituanistinių renginių: 45-ojo tarptautinio epistolinio rašinio konkurso, 48-ojo jaunųjų filologų konkurso, Lotynų kalbos ir Antikos olimpiados bei Lietuvių kalbos olimpiados 9-12 klasių mokiniams laureatų pagerbimo šventė. “Išlaisvink žmogų, ir jis pradės kurti”, taip sakė Antuanas de Sent Egziuperi. Ugdydami mokinių filologinę kultūrą, skatindami jų kūrybinius polėkius ir gebėjimus, konkursai ne vieną suartino su žodžio menu, kalba, tautosaka, atvėrė vartus į meninę ir mokslinę kūrybą.

Plačiau


 

Svečiuose ASU Miškų ir ekologijos studentai
Data: 2016  03 07

Kovo 10 d. minima 40-ties paukščių diena. Su senosiom lietuvių tradicijom mokiniai susipažįsta etninės kultūros pamokose. Šį kartą mokytoja I. Lingevičienė pakvietė ASU Miškų ir ekologijos fakulteto 3 kurso studentus,T. Ivanausko ornitologų klubo narius M. Trumpicką, J. Kulbę ir V. Dambrauską, kurie labai įdomiai papasakojo ir parodė mokiniams Lietuvoje gyvenančius paukščius. 1ė ir 1d.(mok. E.Tarkauskienė) klasių mokiniai noriai atsakinėjo į studentų klausimus ir gavo prizų. Studentai taip pat pristatė Aleksandro Stulginskio universitetą, puikias galimybes sėkmingai jame studijuoti.

Foto


Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija, LT-44321, Kaunas, Lietuva
Juridinio asmens kodas - 290134150
Duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Tel. (8-37) 424172, fax. (8-37) 422387, el. pašto adresas: dgg@darius-girenas.kaunas.lm.lt
Pamoka Laikas
1 08.00-08.45
2 08.55-09.40
3 09.50-10.35
4 11.05-11.50
5 12.00-12.45
6 12.55-13.40
7 13.50-14.35
 


Karinės oro pajėgos

 

Draugiškas internetas „Saugesnis internetas“ – tai programa, skirta atkreipti visuomenės dėmesį į nelegalią ir žalingą informaciją internete.


 

Šiuolaikiška interneto svetainė jaunimui

Užeikite


 © 2006 | Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija